Milyen feladatokat kell elvégezniük a városi cégek vezetőinek a prémiumukért?

Az önkormányzat költségvetési és gazdasági bizottsága számára benyújtott előterjesztésből kiderül, hogy a városi cégek vezetői milyen feladatok és célkitűzések teljesítéséért kaphatják meg a fizetésüknek megfelelő prémiumot. Az alábbiakban ezeket a prémiumfeladatokat mutatjuk be részletesen és tételesen.

Az új városvezetés átalakította a városi cégek vezetői számára adható prémiumok kifizetésének feltételrendszerét. Az új eljárás szerint konkrét célok, feladatok elvégzése után jár a prémium, szemben a korábbi gyakorlattal, melynek lényege az volt, hogy a vezetők az adott cég működésével összefüggő napi feladatok elvégzéséért kapták meg automatikusan a fizetésüknek megfelelő bónuszt, tulajdonképpen ajándékba. Ruzsa Csaba alpolgármester lapunknak elmondta, hogy ezt a korábbi eljárást elutasítják, a prémiumot így pedig csak a pécsiek, a város fejlesztése érdekében végzett pluszmunkák, a napi feladatokon túl végzett tevékenységek (azaz prémiumfeladatok) elvégzéséért kaphatják meg a városi cégek vezetői. Elvárás feléjük az is – folytatta –, hogy ezek komoly feladatok legyenek, ezért a városvezetés több esetben számol azzal, hogy a cégvezetők nem fogják tudni 100 százalékosan teljesíteni azokat.

A cégvezetők többségének például olyan feladatokat kell megvalósítania, amivel a 2021–27-es uniós ciklusban forrásokat lehet lehívni (projektek előkészítése, a pécsiek által jelzett problémák megoldása, vagy annak elindítása). Ruzsa Csaba hozzátette, hogy ezeket a feladatokat nem halaszthatják jövőre, mert év végén, ha az Európai Bizottság megállapodik a forrásokról, kész tervekkel kell rendelkeznie a városnak.

Újdonságnak számít, hogy idén a pécsi cégek elégedettség-mérését az önkormányzat végzi. Ezzel kapcsolatban az alpolgármester a következőket mondta:

– Korábban bevett gyakorlat volt, hogy a közműszolgáltatók, a pécsi cégek magukat mérték, ők voltak a megrendelői az elégedettség-méréseknek. A menedzsment ezen adatok alapján lett jogosult a prémium egy részére, ezt egyszerűen nem is értjük. Idén a pécsi cégek elégedettség-mérését az önkormányzat végzi, és az idei évi adatokat alapul kívánjuk venni a jövő évi prémiumfeltételek meghatározása során. Azok a cégvezetők, akik javítják a szolgáltatás minőséget a pécsiek véleménye szerint, jövőre ezért a munkáért a prémium egy részét megkaphatják. Előzetes tapasztalataink azt mutatják, hogy több cégnek meglepetést fognak okozni a mostani mérések eredményei a korábbiakhoz képest. Az a célunk, hogy mindenhol kezdjék el figyelembe venni a pécsiek véleményét – fogalmazott Ruzsa Csaba.

Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy nem történt semmiféle emelés a prémiumszámítási alapot és a prémiumokat illetően: a feladatok 100 százalékos teljesülése után kapja meg egy adott cégvezető a szerződésében meghatározott százalékoknak megfelelő prémiumot (például egy 30 százalékos prémiumot). A teljes prémium a cégvezetői fizetések 70 százaléka, az alábbi adatok erre vonatkoznak.

Biokom NKft.

A Biokom NKft. ügyvezetőjének a prémiumfeladatok teljesítéséhez szükséges egyrészt a jelenleg használt vegyszermennyiség 10 százalékos csökkentése. Az ezzel kapcsolatos, 2021-re vonatkozó szakmai – és költséghatékony – program kidolgozásának határideje 2020. december 31-e (a prémiumfeladatok 25 százaléka).

Elengedhetetlen továbbá a prémiumhoz a szúnyogirtási koncepció kialakítása és a koncepció megvalósítása az új uniós szabályok (biológiai szúnyogirtás) figyelembevételével. Ennek a feladatnak az ütemtervét 2020–2021 évekre kell kidolgozni 2020. december 31-ig (a prémiumfeladatok 25 százaléka).

Kiemelt feladat a belvárosra kiterjedő okos parkolási koncepció kidolgozása és megvalósításának elindítása (ebbe beletartozik a műszaki, technológiai és pénzügyi tervek előkészítése, valamint a lakosság tájékoztatásának megoldása is). A határidő szintén idén december 31-e (a prémiumfeladatok 25 százaléka).

Az utolsó megfogalmazott és az év végéig teljesítendő prémiumfeladat az útfelújítási program tervének és éves ütemeinek kidolgozása 5 éves időszakra, 2020–2024-ig. Ide tartozik az utak felmérése és állapotuk meghatározása, kategorizálása, valamint a felújítás időbeli tervezése a műszaki tartalom és az előzetes költségbecslés elkészítésével (a prémiumfeladatok 25 százaléka).

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának első meghatározott prémiumfeladata, hogy december 31-ig hat projekt esetében tételesen be kell mutatnia azokat a konkrét lépéseket, amelyekkel 2020-ban az adott projektek kommunikációját javította (ez a prémiumfeladatok 30 százaléka).

A következő prémiumfeladat: a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklus fejlesztési koncepciójának tartalmi előkészítése Pécs teljes területének lefedésével, december 31-ig (szintén 30 százalék). A feladat teljesítéséhez szükséges, hogy a cég vezetője – az uniós és kormányzati előírások alapján – konkrét program- és projektjavaslatokat fogalmazzon meg a következő témákban: gazdaságfejlesztés, energetika és városrehabilitáció.

A prémiumért továbbá szükséges, hogy a városfejlesztési cég év végéig kidolgozza egy projekt társadalmasítási rendszerét, jövőbeli itinerként. Fontos részlet, hogy ezt a kidolgozott rendszert alkalmazzák (és részletesen dokumentálják) is a Misina-tető revitalizációját célzó projekt megvalósítása során (a prémiumfeladatok 20 százaléka).

A negyedik prémiumfeladata a vezérigazgatónak az, hogy a 2014–2020 közötti uniós költségvetési ciklus forrásfelhasználásának adatai alapján kimutatást kell végeznie – idén november 10-ig – a várható megtakarításokról, valamint a ciklus végéig ki kell dolgoznia részletes projekt-javaslatokat a fel nem használt TOP-os források teljes hasznosítására (a prémiumfeladatok 20 százaléka).

Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérigazgatója számára megfogalmazott első prémiumfeladat rövid és tömör: 202 millió forintos üzleti eredményt kell elérnie a cégnek 2020-ban (a prémiumfeladatok 30 százaléka).

A következő kiírt cél, hogy az ipari beruházások területén a PVH „üzemeltetői kompetenciáját” erősítésék a Déli Ipari Parkban. Ehhez szükséges az ipari park teljes területére kiterjedő üzemeltetési koncepció kidolgozása év végéig, 3 évre előre (a prémiumfeladatok 10 százaléka).

A harmadik feladat az „IT HUB Pécs” projekt sikeres megvalósítása idén október 15-ig (szintén 10 százalék). A projektről itt írtunk részletesen.

A PVH vezetője elé tűzött cél továbbá az, hogy év végéig készítse elő a cég által kezelt területek – kiemelten a donátusi közösségi tér és a Vásártér – megújításával kapcsolatos terveket (a prémiumfeladatok 25 százaléka).

Továbbá december 31-ig ki kell dolgozniuk a cég társasági „holding modell” stratégiájának  gazdálkodási tervét is (szintén 25 százalék).

Tüke Busz Zrt.

A Tüke Busz Zrt. vezetőjétől először is legalább 48 millió forintos költségmegtakarítást várnak el december 31-ig (a prémiumfeladatok 20 százaléka).

Emellett szintén az év végéig teljesítendő cél, hogy a kimaradt járatok száma ne haladja meg a teljes járatszám 0,3 százalékát (20 százalék).

A következő feladat a pécsi közösségi közlekedési rendszer fejlesztése érdekében az, hogy egyrészt idén október 31-ig ki kell dolgozni és elő kell készíteni egy „big data” adatbázison alapuló forgalomszámláló kamerarendszer koncepcióját (minimum 15 pécsi buszt kell majd ellátni ilyen kamerákkal), másrészt pedig be kell mutatni az ezen a téren megvalósított konkrét lépéseket (a prémiumfeladatok 20-20 százaléka).

Utolsó, év végéig teljesítendő prémiumfeladatként az önkormányzat a Tüke Busz vezetője számára megfogalmazza – többek között – a pályaudvarok és buszmegállók fejlesztésének részletes megtervezését, hangsúlyosan a pécsiek igényei mentén (a prémiumfeladatok 20 százaléka).

Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.

A prémium kifizetésének egyik feltételeként (a prémiumfeladatok 30 százalékaként) az állatkert igazgatójának előírják, hogy a járványhelyzetre való tekintettel az intézmény legalább nullszaldós eredményt produkáljon év végére.

Feltétel továbbá az állatkert különböző funkcionális tereinek, illetve alkalmazott módszereinek és eredményeinek összevetése más hazai állatkertekével (például: látogatószám alakulása, új állatfajok bemutatása, infrastrukturális fejlesztések). A cél az, hogy az így megszerzett információk feldolgozása (egy maximum 10 oldalas elemzésben) után erősödjön a pécsi állatkert teljesítménye. Az elemzés beadási határideje 2020. december 31.

A következő cél az állatkert 2021–2023-as időszakra vonatkozó online fejlesztési koncepciójának kidolgozása. Ezen a téren az elvárt eredmény az, hogy az állatkert saját közösségi médiafelületeinek látogatószáma évenként 10 százalékkal emelkedjen (a prémiumfeladatok 20 százaléka).

Mindemellett szükséges a prémiumért az állatkert profiljába illeszthető rövid-, és középtávú fejlesztési elképzelések kidolgozása a volt pécsi vidámpark területének hasznosítása érdekében (szintén 20 százaléka a prémiumfeladatoknak).

Hirdetés