Nyílt értékesítési felhívás

Pályázati felhívás

hirdetés
Uránia Mozi

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában álló pécsi 338/8 hrsz-ú, természetben a Pécs, Lovarda utca melletti, 4230 nm nagyságú, közterület megnevezésű, összközműves ingatlan – amely a Pécsi Építési Szabályzat szerint a Vk-711865 (településközpont vegyes) zónába tartozik – értékesítésére nyílt pályázatot hirdet.

Az ingatlan minimális vételára: 196.000.000 Ft + 25% áfa.

Ajánlatot tehet bármely, magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve természetes személy, vagy Magyarországon székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy magánszemély is, ha megfelel a jelen felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázónak részletes kiírás és dokumentáció áll rendelkezésére, amely az OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára fizetendő 20.000 Ft + 25% áfa összeg befizetésének igazolását követően vehető át az ajánlati felhívás megjelenését követően 2010. július 15. napján 11.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Pécs, Széchenyi tér 1., II. emelet 219. szobában, illetve kérhető annak postai úton történő elküldése.
A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele.
Információ a 72/533-905-ös telefonon kérhető.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., II/217. 2010. július 15. napján 11.00 óra. A pályázatokat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági Bizottsága bírálja el, 2010. augusztus 15. napján 16.00 óráig, a pályázók a pályázat eredményéről 5 munkanapon belül írásban kapnak értesítést.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.