Hirdetés

Nincs sok ideje a szülőknek, hogy eldöntsék, melyik intézménybe járjon óvodáskorba lépő gyermekük. A választás nehéz, hiszen mindegyikben oviban kiváló szakemberek, szép környezet és rengeteg érdekes program várja az apróságokat. Ugyanakkor minden intézmény profilja kicsit más, így cikksorozatunkban egyesével mutatjuk be a pécsi önkormányzati óvodákat. Most a Kertvárosi Óvoda mutatkozik be.

A Kertvárosi Óvoda tagintézményei Kertváros lakótelepi részében, valamint a kertes házak között, zöldövezetben helyezkednek el. A nyolc tagóvodában összesen 33 óvodai csoportban látják el a nevelői munkát homogén (azonos életkorú) és heterogén (vegyes életkorú) szervezeti keretben.

Küldetésnyilatkozatuk alapján:

Önálló, a világra nyitott, abban eligazodni tudó, egészséges önbizalommal rendelkező, érdeklődő, kreatív gyermekeket nevelnek.

Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztésére, képességfejlesztésre, tapasztalatszerzésre, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a szabad játék lehetőségére. A nevelés folyamatában tevékenységközpontúságra és komplexitásra törekszenek. Mindezt gyermekközpontú, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkörben, érzelmekben, élményekben és tevékenykedtetésben gazdag mindennapok által, tiszteletben tartva a gyermekek személyiségét.

A szülői rezíliencia elérése érdekében a szülői és nevelői kapcsolatok minőségi kialakításán dolgoznak. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében ezt segítik elő a befogadó neveléssel, a személyes értékek kibontakoztatásával, támogatással. Igyekeznek az óvoda-iskola átmenetet zökkenőmentessé tenni, hogy a gyerekek sikeresen kezdjék meg iskolai tanulmányaikat – mindezt a szülőkkel és szakemberekkel együttműködve.

A családokkal közös, nyitott programjaikat, hagyományaikat meghatározzák azok az értékek, amelyekben hisznek: szülőföldünk szeretete, népszokásaink, magyarságtudatunk, környezettudatos és értékorientált nevelésük, a pozitív pszichológia alapvetései, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete.

Színvonalas programokkal gazdagítják a mindennapokat az óvoda értékközvetítő szerepének megvalósulása érdekében. Bábszínházba járnak, kirándulásokat, kézműves foglalkozásokat és projektheteket szerveznek a családok aktív közreműködésével.

Fontosabb rendezvényeik:

népmese világnapja, állatok világnapja, termésünnep, gyermeknap, évzáró, ballagás, „Nyitott kapuk” programsorozat, születi mulatság, egészségnap/egészséghét, kézmosás világnapja, „Fussunk együtt!”, március 15-i megemlékezés, adventi gyertyagyújtás, Luca nap, busó nap, kiszebáb égetés, Alma Hét, mackó nap, a magyar kultúra napja, a zene világnapja, apák napja, Föld napja, a madarak és fák világnapja.

Tartottak már őszi közösségi napot, „madárfalu karácsonyt”, részt vettek az Európai Hulladékmentes Hét programjaiban és a cipősdoboz akcióban, de a családok bevonásával a Misina állatmenhelynek is gyűjtöttek adományokat. Ellátogattak a Pécsi Állatkertbe, a bükkösdi Ökoparkba, a Sás-völgybe, Orfűre, a Malomvölgyi Parkerdőbe, az óvodákhoz közeli játszóterekre, Pécs épített- és természeti környezetének nevezetes helyeire.

Nyitott programjaikkal betekintést biztosítanak az óvodai életébe.

Kapcsolattartási formák:

Befogadási időszak; nyílt napok; játszóházak; betekintés biztosítása; pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi előadások szülőknek szakemberek bevonásával; közös kirándulások; nyílt ünnepek; gyermekközösségi nap; munkadélelőttök és -délutánok; játszóházak; szülői fórum; fogadóóra előzetes időpont egyeztetés alapján; egyéni beszélgetések, problémamegoldások a mindennapi találkozások során; megbeszélések a szülői közösséggel, szülői értekezletek.

Modellnyújtással, együttes tevékenységekkel, kihívásokkal szeretnék felhívni a figyelmet az együtt eltöltött, minőségi idő jelentőségére. A családokkal együttműködve pozitív modellt nyújtanak a gyerekeknek, amelynek segítségével formálják személyiségüket, érzékenységüket értékeink iránt.

Az óvoda által szervezett kötetlen programok közelebb hozzák egymáshoz a családokat, a pedagógusokat, az alkalmazotti kör tagjait, a partnereket. Jobban megismerik egymást, kellemesebb, oldottabb légkörben tudnak együttműködni. A családtagok széleskörű bevonásával törekednek a közösségfejlesztésre, élménynyújtásra.

Fontosnak tartják, hogy egymás nevelését kiegészítő és arra építő bizalmi kapcsolat alakuljon ki az intézmények és a családok között. A rendezvényeken a szülők megismerhetik a pedagógusok sokszínűségét.

Az idei nevelési évben szinte minden tervezett szolgáltatást, nyílt óvodai programot megvalósítottak. A családok aktívan részt vettek ezek előkészítésében, a gyűjtőmunkában, barkácsolásban és a lebonyolításban.

A visszajelzések alapján a szülők elégedettek az óvodák működésével. Az intézmények dolgozói nyitottak a javaslataikra, ötleteikre, kéréseikre, a felmerülő problémákra próbálnak mindig megoldást találni. A szülőket képviselő szervezetekkel együttműködnek, rendszeresen tájékoztatják őket az óvodákat érintő változásokról, rendezvényekről, eseményekről, programokról.

Színvonalas programokkal gazdagítják az óvodai életet: a kirándulások, bábszínházi látogatások, karácsony- és húsvétváró kézműves foglalkozások, projekthetek a családok aktív közreműködésével valósulnak meg. A közös időtöltés szorosabbá fűzi a családon belüli kapcsolatokat, kötődéseket, illetve a gyermekeket nevelő közösségek is nyithatnak egymás felé.

Fontos számukra a rokoni köteléket erősítő, minőségi időt együtt töltő családok, gyermeket nevelő közösségek kialakítása olyan programokkal, amelyek elősegítik a kisgyermekkori nevelést. A megvalósítás során az óvodások életkori sajátosságainak megfelelő tevékenységek kerülnek előtérbe, amelynek célja kettős:

– Egyrészt a résztvevő szülőket felkészíti és megerősíti a gyermeknevelés terén, lehetőséget biztosít a tapasztalatok átadására, beszélgetésre.

– Másrészt a gyermekekkel eltöltött idő erősíti a szülők-gyermek közötti kötődést, kapcsolatot. Erre a korosztályra legjellemzőbb forma a játék, így a közös délután megvalósításának a játékos programok adnak keretet.

Gyermeknapi családi délután:

Versenyjátékok, aszfaltrajz-verseny, arcfestés, csillámtetkó, lufihajtogatás, légvárak, kutyasimogató, fotósarok, zsákbamacska és sok-sok nevetés, boldog együtt töltött idő. Játékos, gyermekközeli, vidám hangulatban telt a családokkal együtt ez a délután, amelyet igyekeznek évről-évre megrendezni.

Az Anikó Utcai Óvoda számára fontos a családokkal, szülőkkel való kapcsolattartás, az együttműködés a gyermekek együttnevelésében. A kapcsolattartás minőségét meghatározzák közösségi programjaik, családi rendezvényeik, amelyek alkalmasak az óvoda és a szülők közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás gondolkodásmódjának, attitűdjének megismerésére.

Ezeken az eseményeken közvetíthetik pedagógiai programjuk kiemelt nevelési céljait, értékeiket, szemléletüket, amely a gyermekek nevelésében összhangot teremthet a család és az óvoda között.

Minden nevelési év első családi rendezvénye a magyar népmese napja, ami ebben a tanévben a „Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” című mese köré épült. Mind a négy csoportban ezt a mesét dolgozták fel, a saját választott történetük mellett. A középső- és nagycsoportos korúaknak rajzpályázatot hirdettek, az alkotásokra a gyerekek szüleikkel közösen 3 napig szavazhattak két kategóriában. A verseny győzteseit, akik egy-egy ajándékcsomagot is átvehettek, a tornateremben hirdették ki a programsorozat utolsó napján. Ezután az óvodai dolgozók a „Kis gömböc” című mese dramatizálásával lepték meg a gyermekeket, majd azt követően egy zenés mulatsággal zárták a délelőttöt.

A pihenés és uzsonna után a szülőkkel közösen folytatódott a rendezvény, ekkor a gyerekek már izgatottan várták szüleiket a közös barkácsolásra. A dajka nénik finomságokkal készültek a büfében, az óvodapedagógusok pedig a négy választott meséhez fűződő kreatív tevékenységeket dolgoztak ki. Készültek aranyszőrű bárányok fonaltekeréssel, malac- és róka fejdíszek vágással, ragasztással, szóló szőlő krepp-papír mozaik ragasztással és királyi korona.

A program remek alkalmat adott a mesélésre, az élmények megosztására, a beszélgetésre, a közös alkotásra. A mese világnapján egy igazán jó, „meseszép” közösségi programot valósítottak meg, ahol felnőtt és gyermek egyaránt jól érezte magát.

Az év egyik legmeghittebb ünnepe a karácsony, amit az adventi időszak előz meg. Az óvodában ilyenkor tartják az immár több éves hagyományra visszatekintő, a gyermekekkel és a szülőkkel közös délutáni programot: az adventi készülődést és vásárt.

A mai rohanó világban kevés idő jut arra, hogy a szülők és gyermekeik közösen készítsenek valamit, akár saját maguk, akár családtagjaik számára. Legtöbben kész ajándékokat, díszeket vásárolnak, holott mindenki tudja, hogy a saját készítésű meglepetések milyen nagy érzelmi többlettel bírnak.

Az óvoda munkatársai ezért döntöttek úgy, hogy biztosítják a családok számára a helyet, az időt, az alapanyagokat, mert fontosnak tartják a közös felkészülést, az érzelmi ráhangolódást az ünnepre. A programon a családok tartalmas időt tölthetnek együtt, miközben még inkább elmélyül az óvoda és a család kapcsolata a közvetlen, felszabadult beszélgetések révén. A szülők is örülnek az új kezdeményezésnek, amelyen évről évre egyre többen vesznek részt.

Céljaik, feladataik:

– néphagyomány felelevenítése, továbbvitele;

– közös készülődés és ráhangolódás az ünnepre;

– az óvoda és család, illetve a gyermekek és szülők kapcsolatának erősítése;

– kreativitás, esztétikai érzék, kézügyesség fejlesztése;

– az óvodai alapítvány bevételének növelése;

– a szabadon választott tevékenységek az önmegvalósítás élményével párosulnak

– a közös tevékenységek által erősödik a gyermek – szülő kapcsolat;

– néphagyományok ápolása révén megismerkednek az agyagozással, a mézeskalácsházak díszítésének és az adventi koszorú készítésének technikájával;

– a különböző kézműves technikákon keresztül fejlődik a gyermekek figyelme, finommotorikája, kézügyessége, szépérzéke, türelme, fantáziája, képzelete, szem-kéz koordinációja;

– Az összedolgozás, kooperáció, egymásra figyelés, egymás munkájának megbecsülésére nevelés által erősödik szociális képességeik;

– közösségi érzésük erősödik.

A pozitív visszajelzések az óvodapedagógusokat megerősítették abban, hogy jó úton járnak.  Ez arra inspirálta őket, hogy továbbra is tartsák meg ezt a családi programot, esetleg kisebb-nagyobb újításokat vezessenek be. A közös készülődés, a befektetett idő és energia, a szülők és gyermekek öröme a kollektívára is pozitív hatással volt, van.

A családokkal és partnereikkel a nyitott, együttműködő, támogató kapcsolatokra törekednek. Fontos számukra a „Nyitott Kapuk” Család-Óvoda partneri kapcsolat, az értékazonosságra törekvés, a család érték- és hagyományközvetítő szerepének tisztelete.

Rendezvénysorozataik a családok aktív részvételével valósulnak meg:

– Gyermekközösségi nap, családi nap, ahol mindig sokan vesznek részt;

– Egy másért! Egymásért!;

– őszi kavalkád, amelyet a Mihály napi vásárral kötöttek össze;

– anyák napi és apák napi meglepetés programok: daloló, illatoló, sakkszimultán, judobemutató és közös edzés.

A helyi értékként megvalósított „Busók az Óvodában” programjukat a „Nyitott kapuk” sorozat részeként megnyitották a családok előtt, így ők is aktív részesei lehettek a téltemetésnek, a kiszebáb égetésének. A táncházban pedig a gyermekükkel és a busókkal együtt ropták a táncot. A Lajtorja zenekar több rendezvényükön is biztosította a minőségi zenét, miközben a gyermekek a különböző hangszerekkel is megismerkedhettek.

A programok végén, a szülők részéről megfogalmazódott mondat mára szállóigévé vált: „Jó hely az ovi!”.

Anyák napja-apák napja új köntösben

Anyák napi meglepetés programok: illatoló, daloló

Apák napi meglepetés programok: sakkszimultán, judo edzés

A sakk szimultán programon az elme pallérozásáért Jeszenszky József mesterjelölt sakkozó, a judo edzésen pedig a test átmozgatásáért Kersics Antal (Toncsi bácsi) edző, a PVSK judosport oszlopos tagja felelt.

Természetesen apukák, anyukák, nagyszülők és gyerekek is jöhettek játszani.

Ebben az évben azt gondolták, hogy a „Nyitott kapuknak” megfelelően kicsit változtatnak az anyák napjára és apák napjára tervezett programokon. Minden csoport az óvoda falain belül köszöntötte szüleit, ki az ünnepi alkalomnak megfelelően berendezett teremben, ki kis köszöntővel, ki játszós délutánnal. A szülők visszajelzései szerint mindegyik jól sikerült.

Az ünnepi időszakot pedig meglepetés programokkal egészítették ki. A hangsúlyt a gyerekekkel való együttes tevékenységekre helyezték, így az érdeklődő szülők is bejelentkezhettek.

A programokat a jövőben is szeretnék megtartani, mivel érzik, nagy rájuk az igény. A hölgyek nők és anyukák letettek ezen a napon, amely csak róluk szólt. Ugyanakkor a gyermekek is örömmel készültek, érezhető volt a pozitív érzelmi töltöttség. Mindenki jól érezte magát, az édesanyák a kicsikkel együtt táncoltak, énekeltek, töltődtek. Az édesapák pedig mozoghattak, sportolhattak, elmejátékokat játszhattak gyermekeikkel. Az óvoda vezetősége úgy látja, jól sikerült, tartalmas programokat sikerült megvalósítaniuk.

Az anyák napja-apák napja programsorozat utolsó, közös állomása a „Tudástár – Gondolkodjunk együtt!” program volt Uzsalyné Pécsi Ritával. A kisgyermekkor életfeladatai című előadás az óvodás korosztály nevelési problémáira fókuszált. A szülők számára kifejezetten hasznos fórum volt, jól alkalmazható életvezetési tanácsokat kaptak. A programon résztvevő 48 családtól csak pozitív visszajelzés érkezett, illetve felmerült az igény a folytatásra is, így további két fórumot szerveznek még ebben az évben.

Az intézmény 2023-tól Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkezik, így nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos magatartás alakítására, a fenntarthatóságra nevelésre. Az óvoda minden dolgozója pozitív mintát nyújt az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.

A személyiség kibontakoztatásában fontos szerepet játszik a természetközelség, az életközeliség, életszerűség, a munkálkodás, alkotás és a szabad önkifejezés. A gyermekek nyitottságára építve élményeket, tapasztalatokat, tevékenységeket biztosítanak, és fejlesztik a kulcskompetenciákat a nevelés során.

– Az óvoda többször is sikeres „LÉPJ! – Légy Pécs Jövője!” pályázatot nyújtott be, az elnyert támogatásból kirándulásokat szerveztek, az óvodakert fejlesztették, tárgyi eszközöket szereztek be.

– Ne vásárolj semmit! napot szerveznek minden évben, amelynek keretében a fenntarthatóságra nevelést szem előtt tartva ruha csereberét, börzét tartottunk, illetve cipősdoboz karitatív akcióban is részt vesznek.

– A zöld tartalmakhoz kapcsolódó jeles napokat az oviban feldolgozzák a gyerekekkel és lehetőségeikhez mérten aktívan bevonják a családokat.

– Zöld Hírek faliújságot működtetnek.

– Madárkarácsonyt szerveznek, amikor eledeleket készítenek, és folyamatosan etetik a kis tollasokat.

– Az udvaron virágosítottak, kiskertet, fűszernövényeket ültettek, amelyeket gondoznak és felhasználnak.

– Mindennapi óvodai életüket meghatározza az újrahasznosítás szemlélete. Minden más számára már „értéktelen hulladékból” alkotnak a gyermekekkel. A természetes anyagok használatára nagy hangsúly fektetnek.

– Törekednek az energiatakarékosságra.

Kiemelt céljaik között szerepel a szülőkkel való bensőséges, partneri viszony kialakítása. Minden lehetséges alkalmat megragadnak arra, hogy velük közösen szervezzenek programokat, amelyek által betekintést nyerhetnek gyermekeik óvodai életébe. Az egyik ilyen alkalom a népmese világnapjának megünneplése.

Szeptember utolsó hetében rengeteg programmal készülnek a szülők és a gyerekek nagy örömére. A kicsik minden nap csodálatos élményekkel gazdagodnak. A könyvtárlátogatás alkalmával nagyon sok tapasztalatra tesznek szert, élvezettel vesznek részt a foglalkozáson, majd pedig csodálattal merülnek el a könyvek tengerében. A csoportszobákban berendezett „mini ovis könyvtárak” is nagyon sok, elmélyült játéklehetőséget rejtenek.

A kirándulás során a közösen gyűjtött termések, a csoportos játékok mind-mind hozzájárulnak a gyermekközösség elmélyítéséhez, az érzelmi intelligencia és a közösségi nevelés fejlődéséhez.

Az óvónők által előadott mesedramatizálás óriási élmény. Az ovisok ilyenkor ámulattal figyelik a felnőttek játékát, és hálásak ezért a nagyszerű kalandért. A témába vágó házi rajzpályázaton résztvevő gyerekek mind-mind jutalomban részesülnek.

A hét utolsó délutánjára nyílt napot szerveznek a következő programokkal:

Beöltözés a kedvenc mesehősnek, kézműves tevékenységek, egészséges ételek kóstolása, ugrálóvár, csapatjátékok, meseelőadás, zenés táncház.

Az udvar díszítését már reggel elkezdik a gyerekekkel közösen, délután pedig jöhet a közös ünneplés, az önfeledt játék. A csapatok toborzását követően indulnak a versenyjátékok, ahol a szülők együtt versenyeznek a gyerekekkel a többiek pedig nagy lelkesedéssel buzdítják a csapatokat, örülnek egymás sikerének. Ezután következik a mesefeldolgozás, ahol minden csapat kap egy mesét, amelyet a felkészülési idő után elő is adnak a vállalkozó szellemű szülők. Minden alkalommal nagyon nagy lelkesedéssel és összefogással teljesítik a rájuk váró a feladatokat, a gyermekek pedig nagy érdeklődéssel és boldogan figyelik a felnőttek „játékát”, örülnek szüleik szereplésének.

Az egész héten át tartó programok jó hangulatban telnek. A szülőktől és a gyerekektől kapott visszajelzések mind azt igazolják, hogy nagyon-nagy igény van az ilyen és ehhez hasonló rendezvényre. Mindenki nagyon jól érzi magát, és alig várják a következő közös, játékos délutánt. A szülők hálásak azért, hogy találkozhatnak, és együtt játszhatnak a szülőtársakkal, megismerhetik gyermekeik barátait, csoporttársait. Ugyanakkor a pedagógusokkal is beszélgethetnek, közelebb kerülhetnek, megnyílhatnak, a felmerülő gondolataikat, kérdéseiket átbeszélhetik.

A Márton napi mulatság minden évben az egyik legmozgalmasabb programjuk, amelyet a családokkal közösen ünnepelnek. Fontosnak tartják az ilyen nyílt eseményeket, a rohanó világból kiszakadva lehetőségük van a szülőkkel a kötetlen beszélgetésre, kapcsolattartásra, az elengedhetetlen bizalom kiépítésére.

A hagyományőrzés, ismerkedés a jeles napokkal, népszokásokkal elengedhetetlen része a mindennapjaiknak. Remek alkalom arra, hogy bővítsék a gyerekek tudását, fejlesszék kreativitásukat. Minden évben előkerül Szent Márton legendája, valamint a jeles naphoz kapcsolódó mondókák, versek, dalos játékok. Ezek az elemek adják Márton napi műsoruk vázát, amelyet a szülők mindig nagy szeretettel fogadnak. Az előző évben először kézműves délután kereteiben a gyerekek a szüleikkel közösen készítették el a lámpásaikat a felvonulásra. A munkadélután jó hangulatban telt, a családok örömmel vettek részt a közös tevékenységben.

Már évek óta a csoportok közös műsora után zsíros kenyeres, meleg teás, süteményes lakomára invitálják a résztvevőket. A kézműves vásár portékáit az óvoda dolgozói sajátkezűleg készítik. A vásári bevétel az intézmény alapítványát – a Németh László Utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítványt – gazdagítja, amelyből különböző kulturális programokat, tárgyi beszerzéseket finanszíroznak a gyermekek részére.

Ahogy sötétedni kezd az égbolt, felgyúlnak az óvoda udvarán a fények és a lámpások. A környező emeletes házak ablakából a lakók mosolyogva integetnek a gyülekező gyerekcsoportoknak. Az óvodapedagógusok vezetésével, énekelve, felgyújtott lámpásokkal indulunk körbe az óvoda és a bölcsőde körül. Együtt, összetartozva, mert egy közösség.

Fontos számukra a családokkal, nyílt nevelőpartneri kapcsolat kialakítása és megtartása, erősítése. A közösen szervezett ünnepségek, programok, lehetőséget biztosítanak arra, hogy jobban megismerjék egymást, az óvoda számára fontos értékeket közvetítsenek a közös élmény segítségével.

Őszi rendezvényeik közül kiemelkedik a népszerű „Fussunk együtt!” családi program. Délelőtt a Törpike Bölcsőde óvodakezdés előtt álló bölcsiseivel együtt vesznek részt a játékos, mozgásos feladatokban, akik így betekinthetnek az óvoda életébe, miközben rengeteg pozitív élménnyel gazdagodnak. Délután pedig a zenés, játékos mozgásos vetélkedőkbe minden évben bevonják a családokat is. A jó hangulatú mozgásos tevékenységek, versenyjátékok lezárásaként egészséges ételekkel, gyümölcsitalokkal kínálják meg a résztvevőket, amelyeket a HUNGAST támogatásával biztosítanak.

Az óvoda számára fontos a gyermekek egészséges fejlődése, amelyben a mozgás kiemelkedő szerepet tölt be. Ezen a programon kiemelkedően, de a hétköznapok során is igyekeznek hatni a családok mozgásszegény életmódja ellen, népszerűsítve a mozgást, a sportolást, az egészséges életmódot.

Hirdetés