Letagadhatatlan, hogy Pécs a több mint ezer éve alapított egyházmegyéjével a katolikus egyház egyik hazai sarokkövének számított és számít ma is. A lutheránusok és a kálvinisták persze itt is megjelentek annak idején, ma pedig a történelem viharait átvészelve egy kicsi, de lelkes közösség képviseli a reformáció tanait Pécsen. 

A Pécsi Református Egyház hivatalosan mintegy 126 éve létezik itt. Ez idő alatt viszont szépen gazdagodtak hívekkel, a huszadik század elején pedig egy szép templomot is felhúztak maguknak. Mára egy kertvárosi egyházközséget is alapítottak. Beleástunk a helyi reformátusok történetébe!

A történelmi múlt

Baranyában a református tanok legelőször, bármily furcsa, közvetlenül a török megszállás után kezdtek terjedni. Oroszlánrésze volt ebben a neves Sztárai Mihálynak is, a magyar protestantizmus első nagy alakjának. A baranyai katolikusok, akik a törökök – ezzel együtt az iszlám vallás – érkezése után püspök és papság nélkül maradtak, könnyűszerrel a reformáció felé fordultak.

Mikor 1565-ben, a korábban kiűzött katolikus egyház egy papja visszamerészkedett Pécsre az iszlám kultúra virágzása közepén, a keresztény közösség már nagyrészt reformátusokból állt, akik a törökök által meghagyott, egyetlen működő templomban, a Mindenszentek templomában tartották istentiszteleteiket. Sajnos hamar szétforgácsolódott a kis közösség, mikor betörtek Baranyába az unitárius tanok. A Mindenszentek templomában ők kezdtek szertartásokat tartani, a katolikus közösség egy fakápolnát kapott a misézésre.

A katolikus Mindenszentek templomában tartottak istentiszteletet a reformátusok

A török kiűzése után újra erőskezű püspököket helyeztek a Pécsi Egyházmegye élére, a reformáció tanai háttérbe szorultak, alig maradtak kálvinisták Baranyában.

A reformátusok egyházuk helyi újjászületését a 19. század közepére teszik, mikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követően sorra települtek be a régió területére protestáns családok. Mivel lelkészük nem volt, az evangélikusok istentiszteleteit látogatták. A püspökkel való hosszas egyeztetés után 1884-ben sikerült egy úgynevezett fiókegyházat alapítani Pécsen, majd 1892-ben alakult meg a Pécsi Református Egyház mintegy 800 fővel.

A belvárosi templom

A pécsi reformátusok már több éve pedzegették a saját templom kérdését, ebben a problémakörben a századfordulón, 1900-ban történt előrelépés, mikor a városvezetés egy nagyobb telket adományozott számukra az akkor még Indóház – ma Szabadság – úton, templom és lelkészlakás építésére. Persze sokaknak nem tetszett, hogy az akkori város szélén kaptak helyet. A gyülekezet tagjai rögvest eladták volna a területet mintegy 6000 koronáért. Nem akadt rá vevő. Sokáig húzták-vonták a dolgot, sehogy sem akaródzott építkezni a telken, alkudoztak. De sürgetett az idő, a kis imahelyükön alig fértek el százan. Az időközben végzett népszámlálási adatok márpedig azt mutatták, másfélezren vallották magukat reformátusnak.

A Szabadság úti impozáns templom 1907-ben készült el

Fogyóban volt a félretett forrás is a templom építésére. 1902-ben Pilch Andor pécsi építész díjmentesen készített egy templomtervet, de az összeget kölcsön formájában csak 1904-ben sikerült megszerezni – 40 ezer koronát, kis összegekben törlesztve. A templomot 1907 június végén adták át.

Az orgonát természetesen az Angsterektől rendelték kedvezményes áron, a harangokat egy temesvári harangöntő készítette, a belső fabútorzat pedig egy pécsi asztalosmester, Keil Ferenc munkája.

Egyszerű, letisztult de mégis varázslatos

Bővítések, felújítások újra és újra

A templom megépülésével a közösségi élet is felpezsdült. De a reformátusok nem álltak meg, még egy hittantermet is szerettek volna – erre 1910-ig várni kellett.

Kiállítás a templom melletti épületben

1923-ban megkezdődött a hitoktatás is a lelkészségen. A sok közösségi foglalkozás számára az évek során kevésnek bizonyult a lelkészi hivatal. A reformátusok újra bővítettek volna. Miután megteremtették a forrást, 1937-ben új szárnyat kapott az épület.

Sok évtized telt el, mire észrevették, hogy a templom ismét felújításra szorul. Egészen 1988-ig kellett várni, hogy összesen 2,5 millió forintból restaurálják. Ebből kétszázezret állt a város önkormányzata.

A kertvárosi közösség

1983-84-ben kezdett verbuválódni egy kis csapat a kertvárosi reformátusok körében, 1986-ban gyülekezeti házat építettek maguknak. A rákövetkező évben megtartották első istentiszteletüket itt, ezt tekintik a közösség születésének napjaként. A Tillai Ernő által tervezett templom 1994-ben készült el, a két harangot pedig 1998-ban szentelték fel.

Forrás: Bana Gábor: A Pécsi Református Egyház története 1892–1997

hirdetés

Hirdetés