Új építési szabályzat készül

Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009.(XII.21.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata vált szükségessé, részben az elmúlt években átalakult jogszabályi, részben a rendelet elfogadása óta megváltozott városi környezet miatt. Önkormányzatunk ezért 2018. évben megkezdte az előkészületeket az új rendelet megalkotását megelőző településrendezési eljárás lefolytatására.

hirdetés

A településrendezési eljárás lefolytatását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

Az eljárás három szakaszból áll. Az első az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakasz, amely során az eljárás megindításáról és az ismertté vált megoldandó problémákról kap tájékoztatást a közvélemény, a jogszabály által kijelölt, az eljárás során véleményt adó államigazgatási szervek, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 13/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: partnerségi rendelet) által meghatározott partnerek.

Az előzetes tájékoztatási szakasz során beérkező vélemények feldolgozásával a megbízott településtervező a Polgármesteri Hivatal munkatársainak részvételével elkészíti a véleményezési tervdokumentációt, amelyet az eljárás második, ún. véleményezési szakaszában ismételten véleményeztet a polgármester az első eljárási szakaszhoz hasonlóan a véleményező szervezetekkel, partnerekkel és a város lakosságával.

A beérkező véleményeket a megbízott településtervező segítségével a Polgármesteri Hivatal értékeli, és javaslatot tesz azok befogadására, vagy elutasítására a döntésre jogosult Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága számára.
A településrendezési eljárás harmadik szakasza során a Bizottság a településrendezési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról szóló döntését követően a polgármester megkéri az állami főépítész záró szakmai véleményét a rendelet tervezetről.

Az állami főépítész záróvéleményét követően, Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése elé kerül elfogadásra a településszerkezeti terv, és a rendelettervezet. Az új építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet a megalkotásától számított 30. napon lép hatályba.

A településrendezési eljárás jelenleg az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszban van. A jogszabályok által nevesített véleményező szervezetek és partnerek a véleményeiket már beküldték a Polgármesteri Hivatal számára, azok feldolgozása folyamatban van. A jogszabályok által megfogalmazott partnerségi szabályok kötelezővé teszik az Önkormányzatunk számára mind az előzetes, mind a véleményezési szakasz során lakossági fórum megtartását. Az előzetes tájékoztatási szakasz lakossági fóruma 2019. július 9-én 15.00 órakor kerül megtartásra a Városháza (Széchenyi tér 1.) 203. sz. tárgyalótermében. Az előzetes tájékoztatási és véleményezési dokumentáció a város hivatalos honlapján (gov.pecs.hu) a Tájékoztatók menüpontban (Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének teljes felülvizsgálata bejegyzés alatt) elérhető és letölthető. Az eljárással kapcsolatosan megfogalmazott kérdésekre a fórumon és az Önkormányzatunk hivatalos honlapján elérhető véleményező felületen keresztül (gov.pecs.hu; Építési szabályzat véleményező felülete), továbbá a foepitészet@ph.pecs.hu e-mail címre küldött, vagy postai úton (Pécs Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala, Városi Főépítészet; 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) elküldött levél útján van lehetőség július 17. napjáig beérkezőleg.

Az eljárás második szakaszában ismételten lakossági fórum kerül megtartásra, melynek során a részletes megoldások kerülnek ismertetésre.

Az új helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadására előreláthatólag 2020. harmadik negyedévében kerül sor.

hirdetés

Hirdetés