Hirdetés

Nincs sok ideje a szülőknek, hogy eldöntsék, melyik intézménybe járjon óvodáskorba lépő gyermekük. A választás nehéz, hiszen mindegyikben oviban kiváló szakemberek, szép környezet és rengeteg érdekes program várja az apróságokat. Ugyanakkor minden intézmény profilja kicsit más, így cikksorozatunkban egyesével mutatjuk be a pécsi önkormányzati óvodákat. Most a Keleti Városrészi Óvoda mutatkozik be.

A Keleti Városrészi Óvoda 13 telephelye a város keleti részén, a Mecsek lábánál helyezkedik el. Legtöbb óvodájuk erdei környezetben, parkos, dombos területen található, amelyben a külváros, a falu jellegzetességei és hagyományai ötvöződnek a városi szokásokkal. Hagyományaikat kincseknek tekintik, amelyek fontos szerepet játszanak az óvoda befogadó, hátránycsökkentő és preventív szerepében, a gyermekközpontúság, a családorientált szemlélet megőrzésében. Az “ünnepelni tudás” képességének alakítását a néphagyomány-ápolással, a természet és a társak szeretetére neveléssel segítik elő.

Hitvallásuk, hogy a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú óvodai életet szervezzenek meg, valamint erősítsék az intézmény esélyteremtő szerepét és hátránykompenzációs képességét.

Céljuk a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek. A családdal együttműködve és támaszt nyújtva segítik önkibontakoztatásukat, egyéni adottságaikhoz igazodó testi, lelki, szociális, értelmi fejlődésüket. Biztonságos, élménygazdag környezetben, differenciáltan, tervezett nevelőmunka eredményeként alakulnak ki a szükséges készségek, képességek, a gyermeki kompetenciák.

A Keleti Városrészi Óvoda gyakorlatának értéke, hogy a 13 óvoda által közösen megfogalmazott szakmai koncepciók mellett minden intézmény megtarthatja saját arculatát, tovább élhetnek és fejlődhetnek szakmai hagyományaik és törekvéseik. A gyermekcsoportok megtarthatják egyediségüket, az óvodapedagógusok egyéniségüket.

Sokszínű tevékenységgel, gazdag programkínálattal, egészségmegőrző környezetben fogadja a gyermekeket. Egyik fő rendezvényük a Teréz nap, amelynek a szervezésében részt vehetnek, vesznek a szülők. Szemléletük a néphagyomány éltetése, amely ezzel a rendezvénnyel veszi kezdetét. A program során a gyermekeknek lehetősége nyílik játékos feladatok, tevékenységek során elsajátítani a hagyományőrző tevékenységeket, amelyek a betakarítás időszakához kapcsolódnak: mustot készítenek, káposztát „taposnak”. Az ehhez szükséges eszközöket – a káposztagyalut, a szőlőprést, a talicskát és a puttonyt – izgalmas feladatokon keresztül ismerhetik meg.

A program lebonyolításához és az eszközök beszerzéséhez a szülők adnak támogatást, akiket már a szeptemberi, évindító értekezleten bevonnak a szervezésbe. Később is folyamatos kapcsolatban maradnak, így számíthatnak a közreműködésükre.

A családias légkört megtartva és szorgalmazva, a családokkal együttműködve kívánják pedagógiai munkájukat hatékonyabbá tenni. A szülőket bevonják az óvoda életébe: közös programokkal, tevékenységekkel, ünnepekkel válnak „beavatottakká” az ott folyó munkába.

„Zöld” óvodaként a környezettudatos nevelés kap hangsúlyt, amelyben számítanak a szülők aktív részvételére. Bevonják őket a jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokba, így például az adventi gyertyagyújtási ünnepségbe. A meghitt program a helyi plébános és az óvoda hitoktatója közreműködésével valósul meg minden évben. A gyerekek gyertyafényes tánccal készülnek, a négy gyertya történetét jelenítik meg dramatizálással. A családok örömmel vesznek részt az ünnepváráson.

A történelmi belvárosban műemlék épületben található. Családias légkör jellemzi, ennek megfelelően minden évben kétszer – ősszel és tavasszal- családi napot tartanak. A programokon kézműves foglalkozásokkal és mozgásos játékokkal készülnek a gyermekek és a szülők számára. Egészségbüfét is szerveznek felajánlásokból, a napot pedig egy közös játékkal fejezik be, amelyben az ovisok, a szülők és a pedagógusok is részt vesznek.

„Tanít az erdő, a növény és állatvilág – Erdei Óvoda a Mecsek lábánál”

Hagyományőrző óvoda lévén a néphagyományokat, népszokásokat, jeles napokat a családokkal közösen tartják meg, legkiemelkedőbb a Márton napi rendezvényük. Libás képeket keresnek az udvaron, Márton napi libás játékokkal készülnek, műsort adnak elő. A lámpás felvonulás után együtt majszolják a zsíros kenyeret, így zárul a délután.

A városi zsongástól távol, zöld környezetben várja a gyerekeket. Ünnepeik nyitottak a szülők számára.

Modern épületben a falu jellegzetességeit, hagyományait megőrző pedagógiai környezetben fejlesztik a gyermekeket. Minden évben részt vesznek a településrész közösségi, hagyományőrző rendezvényein – a falunapon, a Márton napi lámpás felvonuláson, az idősek karácsonyi köszöntésén és a nőegyleti adventi eseményen. Legjelentősebb programjuk a hagyományőrző farsangi bál. Erre közösen készülnek a szülőkkel és az apróságokkal, akik a rendezvény napján az óvoda dolgozóival együtt, beöltözve táncolnak élő zenére. A munkatársak a szülők örömére vidám meglepetésműsorral is készülnek. A rendezvényt, amely lehetőséget ad a közösségépítésre, minden évben nagyon várják a családok.

Megújult épületben a boldogságra való képességek fejlesztése, az erősségek kiemelése kap figyelmet. Legjelentősebb családi programjaik a Márton napi lámpás felvonulás, illetve az őszi és a tavaszi családi játszó délután. A rendezvényeken különböző kézműves és mozgásos játékokkal készülnek a gyermekek és felnőttek számára.

Zöld szemléletű óvoda, családias, szeretetteljes légkör jellemzi. Egyik fontos, a családokkal közös programjuk a Föld napja, amikor együtt rendezik az óvoda kertjét, virágot ültetnek, közben pedig tavaszi dalokat énekelnek.

Gyönyörű környezet és sok „zöld óvodai” program várja itt a gyermekeket. Az óvodai életet a szülőkkel közös programokkal színesítik, amelyek közül kiemelkedik a gyermeknappal egybekötött családi nap. A kicsik és nagyok mozgásos, kézműves és kulturális programokon vehetnek részt ezen a rendezvényen. 

Elfogadó légkörben biztosítják a kiegyensúlyozott, felszabadult játékot, amely a tanulás, fejlődés alapja. A szülőkkel közösen hangolódnak a karácsony ünnepére, amelyre meghívják az óvoda külső partnereit is. Közösen énekelnek, és a gyermekek hangversenyt adnak a megjelentek számára. A programmal mintát adnak a hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek az ünnepvárás szokásainak megteremtésére.

Festői környezetben, színes programok biztosítják a gyermekek harmonikus fejlődését. Az óvoda családorientált szemléletű, meghatározó részévé vált a település kulturális életének. Legnagyobb családi rendezvényük a szüreti fesztivál, amelynek már az előkészületeiben is részt vesznek a szülők. Lovasfelvonulás, színes gyermek- és felnőttműsorok, kézműves foglalkozások várják a családokat, a rendezvény pedig a szülők és nevelők táncos mulatságával zárul. Minden évben számos programot tartanak a szülőkkel közösen, amelyek során számítanak az együttműködésükre.

A gyermeki tevékenységekben a közvetlen környezet múltjának és jelenének értékei, szépségei kapnak hangsúlyt. Programjaik során számítanak a szülők aktív részvételére, a családokkal közös kirándulásokat szerveznek a közeli erdőbe vagy településekre. Voltak már többek között Szigetváron, a Tettyén és a Zsolnay Negyedben. A kirándulások alkalmával a szülők közelebb kerülnek egymáshoz, szorosabbá válik a kapcsolat a pedagógusokkal.

Hirdetés