Ahol valóban élmény a tanulás!

A Mecseki Természettudományos Élményközpont projekt keretében 2019. január 7-étől vehetnek részt élménypedagógiai foglalkozásokon a pécsi és baranyai iskolások. A programba bevont tanulók és pedagógusok véleményét féléves időközönként kérik ki a projekt vezetői azért, hogy folyamatosan fejleszthessék a foglalkozások színvonalát, és visszajelzést kapjanak az itt folyó tehetséggondozásról. A második kérdőíves kutatás eredményeinek apropóján kérdeztük Pap Zsuzsát, a projekt szakmai vezetőjét.

hirdetés

– Pontosan hogyan is mérik a program sikerességét?

– Félévente hosszú irányított beszélgetések keretében (mélyinterjú) kérdezzük meg az intézményvezetőket, pedagógusokat a foglalkozások kapcsán összegyűjtött tapasztalataikról. Emellett természetesen a diákok véleményére is kíváncsiak vagyunk. Őket online kérdőívekkel bombázzuk félévente, hogy minél többet megtudjunk arról, mi érdekli őket.

– Milyen egyértelmű következtetéseket lehet levonni az első két félév lezártával?

– Összességében határozottan észrevehető a diákok hozzáállásán, iskolai eredményein a program hatása. A pedagógusok döntő többsége azt nyilatkozta, hogy láthatóan érdeklődőbbekké váltak a tanulók természettudományok iránt és sokat tanultak a foglalkozásokon.

– Örömmel vesznek részt a diákok a foglalkozásokon?

– Az alsósok a leglelkesebbek, nagyon várják a foglalkozásokat és azt, hogy élőben láthassák az állatokat. A programnapokon még iskolába is szívesebben mennek, jutalomként élik meg a részvételt. Hatodik osztály felett, már sokkal nehezebb a diákok figyelmét elnyerni és motiválni őket. A felsősöknél az önálló feladatmegoldás az, amivel leginkább bevonhatók a programba és motiválhatók.

– Könnyebben sajátítják el a tudást ezeken a foglalkozásokon, mint hagyományos iskolai keretek között?

– A megkérdezett pedagógusok több mint a fele azt jelezte, hogy a diákok tantárgyi ismeretei bővültek. Az élménypedagógiai foglalkozások többeket arra ösztönöztek, hogy önszorgalomból tovább folytassák az ismeretszerzést, könyvtárban, interneten olvastak utána a felmerült témáknak. Egymás között és családi körben is szívesen beszéltek az érdeklődésüket felkeltő dolgokról. Az is egyértelműen látszik, hogy azok, akik az iskolában tanultakat a gyakorlatban is megtapasztalhatják az Élményközpontban, sokkal
kézzelfoghatóbb, mélyebb tudás birtokába kerülnek.

hirdetés

Hirdetés