Hoppál Péter: a megszorítások jellemzik a 2020-as városi büdzsét

Hoppál Péter

Az „irrealitás költségvetésének” nevezte a napokban elfogadott költségvetési tervezetet Hoppál Péter országgyűlési képviselő szerdán tartott sajtótájékoztatóján. Hoppál részletesen kifejtette, hogy mit gondol az általa „Péterffy-csomagnak” nevezett dokumentumról, ugyanakkor elmondta azt is, hogy már az előző városvezetés is látta, hogy a 8,5 milliárdos tartozást nem lehet kifizetni egy összegben.

hirdetés
Uránia Mozi

“Pécs balliberális városvezetésének költségvetése” címmel tartott sajtótájékoztatót Hoppál Péter országgyűlési képviselő szerdán a Megyeházán. Hoppál a sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy a jelenlegi városvezetés „ugyanott folytatja 2020-ban, ahol 2010-ben abbahagyták a munkájukat”.

-Úgy tűnik, hogy koncepciótlanság, sodródás, ezzel egyidejűleg riogatás, valamint az önös érdekek kiszolgálása mellett a megszorítások jellemzik a 2020-as városi büdzsét – summázott az országgyűlési képviselő mondandója elején. Ezt követően Hoppál a városvezetés által vázolt három költségvetési tervezetről szólt részletesebben.

Hoppál Péter “Péterffy-csomagról” beszélt

Mint azt korábban megírtuk, Pécs nem fizeti vissza év végéig egy összegben az államnak a teljes – az előző városvezetés gazdálkodása miatt kialakult – 8,5 milliárdos tartozását, hiszen érvelésük szerint annak Pécsre és a pécsiekre nézve katasztrofális gazdasági, infrastrukturális és társadalmi következményei lennének. Ezt a tervezetet Hoppál „riogatásokkal és zsarolásokkal teli” tervnek, „az arrogancia tervezetének” nevezte, majd hozzátette, hogy örül annak, hogy nem ezt a költségvetés-változatot fogadták el a közgyűlésben.

Ismert ugyanakkor, hogy az elfogadott költségvetés szerint a városvezetés a tartozásból még idén visszafizetne pénzben 2,4 milliárdot, míg a fennmaradó részt pécsi ingatlanok állami tulajdonba adásával teljesítenék, azzal az indokkal, hogy így maradna a városnak mozgástere gazdaságfejlesztésre. Hoppál ezt a tervezetet „az irrealitás tervezetének” nevezte, mivel – mint mondta – semmilyen tárgyalás nem előzte meg ezt a kormány és Pécs között.

-Az állammal senki nem tárgyalt Pécs önkormányzatától, hogy kíván-e pécsi ingatlant vásárolni. Megpróbálnak 6,1 milliárdnyi ingatlant eladni, de nem tudjuk, hogy kinek, mindeközben pedig, ha ez nem sikerül, akkor ezt az összeget valahonnan elő kell teremteni, csak most törvények védik az önkormányzatokat attól, hogy piaci hiteleket vegyenek fel – mondta.

Hoppál Péter: a városvezetésnek tárgyalnia kellene a kormánnyal

A harmadik – szintén el nem fogadott – költségvetés-verzió szerint a város idén visszafizet 2,41 milliárdot, majd évenként 2023-ig még 2 milliárdot. A költségvetési dokumentum szerint ezzel a megoldással a város a jövőjét élné fel, tehát három évre elvesztené a gazdaságfejlesztési mozgásterét. Hoppál véleménye szerint ugyanakkor ez lett volna „a beismerés tervezete”, amellyel a városvezetés beismerné, hogy elbír évenként ekkora összegű visszatérítésekkel.

-Ez beismerése lenne annak, hogy igenis a kormány az első számú partnere a városnak és annak, hogy igenis jól prosperál a pécsi gazdaság, hogy az elsőző városvezetés plusszal hagyta rájuk a város kasszáját. Ezt a beismerést azonban nem tette meg a polgármester és a balliberális városvezetés. Maradt tehát a második verzió, az irrealitás költségvetése – mondta.

Kiemelte, hogy az elfogadott költségvetésben szereplő egyszeri 2,4 milliárdot az iparűzési adó növekedése kitermeli, ami véleménye szerint annak a jele, hogy a városvezetés állításaival ellentétben van gazdasági mozgástere a városnak és nincs csődközeli állapotban.

-Ha van 2,4 milliárdnyi megtakarítás, akkor nem érvényes a városvezetés elmúlt öt hónapjában folytatott kommunikációja. Vagy az elmúlt öt hónapban és a kampány során hazudtak, vagy a keddi közgyűlésben elfogadott költségvetésben – fogalmazott Hoppál.

Ezt követően kitárt arra, hogy a költségvetésben szereplő – a Pétávot és a Tettye Forrásházat érintő – osztalékfizetési kötelezettség egy olyan „régi reflex”, ami a 2010 előtti balliberális-szocialista városvezetés sajátja is volt, aminek az volt az eredménye, hogy a szolgáltatók árakat emeltek. Beszélt arról is, hogy a fogyatékkal élő fiatalokat gondozó Kerek Világ Alapítvány támogatási összegének – mely minden évben néhány millió forint volt – felére csökkentése és a város peremkerületeinek büdzséjének „nullára húzása” – ahogy mondta – „nagyon csúnya gesztus”. Hoppál szerint az így megtakarított összegek az új városvezetés politikusainak fizetésére megy el.

Összegezve a fentieket Hoppál azt mondta, hogy Péterffy-program helyett megszorításokat tartalmazó Péterffy-csomag „van a város nyakán”, majd felszólította a városvezetést, hogy minél rövidebb időn belül kezdjen tárgyalásokba a kormánnyal.

Végezetül, újságírói kérdésre Hoppál elmondta, hogy az előző városvezetés, ha látta volna az önkormányzati választások után, hogy nem lenne módja a teljes, 8,5 milliárdos városi tartozás kiegyenlítésére, azonnali hatállyal belefogott volna a kormányzati tárgyalások mentén végzett stratégia-alkotási folyamatokba. Mint mondta, már tavaly lehetett tudni, hogy a tartozás egy összegben nem visszatéríthető a megadott határidőig, azaz 2020. december 1-ig.

-Noha pozitív volt a költségvetés, de lehetett látni egy összegű teljesítést nem fog tudni a város teljesíteni, tehát lehetett tudni, hogy ebben az ügyben kell lépéseket tenni – mondta.