Hirdetés

Nincs sok ideje a szülőknek, hogy eldöntsék, melyik intézménybe járjon óvodáskorba lépő gyermekük. A választás nehéz, hiszen mindegyikben oviban kiváló szakemberek, szép környezet és rengeteg érdekes program várja az apróságokat. Ugyanakkor minden intézmény profilja kicsit más, így cikksorozatunkban egyesével mutatjuk be a pécsi önkormányzati óvodákat. Most a Városközponti Óvoda mutatkozik be.

Ahogy a Városközponti Óvoda Pedagógiai Programban rögzített küldetésnyilatkozata is fogalmaz az intézmény célja a gyermekek szocializációjának elősegítése, pozitív személyiségjegyeik erősítése az érzelmileg biztonságos, szeretetteljes környezetben, befogadó óvodai neveléssel.

Legfontosabb értékeinek a szeretetet, az egyéni bánásmód alkalmazását, élménynyújtást, pozitív életszemléletet és a játék elsőbbségét tartja az óvoda. Világra nyitott gyermekeket szeretnének nevelni, használva a pozitív megerősítés módszerét. Azt kívánják a náluk nevelkedő gyermekeknek, hogy váljanak a világban jól tájékozódó, nyitott, a világot óvó-védő gyermekké.

A családokkal való jó kapcsolat kiépítésére törekszenek a gyermek óvodába lépésének pillanatától. Ennek alapja a bizalom, az együttműködés, a folyamatos és nyílt kommunikáció.

Tevékenységeikkel, programjaikkal alakítják a gyermekek „én” tudatát, a „mi” tudatot a család és a csoport vonatkozásában, valamint a közösségi tudatot. Céljuk, hogy az összetartozás érzése alakuljon ki az óvodát igénybe vevő gyermekek, családok körében. Mottójuk a következő:

„Jó hely a Budai ovi!”

A szülők bevonása az óvodai programokba, témahetekbe, projektekbe folyamatos. A csoportok mindennapjait nyomon követhetik a szülők az óvodapedagógusok által készített fényképekkel, videókkal. Kisfilmeket készítenek egy-egy nagyobb programról, például a busókkal közös télűzésről.

Kézműves délutánokra, családi napokra invitálják a családokat, amelyeknél figyelmet fordítanak arra, hogy az óvoda szülői közösségét is erősítsék.

Ősszel az Almafesztivált szervezik meg a gyermekeknek, szülőknek ügyességi játékokkal, táncházzal, zenés műsorral, akadálypályával és mindennel, ami alma. Az őszi ünnepsort a „Márton napi libaságok” zárják, amikor libakeresés, lámpás felvonulás és talpalávaló muzsika várja a résztvevőket. A legnagyszabásúbb program a gyermeknaphoz kapcsolódik: egy héten keresztül minden nap új élményt kínálnak a gyermekeknek, majd az utolsó napon a családokat is beinvitálják az óvodába. Legsikeresebb témáik a „Lovagok és hercegnők”, valamint a „Kalózok” tematikájú rendezvényeik voltak.

Az intézményben hangsúlyosan jelenik meg a család és óvoda közötti partneri kapcsolat kialakításának fontossága. Ennek tükrében több óvodai eseményt szerveznek évente gyermekeik és családjaik számára a jeles napok és különböző hagyományőrző ünnepek keretében (például Márton-napi felvonulás, kézműves délutánok, Juniális).

Évente egy-egy alkalommal munkadélutánra/kézműves délutánra is hívják, várják a szülőket, ahol kötetlen beszélgetés mellett készítenek különböző alkotásokat, próbálnak ki különleges eljárásokat, technikákat, vagy a gyermekekkel és családjukkal együtt töltenek el egy tevékeny, vidám délutánt. Ennek egyik példája az az esemény, amikor Borbás Andrea selyemfestő segítségével készítettek képeket a szülők. Az oldott légkör az új technikával való megismerkedés mellett vidám hangulatú beszélgetésekre adott lehetőséget, amely közelebb hozta a szülőket egymáshoz. Mindemellett a szülők foglalkozása, személyiségük, alkotókedvük, művészi képességük is alapját képezheti egymás jobb megismerésének. Ennek egyik példája, amikor a TANDEM Színház két művésze előadták a Leprikónok átka című viking kaland- és vitajátékot, interaktív módon bevonva a szülőtársakat.

Nevelési évük zárásaként szervezik meg Juniális nevű családi rendezvényt, amelynek keretében bábelőadással kedveskednek a gyermekeknek és családjaiknak, emellett fellépnek régi óvodásaik néptánc bemutatóval. Szoros partneri kapcsolatuknak köszönhetően a Zöld-Híd Alapítvány is részt vesz ezen a napon, a fenntarthatóság, környezettudatos magatartás alakítása jegyében kínál különböző tevékenységeket az alkotni vágyó gyermekek számára, valamint lufihajtogatással és egyéb gyermekeknek szóló programokkal teszik változatossá, felejthetetlenné.

Mottójuk a következő:

„Érezd Jól Magad a Bornemissza óvodában!”

Az óvoda a Mecsek nyugati oldalán, zöld környezetben található. Az épületet 2017-ben teljesen felújították, kialakítottak egy tornaszobát és egy kibővített fejlesztőszobát. A tágas tornateremnek köszönhetően a mozgásfejlesztések, mozgásos tevékenységek napi szinten jelen vannak a gyermekek életében. A fejlesztőszobában a logopédiai fejlesztések, játékos angol foglakozások, képességfejlesztés és tehetséggondozás valósul meg.

Intézményük gyermekcentrikus, a gyermekek érdekeit, jogait és képességeik egyéni fejlesztését helyezik előtérbe. A nevelés egész folyamatában a szeretetteljes, befogadó óvodai légkör biztosítását tartják a legfontosabb feladatuknak.

Partnerkapcsolataikban a szülőkkel való együttműködést tartják a legfontosabbnak. Bevonják őket programjaikba, nyitottságukat közös rendezvényeikkel biztosítják. Kiemelt szerepet tulajdonítanak az óvodában a hagyományok ápolásának (Mikulás, madárkarácsony, karácsony, húsvét, anyák napja, gyermeknap, évzáró) a jeles napoknak (Takarítási világnap, Állatok világnapja, Ne vásárolj semmit nap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) és a néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepeknek (Márton napi lámpás felvonulás, Medve nap, farsang). Programjaik, szolgáltatásaik változatossá, színesebbé teszik a gyermekek hétköznapjait: Bóbita Bábszínház és a Pécsi Állatkert látogatása, kirándulások, nevelési időn kívül úszás, játékos angol nyelvtanulás, gyermektorna, jóga, Bozsik foci.

Egyik kiemelt rendezvényük a Téli kuckó elnevezésű gyermekközösségi nap, amikor a gyerekekkel és a szülőkkel együtt készülnek a karácsonyra művészeti tevekénységeken keresztül. Kézműveskednek, barkácsolnak, mézeskalácsot sütnek, az óvónénik pedig meseelőadással készülnek az ovisoknak.

Hagyományos programjaik sikerességét bizonyítja a szülők és gyermekek aktív részvétele. Pozitív elismerésük hozzájárul az óvoda közösségének és az összetartozás érzésének erősítéséhez.

A belváros szélén, házak között szép, fás-virágos, játékokban bővelkedő udvarukon áll a négy csoportos óvoda. A város legrégebbi óvodájában fiatalos lendülettel dolgoznak és várják leendő óvodásaikat.

Nevelőmunkájuk során fontosnak tartják az érzelmi biztonság kialakítását, a rájuk bízott gyermekek feltétel nélküli elfogadását és a nyugodt, biztonságos, családias környezetet. Naponta megjelenik a pedagógiai munkában az egyéni sajátosságokhoz igazodó, differenciált fejlesztés, amely segíti a vegyes életkorú csoportokba járó óvodások személyiségfejlődését, egyéni készségeik és képességeik kibontakoztatását.

Törekednek arra, hogy:

– elegendő időt biztosítsanak a természetes élethelyzeteket teremtő, érzelmi megközelítésű, szabad játékra;

– a szükséges fejlesztések menetét az életkori sajátosságokhoz, az egyéni fejlődés üteméhez igazodva határozzák meg;

– segítsék a társas kapcsolatok alakítását, a toleráns viselkedés, az együttműködési készség fejlesztését.

Fő törekvésük, hogy a gyermekek minél több érzékszervükön keresztül tapasztalják meg és változatos tevékenységek által komplexen ismerjék meg a természet nagyszerűségét. Teret adva a gyerekek mozgásigényének, sok időt töltenek a szabadban.

Lényeges eleme pedagógiai programjuknak a gyermeki műveltség megalapozása a játék, a mese és a mozgás nyelvén. Kiemelten foglalkoznak a környezettudatos magatartás erősítésével, az Örökös Zöld Óvoda címük tartalmi megvalósításával.

Külön szeretnék megemlíteni az óvoda működésének egyik legfontosabb elemét, amely a szülőkkel és családokkal közösen szervezett eseményekre épít. A sok-sok közös rendezvényen belül is kiemelkednek a mozgással kapcsolatos rendezvények.

Néhány példa a közelmúlt eseményei közül:

– nyitott tornaterem programjaik délutánonként, családokkal közösen;

– kirándulás és erdei térképes akadály túra Malomvölgyben és a Mandulásban;

– Drótszamár Kresz-park felkeresése, kerékpárokkal;

– tókerülő futás a Tüskésréti szabadidő centrumban;

– városi felfedező, „kincskereső” séta a belvárosban.

Utóbbi az egyik legsikeresebb rendezvényük, a családok közel 80 százaléka vett részt rajta, gyerekek és szülők közösen. Hagyományteremtő szándékkal már másodszor rendezték meg a városi túrát, amelyen térkép segítségével egy adott útvonalon Pécs város nevezetes helyeit, érdekességeit kellett beazonosítani, megtalálni. Szép, őszi időben egy szombati napon indult a körtúra a Barbakántól, majd a városfalat megkerülve és a Hunyadi utat érintve a Rózsakertben ért véget. A lelkes szülők és gyermekek látványa, valamint a sok elismerés megerősítette törekvésüket, hogy a következő nevelési évben is megrendezzék a Városi Felfedező Túra.

Sok szeretettel várják új kis óvodásaikat a családokkal közös, immár III. Városi Felfedező Túrára.

Zöld Óvoda Bázisintézményként minden munkatársuk elkötelezett a fenntarthatóság iránt, szakmai munkájuk kiemelkedő szerepet tölt be a gyermekek környezeti nevelésében.

Hiszik, hogy a fenntartható jövő kulcsa a természet, a technológia és a gyermekek érzelmi biztonságának összhangjában rejlik, hogy az óvodáskorban szerzett tapasztalatok, ismeretek, élmények útravalóul szolgálnak. A természeti és épített környezet megóvására, esztétikus, zöld szemléletű alakítására való nevelésen keresztül elhivatottan dolgoznak nap mint nap azért, hogy megalapozzák óvodásaik számára a felhőtlen gyermekkort, az élhető jövőt.

Arculatukban kiemelt szerepet tölt be a szabad játék támogatása, a gyermekek öt vegyes életkorú csoportban történő komplex fejlesztése élményhez juttatással, tapasztalatszerzéssel, változatos pedagógiai módszerekkel, eszközökkel.

A zöldszellemiség áthatja mindennapjaikat, ünnepeiket, programjaikat, jeles napjaikat, egyben a gyermekek nevelésének alappillére, életforma megalapozása, amely a családok szemléletformálását is jelenti.

Kiemelten fontosak számukra hagyományaik, a családokkal való együttműködés. A hétköznapok mellett családi programokat, közösségieseményeket szerveznek, amelyek évtizedes múltra visszatekintve évről évre nagy sikert aratnak gyermekek és felnőttek körében egyaránt. Ilyen például az autómentes nap, a Márton napi libagaliba, a „Tavaszi szél vizet áraszt” – Húsvétváró délután vagy a gyermeknap.

Fontosnak tartják, hogy a családokkal közös nevelés hatékonysága érdekében formálódjon a gyermekek és a szülők közössége is. Az ünnepek közös átélése, egymás megismerése támogatja az óvoda értékeivel való azonosulást.

Családi rendezvényeink közül a Húsvétváró délután rendkívül népszerű program, ahol a fenntarthatóság összefonódik a néphagyománnyal. A családi délután rendszerint a tojásfa feldíszítésével, népzenei programmal, illetve az óvodapedagógusok húsvéti mesejátékával kezdődik, majd az óvodaudvar számos helyszínén különböző tevékenységekben vehetnek részt óvodásaik, testvéreik, szüleik, nagyszüleik, családtagjaik. A néphagyománynak megfelelően írókázással vagy berzseléssel festenek tojást, illatos vizet készítenek, valamint újrahasznosított anyagok felhasználásával nyuszit barkácsolnak.

Az eseményt az elkészített illatos vízzel történő locsolkodás zárja.

Családi rendezvényeik mindegyikén a szülők közössége gyümölcsöt, illetve otthonról hozott, saját kulacsban innivalót kínál a résztvevőknek.

A Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda a belvárosban, a közlekedési csomópontok közelében helyezkedik el. Családias légkörben, csendes, nyugodt, zöld környezetben folyik az óvodai nevelés.

A pedagógusok számára fontos, hogy olyan programokat szervezzenek, amelyek közelebb hozzák a gyermekeket, pedagógusokat, szülőket egymáshoz, így támogatva az óvodai nevelés jó hangulatát és sikerességét. Ezért szerveznek minden évben több családi délutánt (őszi fesztivál, adventi családi délután, gyermeknap), amelyek mindig népszerűek. A gyermekek és a szülők egyaránt várják ezeket a programokat.

Minden évben nagy sikert arat a karácsonyi adventi délután, amelyre sok tevékenységgel, a nagycsoportosok karácsonyi műsorával, játékkal, mozgásos feladatokkal, kézműves foglalkozásokkal, szeretet-vendégséggel és táncházzal készülnek, hogy együtt hangolódjanak a közelgő ünnepre. A gyerekek és szülők együttes munkájának köszönhetően kedves emléktárggyal tér haza mindenki az este zárásaként.

A programjaikba minden alkalommal beépítik a szülők által felajánlott tevékenységeket, mint például ékszerkészítés, korongozás, hangszerjátékok, mézeskalács-sütés, amelyekkel új tapasztalatokat, ismereteket, lehetőségeket kínálnak a gyermekek számára. Az együtt töltött idő alatt lehetőség van a beszélgetésre, ismerkedésre a szülőkkel, igény- és véleményformálásra, amellyel erősítik a nevelő munka összhangját.

Hirdetés