Rezsitámogatás a Tüke Busz sofőrjeinek, átalakuló közterület-felügyelet – ülésezett a pécsi közgyűlés

Képünk illusztráció

Novemberi rendes ülését tartotta kedden a pécsi közgyűlés. Huszonhét napirendi pont volt, sok technikai jellegű, de voltak olyan témák, melyek nem szerepeltek a napirenden, mégis politikai vitákat generáltak. Szövegesen élőben közvetítettük az ülés érdekesebb történéseit, a Pécs Tv élő adását itt találják.

A közgyűlés véget ért

16.01: Pécs Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása

Ruzsa Csaba: a stratégia egy településtervezési eszközzé vált, a többi stratégiával egyeztették, megvolt a társadalmi vitája. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia lett az első számú terv.

Kővári János (ÖPE-KDNP): volt már ilyen a városnak, ami a fenntarthatóságnak is megfelelt. A szociális városrehabilitációs területet bővíteni kellene Meszessel és Kertváros egyes részeivel is. A tervezett mecseki fejlesztéseknél az ökológiai szempontokra kiemelten kell kezelni. A Pécsi-víz völgye fejlesztésének folytatásával egyet tudnak érteni, de lakóterületeket itt nem lehet kialakítani, mert az egy vízgyűjtő terület.

Kóbor József (LMP): A kompakt város elvének megvalósítására kell törekedni, tehát, hogy a fejlesztések minden részt érintsenek. A mecsekoldali fejlesztések kapcsán például hall olyan véleményeket, hogy a gazdagok által lakott Mecsekoldalt fejlesztik, Kertvárost pedig hagyják szlömösödni, figyelni kell arra, hogy ez ne így történjen.

Kővári János: Ügyelni kell arra, hogy megmaradjanak a szolgáltatások a városrészekben.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

14.29 interpellációk következnek:

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP): A vasasi óvoda nagytermében nem engedélyezte az óvodavezető a helyi “bányász szakszervezet” bálját megtartani, noha a polgármester korábban egy válaszlevélben támogatta ezt a rendezvényt. Korábban idősek napi rendezvény is volt itt. Nem érti, miért nem adták oda a termet.

Péterffy Attila: Utánanéz annak, hogy miért döntött így az óvodavezető. Vélhetően azért döntött így, mert 2024-ig egy korábban megítélt pályázati támogatás miatt nem adható ki bérbe az ingatlan.

Berényi Zoltán: egy bizottsági meghallgatáson a Tüke Busz vezérigazgatója drámai képet festett a pécsi tömegközlekedés állapotáról. Miért nem veszi figyelembe a menetrendet érintő kritikákat?

Péterffy Attila: Megtörtént, amit kér. Az új, szerdától, november 16-ától élő menetrendet az érintett bizottság egyhangúlag elfogadta. Idejétmúlt a számonkérés. Az önkormányzat több százmillió forint plusz támogatást utalt eddig idén a Tüke Busznak.

Berényi Zoltán: Ettől nem fognak megszűnni a panaszok. Nem fogadja el Péterffy válaszát, a közgyűlés viszont elfogadta.

Berényi Zoltán: a két településrészi irodának Somogy-Vasas-Hirden miért csak a rezsijét fizeti az önkormányzat, a dologi költségeket miért nem.

Péterffy Attila: ugyanaz a válasza, amit már egyszer elmondott a közgyűlésben korábban, nem ismétli meg.

Berényi Zoltán nem fogadta el a választ, a közgyűlés igen.

Képviselői kérdések következnek:

Bognár Szilvia: Igaz-e, hogy ügyészségi nyomozásban érintett önkormányzati munkatársak a jelenlegi városvezetés idején kerültek pozícióba?

Péterffy Attila: az ügyészséghez forduljon ezekkel a kérdésekkel.

Bognár Szilvia: Ha felállna egy vizsgálóbizottság, ami az elmúlt három év lakáskiutalásait vizsgálná egyenként, akkor támogatná-e azt?

Péterffy Attila: Nem tud válaszolni addig a kérdésre, amíg nem látja, kikből állna és hogyan működne ez a bizottság.

Bognár Szilvia: Körömi Attila ex-momentumos képviselő részt vett Péterffy választási programja lakáspolitikáról szóló részének kidolgozásában, de annak megvalósításából aztán kizárták. Mi a helyzet ezzel a programmal?

Péterffy Attila: Körömi Attila valóban adott alapokat a programhoz, de aztán azt újragyúrták. Nem ő utasította el Körömi programját, hanem az történt, hogy nem a Momentum kapta meg a lakásgazdálkodás irányítását. A lakáspolitikával kapcsolatban jó hírei vannak. Kiterjesztették a lakhatási támogatások körét, létrehozták a lakhatási kerekasztalt, előkészítették a Lánc utcai tömb problémájának megoldását, egységes nyilvántartási rendszert vezettek be a lakásnyilvántartásban, meghirdették a Dénesi Ödön programot, ami fiatal családok számára kínál olcsón telket.

Bognár Szilvia: Az értékesíteni kívánt ingatlanok adatai hol ismerhetők meg és nyilvánosak lesznek-e ezek?

Péterffy Attila: Nyilvánosak lesznek. A lakáscélú ingatlanok értékesítéséről egyelőre elvi döntés született, felmérésük folyamatban van. A nem lakáscélú ingatlanokkal hasonlóan a lakhatási kerekasztal véleményét kikérve, a közgyűlés bevonásával születnek majd meg a döntések.

Hencsei Zsolt (független): A Mandulás kemping és a volt bőrklinika értékbecslése miért nem nyilvános, miért nem kértek kontroll értékbecslést?

Péterffy Attila: a képviselők a vagyongazdálkodási csoportnál megtekinthetik az ingatlanbecslési szakvéleményt, de azok majd nyilvánosak is lesznek. Volt kontroll értékbecslés. Az értékbecslő 1991 óta végzi ezt a tevékenységet.

Hencsei Zsolt: Pécs keleti városrészében a posta mind a négy egységét bezárta, a városvezetés eljár-e annak érdekében, hogy a Puskin téri posta megmaradhasson.

Péterffy Attila: Igen, eljárnak. A Magyar Posta elnök-vezérigazgatójánál tárgyalást kezdeményezett a témában, de választ még nem kapott. Jó lett volna, ha egyeztetnek az önkormányzattal a döntés előtt.

Hencsei Zsolt: Mit tesznek annak érdekében, hogy az István-aknai áldatlan állapotokat megszüntessék?

Péterffy Attila: A területen nincs az önkormányzat által üzemeltetett csatornahálózat. Ennek ellenére rendszeresen gondoskodnak a duguláselhárításról. Új gerincvezetéket, nagyobb szennyvízaknát kellene kialakítani. Keresik annak lehetőségét, hogy milyen EU-s forrásból lehetne ezt a problémát megoldani.

Kővári János (ÖPE-KDNP): 2019-ben Péterffy azt ígérte, hogy a különböző kétes ügyeket feltárja. A mostani ügyészségi eljárás azért indult, mert pénzért adtak önkormányzati bérlakásokat embereknek. Vizsgálódott-e ez ügyben?

Péterffy Attila: úgy tűnik, Kővári többet tud erről az ügyről, mint a városvezetés. Az aljegyző kapott egy adatszolgáltatásról szóló megkeresést. Annyit tudnak, hogy valamilyen nyomozás zajlik, amiről Kővári beszél, az nem szerepel az ügyészségi levélben. Az adatszolgáltatás megtörtént. Ha van ügy, közös érdek, hogy azt tárjuk fel minden elemével együtt. A nyomozást az ügyészségre tanácsos hagyni, ha kérdése van Kővárinak, forduljon a hatósághoz.

Kővári János: Felidézi, a másfél évvel ezelőtti 12 pont egyik pontja éppen a lakásgazdálkodásról szól. Ezt Péterffy koalíciós társai akkor már szóvá tették.

Péterffy Attila: a 12 pont mind bugyutaság volt, 16 oldalas válaszlevelet írt akkor.

Kővári János: akkor ezek szerint az akkori aláírók mind tájékozatlanok voltak. Következő kérdése: Tudott-e a kétes lakásügyekről Nyőgéri Lajos illetékes alpolgármester és Fogarasi Gábor képviselő?

Kővári János a momentumosoktól kérdez: Hová lett az egy évvel ezelőtti tiltakozásuk? Semmi nem változott a 12 pont óta. Véletlen egybeesés-e, hogy pont aznap kötöttek megállapodást a városvezető koalícióval, amikor kiderült az ügyészségi nyomozás ténye.

Sajgó György (Momentum): Nem tudott ilyen ügyről az aláíráskor, de nem is befolyásolt semmit. A 12 pontban foglaltakkal sokat foglalkoztak, sokat tárgyaltak erről, a szerződés aláírása is ennek köszönhető, dűlőre jutottak számos ügyben.

Hári József (Fidesz): A fideszes években sokszor annyit költött az önkormányzat helyi sportra, mint 2019 óta. Különböző cégek vezetői hatalmas prémiumokat, tíz és százmilliókat kapnak. Méltatlanul alacsony a helyi sport támogatása. 120 millió forint lenne az igény, ennyi érkezett be a kis sportegyesületektől. Csak ennyit érdemelnek a sportegyesületek? Hogyan lehet ez több? Mit tesz Ön ez ügyben?

Péterffy Attila: például azzal foglalkozom, hogy az Önök, az előző városvezetés által itthagyott adósságcunamit megszüntessük, és az évi 1,7 milliárd forintot kifizessük. Nem szokta meg Háritól a populista szólamokat. Nem csodálja, hogy nem voltak motiváltak a Fidesz időszakának cégvezetői, alulfizetettek voltak, ez meg is látszott a ténykedésükön.

100 millió forint rejtett támogatást kapnak a pécsi klubok teremhasználat címén.

Barkóczi Csaba (Fidesz): Ispitaalján több utca lakói kérik, hogy parkolóhelyeket fessen fel a Biokom az utcáikban.

Barkóczi Csaba: Áldatlan állapotok vannak a Hullámfürdőben, és úgy tudja, az egyetemi uszoda is bezár spórolás miatt. Úgy tudja, hogy a Nevko uszodája december 1-jére elkészül, de információi szerint nem fogják megnyitni a télen spórolás miatt.

Péterffy Attila: Valószínűleg befejeződik a Nevko-uszoda felújítása november 30-áig. Hogy meg tudják-e nyitni, az attól függ, a jelenleg is zajló energia-közbeszerzéseknek mi lesz a vége, azaz milyen energiaárakat tudnak elérni.

EBÉDSZÜNET

12.56: a Pécsi Utánpótlás- és Tömegsport Alapítvány sporttámogatás iránt kérelme

A Pécsi Utánpótlás- és Tömegsportért Alapítvány 11 milliót kap arra, hogy triatlon központot hozzon létre.

Hári József (Fidesz): miért nem a triatlonosoknak adják közvetlenül ezt a pénzt, miért kell ezt az alapítványt beiktatni?

Barkóczi Csaba (Fidesz): az alapítványban Máté Jánoshoz köthető személyek ülnek. Máté János nemcsak a PSN Zrt. vezérigazgatója, hanem az MSZP háttérembere is, a Pécsi Stop tulajdonosa. Miért nem adják oda ezt a pénzt a PSN triatlon szakosztályának. Azt javasolja, hogy ezt a pénzt a PSN kapja és a triatlonosok használják fel közvetlenül.

Fogarasi Gábor (Pécs Jövője – Jobbik): Bicsák Bence pécsi triatlonista a valaha volt legjobb magyar helyezést érte el olimpián, amikor hetedik lett. Nem volt megfelelő hely a triatlonosok számára, méltatlan körülmények között készültek. Ezt a problémát meg kell oldani, Tüskésréten valósulna meg mindez. Gyöngyösi Zoltán az alapítvány elnöke, nem hiszi, hogy a teremben bárki bármi rosszat el tud mondani róla. A PEAC, és a PVSK is képviselteti magát a szervezetben, nem is érti a fideszes felvetéseket.

Hári József (Fidesz): nem kaptak választ rá, hogy miért kell az alapítványt beiktatni az egész projektbe. Nem a személyekkel van itt a baj, Gyöngyösit és “Máté Janit” régóta ismeri. “Nem azzal van probléma, mi itt a múlt vagy mi itt a jelen”, az alapítvány szerepét nem érti.

Nyőgéri Lajos alpolgármester: befogadja Barkóczi módosító javaslatát.

Fogarasi Gábor: ő is el tudja fogadni a javaslatot, ha ez nem okoz technikai problémát.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot a módosítóval együtt.

12.37: A Megyeri út fejlesztése c. projekt Támogatási Szerződése 1. sz. módosításának elfogadása

Barkóczi Csaba: melyik oldalán megy majd a Megyeri útnak a kerékpárút?

Csúcs Zoltán PVF Zrt. vezetője: az út mindkét oldalán fut majd a kerékpárút. A fák közé épülnek majd új parkolók úgy, hogy minél kevesebb fát vágjanak ki. A bicikliút egészen az Expo Centerig fut majd.

Barkóczi Csaba: ebben az esetben sok fát kell kivágni, máshogy nem fog elférni két kerékpárút és az új parkolók.

Csúcs Zoltán kérdésre elmondja: jelzőlámpás kereszteződés lesz a Mártírok-Megyeri kereszteződésben.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

12.34: Fedezet biztosítása a “Kertváros-Belváros kerékpárút megvalósítása” tárgyú projekt tervkorszerűsítési felülvizsgálatának lefolytatásához

Ruzsa Csaba: Újratervezik a bicikliutat. Ráemelést kértek a pályázat kiírójánál a költségvetésre, de válasz még nem érkezett. Bíznak benne, hogy amíg az új terv elkészül, megérkezik a pénz is.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

12.20: A Pécsi Világörökségi Negyed fejlesztése-” tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munka c. Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítása /GINOP-7.1.6-16-2017-00006/

Pótmunka igényt nyújtott be a vállalkozó, 116,5 millió forint értékben. A város biztosítja az EIB-hitelkeret terhére ezt az összeget a ZSÖK részére, és megpróbálják elérni, hogy a pályázat kiírója emeljen rá az eredeti támogatásra. A Cella Septichora teljes, és az eredeti kivitelezéskor elmaradt vízszigeteléséről van szó egyébként.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

12.09: Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének (KHT) és az elektromos közösségi kerékpározási hálózat kialakításának felülvizsgálatához, valamint tervek aktualizálásához

2,5 millió forintból vizsgáltatnák felül a KHT-t. Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

11.31: Fedezet biztosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Energiaaudit és stratégiai irányok meghatározása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához

Ruzsa Csaba: a 100 város projekthez is kapcsolódik az energiaaudit, ezeknek a projekteknek a célja fenntartható városok kialakítása.

A beszerzés két területe: komplex energiahatékonysági energetikai audit 155 db oktatási, nevelési, szociális, és kulturális intézményben, illetve 122 db önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság telephelyén, továbbá – a Város energia stratégiájának meghatározása.

Szeretne képbe kerülni a város, hogy a tulajdonában álló ingatlanok milyen energiahatékonysággal rendelkeznek.

Kővári János (ÖPE): Van energetikai stratégiája a városnak, csat aktualizálni kell, nem kell 60 milliót költeni erre.

Kóbor József (LMP): a legfontosabb pécsi projekt a 100 város program. Valóban készült energiastratégia, de a pályázat kiírójának ez az elvárása, ezek a formai követelmények.

Csizmadia Péter (Fidesz): csak nagyvállalatoknak kötelező ilyen energiaauditot készíttetni Magyarországon, önkormányzatoknak nem, lenne ennek a pénznek jobb helye is.

Ruzsa Csaba alpolgármester: a kormány is új energiastratégiát dolgoz ki, pedig nemrég már elfogadott egyet. Új helyzet van, energiaválság, új stratégiára van szükség.

Kóbor József: Igenis szükség van regionális energiaauditra a 100 város projekthez.

Csizmadia Péter: az előterjesztésben nincs szó a 100 város programról, ami eddig csak vitte a pénzt, pedig azt ígérték, hozni fogja.

Kővári János (ÖPE-KDNP): a meglévő pécsi energiastratégiában lehet, hogy megelőzték a kormányt tíz évvel, például a napelemparkok is szerepelnek benne.

Kóbor József (LMP): Tíz év alatt a peremfeltételek alapvetően megváltoztak, ezért van szükség az auditra.

Barkóczi Csaba (Fidesz): Javaslata: Kóbor József zöld biztos és Nemes Balázs innovációs biztos készítse el az energiaauditot, és ne valami haveri szocialista vagy DK-s cégre bízzák ezt a munkát 63 millióért.

Ruzsa Csaba: az energiamix radikálisan átalakult a korábbi stratégia megalkotása óta, új szempontok jelentek meg, új stratégiai irányokra van szükség.

Barkóczi módosító indítványát elutasították. Az előterjesztést és a határozati javaslatot megszavazta a közgyűlés.

11.20: Fedezet biztosítása és a Pék-sor alatti szociális bérlakások födémproblémáival kapcsolatos döntések meghozatala

Péterffy Attila: 10 épületben található 48 önkormányzati bérlakásként funkcionáló épületet újítottak fel Pécs keleti városrészében még az előző városvezetés idején pályázati pénzből, az átadás 2019-ben volt. Az egyik épületben olyan problémák keletkeztek, hogy több tízmillió forintot kell pár évvel a felújítás után újra költeni a lakhatóvá tételre.

Barkóczi Csaba (Fidesz): megköszöni az áldozatos munkát Berényi Zoltánnak, aki ennek a hátrányos helyzet emberek által lakott körzetnek az önkormányzati képviselője.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

11.10: Fedezet biztosítása a Seiren-beruházással kapcsolatos tereprendezési munkák kivitelezéséhez.

Februárban indul a gyártás a Seirennél, a város vállalt több infrastrukturális fejlesztést, ez is egy ilyen. Megszavazták az előterjesztést.

10.12: Támogatás nyújtása energia költség fedezése céljából a TÜKE Busz Zrt. számára

Az önkormányzati közszolgáltató cégek dolgozói rezsitámogatást kapnak a téli időszakban. A Tüke Busszal kapcsolatos döntést hozza most meg a közgyűlés.

Energiatámogatást kapnak a pécsi önkormányzattól a közszolgáltató cégek dolgozói

A Tükének 100 milliót ad erre a célra város. Az összes érintett céget nézve ez egy 3-400 milliós csomagot jelent.

A működési költségeik is emelkednek a cégeknek, a Tükének kiemelten, év közben folyamatosan emelték a társaság támogatását. Más városok, fideszesek és ellenzékiek egyaránt, küszködnek a tömegközlekedés fenntartásával.

Az előterjesztés a következőket írja: “A Társaság teljes és a részmunkaidős autóbuszvezetői állománya 2022. január elsején 278 fő volt, a 2022. évben 36 sofőr lépett ki a Társaságtól. Az elvándorlás, a fluktuáció igen magas az autóbuszvezetői munkakörben. A Társaság folyamatos létszámhiánnyal küzd, így dolgozóik megtartása a közösségi közlekedés működőképességének fenntartásának biztosításához elengedhetetlen. A munkavállalók biztonságérzetét elősegítendő a Társaság differenciált rezsitámogatás formájában próbál – az energiaárak elszabadulása és az inflációs folyamatok részbeni kompenzálása érdekében – segítséget nyújtani dolgozóinak. A támogatás 100%-os összege 2022. november hónapban bruttó 80.000,- Ft, december hónapban bruttó 140.000,- Ft fejenként.”

Csizmadia Péter (Fidesz): Valóban hatalmas többletköltség van a Tükénél az üzemanyagárak miatt, ez kétségtelen. A sofőrkérdés viszont nem most vált égetővé, ők már tavaly ősszel felhívták a figyelmet arra, hogy érdemben hozzá kell nyúlni a sofőrök béréhez, mivel nagy a béremelkedés az ágazatban. Csökkent a sofőrök száma, elindult az elvándorlás, módosítani kellett a menetrendet, most újra csökkentik, egyre inkább szűkül a menetrend. A ház nem ég, hanem leégett. Most kapnak a sofőrök bárkiegészítést, de mi lesz januártól? A menetrend nem tartható, busszal közlekedni szerencsejátéknak számít Pécsett. Ha ez a helyzet nem változik, az egy beismerése lesz annak, hogy a város nem tudja működtetni a tömegközlekedést.

Bognár Szilvia: Helyes, hogy energiatámogatást adnak a sofőröknek. Nem helyes az, hogy olyan kádereket helyeznek el az önkormányzati cégeknél, akiknek ott nincs helyük.

Kóbor József (LMP): nem kapnak a városi közlekedési cégek normatív támogatást az államtól, ezért az összes ilyen társaság rossz helyzetben van. A Volánnál többet fizetnek a sofőröknek, ezért mennek át a Tükétől oda. Országos szinten kéne rendezni ezt a helyzetet. Ezért nem lehet a mai napig összekapcsolni a regionális közlekedést a városival, ami logikus lenne. Németországban például egységes bérleteket vezetnek be, nálunk ilyen szándéknak nyoma sincsen, marad a szétdaraboltság, a kormány sorsára hagyta ezeket a vállalatokat.

Bognár Szilvia: azt javasolja, igazolja le a városvezetés a kormányból távozó Vitézy Dávid közlekedési államtitkárt.

Barkóczi Csaba (Fidesz): ha nem osztanának ki tízmilliós jutalmakat mondjuk a PVH-nál, akkor több pénz lenne a Tüke Busz problémáinak kezelésére.

Topán László (független): A Bálicstető környékéről rengeteg panaszt kap, járatkimaradások vannak, nem érnek be a gyerekek az iskolába, mivel innen tényleg csak egy járat indul “normális időben”. Innen eleve sokan járnak autóval, így még többen fognak. A Bálicsi út felső része ráadásul járhatatlan, egy útfelújítás ráférne.

Ruzsa Csaba alpolgármester: az új, 16-ától érvényes buszmenetrend kiemelten kezeli ezt a területet, máshonnan csoportosítanak át ide járatokat.

Módosul a pécsi buszközlekedés: tartható menetrend és elfogadható színvonalú szolgáltatás a cél

Topán László: jó lenne, ha az ilyen nagy volumenű bejelentéseket ne a közgyűlés előtt fél nappal publikálnák.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

9.33: A Pécsi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Barkóczi Csaba (Fidesz) és Bognár Szilvia is kritizálják az előterjesztés minőségét, pontatlanságokat, ellentmondásokat említve.

Schranz Richárd, a közterület-felügyelet új vezetője válaszolt a kérdésekre: új szervezeti struktúrát alakítottak ki, ez plusz pénzzel nem jár. Eddig egy műszakban dolgoztak, mostantól két műszakban fognak, és lesz egy éjszakás és egy hétvégi járőrpár is. Az ügyfélszolgálatot is átszervezték a hatékonyság érdekében.

Siposné Bikali Éva (Pécs Jövője – DK): saját körzetét tekintve hatalmas pozitív változásokat lát a közterület-felügyelet munkájában.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP): a felügyelet vezetőjét kérdezi, hogy volt-e fluktuáció a testületnél?

Csizmadia Péter: (Fidesz): egy névtelen levél szerint törvénytelenül és pazarlóbban működik a felügyelet, mint korábban. Eljutott-e ez a névtelen levél a polgármesterhez, kérdezi. (Péterffy Attila: utánanéz, eljutott-e hozz.) Furcsa, hogy kikerült a belső ellenőrzési tervből a közterület-felügyelet vizsgálata, javasolja, kerüljön vissza.

Ruzsa Csaba alpolgármester: tavaly 400, idén 800 forinttal tankolják az autókat és minden egyéb költség emelkedik, aki azt akarja, hogy olcsóbban működjön a felügyelet, az azt akarja, hogy ne működjön a szervezet.

Csizmadia Péter: Nem erre gondolt, hanem a személyi állomány bővítésére, azt hallani, hogy új pozíciókat hoztak létre.

Ruzsa Csaba: a személyi ügyekre és a plusz költségekre válaszolt a felügyelet vezetője.

Horváth Tamás (Pécs Jövője – Öt Torony: Csatlakozik Siposné Bikali Éva dicsérő szavaihoz, és megjegyzi: névtelen levelekkel nem kellene foglalkozni a pécsi közgyűlésben.

Nyőgéri Lajos alpolgármester: bérnövekménnyel nem jár az szmsz-módosítás. Megnő a vezetői stáb létszáma kettővel, de a díjazásuk az adott összegen belül marad.

Csizmadia Péter: Ez megnyugtató. A vezetőség a saját büdzséjét úgy osztja fel, ahogy jónak látja.

Megszavazta az előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés.

9.22: Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Zerge utca – Hegyalja utca – Zsigmond utca – Havi-hegyi út által határolt lakóterületen

Egy nyeles telekre tervezett konkrét építési projekt megakadályozása érdekében, lakossági kezdeményezésre lépi meg az önkormányzat a változtatási tilalom elrendelését a fenti területen. At előterjesztést és a határozati javaslatot megszavazta a közgyűlés.

9.05: Péterffy Attila polgármester megnyitotta az ülést. Az interpellációk és kérdések ismertetéséből kiderült, hogy a közgyűlési ellenzék az önkormányzati dolgozók ellen folyó hatósági eljárás lesz a mai közgyűlés egyik fő témája. A válaszokra az szervezeti és működési szabályzat szerint később kerül majd sor.

 

 

Hirdetés