Társasház-felújítás, idősek, új támogatások – Nyőgéri Lajos a pécsi szociális ügyekről

Nyőgéri Lajos

A szociális területre fókuszáló évértékelő interjút adott lapunknak pécsi önkormányzat alpolgármestere, Nyőgéri Lajos.

– Szeptember elsején életbe lépett a pécsi önkormányzat új lakásrendelete. Mi volt a cél az új szabályozással?

– A legfőbb cél az volt, hogy tiszta, átlátható viszonyokat teremtsünk a lakásgazdálkodás területén. Ennek egyik eszköze, hogy mostantól egy objektív pontrendszer alapján állítják fel az önkormányzati bérlakásra várók sorrendjét, véget vetve a korábbi kusza viszonyoknak.

– A pécsi önkormányzat júniusban társasház-felújítási pályázatot hirdetett meg. Hogy áll a pályázat, és miben volt ez más, mint a korábbiak?

– Több mint kétszáz lakóközösség adta be kérelmét, ez közel hétezer lakást érint. Ezúttal nemcsak panelépületek, hanem az 1986 előtt hagyományos falazattal épült társasházak is pályázhattak. Az összes támogatási igény több mint a kétszerese a rendelkezésre álló 150 millió forintos keretnek, de a városvezetés arra tesz javaslatot a közgyűlésnek, hogy minden érvényesen pályázó kapjon támogatást. Egy olyan területről van szó, ahol igazán nagy a szükség.

A lakóközösségek két célra adhatták be támogatási kérelmüket: a közösségi terek energetikai korszerűsítésére (100 millió forintos keretösszeg), illetve a közösségi terek karbantartására és felújítására (50 millió forintos keretösszeg).

A TÁRS-programban az önkormányzat a felújítási vagy karbantartási költségek legfeljebb 50%-át és lakásonként maximum 100 ezer forintot ad vissza nem térítendő támogatásként, a beruházás másik felének költségeit a társasházaknak kell fedezniük. .

– A szociálpolitikai kerekasztalt sikerült újraéleszteni ebben a ciklusban. Mi történt ezen a területen?

Szociálpolitikai Kerekasztal kétszer ülésezett az évben és két szervezet csatlakozott a kerekasztalhoz. Azt gondolom, hogy a partnerszervezetek is látják, hogy fontosnak tartjuk az átláthatóságot. Folyamatos a tapasztalatcsere a munkacsoportok és tagok között.

– Idősügyben is történtek előrelépések. Melyek voltak ezek?

– Az Idősügyi Tanács idén három alkalommal ülésezett. Meghallgatjuk a véleményüket: javaslatukra elkészült a város Idősügyi Koncepciója, az abban foglaltak megvalósítása érdekében munkacsoportok alakultak.

Az 500 fő ellátását biztosító jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki feltételeit biztosító technikai háttér megújult. Még nagyobb biztonságot nyújtó, több funkció ellátására alkalmas eszközöket telepítettek.

Az Integrált Nappali Szociális Intézményben az idősellátás keretén belül bővítettük a demens nappali ellátást több telephelyen. Pályázatoknak köszönhetően lehetőség nyílt kulturális programok megszervezésére, fejlesztő és aktvitást támogató eszközök beszerzésére. Idén egy speciálisan átalakított, idősek és mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas gépjárművet is beszereztek, melyhez a fedezetet az önkormányzat biztosította.

Az Időskorúak Szociális Intézményében az alacsony állami finanszírozás ellenére ebben az évben nem emeltük a térítési díjakat. A lakószobákat egész évben folyamatosan tették egyre komfortosabbá.

December hónapban elindul az egészségügyi szakápolás szolgáltatás. Ennek célja, hogy kórházi ápolásra a lehető legkevesebbszer, legrövidebb ideig, legfeljebb akut betegségek vagy műtétek esetén legyen szükség.

– Számos civil szervezet lát el szociális feladatokat. Az ő támogatásuk hogy alakult idén?

– Több civil szervezettel kötött az önkormányzat ellátási szerződést, kötelező szociális alapszolgáltatási feladatokra, bővítve ezzel a szolgáltatási kapacitásokat. Az ő támogatásukat ebben az évben 80 millió forinttal emeltük meg, hiszen az energiaválság a civileket is sújtja.

– MI a helyzet a szociális támogatásokkal, amelyeknek ilyen inflációs környezetben fontos szerepük van a legszegényebbek megélhetési gondjainak enyhítéséban.

– Természetes, hogy a legnehezebb helyzetben lévőkre is gondolunk ezekben a nehéz időkben. Ennek érdekében a vonatkozó önkormányzati rendeletet négy alkalommal módosítottuk csak idén. A lakhatási támogatás jövedelmi értékhatára és a támogatás összege jelentősen megemelkedett. Bevezettük a nevelési támogatást a gyermeket nevelő családok részére. A tanulói bérlettérítés igénylése könnyebbé vált. A rendkívüli települési támogatás jövedelmi értékhatára és összege jelentősen megemelkedett. Új, átmeneti támogatásként bevezettük a megélhetési támogatást, ami az élelmiszerár-infláció okozta többletkiadásokhoz nyújt segítséget. Erre 40 millió forintot különítünk el a város jövő évi költségvetésében.

– Óvodák, bölcsődék újultak meg EU-s támogatásokból. A korábbiakkal ellentétben nem csak energetikai felújítások történtek. Összefoglalná, mi minden történt ebben a szférában?

– Jelenleg két bölcsőde felújítása zajlik: az Ajtósi Dürer utcai és a Pákolitz utcai épületé. A korszerűsítés idejére az önkormányzat megszervezte a kisgyermekek díjmentes szállítását az átmeneti telephelyre.

Az óvodáknak hosszú idő után lehetőségük volt új mosógépeket, hűtőszekrényeket, mikrókat, vasalókat és porszívókat vásárolni nagy tételben.

Kicserélték többek között a Zipernowsky Károly Utcai óvoda tetőburkolatát, megvalósult a Nagy Jenő Utcai óvoda energetikai felújítása, a projektet saját forrásból egészítettük ki. Hamarosan zárul az Ajtósi Dürer Utcai óvoda energetikai korszerűsítése. Kisebb felújításokat öt további intézményben végeztettünk el.

Fontosnak tartom még megemlíteni, mert talán a szociális területen dolgozó pécsi szakemberek munkájának színvonalát jelzi, hogy Nagy István, az ECSGYK igazgatója augusztus 20. alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott a köztársasági elnöktől, szakmai munkája és közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Hirdetés