Újraindult a tanulás a mecseki élményközpontban!

Újra megkezdődtek a pécsi és baranyai iskolásoknak szóló, szuper élménypedagógiai foglalkozások, melyeken a Mecseki Természettudományos Élményközpont projekt keretében 2019. január 7-étől vehetnek részt a gyerekek. A koronavírus miatt kialakult helyzetben a program is szünetelt, most viszont ismét elindult és jelenleg épp a nyári napközis táborok zajlanak.

Az élményprogramról

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., a Janus Pannonius Múzeum és a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület a „Mecseki Természettudományos élményközpont fejlesztése” projektben célul tűzte ki a természettudományi oktatás színvonalának, minőségének, eredményességének és hatékonyságának növelését a vele együttműködésben álló 20 közoktatási intézmény: tíz vidéki és kilenc pécsi általános iskola, valamint egy pécsi középiskola körében.

2019 januárjában indult a Mecseki Természettudományos Élményközpont projekt

A program célja a pedagógusok módszertani fejlesztése, valamint a tanulók motivációjának javítása, végső soron a továbbtanulás befolyásolása.

A foglalkozások eredményességét félévente végzik a programba bevont pedagógusok, valamint az általános- és középiskolás diákok véleményének felmérésével. Ekkor legalább 20 fővel készülnek mélyinterjúk az együttműködő közoktatási intézmények képviselőinek – intézményi vezetőkkel vagy helyettesükkel, vagy szaktárgyi, illetve kísérő tanárral – körében. Most a félévente zajló 200-200 tanuló bevonásával készült online kérdőívek válaszaiból is mutatunk néhányat, és megismerhetjük a tanárok véleményét is a programról.

Eredmények

A pedagógusok nagy része, egész pontosan 63 százaléka úgy látja, a projektnek köszönhetően pozitívan változott a diákok környezeti szemléletmódja. Sikerült elérni, hogy felelősségteljesebben, tudatosabban tekintsenek a környezetre, a megkérdezettek szerint ezt elsősorban az élményprogram és az iskolák segítették elő, amelyben természetesen a gyerekek is partnerek voltak.

Vigyázni kell az állatokra, környezetünkre – erre is tanít a program

A diákok természettudományi tanórai hozzáállása is javult a megkérdezettek 37 százaléka szerint, de a nem szaktárgyi órán is érezhető volt a program hatása. A gyerekek más órákon is meséltek élményeikről. Egy-egy pedagógus beépítette ezeket az élményeket saját órájába: például a kevésbé kedvelt fogalmazási feladatot állatkerti témára adta ki, és így mindenki szívesebben írt, jobban teljesített.

Többen említették, hogy rajzórákon az iskolások olyan apró részleteit is megörökítették egy-egy állatnak – például a kígyók mintázatát –, amely a korosztályukban még nem jellemző.

A pedagógusok azt is tapasztalták, motiváltabbak lettek a kicsik.

Egy tanár konkrétan kiemelte, hogy a tavalyi félévhez képest érezhető volt ez. Az mindenképpen inspiráló, hogy a megszokott tantermi környezet helyett egy új helyszínen zajlik az oktatás, ezért ott általában fegyelmezettebbek is a tanulók.

A válaszadók fele beszámolt arról, hogy a diákok otthon, önszorgalomból tovább folytatták kis kutatásaikat, szívesen készítettek szorgalmi feladatot, élményeiket kiselőadásban mutatták be osztályuknak – természetesen plusz pontokért, kisötösért. Volt olyan gyermek, aki a foglalkozás után ellátogatott a Pécsi Állatkert honlapjára, elkezdte megtanulgatni az állatok neveit és főbb jellemzőit.

Nagyon lelkesek a gyerekek

Hátrányos helyzetű, nehezen tanuló diákok pedig megtanulták a kedvenc állataik teljes nevét, sőt még röpdolgozatban is vissza tudták ezt adni. Volt olyan kislány, aki naplót vezetett állatkerti élményeiről.

Az általános iskolások a tapasztalatok alapján nagyon hatékonyan tanulnak az új módszerekkel, ezekkel nyitottabbakká váltak az új információk befogadására, ez pedig hosszabb távon a természettudományi ismeretek és készségek elmélyüléséhez vezethet.

Az állatkerti élmények sok más – nem csak szaktárgyi – órán visszaköszönnek, ezekről folyamatos visszacsatolást adnak a gyerekek tanáraiknak, társaiknak. Az iskolák igyekeznek környezettudatos szemléletet kialakítani a diákokban, de a programban alkalmazott módszereknek köszönhetően, ez a látásmód még inkább elmélyíthető.
Jelenleg épp a nyári napközis táborok zajlanak, közel 250 gyermeket fogadnak 3 pécsi intézményből.

A táborok programjai ide kattintva olvashatók.

Hirdetés