Hirdetés

Hónapok óta nem tarthat drogprevenciós foglalkozásokat pécsi állami iskolákban az INDIT Közalapítvány, mivel a Pécsi Tankerületi Központ nem kötött velük új együttműködési megállapodást  Az évek óta komplex addiktológiai szolgáltatást nyújtó, Pécsett évtizedek óta drogambulanciát, pár hónapja ifjúsági addiktológiai központot is működtető szervezetnél értetlenül állnak a döntés előtt. Szerintük egy jól működő rendszert szüntettek meg felülről, de újat egyelőre nem sikerült létrehozni, pedig hatalmas igény lenne rá az iskolák részéről. Úgy tűnik, a tankerület szerint az a jó irány, ha tanárok, védőnők és rendőrök végzik el ezt a munkát.

Máté Zsolt, az INDIT Közalapítvány szakmai koordinátora lapunknak elmondta, húsz éve tartanak drogprevenciós foglalkozásokat iskolákban, 2012 óta ráadásul szigorú minőségbiztosítási követelmények teljesítése mellett, tanúsítvánnyal. Azóta ugyanis sokkal szigorúbban szabályozzák az külsős szereplők iskolai megjelenését a drogmegelőzésben, például minden egyes programot külön kellett engedélyeztetni.

A másfél éve, 2021-ben elfogadott, akkor és azóta is rengeteg bírálatot kapó úgynevezett “pedofiltörvény” előírta, hogy csak akkor mehet be egy külsős szervezet az iskolába, ha nyilvántartásba veteti magát, és együttműködési megállapodást köt a fenntartóval.

Az INDIT a törvény életbe lépése után kérelmezte a nyilvántartásba vételt, mire a témában akkor még illetékes Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kiadott egy állásfoglalást, hogy a közalapítványt állami intézménynek lehet tekinteni. Így nem volt akadálya annak, hogy folytatódjanak a drogprevenciós előadások, foglalkozások.

Tavaly szeptemberben az EMMI megszűnése után a terület a belügyminisztériumhoz került, a Pécsi Tankerület új vezetője pedig úgy döntött, fenntartóként nem köt új együttműködési megállapodást az INDIT-tel.

– Szakmai érveik nem voltak, jogi okokkal magyarázták a döntést. Drogambulanciánk harminc éve működik, most nyílt ifjúsági központunk, számos tanúsítványunk van a korábbi országos tisztifőorvos aláírásával, mégsem mehetünk az állami iskolákba – foglalta össze a helyzetet Máté Zsolt.

A szakember szerint az lehet a döntés hátterében, hogy az említett, másfél éve élő törvényhez azóta nem született meg a végrehajtási rendelet, így csak az általános gyermekvédelmi alapelvek ismertek, a részletszabályokat nem dolgozta ki a törvényalkotó. Máté Zsolt ugyanakkor úgy véli, a gyermekek mindenek felett való érdekét kellene figyelembe venni, az pedig az lenne, hogy a prevenciós foglalkozások folytatódjanak.

Az INDIT a minisztériumhoz fordult, akik “a türelmüket” kérték, gyakorlatilag helybenhagyva a tankerület döntését.

Az igény pedig nagy a drogprevencióra: csak a közelmúltban hat megkeresés érkezett iskoláktól az INDIT-hez, hogy menjenek előadást tartani. Máté Zsolt szerint az új rendszert gyorsan fel lehetne állítani, ha meglenne a szándék a fenntartó részéről. 

– A 2012-ben bevezetett minőségbiztosítási rendszer rendkívül szigorú követelményeket támasztott az iskolában megjelenő külső szervezetek számára. Annyira hogy az első két évben alig tucatnyi szervezet tudta megszerezni a tanúsítványt az országban. Ezért érthetetlen, hogy végül is mi szükség volt a korábbi rendszer eltörlésére, különösen úgy hogy nem lépett a helyébe semmi – fogalmazott Máté Zsolt.

A nem állami fenntartású intézményekben egyébként zavartalanul folynak a foglalkozások, a “tiltás” a tankerülethez tartozó állami iskolákat érinti. Úgy tudjuk, nemcsak az INDIT, más szervezet sem mehet be az érintett intézményekbe, így a drogprevenció hónapok óta szünetel. Információink szerint más tankerületekben az iskolaigazgatókra bízzák a döntést, kiket engednek be ilyen foglalkozásokat tartani.

Küldtünk kérdéseket a Pécsi Tankerület vezetőjének Tóth László Ákosnak. Többek között azt kérdeztük tőle, hogy miért nem kötöttek együttműködési megállapodást az INDIT Közalapítvánnyal, vagy más, drogprevenciós tevékenységet folytató szervezettel, hogyan és honnan fogják megkapni a gyerekek azokat az információkat, amelyeket eddig a drogprevenciós előadásokon kaptak meg, illetve hogy mikor és milyen feltétellel  tudnak újraindulni ezek a programok.

Tóth László Ákos a következő választ küldte a Pécsmának:

A hatályos jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy kik azok a személyek, szervezetek, akik drogprevenciós tevékenységet folytathatnak az intézményekben. Az iskolák fontosnak tartják az egészséges életmódra nevelést, a prevenciós tevékenységet, ezért minden intézménynek van egészségfejlesztési programja, amelynek része az életkornak megfelelő drogprevenciós tevékenység. A program megvalósításában dolgoznak pedagógusok, iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberek. Több intézménynek évtizedek óta van együttműködési megállapodása a Baranya Vármegyei Rendőrkapitánysággal (pl.: DADA program, „Gondold át!” program, drogprevenciós előadások).

Azaz a pécsi tankerülethez tartozó állami iskolákban az amúgy is túlterhelt és alulfizetett pedagógusok, az ilyen képesítéssel és tapasztalattal ritkán rendelkező védőnők, és az amúgy bűnüldözéssel, legfeljebb bűnmegelőzéssel, de nem drogprevencióval foglalkozó rendőrök végzik el ezt a munkát. 

Hirdetés