Magyarürögi vízfolyás: rendezik a déli szakaszt is

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák.

Az önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja a városi csapadékvíz elvezető hálózat folyamatos fejlesztését. Ennek érdekében az önkormányzat megbízásából a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a Magyarürögi vízfolyás rendezése” címmel nyújtott be pályázatot. A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 azonosító számú projektet a közreműködő szervezet a 2016. szeptember 28-án kelt döntése értelmében támogatásra jogosultnak nyilvánította. A projekt összköltségvetése bruttó 400.836.927 forint.

A Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrészén a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. Az elmúlt években számos lakossági bejelentés érkezett a területről amiatt, hogy a patak feltöltődése olyan mértékű, hogy a csapadékvizet biztonsággal már nem képes elszállítani.

Annak érdekében, hogy a projekt el tudjon indulni, a beruházást szétválasztották a Pécsi víz és a Park utca közötti részre (déli szakasz) és a Park utcától északra eső részre (északi szakasz), így megtörténhet a patakmeder jókarba helyezése és rendezése az Istenkúti vízfolyás becsatlakozásától (Park utca) a Pécsi vízig tartó szakaszig.

A fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig.

A tervezett munkálatok a projektet érintő déli szakaszon (a vízfolyás Pécsi vízbe történő betorkollása és az Istenkúti vízfolyás becsatlakozása közötti szelvénytartományban):

  • alapvetően medertisztítási munkálatok (a Park utcától délre a Pécsi vízig): a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása;
  • három darab 4 köbméteres hordalékfogó építése: a Park utcában, a Páfrány utcában a gyógyszerraktár mögött, a Nyugati Ipari út északi oldalán a híd felett.
  • a tönkrement, sérült mederelemek cseréje.

A munkálatok tervezetten 4 hónapig tartanak az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségének folyamatos biztosítása mellett. A város vezetése kéri az érintett területen élő lakosok megértését és türelmét a kivitelezés ideje alatt.

A korábbi években már elkészült a Lámpás-patak mederrendezése és bővítették a város alatti csapadékvízelvezető-rendszert is.

A Lámpás-patak rendezése projekt keretében a patak Hársfa úttól a Pécsi-vízig tartó, nagyjából 2 kilométer hosszúságú szakaszát újították fel még 2021-ben. A 152.86 millió forintos projekt célja az volt, hogy az önkormányzat a Lámpás-patak környezetében évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémát megoldja.

A munka során a területen többek között új mederelemeket építettek be, eltávolították a feltöltődéseket, megerősítették a partfalakat és hordalékfogót is építettek. A projekt 2022-ben eredményesen lezárult.
Ki kell emelni továbbá az önkormányzat és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. egy másik fontos projektjét is, az úgynevezett „települési mélyvonal” fejlesztését, amely az elmúlt években egy több mint 754 millió forint költségvetésű projekt keretén belül valósult meg. A fejlesztés által a város alatt – azaz a város mélyvonalán – húzódó csapadékvízelvezető-rendszer korszerűsítése és bővítése valósulhatott meg az Ipar utcától a Veress Endre utcáig tartó mintegy 2950 méter hosszúságú szakaszon.

A csapadékvíz elvezetése fontos kérdés, különösen városi környezetben, ahol a természetes vízgyűjtő területek nagy részét beépítették, és a csapadékvíz természetes úton való elvezetése megszűnik. Az ilyen területeken előforduló intenzív esőzések során a csapadékvíz gyorsan felhalmozódhat, és ha nincs megfelelő elvezetési rendszer, komoly problémákhoz vezethet.

A csapadékvíz elvezetési problémák megoldását megvalósító fejlesztések számos pozitív hozadékkal járnak a környezetvédelem és városi vízfolyások vonala mentén élő lakosság számára is, ugyanakkor hosszú távú eredménye igazán csak közösségi összefogással, lakossági szerepvállalással lehet. A környezet rendezettségéhez, a csapadékvíz megfelelő elvezetéséhez ki-ki hozzá tud járulni, amennyiben tisztán tartja az otthona közelében elhelyezkedő vízelvezető árkokat, meggátolja annak szeméttel, falevéllel való telítődését.

A városvezetés emellett, felismerve a klímavédelem fontosságát, elkötelezett abban, hogy a városi patak-medrek rendezésével hozzájáruljon a város környezetvédelmi és klímavédelmi céljainak eléréséhez.

Jövőnk érdekében tartsuk rendben a környezetünket, tegyünk mindannyian a természet lokális és globális védelméért! Járuljunk hozzá együtt a fejlesztések hosszú távú eredményességéhez!

A cikk a TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 azonosítószámú, „Magyarürögi vízfolyás rendezése” című projekthez kapcsolódó szemléletformálási kampány keretében készült Magyarország Kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.

Hirdetés