Állványledőlés: elnézést kér és minden kárt megtérít az Aranyhajó tulajdonosa

Fotó: Kalmár Lajos

Ritka korrekt, a felelősséget el nem hárító sajtóközleményt küldött a vasárnapi állványledőlés kapcsán az Aranyhajó fogadó és az építtető cég tulajdonosa.

hirdetés
Uránia Mozi

Czéh-Tóth Márk többek között azt írja:

  • Egy állványzat biztonságos, az időjárás várható viszontagságait is tűrő rögzítése nem kihívás, hanem evidencia kell, hogy legyen.
  • Megdöbbenéssel és szorongással töltötte el, hogy a sétálóutcában ilyesmi egyáltalán megtörténhetett.
  • A puszta szerencse – illetve két ember lélekjelenléte – kellett ahhoz, hogy a balesetben végül senki nem sérült meg.
  • Elnézést kér a környező vendéglátóhelyek és egyéb szolgáltatók működésében okozott esetleges fennakadásért, kiesett forgalomért. Minden anyagi kárért a Hotel Nick Kft. építtetőként teljeskörű felelősséget vállal.
  • A hivatalos hatósági vizsgálat mellett külön belső vizsgálatot is elrendelt a cég.
  • Egy másik “szerződéses partnert” bíztak meg egy új állványzat felállításával és a szabványnál szigorúbb rögzítésével.

A hatalmas szél ledöntött egy állványzatot a Király utcában

A közlemény teljes szövege:

“Czéh-Tóth Márk, az építtető Hotel Nick Kft. képviselőjének sajtóközleménye a Király u. 3. szám alatti építési helyszínen múlt vasárnap (05.23.) történt baleset kapcsán.

Először is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy őszinte együttérzésemet fejezzem ki mindazok felé, akikben a történtek – teljes joggal – félelmet vagy megbotránkozást keltettek.

A szerződött partnereink kivitelezésében bő egy éve zajló műemléki-rekonstrukció beruházójaként a kezdetek óta folyamatosan nem várt műszaki kihívásokkal szembesülünk. Egy közterületi állványzat biztonságos, az időjárás várható viszontagságait is tűrő rögzítése azonban nem kihívás, hanem olyan evidencia kell legyen, amelyhez kétség nem férhet.

A vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és szakmai előírásoknak megfelelő kivitelezés biztosítása számunkra építtetőként alapvető elvárás minden, a kivitelezésben közreműködő szerződéses partnerünk felé.

Kisgyermekes szülőként megdöbbenéssel és szorongással tölt el, hogy a sétálóutcában, ahol naponta emberek százai, akár ezrei korzóznak, ilyesmi egyáltalán megtörténhetett. Még leírni is félelmetes, hogy a puszta szerencse – illetve két ember lélekjelenléte – kellett ahhoz, hogy a balesetben végül senki nem sérült meg.

Ezúton is még egyszer köszönöm a hatóságok (Tűzoltóság, Katasztrófavédelem, Rendőrség) gyors reagálását és a műszaki mentés során nyújtott szakszerű közreműködését.

Elnézést kérek a környező vendéglátóhelyek és egyéb szolgáltatók működésében okozott esetleges fennakadásért, kiesett forgalomért. Ezúton is tájékoztatom azon harmadik feleket, akiket a baleset kapcsán bármiféle anyagi kár ért, hogy ezekért a Hotel Nick Kft. építtetőként teljeskörű felelősséget vállal.

A hivatalos hatósági vizsgálat mellett külön belső vizsgálatot is elrendeltünk annak megállapítása érdekében, hogy a balesetet gondatlan emberi mulasztás vagy előre nem látható külső körülmény (vis maior) okozta-e. Ezzel párhuzamosan – az építkezés mielőbbi befejezése érdekében – egy másik szerződéses partnert bíztunk meg egy új állványzat felállításával és a szabványnál szigorúbb rögzítésével.

Biztosítom a lakosságot afelől, hogy építtetőként fokozott figyelemmel és személyes jelenléttel mindent megteszünk a beruházás mielőbbi balesetmentes befejezése érdekében.

Tisztelettel,

Czéh-Tóth Márk ügyvezető

Hotel Nick Kft.”