Hirdetés

Felkerültek az önkormányzat honlapjára az április 18-ai közgyűlésen Péterffy Attila polgármesternek feltett kérdésekre adott írásos válaszok. Ezekből szemezgetünk az alábbiakban.

A legutóbbi, április 18-ai közgyűlésen Bognár Szilvia (Tiszta Kezek Frakció), Kővári János (ÖPE-KDNP) és Hencsei Zsolt (Tiszta Kezek Frakció) képviselők is kérdeztek Péterffy Attilától, aki azt ígérte, kérdéseikre tizenöt napon belül válaszol, ami meg is történt. Mutatjuk a kérdéseket és a válaszokat:

Bognár Szilvia kérdése:

A Radnics utca egyik önkormányzati ingatlanában áldatlan, „végzetes fenyegetést” jelentő állapotokat (beázás, doh, korom, penész) tapasztalt, a lakók többször kérték, de érdemi segítséget nem kaptak. Tud-e a polgármester erről a helyzetről, segítenek-e?

Péterffy Attila válasza:

A Lakásgazdálkodási Csoport előtt ismert a helyzet. A csoport munkatársai kellő figyelmet fordítanak a bérlők problémára, jelzéseire és panaszaikra, ezért nem fordulhat elő, hogy jelzéseiknek „nyoma veszne”.

Az említett, fennálló probléma megoldása érdekében a Lakásgazdálkodási Csoport felvette a kapcsolatot a Pécsi Ellátó Központtal, hogy a lakók minél gyorsabban átköltözhessenek egy másik ingatlanba. Amennyiben az érintettek elfogadják a csereingatlant, az önkormányzat Népjóléti és Sport Bizottsága soron kívül dönt a cseréről.

Kővári János kérdései:

Mi lesz a Nick-tömbbel? Miért nem tették rendbe a homlokzatot, ha már fel volt állványozva az épület?

Péterffy Attila válasza:

Az épület felállványozására azért volt szükség, mert egy 2022 októberében történt párkányomlás után az örökségvédelmi hatóság a veszélyeztetett terület lezárására és a veszélyhelyzet megszüntetésére kötelezte az épületet üzemeltető Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-t.

Mivel a lezárás az utcai teraszok működését korlátozta, az érintett vendéglátóhelyek forgalmára tekintettel a PVH által megbízott vállalkozás azonnal megkezdte a balesetveszélyes homlokzat javítását. Átvizsgálták a teljes felületet, eltávolították az omlásveszélyes részeket és megerősítették a főpárkányt.

Az épület homlokzatának teljes felújítása csak azt követően valósulhat meg, ha az épület emeletei részének hasznosításáról dönt az önkormányzat, és a terveket az örökségvédelmi hivatal is jóváhagyja.

Miért nem hoztak 3 év után még határozatot a belvárosi kutyafuttató kijelöléséről?

Péterffy Attila válasza:

A kutyafuttató kijelöléséről a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság fog dönteni. A Városüzemeltetési Főosztály 2021-ben már megkezdte az előkészítő munkafolyamatot azért, hogy megfelelő javaslatot tehessenek a helyszínre. Ekkor a Barbakán-várárok, az alagút teteje, valamint az északi várfalsétány merült fel lehetséges helyszínként. A bizottság az üggyel kapcsolatban 2021 júliusában hozott volna döntést, azonban további egyeztetések lefolytatása érdekében a napirendet nem tárgyalták.

Ezt követően újabb egyeztetésekre került sor, amelyek során kiderült, hogy a záros határidőn belül csak a Barbakán-várárok területén elképzelhető a futtató, amelyhez a kormányhivatal is hozzájárul.

Jelenleg a Biokom a várárok átfogó rekonstrukciójának előkészítésén dolgozik, a tervek elkészültét követően a bizottság a kutyafuttató kijelölésére vonatkozó állásfoglalást hoz majd.

Hencsei Zsolt kérdései:

A P. Á. monogramú pécsi lakos azonos-e Nyőgéri Lajos alpolgármester volt feleségével. Ha igen, mi indokolta, hogy a pandémia alatt a polgármester saját hatáskörben meghosszabbította az önkormányzati lakásának bérleti szerződését? Meggyőződtek-e róla, hogy valóban rászorult-e? A kérdéses ingatlant valóban az használta, akinek erre joga volt, vagy üzleti céllal továbbadta azt?

Péterffy Attila válasza:

A döntéshozás során a beérkező dokumentumokat, illetve azok megfelelőségét ellenőrzi, az ügyintézéssel érintett személyeket nem.

Az említett bérlővel az önkormányzat 2014 szeptemberében kötött szerződést. A lakásbérleti szerződés meghosszabbítását a bérlő a bevett eljárásrend szerint kérvényezte.

A vírus-veszélyhelyzet alatt, 2021-ben, saját hatáskörében döntött 35 bérlő szerződésének meghosszabbításáról, mivel a pandémia alatt a kérelmezők lakhatásának biztosítása fontos ügy volt.

Arról, hogy ki lakik az említett lakásban, nem rendelkezik információkkal, de a bérleményt nem adták át másnak, sem üzleti, sem egyéb céllal.

Gy. L.-né, akinek lakást utalt ki az önkormányzat, azonos-e Nyőgéri Lajos alpolgármester jelenlegi feleségének üzlettársával? Amennyiben igen, mi alapján kapott lakást, amikor ebben az időszakban sajtóinformációk szerint 15 millió forintot kapott az MSZP-től tanácsadás jogcímen.

Péterffy Attila válasza:

Újfent: a döntéshozás során a beérkező dokumentumokat, illetve azok megfelelőségét ellenőrzi, az ügyintézéssel érintett személyeket és „üzleti tevékenységüket” nem.

Az említett kérelmezővel (Gy. L.-né) 2017-ben kötött szerződést a Lakásgazdálkodási Csoport, a szerződés lejártát követően pedig a hosszabbítási kérelmet az előírásoknak megfelelően nyújtotta be, a szerződést így meg is kötötték 2021-ben.

Szerződéshosszabbításra vonatkozó kérelem esetében, amikor a kérelem nem önkormányzati bérlakás bérbevételére irányul, a kérelmező nem az elutasított lakáskérelmezők „kárára” kap lakhatási jogot.

Nem rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy az említett ingatlan „kinek az érdekköréhez került”.

A polgármesteri válaszokat korábban az alábbi cikkekben ismertettük:

https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/nem-nem-epul-lakopark-a-tettyei-kutyafuttatonal/?highlight=kutyafuttat%C3%B3

https://www.pecsma.hu/top/a-polgarmester-valaszol-kudarcra-itelt-projekteket-vittunk-sikerre/?highlight=a%20polg%C3%A1rmester%20v%C3%A1laszol

Hirdetés