20 C
Pécs
csütörtök, július 25, 2024
KezdőlapHírzónaHelyi hírekBeszámolók, támogatások, politikai viták akkugyárról, nagyköveti vizitről - ülésezett a közgyűlés

Beszámolók, támogatások, politikai viták akkugyárról, nagyköveti vizitről – ülésezett a közgyűlés

Huszonnyolc napirendi pont szerepelt a pécsi közgyűlés mai ülésének programján. A képviselők döntöttek többek között PSN Zrt. és a Büttner Kft támogatásáról, de téma volt az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos közvéleménykutatás, és az amerikai nagykövet pécsi látogatása is. Élőben, szövegesen közvetítettük a fontosabb eseményeket.

17.23: A közgyűlés véget ért.

16.16: A Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

A kormányhivatal kötelezte a közgyűlést ennek a témának a tárgyalására. A kormányhivatal és az önkormányzat jogi álláspontja különbözik. A főispánt meghívta a polgármester, nem él a lehetőséggel, nem is érkezett senki a vitára a kormányhivataltól.

Barkóczi Csaba (Fidesz): a jegyzőt kérdezi, hogy pereskedni akar-e az önkormányzat a kormányhivatallal.

Dr. Lovász István jegyző: nem szükségszerűen nem lesz per az ügyből, dönthet úgy a kormányhivatal, hogy elfogadja az önkormányzat érveit, ha nem, akkor a bíróság tehet igazságot.

Kővári János (ÖPE – KDNP): Ez nem csak jogi kérdés. Világosan leírta a kormányhivatal, hogy nem volt jogi lehetősége a polgármesternek arra, hogy támogatást hagyjon jóvá a többek között a lapunkat is kiadó Pécsi Kommunikációs Központ számára tavaly év végén. Péterffy úgy gondolja, hogy a törvények felett áll.

Péterffy Attila Kővárinak: Jegyző úr picit talán jobban ért a joghoz, mint ön.

Csizmadia Péter (Fidesz): Két közgyűlés között hagyott jóvá pénzutalást a polgármester, amit aztán a januári közgyűlés leokézott. Magának az eljárásnak a jogszerűsége a kérdés. Egyik hivatalnak sem származik előnye abból, ha egyiknek vagy másiknak lesz igaza. Fölösleges a pereskedés. Fogadja el az önkormányzat, hogy hibázott.

Péterffy Attila: Nagyon előrevivő javaslat lenne, ha nem egy mondvacsinált probléma felnagyításáról beszélnénk, de még ezt is elfogadná, ha a Fidesz ezt a témát nem kampánycélokra használná. Ha az ellenzék vállalja, hogy nem csinál politikai kérdést az ügyből, hajlandó „ezt a fegyvert letenni”.

Csizmadia Péter: Esküt nem fog tenni, de ha az ígérete elég, akkor megígéri.

Kővári János (ÖPE – KDNP): nincs meg a bizalom a városvezetéssel szemben, mert nem demokratikusan működik az önkormányzat. Konszenzust keresve kellene szakmai alapon dönteni, de sorozatosan nem ez történik.

Schmieder Valéria, az önkormányzat jogászát kérte meg a polgármester az önkormányzat álláspontjának ismertetésére: a kormányhivatal szerint sem él már a jogsérelem, mert a közgyűlés megerősítette a polgármester döntését. Az egész önkormányzati döntéshozatali folyamat átalakítására hívja fel a várost a kormányhivatal. A jogász hosszan ismerteti a városháza álláspontját.

Ruzsa Csaba: Tíz éve alkalmazza ezt a joggyakorlatot az önkormányzat. A nagyvárosok esetében is bevett gyakorlat ez.

Kővári János: December 6-án jött be a PKK-tól a kérelem, de például 14-én behozhatták volna ezt közgyűlésre.

Dr. Lovász István jegyző: A konkrét ügyben nyüansznyi különbség van a két oldal álláspontja között, jogalkalmazási zavar biztosan nincs, mivel tíz éve így csinálják.

Megszavazták azt előterjesztést és a határozati javaslatot.

16.09„Pécs Városi Civil Keret 2023” pályázat keretében alapítványok támogatása

Péterffy Attila: A pályázat célja Pécs város közigazgatási területén működő civil szervezetek működési (fűtési és világítási) költségeinek támogatása, a pécsi civil szervezetek hatékony szerepvállalásának segítése érdekében. A rendelkezésre álló keretösszeg 40 millió forint. A pályázatok benyújtási határideje március 27-én lezárult. A felhívásra 30 civil szervezet nyújtott be pályázatot, ebből formai okok miatt érvénytelen 3 egyesület pályázata, 21 egyesület és 6 alapítvány nyújtott be érvényes pályázatot. A benyújtott pályázatokat Pécs város Polgármestere által megbízott bíráló bizottság értékelte, döntési javaslat előkészítésével.

Elfogadták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

15.45: A pécsi önkormányzat Ifjúsági Koncepciójának elfogadása

Csizmadia Péter (Fidesz): az anyag szakmaiságot tükröz, bár a fiatalok segítése alapvetően nem önkormányzati feladat. A baloldal szellemiségét az európaiságba vetett hit jellemzi, ami persze fontos, hiszen az EU részei vagyunk. Ez szerinte túl hangsúlyosan jelenik meg, háttérbe helyezve a nemzeti identitást és a pécsiséget is. Hiányolja a kábítószerek okozta kihívásokra való reagálást.

Zag Gábor alpolgármester: szakmai anyagot szerettek volna letenni, ez sikerült, nem a politika készítette.

Sajgó György (Momentum) Csizmadiának: az INDIT Közalapítvány szakemebereit nem engedik be az iskolákba, szünetel a drogprevenció, esetleg szólhatna kormányzati szinten, hogy ez változzon.

Az előterjesztést és benne a koncepciót konszenzussal elfogadták.

15.30A Pécs, Pákolitz I. u. 33. szám alatti ingatlan termeinek haszonbérbe adása a Dosta Sas Egyesület részére

Berényi Zoltán (ÖPE – KDNP) az előterjesztés kapcsán lapunkat, a Pécsmát bírálja hosszan, mivel a témáról szóló cikkben téves információ szerepelt. Berényi állításával szemben a cikk nem 4-5 napig, hanem alig 24 óráig volt elérhető oldalunkon, mielőtt eltávolítottuk.

Az előterjesztést egyébként megszavazták.

15.20Hozzájárulás megadása a Janus Pannonius Múzeum használatában álló Pécs, Széchenyi tér 12. sz. (Régészeti Múzeum) alatti ingatlan helyiségének liciteljárás keretében történő bérbeadásához

Ruzsa Csaba: a felújítás alatt álló Régészeti Múzeum vendéglátóipari egységének bérbeadására liciteljárást írnak ki.

Az előterjesztést és a határozati javaslatot is megszavazták.

14.30: Az egy helyett másfél órára hízó ebédszünet után az interpellációk és kérdések következnek.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) interpellációi:

 • A civil keretből milyen alapon, elvek mentén kaptak támogatásokat helyi szervezetek? Mindez polgármesteri hatáskörben zajlott.

Péterffy Attila: Összekever különböző civil kereteket. Ha a tízmilliós keretre kérdez rá, akkor annyit tud mondani, hogy igen, polgármesteri hatáskörben hozott döntést a pályázati kérelmekről. 17 szervezet kapott támogatást. Egyedi támogatási kérelmekről döntött, Kunszt Márta civil tanácsnok javaslatai alapján hozott döntést. Eddig 4,9 millió összegről született döntés, azaz a keret fele fogyott el, elutasított kérelem eddig nem volt.

Berényi Zoltán: Elfogadta a választ.

Péterffy Attila: fontos számára a pécsiek érdeke, egészsége és véleménye, sajnálja, hogy a Fidesz és az ÖPE nem osztja az álláspontját. A hívásokat a Pécs Jövője Egyesület rendelte meg, kéri, őket kérdezze meg Berényi.

Berényi Zoltán: Több kérdésére nem kapott választ. Két hónappal az akkugyárakkal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozat után indult el ez a kampány, nem érti, miért. Nem fogadja le a választ.

A közgyűlés elfogadta a választ.

Kérdések következnek.

Hencsei Zsolt (Tiszta Kezek Frakció):

 • A P.A. monogrammú pécsi lakos azonos-e Nyőgéri Lajos alpolgármester volt feleségével. Ha igen, mi indokolta, hogy a pandémia alatt Péterffy saját hatáskörben meghosszabbította a lakásbérleti szerződését? Meggyőződtek-e róla, hogy valóban rászorult-e az illető? Választ vár arra is, hogy a kérdéses ingatlant valóban az használta-e, akinek erre joga volt, vagy üzleti céllal továbbadta azt.

Péterffy Attila: 15 napon belül írásban válaszol, azt is megnézik, van-e valóságalapja annak, amit Hencsei mond.

 • Gy. L.-né, akinek lakást utalt ki az önkormányzat, azonos-e Nyőgéri Lajos alpolgármester jelenlegi feleségének üzlettársával? Amennyiben igen, mi alapján kapott lakást, amikor ebben az időszakban sajtóinformációk szerint 15 millió forintot kapott az MSZP-től tanácsadás jogcímen.

Péterffy Attila: tizenöt napon belül válaszol, és szintén azzal kezdik majd, hogy megnézik, van-e valóságalapja a kérdésnek.

Bognár Szilvia kérdései:

 • Mikorra tud időpontot adni a Nagy ferenc tér egyik házában élők delegációjának, akiknek otthonaiban az ágyi poloskák és csótányok elszaporodtak és tarthatatlan állapotot idéztek elő? Itt döntően olyanok laknak, akik jogszerűen laknak ott, fizetik a lakbért.

Péterffy Attila: A Pécsi Ellátó Központ minden jelzésre reagált és intézkedett, sorolja a poloska- és csótányirtások időpontját. Személyes egyeztetést senki nem kért a városvezetéstől. Egyeztetett Nyőgéri Lajossal, hogy május 17-én 11 órakor fogadja a lakók képviselőit.

 • A Radnics utca egvik házában áldatlan állapotokat tapasztalt, a lakós többször kérték, de érdemi segítséget nem kaptak. Vastagon penészes falak, dohos ingatlanok. Szeretné, ha ebben is közbenjárna.

Péterffy Attila: Utánanéz a problémának és kikéri a Pécsi Ellátó Központ véleményét. 15 napon belül tájékoztatja.

 • A lakhatási területet érintő nyomozás után történt belső vizsgálat. Ennek eredménye mikor ismerhető meg, mikor lesz nyilvános. Milyen következményei lesznek a tapasztalt anomáliáknak, annak, hogy a lakáskiutalásnál nem objektív szempontok érvényesültek?

Péterffy Attila: A belső ellenőrzés még nem zárult le. A részeredmények alapján értesült arról, hogy a lakásgazdálkodási csoport és a PEK munkájával is vannak problémák. Amikor a vizsgálat lezárult, eldöntik, milyen lépések következnek, esetleg milyen felelősségrevonás lesz.

Kővári János kérdései következnek

 • Mi lesz a Nick-tömbbel? Mintha valami munka folyna, de ennek nem látszik az eredménye, miközben az állványok egy részét már elbontották. Ki rendelte meg ezt a munkát kitől? Miért nem tették rendbe a homlokzatot.

Péterffy Attila: 15 napon belül válaszol írásban.

 • Három éve több mint 300 aláírás jött össze azért, hogy kutyafuttatót alakítson ki az önkormányzat a történelmi belvárosban. Sikerült-e helyet találni ennek?

Péterffy Attila: 15 napon belül válaszol.

 • Az amerikai nagykövet látogatásával kapcsolatban kérdezi, miért csak Mellár Tamással, Péterffy Attilával és „baloldali szervezetekkel” találkozott David Pressman (Kővári kiejtése szerint Preszman). Mi volt a találkozó célja?

Péterffy Attila: A találkozó célja maga a találkozás volt, mivel még nem találkoztak. A diplomata célja Pécs megismerése volt, de gazdaságfejlesztési lehetőségekről is beszélgettek. Szó esett a 100 város programról, és helyi fejlesztésekről is. Hogy kivel mikor találkozik a nagykövet, az ő dolga.

Kővári János: szívesen látta volna Pressmant a közgyűlésben is.

 • Mi alapján választotta ki „a köztudottan külföldi támogatásokat kiosztó”, „politikai tevékenységet folytató” Emberség Erejével Alapítványt a sok civil szervezet közül a nagykövet?

Péterffy Attila: Juttassa el a kérdéseit az amerikai nagykövetségre, biztosan örömmel válaszolnak majd neki.

 • A területfejlesztési minisztériumban zajlott tegnap egy megbeszélés, ahol Pécs fejlesztési lehetőségeiről is szó volt. Ön találkozik-e miniszterekkel egyáltalán? Miért nem vett részt senki a város részéről ezen a rendezvényen?

Péterffy Attila: Szerencsére a pécsiek ezt másképpen látják. Ez a szövetség Pécs fejlesztésére érkezett, ez a törekvésünk nem változott. A fejlesztési minisztériummal jó viszonyt ápolnak, minden alkalmat megragadnak a tárgyalásra. A Kővári által említett eseményre nem hívták meg őket. Van, aki nem szeretné, hogy ez a városvezetés Pécset fejlessze. Ha Kővári segíteni szeretne Pécsnek, akkor szóljon a minisztériumban, hogy kapjanak meghívót.

12.54Fedezet biztosítása a Pécsi Ellátó Központ részére önkormányzati tulajdonú rendelők karbantartásához

Csizmadia Péter (Fidesz): Kétmillió forintos támogatásról beszélünk. Az előző városvezetés idején milliárdos projekt volt a rendelők felújítása. Maradtak rossz állapotú rendelők, amiket fel kellene újítani. Ez a kétmillió négy rendelőre elég, amúgy tízmilliós keret van erre a célra 2023-ra, ami kevés. Vizsgálja felül az önkormányzat ezt a keretet, és emeljenek rajta.

Megszavazták az előterjesztést.

12.44Fedezet biztosítása a „Lauber Dezső Sportcsarnok energetikai fejlesztése kivitelezés közbeszerzési eljárásának lezárásához

Ruzsa Csaba alpolgármester: Ezzel a döntéssel (átmeneti fedezetbiztosítás) felgyorsítanák a közbeszerzésre vonatkozó döntés utáni eseményeket, év végéig be kell fejezni a munkálatokat. 2-3 héten belül le tudná zárni a PVF Zrt. az eljárást, május közepén fel tudna vonulni a kivitelező.

Csizmadia Péter (Fidesz): Kapkodnia kell a városnak, ezért ez a sebtiben behozott előterjesztés. Mindez a 3-4 éves halogatás eredménye. Jó lenne pontot tenni az ügy végére. Támogatják az előterjesztést, főleg, mert nem az EIB-hitelkerethez nyúlnak, hanem a tavalyi maradványforráshoz.

Hári József (Fidesz): Öröm, hogy végre megújul a sportcsarnok, még ha ez ráncfelvarrás is.

Megszavazták az előterjesztést.

12.37Fedezet biztosítása a víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett tárgyban megkötött vállalkozási szerződések módosításához

Csizmadia Péter (Fidesz): megint azt javasolja, hogy ne EIB-hitelből, hanem más forrásból biztosítsák a pénzt a ráemeléshez.

Csizmadia Péter (jobbra)

Ruzsa Csaba: ez a módosító indítvány annyira értelmes, mint az előző.

A módosítót elutasította az előterjesztést megszavazta a közgyűlés.

12.10A „Megyeri út fejlesztése I. és II. ütem” tárgyú kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárása kapcsán ideiglenes önerő biztosítása

Ruzsa Csaba alpolgármester: A projekt második részének megvalósítása érdekében – technikai okból – meg kell emelni feltételesen a támogatási keretet.

Csizmadia Péter (Fidesz): A pótfedezetet EIB-hitelből kívánják igénybe venni. Már tizenhat milliárd forintnyi EIB-hitelnél tart a város. Benyújtott emiatt egy módosító indítványt.

Csaba István (MSZP – Pécs Jövője): Páva Zsolt 2015-ben azt nyilatkozta, hogy nulláról indul Pécs, mivel az állam átvállalta az adósságokat. 2017-re aztán csődhelyzetbe került a város.

Csaba István

Ruzsa Csaba: Nem is érti a 16 milliárdot, szerinte teljesen alaptalan, amit a fideszesek mondanak. 2021 novembere óta nem történt újabb EIB-hitel lehívás. Értelmetlen Csizmadia módosítója.

Csizmadia Péter: ha csak megemlíti az EIB-t, nekitámadnak, ez sok mindent elmond.

Hári József (Fidesz): Csaba István próbáljon más témát találni magának, állandóan ezzel jön. 2010 előtt keletkezett hatalmas adósságot kellett kilapátolni.

Barkóczi Csaba (Fidesz): jelenleg Pécsnek 16 milliárd hitelt kell visszafizetnie. Szerinte a pécsiek ezt Péterffy-hitelnek hívják.

(Ezt a vitát hónapok óta minden egyes ülésen lefolytatják a képviselők.)

Auth István (DK – Pécs Jövője): Szemenszedett hazugság, amit Barkóczi mond. A város működik, a hiteleket fizetik, a szóban forgó beruházást egyébként üdvözli.

Auth István

Ruzsa Csaba: Barkóczi ebbe beleszámolja az előző városvezetés idején felvett hiteleket és garanciavállalásokat.

Barkóczi Csaba: nem az a lényeg, hogy működik a város, hanem, hogy hogyan. Elég csak a város tömegközlekedésének színvonalát megemílteni.

Ágoston Andrea (Öt Torony – Pécs Jövője): Évente 1,7 milliárdot kell visszafizetnie a városnak a Fidesz idején felvett hitel miatt, az eddig visszafizetett milliárdokból pár kátyút be lehetett volna tömni.

Ágoston Andrea

Barkóczi Csaba: Ágoston megszavazta-e a cégvezetők prémiumait, vagy a haveri ügyvédi köröknek biztosított kifizetéseket?

Csaba István: ez az utolsó közgyűlés, amikor az ügyvédi díjakról következmények nélkül tudnak a fideszesek hazudozni, rövidesen elkészül az a jelentés, ami megmutatja, hogy 2019 előtt és azóta mennyit költött a város ügyvédekre.

Csizmadia módosítóját elutasították, az előterjesztést megszavazták.

11.55Gazdaságfejlesztési célú visszatérítendő támogatás nyújtása pogányi ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez a pogányi önkormányzat részére reptéri műkődési- és adóbevételek növelése érdekében

Ruzsa Csaba: Egy repülőgépek karbantartásával foglalkozó cég települne le. A kinézett ingatlanok magántulajdonban vannak, Pogány tehet ajánlatokat a megvételükre, Pécs támogatást ad a vételre, amit aztán a pogányi önkormányzat visszafizet majd.

A beruházó a karbantartóbázis létesítése kapcsán 50 főt alkalmaz induláskor, melynek 30%-a felsőfokú végzettséggel kell rendelkezzen.

54 milliót ad Pécs, és 57 milliót kap vissza év végéig.

A repteret működtető (önkormányzati) cég bevételei növekedni fognak a cég betelepülése nyomán.

Bognár Szilvia (Tiszta Kezek Frakció): Jó döntést hozott a pécsi önkormányzat ezzel a támogatással.

Csizmadia Péter (Fidesz): Kölcsönös gazdasági előnyökön alapul ez a támogatás.

Megszavazták az előterjesztést.

11.38Új, magas hozzáadott értékű ipari cég betelepítése a Déli Ipari Parkba: precíziós chipelemek gyártásával és összeszerelésével foglalkozó üzem létrehozásának támogatása – a Büttner Kft. támogatása pécsi ipari tevékenységének fellendítéséhez

Ruzsa Csaba alpolgármester: a pandémia alatt akadoztak a termelési láncok, főleg a chipgyártás érezte ezt meg. A Büttner Kft. 250 főt alkalmaz, együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy a cég uniós projektekre pályázzon. 200 ezer euróval támogatják a céget.

Péterffy Attila: megköszöni a helyi gazdasági kamarának, hogy ez a cég Pécsre települt.

Bognár Szilvia (Tiszta Kezek Frakció): előremutató az iparág fejlesztése, de 80 millió forintról van szó, arra kíváncsi, valóban hasznosul majd-e a „befektetés”, azt kéri, próbálják meg számára kiszámolni, mikorra térül meg a város számára ez a támogatás.

Ruzsa Csaba: megküldik majd az adatokat a képviselőnek.

Csizmadia Péter (Fidesz): Kérdései:

 • Hány új munkahelyet fog ez jelenteni Pécsett?
 • Ez egy chipgyár lesz vagy chipeket gyártó gépek alkatrészeit gyártja majd?

Utóbbira az alpolgármester rábólintott.

Ruzsa Csaba: Első ütemben 25-50 fővel indulnak el, de lehet második és harmadik ütem is. 100-150 főig is eljuthatnak pár év múlva.

Kővári János (ÖPE – KDNP): Miben működik együtt ez a cég az egyetemmel? Ha jól érti, betanított munkásokra lesz szükség, nem mérnökökre. Hol jön be a képbe az egyetem? Chipgyártó cégekkel nem tárgyalnak? Nem látszik a hozzáadott érték, amit emlegetnek az előterjesztésben.

Kővári János

Ruzsa Csaba: Több éve duális partnere az egyetemnek, kiemelt helyszíne az egyetemi képzésnek Somogy megyében. Van igény mérnöki és kiemelt technikusi munkára a cégnél.

Ruzsa Csaba, mellette Péterffy Attila

Kővári János: Lesz-e nagyobb vállalkozás fogadására alkalmas ipari terület?

Ruzsa Csaba: Igen. Többek között a volt Áper laktanya területét választották ki, amiről több körben döntött a közgyűlés. Amint tulajdonba lép ott a város, el lehet indítani a fejlesztést.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

11.25:  A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás

A PSN erre az évre 200 millió forint támogatását kapott a költségvetésben. Ezt most megemelik 250 millió forinttal.

Az előterjesztés szerint a törvényi kötelezettségből adódó bérfejlesztés az idei évben is jelentős költségnövekedést eredményezett. A tavalyi évhez hasonlóan a villamos energia-, és a gázárak továbbra is nagy terhet rónak a társaságra. Az anyagok és igénybe vett szolgáltatások költségei is nőttek, a saját sportolóik részére biztosított nem saját létesítmények bérleti díjai – pályahasználat, termek, uszoda – szintén emelkedtek.

Ruzsa Csaba alpolgármester: a következő 4-6 hónapra vonatkozik a támogatás.

Hári József (Fidesz): A sportcsarnok felújítása mikor indult el, és az mennyibe fog kerülni, sok csapatról van szó, akiknek a tervezésnél tudniuk kellene, mikor indul a munka.

Péterffy Attila: a 14. napirendi pontban a Lauber energetikai fejlesztéséről lesz szó, ott majd beszélnek a témáról.

Az előterjesztést megszavazta a közgyűlés.

10.41Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló rendelet módosítása

Egy eddig útként használt ingatlant úttá is minősítetnének Gyükésben, de a terület természeti oltalom alatt áll. Szakemberek szerint nincs védett növény a területen. Kővári János megkérdezte, építkezni akarnak-e itt. Ruzsa Csaba elmondta, nem tudják, de azt nem támogatnák, mivel nem támogatja a városvezetés a Mecsekoldal további beépítését.

10.38: Több ponton módosítják a Pécsi Építési Szabályzatot

Megszavazták a módosításokat és az előterjesztést.

10.30Beszámoló a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége tavalyi tevékenységéről

Cseh László, a polgárőrszövetség elnöke: tíz százalékkal csökkent a polgárőrök száma, kiöregedtek a tagok. 14 ezer óra volt a szolgálati idő. Munkájuk jelentős részét a rendezvények biztosítása adja. Köszöni a támogatást polgármesteri és képviselői keretekből.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP): Hirden van jól működő polgárőrség, Vasason és Somogyon viszont létszámhiánnyal küzdenek.

Elfogadták a beszámolót.

A beszámolót elfogadták.

10.15: A pécsi tűzoltóság beszámolója

Bánhegyi Roland tűzoltóparancsnok: Csökkent az esetszám 2022-ben, nem volt annyi vihar, mint 2021-ben. Kiemelt tűzeset volt a patacsi tűz, esettanulmánv is készült róla. 244 alkalommal kellett káreseményhez vonulniuk.

Bánhegyi Roland

Ágoston Andrea (Öt Torony – Pécs Jövője): gratulál a tűzoltóknak a patacsi tűznél mutatott teljesítmény miatt.

Berényi Zoltán (ÖPE – KDNP): Bízik benne, hogy a megakadt Engel János úti építkezést sikerül folytatni, és örül neki, hogy a másik laktanyát átadták tavaly.

A közgyűlés elfogadta a beszámolót.

9.58: A pécsi rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről

Korontos Zoltán pécsi rendőrkapitány: 2022-ben alig emelkedett a bűncselekmények száma 2021-hez képest, ami különösen annak fényében jó, hogy a 21-es év még pandémiás év volt, korlátozásokkal. Tizennégy kiemelt bűncselekmény történt, ami nagyvárosi szinten jónak mondható. Egyetlen emberölés történt. Halált okozó testi sértés nem történt. A garázdaságok száma folyamatosan emelkedik, viszont magas a nyomozati hatékonyság. A korábbiakhoz képest több drogkereskedőt kapcsoltak le. A lakásbetörések száma alacsony, összesen 43 volt Pécsett, volt olyan év, hogy 200 is volt. Kilenc rablás történt, az össze elkövetőt elkapták. Slágerbűncselekmény a csalás, folyamatosan emelkedik a számuk, elsősorban online csalásokról van szó. Csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, viszont hét halálos baleset történt.

Korontos Zoltán

A közgyűlés elfogadta a beszámolót.

9.17: Péterffy Attila megnyitja az ülést.

 

Hirdetés
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Hírzóna

Abszolút Nő