Viszonylag hosszan tartott ugyan a keddi közgyűlésen a Magyarürögi vízfolyás rendezéséről szóló eszmecsere, vitáról nem igazán lehetett beszélni, hiszen pártállástól függetlenül nagyon hasonló állásponton voltak a képviselők. A mederrendezést nagyon gyorsan meg kell kezdeni, az ökológiai szempontokat pedig, amennyire a projekt eredeti célja azt engedi, figyelembe kell venni.

A „Magyarürögi vízfolyás rendezéséhez” kapcsolódó döntések meghozatala is szerepelt a keddi közgyűlés napirendjén.

A projekt régóta húzódik. Az eredeti tervet az új városvezetés az érintett területen élőkkel való egyeztetések után átdolgoztatta. Mielőtt azonban elindult volna a munka, néhány lakó jelezte, nem akarják, hogy a kertjeik végében futó vízfolyás medrét betonelemekkel rakják ki, mert azok ökológiai problémákat okozhatnak.

(A közös platformra kerülést nehezíti, hogy az ökológiai szempontokat emlegetők patakként, az ingatlanjaikat a villámárvizektől féltők csapadékelvezető csatornaként beszélnek a vízfolyásról.)

Kóbor József (LMP) a vitában felidézte: egy 2016-ban elindult projektről van szó, aminek most is megvan a létjogosultsága. Lakossági igények, konkrétan a villámárvíz veszélye miatt rendezni kell a vízfolyás középső szakaszán, nagyjából a magyarürögi út környékén futó medret. Aki ökológiai és környezetvédelmi károkozásról beszél, az rehabilitációért kiált, de ez a képviselő szerint lehetetlen, hiszen régóta beépített részről van szó, a meder nem volt természetes eddig sem. Nem lehet visszaállítani a több száz évvel ezelőtt létezett, eredeti, kanyargós, víztározó tavakkal megszakított medret, hiszen ahhoz magántelkeket, épületeket kellene eltüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy rengeteg lakossági fórumra került sor, a munka támogatottsága nyilván nem lehet 100 százalékos, azonban igen magas. Ökológiai hatástanulmány azért nem készült – emelte ki –, mert nem természetes környezetről van szó. Felvetette, kérdezzék meg a tervezőt, hogy a szóban forgó szakaszon a védművek elhagyása mennyiben akadályozza a projekt célját, azaz az árvízveszély elhárítását. Mindehhez persze új engedélyezési és kiviteli tervekre lenne szükség – tette hozzá.

Musch Zoltán (Fidesz) azt indítványozta, hogy vonjanak be ökológiai szakembert a projektbe.

Csúcs Zoltán, a PVF Zrt. igazgatója erre úgy reagált, hogy mivel itt egy csapadékvíz-elvezető rendszerről van szó, ami lakóterületen található, ráadásul a projektnek létesítési engedélye van, ökológiai szakértő bevonására eddig nem volt szükség.

Péterffy Attila polgármester azt javasolta, kérjék ki a tervező és egy ökológus véleményét is, illetve hogy a későbbiekben vizsgálják meg, az ökológiai szempontok figyelembe vételével az eredeti cél megvalósítható-e.

Kővári János szerint ez nem egy csatorna, hanem egy patak, ökológiai elem. Nem csak az ott élőket érinti egy patak sorsa, hanem a környéken lakókat is, mert vannak klimatikus hatásai. Egyetértett Péterffy Attilával abban, hogy egy ökológiai és egy építészeti szakember együttes véleményét kérjék ki az ügyben.

Ruzsa Csaba alpolgármester arról beszélt, hogy a Hetesi köztől délre lévő terület a vita tárgya, és a szakhatóság álláspontja az, hogy ha ezen a szakaszon nem oldják meg a vízelvezetést, akkor az egész projektnek nincs értelme. A mederrendezéstől ugyanis annyira felgyorsul majd a felső szakaszon a víz, hogy ha a szóban forgó szakaszon marad minden a régiben, akkor az alsó szakasz környéki ingatlanokat elönti a víz. A projekt célja pedig ezzel ellentétes – szögezte le. 

Csúcs Zoltán elmondta, nyilatkozott a tervező, bármelyik szakasz elhagyása az összes szakasz elhagyását jelentené. A projekt az utolsó pillanatban van, egy éve el kellett volna kezdődnie a kivitelezésnek, ha most csúszás lesz, akkor ebben a ciklusban nem lesz az egészből semmi, ráadásul közben minden drágul, így a kivitelezőnek már most plusz követelései lehetnek. El lehet tolni a következő uniós ciklusra a megvalósítást, de más műszaki megoldást nem tudott felmutatni a tervező.

Ágoston Andrea arról beszélt, hogy mindenféle házilagos árvízvédelmi megoldásokat alkalmaznak azok a lakók, akiknek az ingatlanjaikat fenyegeti a víz. Egyeztettek portáról portára mindenkivel. Négy háztartásról tud, akik nem támogatják a beruházást. Azt kérte, támogassa a közgyűlés ezt a projektet, mert a döntő többség szeretné, ha megvalósulna.

Kővári János azt mondta, egy ökológiai szakvélemény nem lassítja a projektet, néhány hét alatt beszerezhető, módosító indítványt nyújtott be ennek érdekében.

Péterffy Attila kijelentette: a projekt egyértelmű céljait meghatározva és peremfeltételeit el nem engedve kell bekérni az ökológiai szakvéleményt.

Ruzsa Csaba kiemelte: harminc napon belül kell mindezt megtenni, hogy ne álljon le a projekt.

A közgyűlés végül 21 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést azzal, hogy a PVF Zrt. felkér egy ökológiai szakértőt szakvélemény elkészítésére.

Hirdetés