Hirdetés

Mindössze 28 napirendi pont szerepel a június 9-ei önkormányzati és uniós választások előtti utolsó közgyűlés programjában. Az egyik legfontosabb téma a Páva-érában felvett tízmilliárdos állami hitel utolsó részletének határidő előtti visszafizetése. Élőben, szövegesen közvetítjük a fontosabb történéseket. A PécsTv élő közvetítése ITT érhető el.

9.20: Péterffy Attila polgármester megnyitja az ülést.

Elsőként a kérdések és interpellációk ismertetése következik, a megválaszolásuk kora délután, ebédszünet után következik, akkor beszámolunk mind a felvetésekről, mind az arra adott válaszokról.

Csaba István (MSZP – Pécs Jövője) a Pécs Jövője Frakciószövetség nevében azt javasolja, vegyenek napirendre egy békepárti nyilatkozatot. Emlékeztet: több mint két éve indított Oroszország háborút Ukrajna ellen, megsértve az ország szuverenitását. Tiltakoznak minden olyan törekvés ellen, ami a konfliktus kiszélesedésével jár. Tiltakoznak a hamis orosz propaganda terjesztése ellen, az agresszió befejezésére szólítják fel Oroszországot és azokat, akik az orosz háborús propagandát terjesztik az országban és Pécsett. „Legyen béke a magyar és pécsi közbeszédben” – mondja.

Kővári János (ÖPE – KDNP) is felolvas egy békepárti nyilatkozatot, szerinte a Pécs Jövőjéért Frakciószövetség lenyúlta az ötletét. Tiltakoznak az ellen, hogy a NATO beavatkozzon és kiszélesítse a konfliktust, mind ukrán, mind orosz oldalról elutasítják az agressziót. Pécsnek a béke mellett kell kiállnia. Szerinte e „pécsi baloldal” egy éve nem fogadta el a békepárti nyilatkozatot.

A közgyűlés mindkét nyilatkozat napirendre vételét megszavazta.

Kezdődik a napirendi pontok tárgyalása.

10.03: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Péterffy Attila: Alapelvük volt az elmúlt öt évben, hogy a város nem költhet többet a bevételeinél, azaz nem termelhet adósságot, ezt minden évben teljesítették. A másik alapelv az volt, hogy törlesztik a Fidesz-időszakban felvett hitelt, ezt is teljesítették. A harmadik vállalás az volt, hogy a lehetőségekhez mérten a várost fejleszteni fogják, ebben sem tétlenkedtek. Elfogadták a közösségi költségvetést, ennek keretében 11 fejlesztés valósult és valósul meg, arra is maradt erejük, hogy az uniós fejlesztések mellé sajáterős fejlesztéseket is társítsanak, utóbbi keretében számos útfejlesztést valósítottak meg többek között.

Megszavazták az előterjesztést.

10.09: Fenntartói döntések meghozatala Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények tekintetében

Az Anikó utcai óvoda új ingatlanban kezdi meg működését az új nevelési évben, a felújítás rövidesen befejeződik.

10.12: Visszatérítendő állami támogatás utolsó részletének visszafizetése

Péterffy Attila a pulpitusról olvassa fel beszédét, mivel ez szerinte egy ünnepi pillanat. Hosszasan tudná sorolni a 2019-ben tett vállalásaikat és hogy abból miket valósítottak meg. Ez a felszólalás nem erről szól. Hármas céljuk volt, a város működtetése, a fejlesztés, és a fideszes hitel törlesztése. Néhány szót szól erről a hitelről, mert a fideszes politikusok úgy tesznek, mintha nem értenék, miről van szó. 9,5 milliárdos működési hitelt kapott Pécs az államtól. Ez egy mentőcsomag volt, amire azért volt szükség, mert a fideszes vezetés újra csődbe vitte a várost, miután pár évvel korábban az állam a város adósságát már átvállalta. Rájuk 8,5 milliárd visszafizetése jutott. Mindenki tudja, mit jelent egy család számára, amikor kifizetik az adósságot. Pécs közössége keményen megszenvedett a szabadságért. Ebből a 9,5 milliárd forintból számos fejlesztés valósulhatott volna meg. Ezt az óriási összeget valahonnan elő kellett teremteni. A gazdaságfejlesztés eredményei, az átvilágítás során visszaszerzett vagyon, a takarékos gazdálkodás, a civil szervezetek türelme, minden helyben befizetett adóforint segített. Ebben a sikerben benne van minden pécsi. Ezért hoztak döntést arról februárban, hogy a város ne vehessen többet fel működési hitelt. A Fidesz-teher alól most felszabadul a város. Azt kéri a közgyűléstől, hogy támogassák szavazatukkal az előterjesztést.

Kővári János: Először köszönetet mond a városvezetésnek, aztán azt mondja, hogy ez választási kampány volt, ilyen nem történt még, hogy egy polgármester az öndicséretet a pulpitusról mondja el. Ezt a hitelt a pécsi polgárok fizették vissza. Ez amúgy nem hitel volt, hanem kamatmentes állami támogatás. (Hatalmas nevetés a teremben.) Szerinte a 2010 előtti városvezetés 42 milliárdos adósságot hagyott hátra. Szerinte a városvezetés 1,5 milliárdos városi vagyont árusított ki, eladta például haveroknak a volt bőrklinika épületét, ami miatt nyomozás is zajlik.

Berényi Zoltán (ÖPE – KDNP): Szerinte nem igaz, hogy nincs hitel jelenleg, 10,3 milliárd EIB-hitele van Pécsnek. (Ez egyébként fejlesztési és nem működési hitel.)

Péterffy Attila: Nézze meg az előterjesztést, miről van szó, az állami támogatás visszafizetéséről.

Csizmadia Péter (Fidesz): Ő megkérdezte a pécsieket egy konzultáció keretében, ők sokkal borúlátóbbak. Majdnem 11 ezer ember nagyon elégedetlen Önökkel, az önök teljesítményével, a gazdaságfejlesztéssel. Kétszer akkora adóssággal adják át a város kulcsát, mint amekkorával átvették. A pécsiek túlnyomó többsége alkalmatlannak tartja Önöket. Nagyobb szerénységre inti Péterffyt.

Hári József (Fidesz): Ez egy klasszikus kampányjelenet volt.

Megszavazták az előterjesztést, azaz az utolsó részlet határidő előtti visszafizetést.

Péterffy Attila: Kár, hogy a Tiszta Kezek frakció egyik tagja sem szavazta meg az előterjesztést, kint biztosan finomabb a pogácsa.

Öt perc technikai szünet.

Péterffy Attila: Arra kér minden képviselőt, aki részese akar lenni a hitel elutalásának, álljon mögé, mert az most megtörténik. Egy laptopot hoztak be a terembe, ezen utalja el a polgármester az utolsó részletet.

A Fidesz-hitel utolsó részletét Péterffy Attila elutalta az államnak.

11.10: Fedezet biztosítása a Pécsi Ellátó Központ dolgozóinak bérfejlesztéséhez

Nyőgéri Lajos: 15 százalékos bérfejlesztést kapnak a PEK dolgozói, januárig visszamenő hatállyal.

11.18: A „Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark építése – tervezés” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása

Ruzsa Csaba alpolgármester: Újabb szakaszába léphet az aquapark tervezése a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

Kővári János: 15-20 éve mindenki megígérte, hogy aquaparkot fog építeni. Ha kiírnak egy feltételes közbeszerzést, akkor tudni kéne, lesz-e fedezete a komplexum megépítésének. Vegyük komolyan ezt a dolgot, a pécsieknek ebből már elege van. A legutóbbi tervek szerint 810 milliárdba kerülne. Honnan lenne erre pénz?

Ruzsa Csaba: Tervek nélkül nem tudhatjuk, mennyibe fog kerülni, az eljárást le kell folytatni.

Kővári János: Továbbra sem világos, ki finanszírozná ennek a megvalósítását. Uniós forrásból biztosan nem lehet megépíteni, erre nem ad pénzt az EU.

11.30: Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség futsal-csarnok építési felhívására a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club sportszervezettel

Az előterjesztést elfogadták.

11.35: Az „Országos Futópálya-építési Program 2023. Pályázat” keretében építendő rekortán futópálya kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatala

A málomi kutyafuttató körül megvalósuló 1200 méteres rekortán futópályáról van szó. 40 millió forint támogatást nyert a PSN erre a célra. A lezárt közbeszerzési eljárás adatainak alapul vételével a futópálya megvalósításának költségeit nagyságrendileg 164 millió forintban határozta meg a PSN.

Pokorádi Gábor (Momentum): már a 80-as években terveztek ide egy szabadidős komplexumot, aminek terve aztán elfelejtődött. A lakosság többsége támogatja a pálya létrehozását, de vannak aggodalmak. Az egyik leggyakoribb aggodalom az, hogy a kutyák meg fogják kergetni a futókat. A megoldási javaslat, hogy a futtató körül legyen egy bokorsor. A másik probléma a parkolás. Új parkolókat kell kialakítani a közelben, ne a meglévő parkolókat használják az ideérkező futók.

Hári József (Fidesz): Szerencsétlen a helyszínválasztás.

Az előterjesztést megszavazták.

11.50: Pályázat benyújtása az Országos Pályafelújítási Programra

Péterffy Attila: Négy meglévő műfüves focipályát újítana fel az MLSZ, amihez csak 10 százalék önerőt várnak el, ami 2,5 millió forint, ezt biztosítaná a város.

Megszavazták az előterjesztést.

12.00: Fedezet biztosítása a Belvárosi Általános Iskola felújításának előkészítéséhez

Kővári János: a Tankerületi Központtal együttműködve találjunk megoldást az iskola felújítására, legalább az akut problémák kezelésére, két tartószerkezeti elem megerősítésére meglenne a pénz, de az épület számos pontján kellene beavatkozni minél hamarabb. Mivel az épület tulajdonosa az önkormányzat, noha már nem fenntartó, járuljon hozzá a költségekhez. A Tankerületi Központ már költött az iskola felújítására. Ez az előterjesztés a tervezés költségeihez való hozzájárulásról szól.

Horváth Tamás (Öt Torony – Pécs Jövője): Mint leendő belvárosi képviselő tenne egy módosító javaslatot Kővári beadványához. Azt javasolja, hogy a testület bízza meg a polgármestert azzal, hogy kezdjen tárgyalásokat a tankerülettel a felújításról és a költségek megosztásának mikéntjéről.

Kővári János: Nem az egyeztetések ideje van, hanem a cselekvésé. A tankerület 17 milliót költött a két legveszélyesebb szerkezeti elem megerősítésére. A nyári szünetben folytatódnia kellene a felújításnak.

Horváth Tamás módosító indítványát megszavazta a testület, ahogy az előterjesztést is.

12.11: Fedezet biztosítása útépítési és beruházás-előkészítési munkákhoz

Részlet az előterjesztésből: Az önkormányzatot a WAREMA Sun Kft. kereste meg azzal, hogy pécsi telephelyét fejlesztené. Az Üszögi út – Palahegy utca kereszteződésében található üzem és iroda az Üszögi út mindkét oldalát igénybe veszi, ezért a csomópont biztonságos használatához annak korszerűsítésére, valamint a dolgozók munkába jutásának megkönnyítése érdekében autóbusz-megállóhelyekre lenne szüksége. Tekintettel a társaság munkahelyteremtő szándékára, az önkormányzat a rendezési terv adta határokon belül egy jelzőlámpával biztosított csomópont, gyalogátkelőhelyek, valamint autóbusz öböl pár megvalósításának a terveztetésével, engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével segítette elő az üzem fejlesztési terveit. Az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított, várhatóan 273 millió forintba kerülnek majd a munkálatok, a fedezetet az önkormányzat biztosítja.

Megszavazták az előterjesztést.

12.40: Kárpátalja magyarlakta településeinek támogatása a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül

Péterffy Attila: A szövetség februári közgyűlésén elfogadták, hogy a megyei jogú városok együttműködnek a kárpátaljai segélyprogramban. Javasolja, hogy 5 millió forint támogatást biztosítsanak a magyarlakta települések megsegítésére.

Megszavazták az előterjesztést.

12.42: A Pécs Jövője Frakciószövetség békenyilatkozatának megtárgyalása következik.

Csaba István (MSZP – Pécs Jövője): Délelőtt ismertette teljes egészében a szöveget. Arra kéri a kormánypárti képviselőket, hagyják abba az értelmetlen hazudozást, és félelemkeltést és legyen béke a közbeszédben az országban és Pécsett is.

Kővári János: Az általuk benyújtott nyilatkozatot plagizálta Csaba István. Ez hiteltelen, mert akkor egy teljesen másik nyilatkozatot fogadtak el. Az ellenzéki képviselők az Európai Parlamentben azt akarják elérni, hogy a háborúba belesodródjon az ország. Az orosz agresszió éppúgy elfogadhatatlan, mint „az ukránoknak magyarokat nyomorgató működése”. Abban egyet ért a városvezető frakcióval, hogy béke kell, de a kárpátaljai magyaroknak egyenlő jogokat kell biztosítani.

Ágoston Andrea (Öt Torony – Pécs Jövője): A Fidesz-ÖPE azt mondja, tiltakoznak a NATO beavatkozása ellen. Egyetlen szerencsénk van, az, hogy a NATO tagjai vagyunk. A fideszesek nyilatkozatában megint tetten érhető a kirekesztés. Azt állítják, hogy a pécsi baloldal háborúpárti. Önök komolyan azt gondolják, hogy ebben a városban itt bárki erre vevő? Egyetlen baloldalinak nevezett képviselőtársam sem szeretne háborút. Tartózkodjanak az uszítástól, jó lenne, ha Pécs egy olyan sziget lenne, ahol arról tudnának beszélni, hogyan tudják előre vinni a várost.

Auth István (DK – Pécs Jövője): Száz százalékig egyet ért a békenyilatkozattal. A teljes pécsi közösség nevében elutasítják a háborút.

Sajgó György: (Momentum – Pécs Jövője): A hamis orosz propaganda terjesztése, a pécsi kormánypropagandisták hazugságainak terjesztése jelenti a legnagyobb veszélyt. A magyar kormány az, aki mindenki ellen háborúzik, Brüsszel ellen, az LMBTQ közösség ellen.

Berényi Zoltán (ÖPE – KDNP): Feltűnő a hasonlóság a Kővári-féle békenyilatkozat és a városvezető szövetség nyilatkozata között. Szerinte ha NATO-tagként belekeverednénk a háborúba, akkor ő mint katonatiszt a frontról írná a gyászjelentést a harmincéves fiáról annak édesanyjának, azaz a feleségének.

Kővári János: Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely is arról beszélt, hogy részt kell vennie Magyarországnak a háborúban. Ezért kérjük, hogy határolódjanak el azoktól a vezetőiktől, akik háborúpárti nyilatkozatokat tesznek.

Bognár Szilvia (Tiszta Kezek): Békepártinak lenni természetes. Támogatni fogják az előterjesztést.

Megszavazták az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Ebédszünet.

Kérdések és interpellációk következnek.

Kővári János interpellációja: Péterffy programjában számos olyan vállalás szerepel, ami nem valósult meg, pontosabban abból alig valósult meg valami. Azokat a fejlesztéseket adták át, amiket az előző városvezetés indított el. Több milliárd pályázati forintot vissza kellett fizetni. Páva Zsolt tíz évében több mint százmilliárd forint értékű beruházás jött Pécsre. Füstbe mentek a tervek, vagy eleve sem akarta ezeket betartani?

Péterffy Attila: Nehéz a realitások talaján maradnia. Megismétlem: az előző uniós ciklus uniós TOP-forrásainak 99 százalékát felhasználtuk. Az előző fideszes és öpés vezetés alatt számos kudarcos projekt volt. Megmentettük a vásárcsarnok és a Misina projektet. A családok imádják az eredményt. Nem fizették vissza a megnyert forrásokat, hanem átcsoportosították őket. Ha önök is ilyen gondosan gazdálkodtak volna a forrásokkal, most nem lenne Volvo-botrány. Az aquapark projektet is visszakormányoztuk egy helyes kerékvágásba. A turisztikai mutatók, a statisztika azt mutatják, hogy Pécs népszerűbbé vált a turisták körében. Ha Pécsett jár, vegye észre, hogy a város előnyére változott.

Kővári János: Nem fogadja el a választ. A vásárcsarnokhoz semmi közük nincs, a tervezés és a pénzeszközök megszerzése is hozzánk köthető. A Misina az egyetlen olyan pályázat, amire önök jobb megoldást találtak. Ezen kívül egy projektnél sem lehet ezt elmondani. Önök sikeresen tartották vissza a projekteket azért, hogy ebben az évben adhassák át.

A közgyűlés elfogadta Péterffy Attila válaszát.

Hári József (Fidesz) interpellációja következik: 50 milliót fizettek ki ebben a ciklusban egy lobbistának, Török Ottónak akinek a feladata sportfejlesztések előmozdítása volt. A PSN konszolidációja, a sportiskola forrásainak bővítése is feladata volt. Egyik sem valósult meg. Nem épült stadion, sem új fedett jégcsarnok, sem aquapark, sem tanuszoda. Melyiket szeretné a közeljövőben átadni? A politikai felelősök hogyan értékelik ezt a teljesítményt?

Péterffy Attila: Török Ottó világosan elmondta a vívmányait korábban.

Jégpálya: a befedésének engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek, bekerült az országos létesítményfejlesztési listába, tao-pályázatot készítettünk elő, csak a kiírásra várunk. Megvan a fenntarthatósági vizsgálat is, hiszen fontos, hogy ne kelljen közpénzeket felhasználni a fenntartására.

Aquapark: a fideszes városvezetés 2015-ben tett ezzel kapcsolatban egy vállalást, aminek a teljesítése most történik meg. Lezárták az építészeti tervpályázatot, a tervezésre vonatkozó feltételes közbeszerzést kiírását megszavazta a közgyűlés.

Tanuszoda, honvédelmi sportközpont: kijelölték a fejlesztések helyszínét, a tanuszoda bekerült a tanuszodaprogramba, ezt a projektet is a halálból hoztuk vissza, a pécsi tanuszoda ugyanis nem volt benne a programba, annak a legvégén volt.

Futballstadion: kiválasztottuk a lehetséges helyszínt, rendeztük a tulajdonviszonyokat, a kormányzat átszervezte a projektet, a sportállamtitkárság kezelésében van a projekt, nem vetették el a tervet, sőt, benne van a kormányzat terveiben.

PSN: 120 millió forint energiatámogatást kapott a Hullámfürdő, amiért sokat kellett lobbizni. A sportiskola harmadik éve a legjobbak között szerepel az országos pontversenyben.

Török Ottó tehát megszolgálta a pénzét.

Hári József: Szerecsenmosdatást hallgattunk végig. Nem ezt kérdeztem, hanem hogy mi valósult meg. Nem fogadta el a választ.

A közgyűlés elfogadta a polgármester válaszát.

Musch Zoltán (Fidesz) interpellációja: Péterffy azt ígérte, hogy megszünteti a kiváltságosok ingyenes parkolását, ingyenessé teszi a parkolást az egészségügyi intézményeknél az ellátás vagy vizsgálat idejére. Hány intézmény környékén tették ingyenessé a parkolást.

Péterffy Attila: Visszavontam a képviselők és kiváltságosok ingyenes parkolását. A parkolási díjakat nem emeltük meg hosszú ideje. Az egészségügyi intézmények kapcsán: a rendszer elkészült, kidolgozták, a covid azonban keresztülhúzta a terveket. Így egy új megoldást kell keresni.

Musch Zoltán: Nehéz megállni a 400 ágyas környékén és a gyerekklinika környékén, és sokan kérdezik, miért nem valósult meg az ingyenes parkolás. Azért találkoztunk olyannal, hogy megállt tilosban a képviselő, de nem büntették meg. Nem fogadja ez a választ.

A közgyűlés elfogadta a választ.

Kamarás Péter (Fidesz) interpellációja: Kunszt Mártának és Schmuck Rolandnak címezi mondandóját. Kertváros nagy részében probléma, hogy a parkolási helyzet megoldatlan. Nincs elég parkoló. Mindenkinek komoly kihívást jelent esténként a parkolás. A Diána téri piacnál például ez kiemelten nehéz lesz most, hogy megnyílt a piac. Nem sikerült megtudnia a Biokomtól, mennyi új parkoló létesült. Mit tettek a parkolási helyzet javítása érdekében?

Péterffy Attila: A frakciószövetség képviselői példásan végzik a dolgukat kertvárosban. Ez valóban a legnagyobb igény kertvárosban, azaz a parkolóhelyek bővítése. 2019 ősze és 2024 tavasza között 236 új parkoló létesült Pécsett. Mást is tettek Kertváros érdekében. Csökkentették a kisebb lakások ingatlanadóját, 65 négyzetméter alatt eltörölték. Az útfelújítási programbana Nagy Imre út nagyobb szakaszát felújították, Zsuzsanna és Erika utca is új burkolatot kapott. A Diána téri piac és az ahhoz kötődő zöldterület kapcsán az valósult meg, amit a kertvárosiak valóban szerettek volna. A városi majálist Kertvárosban rendezték meg.

Schmuck Roland (MSZP – Pécs Jövője): Körzetében a Boros és Littke utcában kezdődött a parkolófejlesztés, nem kellett hozzá zöldterületet megszüntetni. Aztán a Maléter Pál út következett, most pedig a Németh László utca jön. Több mint száz parkolóhely felújításában működött közre. Szeretnék folytatni.

Kamarás Péter: Sokkal több parkolóhelyre lenne szükség. Nem fogadta el a választ.

Péterffy Attila: 236 parkolóból 156 kertvárosban valósult meg.

A közgyűlés elfogadta a választ.

Kérdések következnek.

Kunszt Márta kérdése Csizmadia Péter fideszes frakcióvezetőnek: Ő volt a gazdasági bizottság elnöke, amikor a túlárazott Volvo-beszerzés történt. Tudott-e a szerződésről és miért nem tiltakozott ellene?

Csizmadia Péter: Egy hónappal a választás előtt a Gyurcsány-párt is megérkezett a kampányba. Ezzel el akarják terelni a figyelmet arról, hogy önök tönkretették a pécsiek tömegközlekedését. Nekem nincs takargatnivalóm, önökkel ellentétben. Mégis csak önökkel szemben zajlik hat korrupciós büntetőügy. Önök engem aljas, becstelen eszközökkel támadnak, mert éppen én vagyok a fő ellenfél. Ha más lenne, mással szemben csinálnák ugyanezt. Más városok az elmúlt években fejlődtek és gyarapodtak. Önök jól éltek a pécsiekből, öt éve az előző városvezetés eredményeiből élnek. Pécset újra nyakig eladósították, 16 milliárd adósságot raktak a pécsiek nyakába. Pécs önöknél többet érdemel!

Horváth Tamás Csizmadia Péternek: A Volvo-beszerzésről döntő szavazáson miként szavazott?

Csizmadia Péter: Szeretném megkérdezni, hogy érzi magát? Hogy érzi magát ebben a becstelen szerepben, hogy engem kell szapulnia. Készségesen vesz részt egy lejárató kampányban. Miért nem kérdezi meg a polgármestert, miként vett részt a milliárdos telekmutyiban?

Sajgó György Csizmadia Péternek: 700 millió forinttal károsították meg 2015-ben a városlakókat. Ön mint a gazdasági bizottság akkori elnöke a bizottsági ülésen miként szavazott?

Csizmadia Péter: Csalódtam önben, korrekt módon viselkedett velem, öt évig nem volt velem problémája, erre most beáll a gyalázkodók kórusába. Mi az oka a hirtelen váltásnak. Ön éveken keresztül szidta nekem a folyosón Nyőgéri Lajost vagy Ruzsa Csabát, még egy külön titkos találkozóra is elhívott, ahol könyörgött, hogy szolgáltassak terhelő bizonyítékokat a jelenlegi városvezetésre. Mit ígértek önnek azért cserébe, hogy elvtelenül vádaskodjon?

Ágoston Andrea Csizmadia Péternek: Amikor 2015-ben 700 millióval túlárazva vásárolt buszokat a város, az előző városvezetés tagjaként miért nem tett lépéseket annak érdekében, hogy a pécsieknek legyen esélye visszaszerezni azt a pénzt, amivel megkárosították őket.

Csizmadia Péter: önök ma is egy ócska bohózatot csináltak a közgyűlésből, minden eszközt megragadnak, hogy eltereljék a figyelmet a botrányokról. MIért nem kérdezi meg inkább a polgármestert mondjuk a lakásmutyikról? Önök ennyit tudnak, ennyire képesek.

Auth István Csizmadia Péterhez: A bíróság kimondta, hogy a fideszes városvezetés felelősségét is vizsgálni kell. Ön vezette a gazdasági bizottságot akkor. Önök ráadásul hitelt vettek fel erre. Tudott róla, hogy a város jelentősen túlárazva vásárol buszokat? Ha nem, akkor miért nem mond le utólag alkalmatlanság miatt a mandátumáról.

Csizmadia Péter: Önnek az elmúlt öt évben önnek egyetlen épkézláb megszólalása sem volt, de most nekem esett. A DK ilyen, csak a gyűlöletkeltésre tudja alapozni a politikáját. Az ön körzetében lakom, Ispitaalján. Az ott élők üzenete: nagyon elégedetlenek vagyunk az ön munkájával kapcsolatban.

Csaba István Csizmadia Péternek: Ötből nulla. Csizmadia nem válaszolt egyik kérdésre sem. Megszavazta-e a közgyűlésben a Volvo-beszerzést, ez volt a kérdés. Ön volt a bizottság elnöke akkor, ezért tesznek fel neki kérdéseket. Egy interjúban azt mondta Csizmadia, hogy „valaki hibázott”. Ki hibázott, rajta kívül kit terhel még a felelősség a Volvo-beszerzés miatt?

Csizmadia Péter: Ön oszlopos tagja a városvezetésnek, annak, amelyik az elmúlt 35 év legkorruptabb városvezetése. Ön megszavazott mindent. Nekem nincs takargatnivalóm, önnel ellentétben.

Bognár Szilvia kérdése Péterffy Attilához: A Nagy Ferenc téri állapotokról kérdez ismét. Közösségi együttélés szabályait be nem tartó lakókról, rovarokról, hangoskodókról beszél, segítséget kér ennek a jelenségnek a megoldásában.

Péterffy Attila: Folyamatosan tesznek az ügy érdekében. Neki épületrepedésekről számolnak be rendszeresen a lakók, de a bogárkérdés is felmerül rendre. 13 alkalommal részleges vagy teljes kártevőirtás, és azt is figyelték, volt-e értelme. Minden alkalommal újratermelődik a probléma. Az egyetem bevonásáról döntöttek. Pünkösd után teljes körű rovarirtás következik. Az egyik bérlőt felszólítottuk arra, hogy adja vissza a lakását, hiszen ő hozzájárul ahhoz, hogy ez a probléma újratermelődik. Az épületben gyakorlatilag már 24 órás őrzés van.

Bognár Szilvia öt kérdést tett fel Lovász István jegyzőnek a lakásigénylések kapcsán.

A válaszok: Legfeljebb 731 lakásigénylést tartanak nyilván. Az új kérelem 205, a megújított 526. Nem tud végleges választ adni arra, hogy a beérkezett igénylések közül mennyi nem felel meg a szociális kitételeknek, de kevés, 3 százalék körüli. Klasszikus bérlakás-igénylés 629, fecskeházi igénylés 4, nyugdíjasházi 108. Az utolsó kérdésre 15 napon belül válaszol.

Hári József (Fidesz): Még egyszer sem tapasztalt olyan szintű színjátékot és bohóckodást, ami ma itt zajlott. Ez méltatlan ehhez a városhoz. Azok az emberek kérdeztek itt buszokról, akik itt ültek, amikor a Mercedeseket fillérekért eladták. Kérdése: A 300 milliós ingatlanfelújítási és karbantartási közbeszerzés lezajlott-e, ki a győztes pályázó, ha még tart, mikorra várható eredményhirdetés, ha lezárult az eljárás, adjon tájékoztatást a PEK a közbeszerzés lezárásáról.

Péterffy Attila: a közbeszerzés nem történt meg, a kiírás jövő héten jelenik meg, bárki részt vehet rajta, az eredmény nyilvános lesz.

Folytatódik a napirendi pontok tárgyalása, a Fidesz békenyilatkozata következik.

Kővári János: felolvassa a békepárti nyilatkozatot, szerinte azért is aktuális, mert a francia elnök és a német kancellár is azt mondta szerinte, hogy a NATO-nak is be kéne avatkozni a háborúba. Szerinte el kéne határolódni a korábbi ellenzéki, például dk-s „háborúpárti” megnyilvánulásoktól.

Zag Gábor alpolgármester: Itt mindenki a béke pártján áll. Elegünk van a megosztásból, a gyűlöletkeltésből és a hazugsággyárból. A békéért közösen kell dolgozni. Nem dékázni és gyurcsányozni kéne, hanem felnőni a feladathoz.

Auth István Kővárinak: Elfogadtunk egy olyan békepárti nyilatkozatot ezen az ülésen, amit önök nem fogadtak el.

Barkóczi Csaba (Fidesz) Auth Istvántól és Zag Gábortól: Gyurcsány Ferenc nemrég azt mondta, egy háborúban fegyver kell a kézbe. Ezzel elzárkózott a magyar kormány politikájától. Önök egyetértenek a pártelnökük ezen kijelentésével?

Auth István: Az új vezérkari főnök, Böröndi Gábor a napokban azt nyilatkozta, hogy ha éjszaka a Leopárd (német harckocsi) lő, az a szabadság hangja, akkor ezek szerint el kéne határolódni ettől a nyilatkozattól.

Barkóczi Csaba: Újra megkérdezi ugyanazt, amit korábban.

Zag Gábor: Nem pártpolitikai alapon kívánok megszólalni a közgyűlésben, mindannyiunknak ez lenne a feladatunk. Fejezzék be a gyűlöletkeltést! Önök folyamatosan háborúban állnak, Sorossal, társadalmi rétegekkel, emberekkel, Brüsszellel, Gyurcsánnyal, ki lesz a következő? Elég volt a megosztásból és a gyűlöletkeltésből.

Hári József: Mivel egy pártban ücsörögnek Auth Istvánnal, egyeztessék a nézeteiket!

Barkóczi Csaba Zag Gábornak: Nem a jobboldal áll háborúban, hanem a baloldal. Háborúban állnak a határon túliakkal, az egyházakkal, a tisztességes emberekkel, akiket 2006-ban megverettek. Igaza van, ne menjünk bele pártpolitikai csatározásokba! Támogatja-e a Fidesz nyilatkozatát vagy sem?

Berényi Zoltán: Nem úgy teremtünk békét, hogy üvöltözünk a pulpitusról.

Zag Gábor: Barkóczi felhozta az egyházakat, pont erről a megosztásról beszél. Mindegy, hogy ki melyik egyházhoz tartozik, mindenkit képviselnünk kell. Felesleges folytatni ezt a meddő vitát. Ne engedjünk a megosztásnak, elég volt a hazugságokból.

Barkóczi Csaba és Kővári János még kioktatta Zag Gábort, Pokorádi Gábor leszögezte, hogy a béke pártján áll, de a szavazáson tartózkodni fog.

A közgyűlés végül nem fogadta el a fideszes nyilatkozatot.

16.01

Jön a 29. napirendi pont: A 2023. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése (beszámoló)

Az előterjesztést vita nélkül megszavazta a közgyűlés, akárcsak a 30. napirendi pontot (Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések).

16.06

A napirendi pontok után, Barkóczi Csaba napirend utáni felszólalása következik, „Mérlegen az elmúlt öt esztendő” címmel.

A fideszes képviselő hosszú felsorolást olvasott fel, a szerinte be nem tartott polgármesteri ígéretekről. Szóba került a buszjegyek ára, az akvapark, az elszámoltató ügyvédek de még a diákönkormányzat is. Barkóczi a felszólalása végén leszögezte, hogy szerinte Péterffy Attila nem rossz ember, de változásra va szükség, mondandóját pedig egy „Hajrá, Csizmadia Péter” felkiáltással zárta.

A közgyűlés végén Péterffy Attila megköszönte a képviselőtársai munkáját, és mindenkinek jó egészséget és minden jót kívánt a választások előtt.

Mai tudósításunk véget ért. Köszönjük a figyelmet.

Hirdetés