„A dél-dunántúli szakképzés fellegvára”: 110 éves a Zipernowsky

Hirdetés

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum az 1912-1913-as tanévben nyitotta meg kapuit Pécsi m. kir. Fémipari Szakiskola néven. Az első évfolyamon Kamprád Hermann igazgató, 2 tanár és 2 művezető irányításával 39 tanuló kezdte meg tanulmányait. 

Az elmúlt 110 évben – lehetőség szerint a kor ipari-gazdasági igényeihez igazodva – több név- és profilváltáson esett át az intézmény. Ez az egyik oka annak, hogy

az itt végzettek számára a legkedvesebb elnevezés mind a mai napig a „Gépipari”.

Az utolsó változási hullám 2015-ben vette kezdetét, mikor az intézmény a Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolájaként, 2016 után szakgimnáziumaként, majd 2020-tól, kikerülve a köznevelési törvény hatálya alól, a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Technikumként igyekszik megfelelni a modern, 21. századi szakképzés bonyolult követelményrendszerének és a duális képzési forma elvárásainak. Az igazgató 2009 óta Amrein György, aki középfokú végzettséget szintén az iskolában szerezte, majd felsőfokú tanulmányai elvégzése után visszatért tanítani volt iskolájába. A „Zipiben” jelenleg 11 egykori diák tanít, de voltak évek, amikor ők tették ki a tantestület nagy százalékát.

Még több érdekesség derül ki interjúnkból, melyben az igazgató válaszolt kérdéseinkre.

– Jelenleg milyen képzéseket kínálnak?

– Öt éves tanulóidővel négy ágazaton képzünk szakembereket a jövő számára. Ezek a következők: gépészet, elektronika és elektrotechnika, specializált gép- és járműgyártás, informatika és távközlés.

A régióban egyedülállóként az elmúlt tanévtől kezdve okleveles technikusi osztály indítására kaptunk lehetőséget,

ami főként a műszaki felsőoktatásban továbbtanulni szándékozóknak jelent előnyt. Az okleveles technikusképzés kereteit a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával közösen a gépészet, a specializált gép- és járműgyártás, az elektronika és elektrotechnika, illetve az informatika ágazatokban alakítottuk ki. Az osztályba bekerülő tanulók emelt szintű szakmai program alapján végzik a tanulmányaikat. A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul. A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező, azaz 5 év.

– Melyek a legnépszerűbb képzések gyerekek, illetve felnőttek körében?

– Nappali képzéseink közül eddig, a korszellemnek és a környező világ változásainak megfelelően az informatika ágazat volt a legnépszerűbb, de egyre többen jelentkeznek a specializált gép- és járműgyártás – közismertebb nevén mechatronika – ágazatra, amely a korábban külön oktatott gépészet és elektronika tananyagát vegyíti. Továbbra is népszerű a gépészet, és némi pangás után a gyengeáramú elektronikai képzés mellett egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az erősáramú képzésünk iránt. Felnőttek számára egy osztály indult ebben a tanévben: elvégzésével erősáramú elektrotechnikus, illetve gépgyártástechnológiai technikus végzettséget szerezhetnek.

– Van-e olyan, ami 110 év alatt sem változott az iskolában? 

– Az iskola fenntartói, vezetői és oktatói mindig is nagy gondot fordítottak arra, hogy az oktatás elméleti és gyakorlati tartalma kövesse azokat a változásokat, amelyek a közvetlen ipari-gazdasági környezetre szinte folyamatosan bekövetkeznek. Ez nem mindig könnyű.

Örülünk, ha a „Gépiparit” bármilyen fórumon a dél-dunántúli szakképzés fellegváraként emlegetik, ez olyan kihívás, aminek nehéz, mégis szinte kötelező megfelelni.

Ez az egyik garanciája annak a színvonalnak, amelyet a legkülönfélébb mérések szerint is tartani tudunk. Bár néha nem egészen világos, hogy egy-egy rangsorba milyen szempontok alapján sorolják be az iskolákat, az intézmény fennállása óta éllovasnak számít a hasonló profilú intézmények között. Ezt jelzik tanulóink versenyeredményei, melyekre büszkék vagyunk. Jelenlegi tanulóinkon kívül fontos számunkra a jó kapcsolat is, amelyet az iskola szellemét, az „Iparista indulóban” is megénekelt összetartozást őrző öregdiákjainkkal ápolunk.

– Sikerül mégis lépést tartani a modern követelményekkel?

– Az ország minden, képzési profilunkkal megegyező tevékenységet folytató cégénél szívesen fogadják a nálunk végzett szakembereket. Még csak tanuljuk a duális képzés sajátosságait, de ez az a képzési forma, amelyben az elmélet optimális módon vegyül a gyakorlattal. Ez utóbbit az iskolai keretek közül kilépve partnereinknél folytatják tanulóink, a Kontakt-Elektrónál, a Harmannál, a Körbernél, a Matrónál, a Z-Elektronikánál, hogy csak néhányat említsek. Csupa olyan cég, amelynek a neve jól cseng Európában, és ahol, legnagyobb büszkeségünkre, gyakran éppen egykori diákjaink vesznek részt tanulóink képzésében.

Az iskola jubileumi ünnepélyére május 13-án, szombaton 11 órától kerül sor a Zsolnay-negyed E78-as termében. Erről részletesen az intézmény honlapján, ide kattintva olvashatunk. 

Hirdetés