Hirdetés

Ahány óvoda, annyi különböző profil – érdemes tehát a szülőknek alaposan tájékozódni, mielőtt óvodáskorba lépő gyerkőcüknek intézményt választanak. Cikkünkben most a Nyugati Városrészi Óvodát ismerhetjük meg.

Az intézményben fontosnak tartják, hogy minden gyermek szeretetteljes környezetben töltse napjait, biztonságban érezze magát. Törekednek arra, hogy a hozzájuk járó óvodások nyitott, másokat elfogadni tudó, önálló, kreatív, problémahelyzeteket megoldani tudó iskolásokká váljanak. Szeretnék a gyermekek életét olyan alapokra helyezni, hogy majdan egészséges, igazságkereső, önmagukat vállaló, dönteni és szeretni tudó emberekké váljanak.

A Nyugati Városrészi Óvoda Uránvárosban, az egyetemi városrészben található. Biciklivel, busszal, autóval is könnyen megközelíthető. Az intézmény öt csoporttal működik, életkor szerinti megosztásban. Külön tornateremmel rendelkeznek, amely jól felszerelt a mozgásra ösztönző, mozgást fejlesztő eszközökkel.

Nagy sikernek örvend a minden évben megtartott Csiperke-nap. Az őszköszöntő programon szülők, nagyszülők, testvérek is szívesen vesznek részt, így ez az alkalom remek lehetőséget biztosít a különböző csoportba járó gyermekek szüleinek az ismerkedésre. Az összekovácsolódás eredménye a közös gondolkodás, ami hozzájárulhat az óvoda szépüléséhez.

A jó hangulatú eseményen több mint kétszázan táncolnak, játszanak terményekkel. A frissen facsart almalé, zöldségkrémek, egészséges nassolnivalók mindig csalogatók, beindul a receptek csereberéje.

Hasonlóan jó hangulatú nyitott program a gyermeknap és a Márton napi vonulás is.

Vidám, hagyományőrző családi délután – Őszi Kavalkád:

Az intézményben az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát. Nevelőmunkájuk fontos részét képezi az ünnepek sajátos hangulatának, a hozzájuk kötődő hagyományoknak, szokásoknak a felelevenítése.

Nagy öröm, hogy az elmúlt években sikerült megszervezni a mára már hagyományossá vált Őszi Kavalkádot a szüreti mulatság jegyében. Fontosnak tartják, hogy a hagyományokkal már kiskortól kezdve ismerkedjenek az oda járók, hiszen a még mindenre nyitott gyermekek sokkal fogékonyabbak a néphagyományok újjáélesztésére, befogadására. A népszokásokkal való ismerkedés nem csupán az ismeretek bővüléséhez járul hozzá, hanem elősegíti olyan magatartásforma kialakulását, amelynek lényeges eleme a hagyományőrzés, a népi kultúra, a nemzeti értékek megbecsülése.

A program minden ősszel visszatérő jeles nap az óvodában, amikor felelevenítik a szüreti szokásokat, a hozzájuk kapcsolódó játékokat, eljátsszák a vidám körjátékokat, megszervezik a szőlőlopást, a szőlőszüretet, a szüreti vigasságot. A szőlőszüretről ma már csak kevés gyereknek van élménye, de itt alkalmuk nyílik játékosan kipróbálni annak alapvető tevékenységeit, mint például a szőlőszedés, szemezés, szőlődarálás, préselés, must kóstolása.

Az őszi munkák sorából kiemelték a szőlő szüretelését, amely régebben vidámsággal töltötte meg a szőlőhegyeket és az emberek szívét. A gazda családja, rokonok, szomszédok összegyűltek a szőlősben, majd ott hangulatos tevékenység kezdődött: tréfálkoztak, daloltak, sőt még táncra is perdültek, miközben mindannyian tették a dolgukat. Így az asszonynép szedte, míg a férfiak puttonyokban hordták, szapulták, préselték a szőlőt. Majd a szüret végeztével a csőszök tánca tette igazán ünnepélyessé az eseményt.

A projekt kiválasztása során fontos szempont volt, hogy a feldolgozni kívánt téma életszerű legyen és tevékenységközpontú, komplex játékos tevékenységek, feladatok illeszkedjenek hozzá.

A program célja:

– előzetes tapasztalat- és élményszerzés, élménypedagógia

– közös csoportélmény

– a szőlőszüretelés élményének biztosítása játékos körülmények között, tevékenykedés és komplex tapasztalatszerzés

– az egyik legismertebb hazai őszi gyümölcsünk termesztésének és feldolgozásának megismertetése

– a témához kapcsolódó műveltségtartalmak összeválogatása, komplex képességfejlesztés által a teljesség élményének biztosítása

A legfontosabb előkészület az volt, hogy az Őszi Kavalkád előtt két nappal az egész ovi elmehetett egyik kis óvodásukhoz, ahol saját kezükkel szedték, szüretelték le a szőlőt. A vendéglátó szülők felhívták a gyermekek figyelmét, hogy nemcsak az előre kikészített ládákba lehet szedni a szőlőt, hanem nyugodtan tehetnek a pocakjaikba is. Közben arról is beszélgethettek a gazdával, hogy hogyan művelik a kertet.

Mind az óvónők, mind a gyermekek nagyon készültek erre a délutánra, hisz ezen a napon a szülők, a családok együtt vehették birtokba az intézmény udvarát. Minden ilyen alkalmat hosszabb előkészület előz meg, amikor a gyermekek kíváncsiságára építve változatos tevékenységet biztosítanak. Ez a tevékenység, készülődés, tervezgetés teszi az ünnepeket, jeles napokat izgalmassá, örömtelivé és felszabadulttá, amit tevékenyen együtt élnek át. A tartalmi megvalósítást fokozatosan egymásra építve, a gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe véve szervezik.

Az Őszi Kavalkádon a csoportok szokásukhoz hűen őszi szüreti mondókákból, versekből, kikiáltókból, dalos körjátékokból álló zenés-táncos kis műsorral kedveskedtek a többieknek. Az óvoda pedagógusai pedig minden kreativitásukat bevetették a produkciók megtervezéséhez, így színesebbnél színesebb előadásokkal álltak elő a gyermekek. A szülők és családtagok büszkén tapsoltak a produkciók után, néhányan azt is elárulták, a gyerkőcük napok óta csak a koreográfiát gyakorolta otthon.

Később kezdetét vette a szüreti mulatság, amikor minden csoport részt vett különböző mozgásos játékokban, mint például a lábosütés, célba dobás gesztenyével, gólyalábon járás, kukoricában turkálás, zsinórra felakasztott szőlőfürt evése kézhasználat nélkül, talicskázás, csőben gurított dió eltalálása kalapáccsal. Mások szüreteltek, szőlőt szemezgettek, szőlőt daráltak, mustot készítettek, kóstolgattak, a szülők által készített süteményekből falatoztak. A kreatív asztalnál szőlőt készítettek dugónyomattal.

A szüreti néphagyományok a heti tevékenységformákban is megnyilvánultak. Népmeséket, mondókákat, találós kérdéseket, énekes gyermekjátékokat, népdalokat, népzenét, népi jóslásokat, népszokásokat, ügyességi- és sportjátékokat, tárgykészítő népi játékokat, csuhéfigurákat, termésbábokat alkottak, de mozgásos ügyességi feladatok is várták a gyermekeket. A program alatt a családok ismerkedhettek, beszélgethettek az asztalok körül.

A kíváncsi gyerekszemek izgatottan fürkészték az udvaron felállított darálót és prést, amit aztán maguk is kipróbálhattak. Az így készült friss, édes mustot pedig csillogó szemekkel kortyolták.

A szőlő darálása, préselése valamennyi apróság számára örömteli játék, feladat, munka volt. Azt is jó volt látni, hogy ezen a napon milyen lelkesen tekerték a darálót a gyerekek, a fiúk pedig hogyan próbálkoztak a prés meghúzásával. Miután minden szőlő elfogyott a kosárból, kezdődhetett a mulatság, falatozás, lakmározás. Az apukák hagyományos krumplipaprikást főztek bográcsban, de az előkészületekből az óvodapedagógusok, anyukák és a nagycsoportos gyerekek is kivették a részüket. Az édes ízű zamatos must mellé foszlós kalácsot kínáltak.

Az Őszi Kavalkád megkoronázása a tombolasorsolás volt, amelynek fődíját, egy gyümölcstortát nagy örömmel vitt haza új gazdája – ám senki nem maradt ajándék nélkül, a játékos dobozból mindenki választhatott egy meglepetést.

A szüreti napot rendhagyó módon zárták: az udvaron együtt táncolt felnőtt-gyerek egyaránt.

Jó, hogy a jeles napok és ünnepek alkalmat adnak arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból. Élményekben gazdag, csodálatos, tartalmas volt ez a közös délután, és ahogy régebben vidámsággal töltötte meg a szőlőhegyeket és az emberek szívét a szüreti mulatság, ez, a mi óvodánkban most is megvalósult látva a gyerekek – szülők – pedagógusok tekintetét.

Pécs nyugodt, csendes, jól megközelíthető lakókörzetében fekszik a Hajnóczy óvoda, amelynek épülete és játszóudvara 2017-ben teljesen megújult. Óvodásaik így korszerű, modern, gyermekbarát, biztonságos környezetbe járhatnak három, osztott életkorú csoportban. Családias, nyugodt és szeretetteljes légkör megteremtésével szeretnék óvodásaiknak biztosítani a sokszínű játékot, képességfejlődést és az élményalapú ismeretszerzést nap mint nap.

Törekednek arra, hogy a felkészült óvodapedagógusok az óvodakezdéstől az iskolába lépésig segítsék a gyermekek fejlődését, egyéniségük kibontakoztatását, érzelmi- és értelmi intelligenciájuk fejlesztését. Ezért épült be az intézmény mindennapjaiba az érzelmi intelligencia fejlesztés tevékenysége a Boldog Óvoda programmal, valamint a 2022-ben elnyert „Örökös Boldog Óvoda” címmel. Az érzelmi nevelés fontos részének tekintik a gyermekeknek szervezett meseterápiás foglalkozásokat és érzékenyítő programokat. Nevelőik magasan képzettek, folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, és az ott szerzett ismereteket beépítik a pedagógiai munkájukba.

Közösségük 2021-től, a „Zöld Óvoda” cím elnyerésével középpontba helyezi a fenntartható fejlődés, az újrahasznosítás és a környezetvédelem megalapozó tevékenységét, az attitűd-formálás fontosságát tevékenységeikben. Így alakították ki a komposztálót, az esővízgyűjtőt, a veteményeskertet, a fűszerkertet és a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. A gyermekek évszaki kirándulása a természetbe és nagycsoportosaik madár-ovi foglalkozása az esztétikai nevelés keretében valósítja meg a természeti környezetünk értékfókuszát.

Játékközpontú élménypedagógiával szervezik mindennapjainkat – Veronika zeneprojekttel, „Így tedd rá!” néptánc-módszertannal és Mozgáskotta fejlesztéssel –, így nyújtják óvodásaiknak a tevékenységközpontú tanulás, önfejlődés lehetőségét.

A testi-lelki egészségre – az egészségnevelésre – nagy hangsúlyt helyezve működik az intézményben a sószoba, de rendszeresen tornáznak, és a csatlakoztak a Bozsik-ovifoci programhoz is. Sportolási lehetőségként sportági oktatásban vesznek részt judo, korcsolya és úszó tanfolyam keretében. Pedagógiai hitvallásuk a boldog, kiegyensúlyozott gyermeknevelés játékkal, mesével-verssel, élménypedagógiával, mozgással, tevékenységközpontú tanulással, empátiával, inkluzív szemlélettel.

Tágas, jól felszerelt csoportszobáik egy növényesített, védett udvarra néznek. Az óvoda tornateremének felszereltsége széleskörű, változatos mozgásfejlesztésre ad lehetőséget, például a Mozgáskotta személyiségfejlesztő program heti foglalkozásaira. A tornaeszközök között megtalálhatók a Ayres mozgásfejlesztőeszközök, a Mozgáskotta személyiségfejlesztő módszer eszközkészlete és a Motessori fejlesztő játékok.

A szülői közösséggel hisznek – az együtt-egymásért elv alapján – a közösségnevelés személyiségformáló erejében, az összefogásban és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttnevelésben. Szülői fórumokon gyermeknevelési témákról adnak elő, így segítve a családokat. Az óvoda alapítványa – a Miénk a Jövő Alapítvány – is a „hajnóczy-s” gyermekek örömteli mindennapjait szolgálja.

Nyitott rendezvényeiket, óvodai programjaikat az intézmény honlapján található galéria is bemutatja.

Gyermekképük:

Kezdeményező, kreatív, egyéni ötletek megvalósítására képes, problémahelyzeteket megoldani tudó, nyitott, másokat elfogadó, érzelmekben gazdag, harmonikus személyiségű gyermek.

Céljaikat, eredményeiket a játék, a játékos tapasztalati tanulás folyamatában, gyakorlási lehetőségek biztosításával kívánják elérni. Fontosnak tartják a komplex személyiségfejlesztés folyamata mellett az egyéni bánásmód érvényesítését, valamint a differenciált pedagógiai elvek megvalósulását.

Szervezett műhelyfoglalkozásaik épülnek a tehetséggondozás és a felzárkóztatás folyamataira is. „Csodapalota tehetségprogramuk” és a „Varázstorna” PEK torna és KMT fejlesztésük – mind óvodásaik egyéni fejlődését szolgálja.

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

(M. Montessori)

A Hajnóczy óvoda olyan hely, ahol hisznek abban, hogy minden gyermek egyedi, tehetséges, kezdeményező, kreatív, egyéni ötletek megvalósítására képes, problémahelyzeteket megoldani tudó, nyitott, másokat elfogadó, érzelmekben gazdag, harmonikus személyiségű iskolássá-, boldog felnőtté válhat.

Az óvoda Istenkúton zöld környezetben, két vegyes életkorú csoporttal működik. Fontos számukra a szeretetteljes, érzelmekben gazdag, családias légkör, ahol kisgyermek, minden dolgozót ismer és biztonságban érzi magát. Örökös Zöld Óvodaként fontosnak tartják a környezettudatos, egészséges életmódra és fenntarthatóságra nevelés megalapozását a családokkal közösen.

Napi tevékenységeiket a jeles napokhoz, hagyományokhoz, ünnepekhez kötik. Eköré szervezik a projektheteket, családi napokat is (Farkas nap, Egy család – egy növény), amelybe az óvoda környezetében élő közösséget is igyekeznek bevonni. Minden évben megrendezik a hagyományőrző szüreti mulatságot, a Márton napot, az adventi kézműves játszóházat, a négy hetes farsangi ünnepkört, a húsvéti kézműves játszóházat, valamint az élményekben bővelkedő gyermek- és családi napot.

Közösségi nap

Az óvoda évente többször szervez olyan programot, ahol a családoknak találkozhatnak egymással és az óvoda dolgozóival. Minden évben rendeznek Márton napi lámpás felvonulást, ami az egyik legnépszerűbb közösségi eseményük.

A program közös játékkal kezdődik (tollkeresés, libabújócska), majd a rövid műsoron az óvodások előadják Márton napi verseiket, mondókáikat, énekes játékaikat. Ezt követi a lámpás felvonulás, és teázással, zsíros kenyér evéssel zárul a program. Erre az eseményre az óvodából elballagott gyerekek is visszalátogatnak családjaikkal.

A másik népszerű közösségi program a gyermeknap, ahol a családok szintén találkozhatnak, ismerkedhetnek egymással, bekapcsolódhatnak a programokba. Több helyszínen zajlanak a tevékenységek, mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. Légvár, mozgásos játékok, arcfestés, lufihajtogatás, meseelőadás is várja a kicsiket. Ezen a napon mutatkoznak be a külön foglalkozásokra járó gyermekek, így a szülők megtekinthetik a zenés angolosok (Happy Bee) és a táncosok (Fordan ovi-rocky) műsorát.

Az elmúlt években számos közös programban vehettek részt a családok, például hétvégi családi kiránduláson, közös udvarrendezésen, a Szülők Klubján és a karácsonyi készülődésben.

Szülők és gyermekek számára szervezett programjaik:

– Márton napi lámpás felvonulás

– Karácsonyi barkácsdélután

– Karácsonyi ünnepi műsor nagycsoportban

– Gyermeknap

Gyereknap a Nagy Jenő Óvodában

A gyermeknap során igyekeznek olyan programokat szervezni, hogy a gyermekek a szülőkkel együtt tevékenykedjenek közös időtöltésként. A leendő kiscsoportosok számára a nyílt napon betekintést biztosítanak az óvodai életbe, amikor a leendő óvodapedagógusokat kötetlen formában megismerhetik.

Az óvoda 1968-ban épült Uránvárosban, fenntartója a pécsi önkormányzat. Jelenleg négy, homogén életszervezésű csoport működik az intézményben, egy kétszintes, részben felújított épületben, játszóudvarral. A csoportoknak zöld alapterületű, gumiburkolatos és aszfaltos udvarrésze is van babaházzal, mászókával, hintával, homokozóval, csúszdával, pollyball-lal, hatalmas játszó mozdonyokkal.

Az Ovi-Sport pályán és a tornateremben egész nap lehetőség van a szervezett és a szabad mozgásra, labdajátékokra. „Bringabarát” óvodaként mini KRESZ pályával, kerékpár tárolókkal népszerűsítik a kerékpáros közlekedést. Nyári időszakban napvitorlákkal fedett udvarrészekkel óvják a gyermekeket a Nap káros sugaraitól.

A fejlesztőszobában differenciált fejlesztés, logopédiai ellátás vehető igénybe.

Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai közül kiemelkedik a Zöld Óvoda Program, 2019. óta „Örökös Zöld Óvodaként” működnek. A program vezérfonala a környezeti kultúrára nevelés. Az ingergazdag környezet természetes anyagokkal, gyermekmunkákkal jól tükrözi vizuális szemléletüket. Egyetértenek azzal az eszmerendszerrel, amely a környezet védelmét, a növények és állatok gondozását foglalja magába. Meggyőződésük, hogy a természetes anyagokkal való tevékenységek, a kirándulások és az udvaruk szebbé, egészségesebbé tétele nemcsak az óvodának, de a gyermekeken keresztül a szülőknek is fontos.

Kertjükben „madárbarát mintakert tanösvényt” hoztak létre, amelynek a városunkban egyedülálló mYnest madármegfigyelő játszótér is a része. A csoportokban zöld sarok és akvárium van, az emeleten akvárium és terrárium, az óvodakertben teknősmedence, komposztálók, gyógynövény- és fűszerkertek, időjárásmegfigyelő állomások, ivókutak, fedett udvarrészek, esővízgyűjtő hordók, fantasztikus farakások, süntanya, sünitatók, darázsgarázs, békavár, madárodúk, -etetők és -itatók – ezek mind segítik a gyermekeket a külső világ tevékeny megismerésében.

Kedvelt játékhelyek a Patkós Stúdió által fából készült telepített memóriajátékok – különböző élőhelyek élővilágával -, illetve a mezítlábas tanösvény.  Az óvoda előtti kertben a kóbor állatoknak itatókat helyeznek ki egész évben. A zöld folyosón „Zöld óvodások”-ovigaléria található gyerekmunkákkal, a Fürkész szobában pedig zöld szertár és könyvtár várja az oda járó kicsiket. 2022-ben szakmai pályázattal elnyerték az állatbarát óvoda címet.

A hagyományok, az ünnepek, az évszakok változásai és a jeles napok adják nevelésük rendszerét. A köréjük épített tevékenységek érzelmi, szellemi, közösségi élmények biztosítják az aktív mindennapokat, megteremtik a mindennapos tanulási helyzeteket, a szokások, szabályok, rítusok adta biztonságérzetet. Környezeti nevelésükkel azt kívánják érzékeltetni, hogy nem csupán a környezetünk megvédésére nevelnek, hanem a környezettel való együttélésre, a békés egymás mellett élésre. Végső soron a környezeti kultúrára szeretnék nevelni, tanítani a hozzájuk járó gyermekeket, és rajtuk keresztül a szüleiket, a családokat.

Óvodai hagyományos programok: őszi óvodai buszos kirándulás, mikulásvárás az óvodában, adventi készülődés négy hete, húsvéti locsolkodás.

Szülőknek is szóló nyílt programok: őszi terményfesztivál, Márton napi lámpás felvonulás, farsang, anyák napja, gyermeknapok, ballagás, társadalmi munkanapok az óvoda udvarán, óvodaváró nyílt napok.

Zöld hagyományok: Akvárium-terrárium és a Pécsi Állatkert látogatása, egészség- és sport napok, erdei iskolai programok, Föld napja, Víz világnapja, Madarak és fák napja, „Ne vásárolj semmit!” nap, szelektív hulladékgyűjtés minden nap, elemgyűjtés és kupakgyűjtés folyamatosan, állatvédő szervezetek által befogadott állatoknak gyűjtés a téli időszakban.

Mindennapos lehetőségek: növény- és állatgondozás minden csoportban, iskolai programokon való részvétel, múzeumlátogatás, kirándulások. Hagyományos kirándulásaikra gyalog vagy busszal mennek.

Nevelési időn kívüli lehetőségek: néptánc, bábszínház, játékos angol, zeneovi-zeneterápia, többféle sportfoglalkozás. Színházba, könyvtárba, múzeumba viszik a gyerekeket. Rendszeres a kapcsolatuk a Mókus Suli Erdei Iskolával, a Zöld Híd Alapítvány Öko-kuckójával, ahol környezeti nevelők foglalkoznak a gyermekekkel.

Az óvodában a családias légkör jellemző, ezért is tarják kiemelten fontosnak a családokkal való kapcsolattartást. Ennek érdekében több programot szerveznek, amelyek közül kiemelkednek az alábbiak:

– Az Alapítványi Vacsoraest nagyon színvonalas eseménynek számít az óvoda életében, amelyet mindig impozáns helyen rendeznek meg.  Régi óvodások, illetve szülők, de van, hogy maguk az óvodapedagógusok teszik színessé az estet. A rendezvény kiemelt célja, hogy a szülők minél jobban megismerjék egymást. Ennek érdekében az intézmény munkatársai ötletes játékokkal készülnek, amihez sok vidám perc, mosolygás és nevetés párosul. A játék barátságokat teremt, remek csapatépítő tréning mindenkinek. Az estet rendszerint tombolasorsolással zárják, ahol a szülők által felajánlott, rendkívül értékes nyeremények találnak gazdára. A program sikerét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy hetekig nevetnek a felelevenített élményeken, illetve a „régi” szülők is visszavágynak.

– A családi gyereknap záróeseménye a családi sportvetélkedő, ahol a szülőket is megmozgatják a gyermekekkel együtt. A program amellett, hogy sportolásra ösztönöz, csapatépítő is egyben, hiszen a csapatok vegyesek, nem egy csoportból állnak össze. A fantasztikus hangulatot a szurkolótábor biztosítja, és a nyeremények sem elhanyagolhatók. A sporteszközök mellett élmény-ajándékokat is nyerhetnek a családok. Ami pedig a legfontosabb: a gyerekek rendkívül büszkék a szüleikre.

Hirdetés