Változott a szabályozás a szőlőültetvények szerkezetátalakítására

Változott a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozás, szeptember elejétől a szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a borvidéki terv alapján egyéni tervet kell készíteni a gazdálkodóknak.

Egyéni tervet nyújthatnak be azok a természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek, akik, illetve amelyek a szerkezetátalakításba bevont ültetvények használói – azaz nem feltétlenül az ültetvények tulajdonosai – emlékeztet a köztestület.
A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozás szeptember 2-án módosult. Ennek lényege, hogy az egyéni tervnek tartalmaznia kell a hegybíró nyilatkozatát, miszerint  az átalakításra vonatkozó egyéni terv megfelel a borvidéki tervben foglaltaknak.

Az egyéni tervet ez év október 1. és december 15. között lehet benyújtani postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
Az egyéni tervnek minimum 0,2 hektár összefüggő területre kell vonatkoznia, kisebb szőlőterületre nem kérhető támogatás, illetve a hektáronként 3.300 tőszámnál alacsonyabb tőszámú ültetvényre sem. Az egyéni tervet kizárólag érvényes telepítési engedély birtokában lehet benyújtani.

A szóban forgó tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetési munkák elvégzését, továbbá a teljes körű támrendszer (például az ültetvényen lévő oszlopok)  létesítését.

A támogatási kérelmeket a vonatkozó rendelet alapján az adott borpiaci évben az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre április 1. és június 15. között lehet benyújtani. A támogatás kifizetésének határideje a kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e – derül ki az agrárkamara tájékoztatójából.

Hirdetés