Gondnokok vigyázzák a városi erdőket

A közelmúltban megalakult a városi erdők közjóléti létesítményeinek kezelését ellátó Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. keretein belül az erdőgondnoki szolgálat. A pécsiek és főként a kertvárosiak által rendkívül kedvelt, különféle turisztikai berendezésekkel nagy számban ellátott Malomvölgy, valamint a ritka és veszélyeztetett természeti értékei miatt országos jelentőségű védettséget kapott déli Mecsekoldal (Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet) tartozik a szolgálat felügyelete alá.

A turistautak, padok, asztalok, esőbeállók, kilátók, hulladék-gyűjtők karbantartása és a mind többször jelentkező vandalizmus okozta károk felszámolása, nyomainak eltüntetése mellett természetesen a védett növény- és állatfajok megóvása is kiemelt feladatuk.

A Malomvölgyben, az Éger-völgy és a Misina-tető térségében dolgozó vezető erdőgondnokok irányítása mellett hét beosztott gondnok figyeli a területek és a létesítmények állapotát, az esetlegesen bekövetkező rongálásokat. A természeti értékek hatékony védelme érdekében a város tulajdonában lévő erdők kezelését végző Pécs Holding Zrt. és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság között létrejött szakmai megállapodás szellemében az erdőgondnoki szolgálat tagjai a DDNP Természetvédelmi Őrszolgálatával együttműködve végzik munkájukat.

A felügyeleti munka mellett a turisták, kirándulók tájékoztatása, útbaigazítása, az előforduló értékek bemutatása is fontos részét képezi napi teendőiknek.

A szolgálat számára az egyik első nagyobb feladatot a rendkívüli csapadék okozta árvizek károkozásának megelőzése jelentette. Az Éger-völgyi tó zsilipjének folyamatos ellenőrzése, uszadékmentesítése, átereszeinek tisztítása 24 órás jelenlét mellett történt. A munka eredményeként a gát ellenállt a fokozott terhelésnek, ennek köszönhetően a természeti erők nem tettek jelentősebb kárt Magyarürög lakóházaiban és kertjeiben.

A Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. erdőgondnoki szolgálatának egyenruhával, karszalaggal és fényképes igazolvánnyal ellátott tagjai készséggel állnak a városi erdőkbe kilátogatók rendelkezésére.

Comments are closed.