„Ezt a folyamatot elfogadhatatlannak tartjuk”: pécsi egyetemi tanszékek, oktatók, intézmények az SZFE mellett

Az SZFE-ügye Pécsre is elért. Az alábbiakban azokat a pécsi egyetemi intézeteket, tanszékeket, szervezeteket, intézményeket szedtük össze, akik eddig szolidaritásukat fejezték ki a demonstráló diákokkal. A sor feltehetően bővülni fog.

hirdetés

Ahogy azt már bizonyára sokan tudják, szeptember elsején vonultak először utcára a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután lemondott az egyetem szenátusa és több tanár felmondott. A le- és felmondások oka az volt, hogy a kormány Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját jelölte ki a szeptembertől felálló új kuratórium elnökének. Mint kiderült, ez az új kuratórium felszámolja a SZFE autonómiájának minden lényeges elemét, vagyis az egyetem legfőbb döntéshozó szerve nem dönthet saját működési szabályzatáról, nem szólhat bele a költségvetésbe, nem fogadhatja el intézményfejlesztési tervét, nem választhatja meg az egyetem rektorát, nem jogosult önállóan intézetvezetőket és osztályvezető tanárokat kinevezni, osztályokat indítani. A diákok másnap, szeptember 2-án barikádokat emeltek az egyetem előtt és elfoglalták az intézményt.

Az egyetem diákjai, volt- és jelenlegi tanáraik azóta is tüntetnek, megannyi hazai híresség, kulturális-művészeti szakember és szaktekintély, sok-sok oktatási intézmény, színtársulat és kollektíva, szakmai szervezetek és tudósok, valamint világhírű színészsztárok, rendezők, elismert művészek támogatása mellett. Szeptember 6-án pedig több ezren alkottak élő láncot az SZFE és a Parlament között, hogy így juttassák el a törvényhozás épületéhez az egyetem által létrehozott chartát.

Az SZFE-ügye természetesen Pécsre is elért. Az alábbiakban azokat a pécsi egyetemi intézeteket, tanszékeket, szervezeteket, intézményeket szedtük össze, akik eddig szolidaritásukat fejezték ki a demonstráló diákokkal.

Szeptember elsején az SZFE előtt szervezett tüntetésen felszólalt többek közt Vilmos Noémi pécsi rendezőhallgató is, akinek Bánk bán-rendezését a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szeptember 25-én mutatják be. Keményhangú beszéde ide kattintva olvasható.

Szeptember 2-án a Színház téren hozzávetőlegesen kétszázan tartottak szolidaritási villámcsődületet, melyen elhangzottak az SZFE diákjai által átírt dalok és Herczeg Adrienn színművész olvasott fel Schilling Árpád rendező Facebook-leveléből, melyet az ügy kapcsán írt.

A flashmobot követően a pécsi bölcsészkar filmtanszékének oktatói is szolidaritásukat fejezték ki a tüntető diákokkal és az SZFE maradó, illetve távozó oktatóival. A Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok Tanszékének három oktatója szeptember 3-án nyilatkozatot adott ki a tanszék Facebook-oldalán, a rövid, de velős nyilatkozatban a következőket írják:

„Az SZFE esete minden eddiginél világosabbá teszi, hogy a jelenleg zajló felsőoktatási modellváltás célja köztulajdonú intézményeink átjátszása politikai és piaci szereplőknek: a felsőoktatás kommercializálása és az intézmények megmaradt függetlenségének megszüntetése. Az elmúlt hetekben minden egyeztetés, párbeszéd vagy vita kizárásával, egy lejárató sajtóhadjárat kíséretében felszámolták a magyar filmes oktatás egyik legjelentősebb intézményének autonómiáját. Ezt a folyamatot elfogadhatatlannak tartjuk, és támogatjuk az egyetemi autonómia visszaállítását célzó törekvéseket.”

A nyilatkozatot aláírták:

dr. András Csaba és dr. Csönge Tamás, egyetemi tanársegédek
dr. Lichter Péter, egyetemi adjunktus

Ezután szeptember 4-én a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatói is Facebook-nyilatkozatot közöltek, melyben kifejtik, hogy nem értenek egyet az Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történtekkel, sőt veszélyesnek tartják:

„Mi, alulírott pécsi irodalomtudósok és nyelvészek szolidaritásunkat fejezzük ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem polgáraival. Hazánk oktatása és tudománya számára ez esetben is veszélyesnek tartjuk, hogy a közjót szolgáló egyetemek az aktuális politika közvetlen irányítása alá kerülnek. Az SZFE esete mutatja, hogy a változás antidemokratikus előkészítése nélkülözi a magas színvonalú képzés és kutatás biztosítékát. Ezért támogatjuk az SZFE polgárainak törekvését az egyetem oktatási és tudományos autonómiájának visszaállítására, és kérjük magyaros szaktársainkat, hogy támogató hozzászólásaikkal csatlakozzanak a nyilatkozathoz.”

A nyilatkozatot aláírták:

Alberti Gábor DSc
Balázs Péter PhD
Bókay Antal DSc
Bőhm Gábor PhD
Jankovits László PhD habil.
Kárpáti Eszter PhD
Kucserka Zsófia PhD
Laczkó András PhD
Milbacher Róbert PhD habil.
Müller Péter DSc
Pálfy Eszter PhD
Pap Balázs PhD
Szabó Veronika PhD
Takáts József PhD
Tóth Orsolya PhD
V. Gilbert Edit PhD habil.
Viszket Anita PhD

Szintén szeptember 4-én adott ki szolidaritási nyilatkozatot a Bóbita Bábszínház több dolgozója is, melyben – egy csoportkép mellett – mindössze annyit írnak, hogy „kiállnak a Színház- és Filművészeti Egyetem hallgatói mellett”.

A nyilatkozatot aláírók:

Arató Máté
Balog Zita Mária
Czéh Dániel
Farkas Dóra
Hegedüs Róbert
Hir Bálint
Illés Ilona
Illés Zoltán
Matta Lóránt
Ziegenheim Dorka

Ezután szeptember 5-én a Művészeti Kar LIFT Szakkollégiumának tagsága, valamint az egykori és mostani hallgatók közül többen, továbbá a Művészeti Kar oktatói és munkatársai adtak ki szolidaritási nyilatkozatot az ügy kapcsán. A Facebook-bejegyzésük:

„A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának alulírott jelenlegi és egykori oktatói, munkatársai, elítéljük az egyetemek és a tudományos élet autonómiájába kívülről beavatkozó, az intézmény szakmai függetlenségét veszélyeztető politikai intézkedéseket, és szolidárisak vagyunk az SZFE hallgatóival, jelenlegi és nemrég távozott oktatóival, vezetőségével.”

A nyilatkozatot aláírók:

Aknai Katalin, PhD egyetemi adjunktus
Antal Laura, DLA egyetemi adjunktus
Barna Beáta, munkatárs
Bódis Henriett, egykori munkatárs
Bolcsó Bálint, DLA egyetemi adjunktus
Borosi Gábor, vendégoktató
Böhm Gergely, egyetemi tanársegéd
Burkus Judit, DLA egyetemi adjunktus
Camara Issiaga, vendégoktató
Danczi Csaba László, vendégoktató
Djindji Ergimen, vendégoktató
Fekete Vali, egyetemi tanársegéd
Ferenci Erazmus, munkatárs
Gáspár György, DLA egyetemi adjunktus
Horváth Csaba Árpád, DLA egyetemi adjunktus
Kovács Balázs, PhD habil. egyetemi adjunktus
Labus Máté, vendégoktató
Mészáros Gergely, DLA egyetemi adjunktus
Nagy Márta, Prof. Emerita
Nemes Csaba, DLA egyetemi docens
Nemes Zsuzsa, munkatárs
Néma Júlia, DLA egyetemi adjunktus
Nyilas Márta, DLA habil. egyetemi tanár
Palatinus Dóra, DLA egyetemi tanársegéd
Pásztó Renáta, munkatárs
Pinczehelyi Sándor, ny. egyetemi docens
Prim Péter, munkatárs
Ráthonyi Kinga, DLA egyetemi adjunktus
Rezsonya Kata, DLA egyetemi adjunktus
Weber Kristóf, vendégoktató

A keresztény értelmiségiek szeptember 7-én írtak nyílt levelet, úgy vélekedtek közösen, hogy Karsai György SZFE-s oktató munkásságát „őszinte hazafiság jellemzi”, ellentétben azzal, amit Vidnyánszky Attila állított róla korábban. A levelet Heidl György, a PTE bölcsészkarának dékánja és prof. dr. Somos Róbert, a kar volt dékánja is aláírták.

Szeptember 8-án a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék is kiállt az SZFE diákjai mellett. A tanszék nyilatkozata:

„A 2020-2021 egyetemi tanév őszi szemeszterének indulásakor kiállásuk az egyetemek működésének olyan nélkülözhetetlen feltételeire hívja fel a figyelmet, mint az autonómia, az önkormányzatiság, a kollegiális szolidaritás, az intézményi értékekhez való ragaszkodás. Ezek számunkra is alapvető orientációs pontokat jelentenek.”

A nyilatkozatot aláírók:

Bódi Jenő tudományos munkatárs
Doboviczki Attila T., egyetemi adjunktus
Feischmidt Margit, egyetemi docens
Glózer Rita, egyetemi docens
Guld Ádám, egyetemi adjunktus
Havasréti József, egyetemi docens
Maksa Gyula, egyetemi docens
Mester Tibor, egyetemi adjunktus
Pólya Tamás, egyetemi adjunktus
Polyák Gábor, egyetemi docens, tanszékvezető
Szijártó Zsolt, egyetemi tanár
Torbó Annamária, tudományos munkatárs
Varga Éva, óraadó
Velősy Gabriella, ügyvivő szakértő

A Filozófia Tanszék 8 oktatója szintén szeptember 8-án közölt hasonló nyilatkozatot, melyben többek között megfogalmazzák, hogy az egyetem autonómiája olyan alapelv, amely mind a kereszténység mind a felvilágosodás Európájában megkérdőjelezhetetlen”. A teljes közlemény:

„Mi, a pécsi egyetem filozófiaoktatói, kiállunk a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói mellett, és támogatjuk őket az egyetemi autonómia megőrzéséért folytatott küzdelmükben. Az egyetem autonómiája olyan alapelv, amely mind a kereszténység mind a felvilágosodás Európájában megkérdőjelezhetetlen. Az egyetem a középkori egyház egyik legfontosabb kulturális intézménye volt, amelynek története szorosan függ össze a kereszténység történetével, a humboldti egyetem pedig az ember sokoldalú kiművelésének a tudomány és az ész szabadságán alapuló intézménye volt. Mindkét példaszerű esetben, amelyeken az egyetemi oktatás mai modelljei alapulnak, az oktatás autonómiája tette lehetővé, hogy az intézmény betöltse meghatározó szerepét. Az SZFE „modellváltása” nem biztosítja az intézmény autonómiáját, az „egyetem” nevet megcsúfolva felmondja a közösséget mind a kereszténység, mind a felvilágosodás hagyományával.”

A nyilatkozatot aláírók:

Bagi Zsolt
Bertók Rózsa
Bécsi Zsófia
Görföl Tibor
Kocsis László
Pete Krisztián
Somos Róbert
Weiss János

Emellett a Pécsi Nemzeti Színház több művésze és munkatársa is szolidaritását fejezte ki az SZFE diákjai és oktatói mellett, ezt egy Facebook-fotóval tették.

Forrás: Facebook

A képen láthatók névsora:

Füsti Molnár Éva, Istvánfi Fruzsina, Fekete Gábor, Köles Ferenc, Bergendi Barnabás, Németh János, Urbán Tibor, Darabont Mikold, Illés Alexa, Józsa Richárd, Bera Márk, Nagy Eszter, Stenczer Béla, Frank Fruzsina

Szeptember 10-én Lengyel Péter, a PTE Művészeti Karának dékánja egy érdekes hivatalos formában megfogalmazott tájékoztatást közölt a kar Facebook-oldalán, melyben azt írja, hogy a kar a „rektori utasítás értelmében sem vezetői, sem testületi szinten nem hoz határozatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül kialakult helyzetről”. Ugyanakkor „a kar vezetése tiszteletben tartja azon jelenlegi és volt oktatóinak és hallgatóinak véleményét, akik saját nevükben nyilvánosan állást foglalnak az ügyben”.

Rákérdeztünk az egyetemen, hogy valóban van-e ilyen rektori utasítás, de nem tudnak ilyesmiről. Ezután beszéltünk Lengyel Péterrel dékánnal is, aki elmondta, hogy országos ügyekben a PTE részéről csak a rektor nyilatkozhat hivatalosan, a fent olvasható tájékoztatást pedig a rektorral történt előzetes egyeztetés alapján fogalmazta meg, azt pedig a rektori hivatal hagyta jóvá. Mint mondta, a művészeti kar oktatói által korábban kiadott nyilatkozata esetében tisztázták a félreértést: a nyilatkozatot aláírók nem, mint a kar oktatói, hanem mint magánszemélyek nyilvánultak meg. (Ez alapján feltehetően az összes fenti intézet és egyetemi kar oktatói szintén magánszemélyként fogalmazták meg nyilatkozataikat.)

Az SZFE-ügyről Mester Zoltán is írt jegyzetet a PécsMa.hu-ra:

Eddig jöhetsz, tovább nem