29 C
Pécs
kedd, június 18, 2024
KezdőlapPécs AktuálKözgyűlés: elfogadtak egy nyilatkozatot, amitől a fideszes képviselők kivonultak a teremből

Közgyűlés: elfogadtak egy nyilatkozatot, amitől a fideszes képviselők kivonultak a teremből

Legutóbb március 10-én ülésezett utoljára együtt, „testközelben” a teljes pécsi közgyűlés, a városvezetők és képviselők a március 16-án elrendelt járványügyi veszélyhelyzet óta csupán a virtuális térben „találkoztak”. Most azonban, több mint 3 hónap elteltével, újra a megszokott formában zajlik a munka a pécsi közgyűlésben. Június 23-án összesen 29 napirendi pontot vitatnak meg. A koronavírus-járvány utáni első közgyűlést is élőben közvetítjük.

Az ülés megkezdése előtt a képviselők megemlékeztek a május 7-én, életének 91. évében elhunyt prof. dr. Ádám Antalról, a PTE ÁJK oktatójáról és díszdoktoráról, Pécs díszpolgáráról, valamint a 84 éves korában június 17-én elhunyt legendás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról, Kárpáti Györgyről és a június 18-án 48. életévében elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázóról. Ádám Antal életútját Lovász István jegyző, míg Kárpáti György és Benedek Tibor munkásságát Vári Attila önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) ismertette és méltatta.

Mellár Tamás országgyűlési képviselő a napirendi pontok megvitatása előtt szólalt fel:

Elmondta, hogy Pécs megszenvedte gazdaságilag a járványhelyzetet, és sajnálatos módon a kormány nem kompenzálta a veszteséget, helyette inkább elvett az önkormányzattól, ez milliárdos nagyságrendű veszteség, ami 2024-ig érezteti majd hatását. Ez szerinte büntetés, amiért a Fidesz nem nyert a tavalyi önkormányzati választásokon. A Fidesz a pécsieket bünteti, azokat, akik a legjobban rá vannak szorulva a segítségre – mondta. Kiemelte, hogy a fideszes vezetésű városok ezzel szemben virágoznak. Ezért felhívja a városi képviselőket és pártokat, hogy összefogással érjék el, hogy a kormány segítse a várost, engedje el a megszorításokat. Kiemelte, hogy ehhez a fideszes pécsi képviselők közbenjárása elengedhetetlen. Kérte, hogy a rövid távú pártérdekeken emelkedjenek felül és a pécsiek érdekeit képviselve álljanak ki a városért, a pécsiekért.

Csizmadia Péter (Fidesz-KDNP) Mellár Tamásnak: mikor tervez fogadóórát tartani, mert szerinte a körzetében élők elérhetetlennek tartják.

Mellár Tamás: Márciusban volt fogadóóra, két héten belül lesz újra, szeretettel várja Csizmadiát is rá.

Barkóczi Csaba (Fidesz-KDNP) Mellárnak: Milyen befektetőket fog hozni a városba a gazdaság felvirágoztatása érdekében?

Mellár Tamás: Nem hívhat meg, nem hozhat tisztségéből eredően befektetőeket a városba, de lobbizhat és lobbizik is, egy német és egy hazai céggel jelenleg is tárgyalások folynak.

Mellár Tamás

9.30 – A nap hivatalosan Péterffy Attila polgármester tájékoztatójával indult:

A városvezető a rendkívüli jogrendben május 18-a után hozott döntéseiről, határozatairól és rendeleteiről számolt be. A védekezési alapról elmondta, a rendelkezés alapján 73 millió forintot visszavezettek az eredeti helyére, ebből fizették ki az önkormányzati dolgozók első félévi cafetériáját, 20 milliót kaptak a szociális ellátásban dolgozók. Emlékeztetett többek között a vendéglátóhelyek bérleti díjának mérséklésére, az óvodák és bölcsődék újranyitására (és az intézmények nyári karbantartásának szabályozására), a vásárcsarnok és a vásártér kapcsán hozott korlátozó intézkedések visszavonására. Kiemelte, hogy a járvány még sokáig fogja éreztetni hatását a városban.

Ezután zárt ülés következett.

10.11 – Folytatódik a nyílt ülés:

Az 1. napirendi pont: Egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Péterffy Attila elmondta, hogy a módosítás többek között azért vált szükségessé, mert az 5. számú iskola-védőnői körzet ellátója kérte, hogy a Miroslav Krleža Horváth Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium általános iskolája átkerülhessen 2020. szeptember 1-től a 2. számú iskola-védőnői körzetbe, tekintettel arra, hogy a tanulói létszáma szeptember 1-től meghaladja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghatározott ellátható tanulói létszám felső határát, miközben a 2. iskola-védőnői körzet tanulói létszáma jelentősen csökkent az elmúlt tanévben. Az intézmény már meg is kötötte a feladatellátási szerződést a 2. körzettel erre vonatkozóan.

Emellett döntöttek arról is, hogy a 27. iskolai-védőnői körzetet összevonják a 28-as körzettel, mivel előbbi gyermekorvosa szeptember 30-tól nyugdíjba vonul. Így tehát a 28-as körzet gyermekorvosa látja el majd mindkét körzet gyermekeit. A két körzet egyesítésének célja a korszerűbb, hatékonyabb betegellátás és mivel az említett körzetek egymással határosak, ezért az egyesítés nem jelent akadályt a betegek ellátásában. Az egyesítést követően a rendelés az ellátási területen belül marad és a korszerűbb, Testvérvárosok tere 3. szám alatt található rendelőben lesz.

A rendelet módosítását a közgyűlés elfogadta.

2. napirendi pont: Pécs Város településképi rendeletének 2020. évi 1. sz. módosítása

A rendelet módosítását a közgyűlés elfogadta.

3. napirendi pont: Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Három önkormányzati ingatlan – három pécsi út – vagyoni jellegének módosításáról volt szó.

A rendelet módosítását a közgyűlés elfogadta.

4. napirendi pont: A Közalapítvány az „Újhegyi Városrészért” továbbműködése

Péterffy Attila elmondta, hogy a közalapítvány az „Újhegyi Városrészért” kuratóriumának javaslatára a közgyűlés úgy döntött, hogy kéri a közalapítvány nemperes eljárásban történő megszüntetését a Pécsi Törvényszéktől, arra hivatkozva, hogy a közalapítvány által ellátott közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. Ebben a határozatban döntött a közgyűlés a közalapítvánnyal megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről is.

Péterffy Attila polgármester

A közalapítványt az önkormányzat 2000-ben azzal a céllal alapította, hogy a Pécs, Pécsújhegy, Üszögi Településrészi Önkormányzat területén közösségi létesítményeket (például közösségi házakat, szabadidőparkot, sportterületet, kegyeleti parkot) hozzon létre a Bor utca – Barázda utca között található telken, melyet az önkormányzat határozatlan időtartamra haszonkölcsönbe adta a közalapítványnak. Azonban, mivel a településrész lakosainak aktivitása hiányában a fent említett létesítmények működtetése az elmúlt pár évben már nem valósult meg, valamint a közalapítvány a támogatásukon kívül egyéb forrásból nem jutott bevételhez, a közalapítvány kuratóriuma javaslatot tett az önkormányzatnak annak megszüntetésére. A közgyűlési döntést követő tárgyalások során körvonalazódott, hogy a megépült sportpálya, játszótér fontos közösségi tere a településrészen lakóknak, és többen is szívesen vállalnának itt tevékeny részvételt az alapítványi munkában. Mindezeket figyelembe véve a jelenlegi kuratóriumi tagok – egyetlen kivétellel – és a felügyelő bizottsági tagok lemondtak tisztségükről azzal, hogy az új kurátorok és felügyelő bizottsági tagok megválasztásával biztosítható legyen a közalapítvány további működése. Ezért javasolja előterjesztésében Péterffy Attila, hogy a közalapítvány megszüntetését kezdeményező döntést hatályon kívül helyezzék és módosítsák a közalapítvány alapító okiratának módosítását.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

5. napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok személyi kérdései

Itt a Biokom, a Pécsi Állatkert, a Pécsi Sport Nonprofit Kft. A Pécsi Vagyonhasznosító, a Tüke Busz és a Zsolnay Örökségkezelő korábbi könyvvizsgálóinak visszahívásáról és új könyvvizsgálók kinevezéséről volt szó, emellett megválasztották a Pécsi Vagyonhasznosító felügyelőbizottságának új elnökét is (a korábbi elnök lemondott tisztségéről).

Csizmadia Péter szólt hozzá a napirendi ponthoz: Véleménye szerint teljesen kiszorították az ellenzéki pártokat az önkormányzati cégek felügyelőbizottsági tagjai közül. Remélte, hogy ebben az esetben ez máshogy lesz. Sajnálja, hogy nem így lett.

Csizmadia Péter

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

6. napirendi pont: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére jogosult személyek delegálása a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsába.

Az előterjesztésben Péterffy Attila a társulási tanácsban végzendő munkájának állandó helyettesítésére Bognár Szilvia alpolgármestert hatalmazza fel. Mint mondta, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 313 tagtelepüléssel egy Dél-Dunántúl szilárd hulladékgazdálkodását fejlesztő és működtető önkormányzati társulás, amely 2003. december 1-én alakult azzal a céllal, hogy a társult településeken a hulladékgazdálkodási szolgáltatás rendszerét közösen fejlesszék és a településeken korábban működtetett lerakókat rekultiválják. A társulás működése érdekében és ügyeiben a társulási tanács dönt, amely 13 delegált főből áll, és amelynek 14. tagja Pécs mindenkori polgármestere. Az önkormányzati választások következtében a tanács delegált tagjainak újraválasztása is szükséges, a tanács az új delegáció eredményeként alakulhat meg és folytathatja munkáját.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

7. napirendi pont: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Alapító Okiratának módosítása valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Az előterjesztés arról szól, hogy a Kőrösi Csoma Sándor utca 1/1. alatti ingatlan felújítását követően 3 házi gyermekorvos és 11 védőnő költözhet a várhatóan októberben elkészülő új uránvárosi rendelő épületébe. Az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat, a rendelőt elkészülése után az Egyesített Egészségügyi Intézmények (EEI) kezelésébe adják. Ezért az EEI alapító okiratának módosítása szükséges: az említett ingatlan, mint telephely kerül be az okiratba. Az új telephely okán – a szabályos működés érdekében – vált továbbá indokolttá az intézmény szervezeti és működési szabályzatának aktualizálása is.

Barkóczi Csaba: A felújítás az előző városvezetés idején kezdődött (itt felsorolta, hogy még milyen egészségügyi intézményeket újított fel és létesített a fideszes városvezetés).

Ruzsa Csaba alpolgármester: Köszönjük meg az Európai Uniónak is, hogy küldtek minderre pénzt.

Ruzsa Csaba alpolgármester

Barkóczi Csaba: Ez így van, de a pécsiek adóforintjai is számítottak a felújítások során.
Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

8. napirendi pont: A Pécsi Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítása

A közgyűlés arról döntött, hogy az Elszámolóház 2019. január 1-jei hatállyal Pécsi Ellátó Központ néven működik tovább.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

9. napirendi pont: 2021. évre vonatkozó villamos-energia közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

10. napirendi pont: Döntés a pogányi repülőtér ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése tárgyában, valamint stratégiai együttműködési megállapodás megkötése Pogány Község Önkormányzatával

Az előterjesztésben foglaltakról korábban már írtunk. Az előterjesztés célja, hogy szorosabbra fonódjon Pécs és Pogány kapcsolata: rendeződik a közös tulajdonban lévő ingatlan sorsa, amely többek között a repülőtérnek ad otthont. A közös megállapodás mindkét település számára előnyökkel jár, hiszen az esetlegesen Pécs mellé, közös ingatlanra települő befektető ugyan Pogánynak fizet iparűzési adót, de ebből immár Pécs is részesülhet majd. A repülőtér által befolyó bevételt pedig közösen annak további fejlesztésére lehet majd fordítani. Az előterjesztésben tulajdonképpen a jogi környezet rendezéséről van szó, hiszen jelenleg a repülőtér épülete és a melléképületek nincsenek rendesen feltüntetve a földhivatalban a tulajdoni lapon.

Ruzsa Csaba: A Pécs és Pogány között most létrejövő megállapodás értelmében az új közös földhasználati jog 15 évre szól. Ebből Pécs és Pogány önkormányzata, földtulajdonosként 12 évig kap díjat. Ez lehetőséget teremt egy fejlesztési megállapodásra is: amennyiben befektető érkezik a pogányi területre, az ő ott keletkezett jövedelméből Pécs is részesül majd. A stratégiai fejlesztési megállapodás kitér még arra is, hogy a reptér által befolyó bevételt közösen annak a fejlesztésére fogják fordítani. Ruzsa Csaba szerint a lényeg, hogy most, a jogviszonyok rendeződésével – korábban földhasználati jogok kapcsán Pogány önkormányzata még pert is indított Pécs ellen, ami most a megállapodással semmissé válik – megnyílik a lehetőség egy nagy befektető fogadására. Ez egy hosszú távú szerződés az önkormányzatok között. Végül az sem kevésbé fontos, hogy a befolyó iparűzési adóból Pécs városa is részesül.

Vári Attila: Támogatják, hogy az alpolgármester a saját kezébe vette az ügyet, de a kérdés az, hogy mi a hosszú távú cél.

Vári Attila

Péterffy Attila: A cél a peres eljárás lezárása volt, mindkét település érdeke, hogy a reptér fejlesztésének ne legyen akadálya. Ezzel utat nyitnak a hosszú távú fejlesztési elképzeléseknek. Tudomása szerint a kormány is tervezi, hogy vállalkozásokat telepít a reptér mellé, a reptér környékére.

Ruzsa Csaba: Bármilyen egyeztetésre nyitottak a reptér fejlesztésével kapcsolatban.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

11. napirendi pont: A Thyssenkrupp Kft.-vel megkötött három oldalú megállapodás és adásvételi szerződés módosítása.

Az elmúlt héten az önkormányzat sajtóközleményt adott ki arról, hogy a Thyssenkrupp tervei szerint 2021-ben indította volna el pécsi, motorkomponenseket gyártó üzemét. Az autóipar múlt évi visszaesése, majd a koronavírus okozta általános gazdasági visszaesés azonban nem kímélte az ágazatot, a német vállalatnak is újra kellett értékelnie a fejlesztés ütemét: a vállalat és a város vezetése többkörös egyeztetésének eredménye, hogy bár másfél-két éves késéssel, de sikerült Pécsen tartani a beruházást és a Thyssenkrupp hosszú távon is számol a pécsi fejlesztéssel. Ezt jelzi a vállalat beruházási terület növelésével kapcsolatos igénye is. A lefolytatott egyeztetéseket követően elkészültek a módosításhoz szükséges dokumentumok, melyekben az új határidők és feltételek szerepelnek, ezek elfogadásáról döntött a közgyűlés.

Ruzsa Csaba: Több hónapos előkészítési munka zajlott. Bízik benne, hogy a beruházás folytatódik.

Barkóczi Csaba: A másfél-két éves csúszás elnyúlhat, a városnak 2025-re lehet bevétele a beruházásból. Milyen tervei vannak a polgármesternek ezzel kapcsolatban?

Barkóczi Csaba

Péterffy Attila: Mivel mindez a cég döntése és ügye, a kérdés ezért totálisan értelmetlen.

Vári Attila: Milyen alternatív programokat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy a városban letelepült cégek a járvány utáni helyzetben is itt tudjanak maradni.

Péterffy Attila: A cégek jelentős kedvezményeket kaptak ennek a helyzetnek a kezelésére, ilyen intézkedésekkel az országban sehol máshol nem éltek.

Csizmadia Péter: Nem korrekt, hogy azt „mantrázzák”, hogy az előző városvezetés nem végzett gazdasági felzárkóztatást, és hogy nem települtek cégek a városba az előző időszakban. Érdekli emellett, hogy az új városvezetés milyen konkrét programokat, gazdasági felzárkóztatási csomagokat tervez.

Péterffy Attila: A pécsiek döntöttek, elmondták a szavazók, hogy mit gondolnak az előző városvezetés ebbéli munkájáról.

Csizmadia Péter: Az ügy nem ettől fog előrehaladni, nem érti, hogy miért dobálóznak ilyen válaszokkal. Ez nem elegáns.

Péterffy Attila: Nem elengánskodni vannak itt.

Barkóczi Csaba: Tárgyalt-e a városvezetés bármilyen új beruházás kapcsán?

Péterffy Attila: Igen.

Ruzsa Csaba: Kisebb és nagyobb cégekkel is folyamatosan kapcsolatban vannak, de ez a folyamat soktényezős és komplex. Például sok cég még nem tudja, hogy miként tervezzenek a jövő évre a járvány miatt. A helyzet rendkívüli, előre nem nagyon lehet látni még több dolgot. Akivel ugyanakkor tárgyalni tudnak, tárgyalnak is.

Csizmadia Péter: Ilyen az, amikor egy kérdésre komoly választ ad valaki.

Péterffy Attila: „Köszönöm, megdicsérem alpolgármester urat.”

Kővári János (ÖPE-KDNP): Nem most kell megkérdezni a cégeket, több hónapos lemaradásban van a város. Hogyan tervezik a kommunikációt a cégekkel? Milyen beruházásokat mozdítottak elő? Mit tettek eddig?

Kővári János

Péterffy Attila: Nem a szájkaratézás fogja meggyőzni a pécsieket, hanem a tettek. A jövőben lesz látható eredménye munkájuknak.

Ruzsa Csaba: A kormány sem számol tömegesen Magyarországra érkező beruházásokkal (hivatkozott a pénzügyminisztérium becsléseire).

Barkóczi Csaba: Szurkolnak a városvezetésnek, hogy ők is egyszer elmondhassák, hogy hány céget hoztak Pécsre.

Péterffy Attila: „Köszönöm a bizalmat.”

Zag Gábor (DK): A fideszes képviselők a múltba merengenek, a kormány pedig nem adott támogatást a városnak, a pécsieknek.

Kővári János: A kormány járványügyi-gazdaságsegítő támogatásaival és intézkedéseivel a pécsiek is élhettek és éltek is. Hozzátette, hogy konkrét lépésekre van szükség, a turizmust például nem hirdetni kell, hanem a színház, ZSÖK és a filharmonikus zenekar támogatását kellene megoldani.

Péterffy Attila: „A Thyssenkruppról beszélünk, ne jussunk már el a Veresegyházi Asszonykórusig.”

Sajgó György (MPE-Momentum): A fideszes képviselők azt kérik számon az elmúlt hét hónapjukon, amit az előző városvezetés 10 év alatt nem tudott véghez vinni.

Auth István (DK): A Thyssenkrupp azt vállalta, hogy két éven belül megkezdi a pécsi beruházást elindító munkáját. Örülni kell ennek és elfogadni, hogy a céggel ezt az új városvezetés tárgyalta le.

Csizmadia Péter: Abban nincsen vita, hogy ez a beruházás kiemelt szerepet játszik.

Sajnálatos, hogy csúszik a beruházás. Arra kéri a polgármestert, hogy gyorsítsák fel a folyamatot.

Az előterjesztést a maratoni vita után a közgyűlés elfogadta (25 igen szavazattal).

12. napirendi pont: A városi víziközmű-rendszereket érintő 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása.

Vári Attila: Aggódik a Tettye Forrásház Zrt.-ből kivett osztalék miatt, emiatt előfordulhat, hogy nem lesz pénz a beruházásra.

Kővári János: A város vízhálózata több ponton is elavult, szükségesek a megfelelő közműfejlesztések, a városvezetésnek ebben az ügyben gyorsan lépni kell. Régebben volt példa arra, hogy több száz éves csövek okoztak komoly problémát az utakban.

Ruzsa Csaba: Amennyiben a kormány kiír pályázatot, az önerőt vállalva pályázik a város. Ma még csak hitelek állnak rendelkezésre ehhez.

Horváth Tamás (MPE-Párbeszéd) Kővári Jánosnak: Pécsen nincsenek több száz éves vízvezetékek.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

13. napirendi pont: Nyilatkozat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására szolgáló pályázathoz.

A közgyűlés arról döntött, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a helyi közösségi közlekedés központi támogatására, melyet várhatóan 2020. nyarán írnak ki. Ehhez a közgyűlés nyilatkozott arról, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást továbbra is, azaz 2020. január 1-től 2020. december 31-ig folyamatosan fenntartja.

Ágoston Andrea: Esett a színvonala a szolgáltatásnak, járatok maradnak ki. A területről folyamatos a forráskivonás, a kormány nem támogatja a progresszívebb, zöldebb, fenntarthatóbb tömegközlekedés kidolgozását és bevezetését (több nemzetközi példát is felhozott ezekre), az állami normatíva alacsony. Felkérte a képviselőket, hogy lobbizzanak ebben az ügyben. Hozzátette, hogy az összeg, amire pályázni tudnak, nem nagy.

Berényi Zoltán: Jobb lett volna nem hozzászólni. Az előző városvezetés vezette be a fonódó hálózatot, ami javított a város tömegközlekedését.

Csizmadia Péter: Járatkimaradásokról nem kellene beszélni, az előző vezetés nagyban mérsékelte azokat. De tény, hogy a tömegközlekedést szükséges megreformálni, fenntarthatóbbá tenni, lehetne tovább tárgyalni az Ágoston Andrea által felvetettekről. Igaz az is, hogy szükséges minél zöldebbé tenni a tömegközlekedést.

Berényi Zoltán: A pécsi peremkerületen élők tapasztalják a csökkenést, jó lenne ezt a folyamatot megfordítani.

Kóbor József: Örül Ágoston Andrea felvetésének, az LMP „folyamatosan tolja” ezt az ügyet a Parlamentben is. Elmondta, hogy valóban egyre csökken az állami normatíva, a pécsi tömegközlekedés pedig kumulatív hiányt termel, ami a város folyamatos gazdasági hiányához nagyban hozzájárul, épp az állami normatíva alacsony mértéke miatt. Kérdés viszont az szerinte, hogy mennyire hatékony a fonódó hálózat, nem biztos, hogy ez így van. Szerinte a fonódó hálózatban nagy az „üres futás”, vissza lehetne térni a gerincjárat-ráhordójárat elképzelés megvalósíthatóságának kérdésére. Hozzátette, hogy az elektromos buszok beszerzése is elindult már.

Kóbor József

Kővári János: A belváros megközelíthetőségét alapvetően csak a buszokkal kellene megengedni, erre van is program.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

14. napirendi pont: A TOP-6.6.2-16 pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

Egy új napirendi pont jött, egy időközben beadott, több pécsi járda felújítását lehetővé tevő pályázatról volt szó, melyet a Bel- és a Pénzügyminisztérium írt ki, és melyhez önerőre is szükség van.

Csizmadia Péter: Vajon ez a pályázat is azt jelzi, hogy a várost bünteti a kormány?

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

13.00 – Ebédszünet.

14.07 – Kérdésekkel folytatódik a közgyűlés:

Kóbor József: Tervez-e az önkormányzat tenni az újra nem hasznosítható műanyagok visszaszorításáért? Hozhat-e saját jogszabályt ebben az ügyben az önkormányzat?

Péterffy Attila: Ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoztak, de előkészítés alatt van egy törvény a parlamentben, mely ezt a célt szolgálja. Pécs is tervezi, de nincs konkrét időpont erre vonatkozóan.

Berényi Zoltán: korábban is feltett több kérdést a járványidőszakban, amikre nem válaszoltak három hónap elteltével sem.

Péterffy Attila: „Ez baj, ennek utána nézek.” Berényi Zoltán közgyűlésen és korábban feltett összes kérdésére 15 napon belül fog válaszolni.

Bognár László (Fidesz-KDNP): Mi lesz a Zsolnay-negyeddel? Miért emelte a ZSÖK a kiállításainak jegyárát? A járványhelyzet után nem szerencsés, hogy áremeléssel „csalogatja vissza” a pécsieket a kultúrnegyed, és a járvány miatt elmaradt rendezvényeken spórolhattak is. Piaci alapon szerinte nem tud működni a negyed. Igaz-e a hír, hogy a Zsolnay-negyedet bulinegyeddé tennék? Ha igen, az károkat okozhat a negyed kulturális értékeiben. A ZSÖK finanszírozása ügyében hogy áll a városvezetés és a kormány párbeszéde?

Péterffy Attila: A megnyugtató válaszokat 15 napon belül meg fogja kapni.

Bognár László: Elbontották a Puskin téri játszóteret. Várható-e a helyreállítása? Egy másik, donátusi játszótérről „az a szóbeszéd járja”, hogy megszűnik. Igaz-e ez?

Péterffy Attila: A válaszokat 15 napon belül megkapja.

Bognár László: Folytatódik-e a csapadékelvezetési rendszer kiépítése a Magyarürögi úton?

Péterffy Attila: Ajánlatok begyűjtése van folyamatban, tehát folytatódik a munka, de részletes választ 15 napon belül adnak majd.

Bognár László: Mikor indul a Liszt Ferenc Zeneiskola Rákóczi úti épületének felújítása?

Péterffy Attila: A közbeszerzési eljárás még tart.

Kővári János: A zárszámadásról és a költségvetés módosításáról mikor tárgyalnak?

Péterffy Attila: Július 15-én tárgyalják mindkettőt.

Kővári János: A következő 5 év gazdasági programja mikor készül el?

Péterffy Attila: Július 15-e után. Fog szólni „jó előre”, hogy pontosan mikor.

Kővári János: A Pécsi Nemzeti Színház és a Pannon Filharmonikusok gazdasági helyzetét (például a dolgozóik fizetését) hogyan és mikor rendezik?

Péterffy Attila: 15 napon belül küldik a válaszokat.

Vári Attila: Miért kerültek a balatoni nyári táborok szervezése az alulfinanszírozott PSN Zrt.-hez?

Ruzsa Csaba: Ez egy jövő évre vonatkozó terv. Vizsgálják, hogy a Pécsi Kulturális Központ és a PSN Zrt. hogyan tudnak együttműködni az ügyben.

Vári Attila: Hogy áll az akvapark?

Péterffy Attila: Az akvapark kutatókútjainak fúrása folytatódik, a korábbi helyszíntől 300 méterrel arrébb fúrnak egy újabb kutat.

Csizmadia Péter: Miért lesz a jövő évben a balatoni táborok költsége a megszokottak duplája?

Bognár Szilvia: A táborok felújítását az önköltségszámításba be kell kalkulálni, ez áll a háttérben.

Csizmadia Péter: A Tettye Forrásház Zrt. nem tudja fizetéseivel megtartani dolgozóit, nagy az elvándorlás a cégtől, ehhez hozzájárul a cégtől elvont 50 millió forint. A dolgozók béremelése csúszik mindezért januárról júniusra. Milyen módon próbálják meg kezelni ezt?

Ruzsa Csaba: Akkor lesz üzleti terv, ha a cég menedzsmentje azt megfelelően összeállítja. Ez nem történt meg, egymás után többször sem. Az elvándorlás korábban kezdődött, a fideszes városvezetés idején ugyanis nem volt béremelés. A jelenlegi városvezetés idején viszont lesz.

Csizmadia Péter: Lesz-e következménye a sajtót is bejárt „korrupciós botránynak”. Tettek-e például feljelentést?

Péterffy Attila: Nem lesz, mert nincs jogsértés. Ha korrupciós botrányt keres, ott van jó példának a Volvo-ügy.

Vége a kérdéseknek, folytatódik a napirendi pontok megvitatása következik.

15. napirendi pont: A Kőrösi Csoma Sándor utcai rendelőbe költöző alapellátó házi gyermekorvosok részére telephely használathoz hozzájáruló nyilatkozat kiadása.

Csizmadia Péter: Ez is az előző városvezetés érdeme.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

16. napirendi pont: Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedési ellen.

Az előterjesztés rövid szövege magáért beszél:

„Az önkormányzatokra a járvány elleni védekezésben kiemelt szerep hárul. A települések eddig megfeszített munkában végezték a feladataikat, miközben a kormánytól nemhogy támogatást nem kaptak, hanem a kormány már idén is forrásokat vont el az önkormányzatoktól. A jövő évi központi költségvetési törvényjavaslat pedig további jelentős elvonásokkal sújtja a vidéki településeket és fővárosi önkormányzatot, illetve a kerületi önkormányzatokat. A közgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy vonja vissza az önkormányzatok működését ellehetetlenítő javaslatait, és biztosítson többletforrást az önkormányzatok megnövekedett feladatainak ellátásához.”

Az előterjesztést beterjesztő Sajgó György: A kormány nem fogja válságkezelésre fordítani az elvont összegeket. Arra kéri a képviselőket, hogy szólítsák fel a kormányt arra, hogy az önkormányzatokat működését ellehetetlenítő javaslatait vonja vissza, azoktól pedig határolódjanak el.

Vári Attila: Folyamatos a kormánygyalázás és felháborító ez a provokáció. Péterffy Attila azt mondta a kampányban, hogy a kormány nélkül is irányítani tudja a várost. A szó, amit keresnek, az a „köszönjük”.

Péterffy Attila: „Jó, megfontoljuk.”

Csizmadia Péter: Ez a Momentum budapesti akciója. Ezzel csak mártírszerepben akarnak tetszelegni. A kormány számára kiemelt szempont az önkormányzatok támogatása a jövőben. Idén 11,5 milliárd forinttal támogatja a várost, ami több is, mint régen. A kormány relatíve kis veszteséggel vezette ki az országot a járványidőszakból. Azért folyamodnak ilyen gyalázatos eszközökhöz, mert nem tudják megemészteni „a kormány mögött álló soha nem látott nemzeti összefogást”. Az előterjesztés megszavazásában nem vesznek részt.

(15.37 – A fideszes képviselők kivonultak a teremből)

Sajgó György: A fideszes képviselők nem realizálják a valóságot és őket minősíti, hogy kivonultak. Nem a kormánynak tartoznak köszönettel, hanem az egészségügyi dolgozóknak.

Auth István (DK): Amikor vitatkozni kellett, a Fidesz az elmúlt 15 évben mindig kivonult. El kellene gondolkodniuk azon, hogy a pécsiekért vannak-e vagy „a főnökükért”.

Kunszt Márta (DK): A Csizmadia Péter által említett 11,5 milliárd a kötelező feladatok elvégzésére érkezik a városba, nincs szó arról, hogy ez több, mint eddig.

Ágoston Andrea: Ez a kormány maffiakormány, semmi jót ne várjunk tőle. Pécsett 10 év alatt ezért nem változott semmi. Ezt kell megoldani.

Zag Gábor: Csizmadia Péter a sajtóban is felajánlotta, hogy támogatják a pécsiek érdekeit. A nyilatkozat elfogadása pedig a pécsiek érdekében történik. A kivonulással nem a pécsiek érdekeit szolgálják.

Berényi Zoltán: Az új városvezetés is elvon a peremkerületektől, ezek is olyan megszorítások és ellehetetlenítések, amitől most el akarnak határolódni a kormány részéről.

Pokorádi Gábor (MPE-Momentum): A védekezés 300 millió forintjába került az önkormányzatnak. Módosítást is javasolt a nyilatkozatban: a fideszes képviselők járjanak közbe, hogy a kiesett védekezési költségeket térítse meg a kormány.

Kővári János: Lehet, hogy a városvezetés nem kedveli a kormányt, de együtt kell tudni működniük velük. Botka László ellenzéki szegedi polgármester alatt is fejlődik Szeged. Nem a kormánytól függ, hogy hogyan halad előre egy város, hanem a városvezetésé. Olyan ez az egész, mintha egy szülő a kamasz gyerekével vitatkoznak, akinek semmi sem elég jó, de a zsebpénzt elvárja. Nem termékeny dolog „a kormányt szapuló nyilatkozatokat” elfogadni. Ez a nyilatkozat csak politikai háború. Az ÖPE sem szavaz.

Keresztes László Lóránt LMP-s országgyűlési képviselő kért szót ezután: A járvány kifutását nem látni előre, ez rendkívüli eset volt. Ebben a helyzetben mindenkinek rögtönözni kellett, az önkormányzatok pedig sokszor egyből léptek, előbb is, mint a kormány. Ebben nem gátolni, hanem támogatni kellene az önkormányzatokat. Az egyetemeket is megszorítja a kormány a vírus miatt, a PTE-től közel 2 milliárdot vonnak el. Ennek súlyos következményei lesznek. A vízszolgáltatásból 15 évre vetítve 20 milliárd forint hiányzik. Fontos a gazdaságvédelmi alap, amit a kormány létrehozott, de több mint 80 milliárd forintot csoportosítottak át a Budapest-Belgrád vasútvonalra, noha ennek a megtérülése nem látszik. Ebből a pénzből pedig 70 ezer munkahelyet lehetett volna létrehozni-megmenteni. Egyetért ugyanakkor Kővárival abban, hogy nem pártnyilatkozatokra van szükség, hanem együttműködésre.

A nyilatkozatot a közgyűlés elfogadta (19 igennel). Pokorádi Gábor módosítási javaslatát viszont nem fogadták el.

17. napirendi pont: Pécs válasza a klímaváltozás kihívásaira című nyilatkozat elfogadása.

A Kóbor József LMP-s önkormányzati képviselő által benyújtott előterjesztés lényege, hogy elfogadása esetén a közgyűlés kinyilvánítja, hogy az önkormányzat számára a klímaváltozás folyamatának mérséklése a jövőbeni fejlesztési szempontok között kiemelt helyen szerepel. Ennek érdekében a közgyűlés a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás elnevezésű pályázati felhívásra” benyújtott pályázatának keretében települési klímavédelmi stratégiát és cselekvési tervet készít többek között az alábbi célokat kitűzve: a helyi klímakockázati tényezők felmérése, az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok helyi kibocsátásának csökkentését szolgáló lehetséges intézkedéseket felmérése, felkészülés a rendkívüli időjárási helyzetekre, klímatudatos településtervezés és például a lakosság tájékoztatása a klíma-vészhelyzettel kapcsolatos helyzetről.

Kővári János: támogatják az előterjesztést, mert Kóbor József hiteles szakembere a témának. A zöld gondolkodás Pécsett azonban nem most kezdődött, annak irányelveit már 2012-ben elfogadták. Ismertetett pár megvalósult helyi környezetvédelmi projektet és megemlítette a nemsokára Pécsre érkező e-buszokat is.

A témáról és több azzal kapcsolatos – elkészült és készülő – városházi projektről a napirendi ponthoz szintén hozzászóló Topán László, a Városfejlesztési és Innovációs Bizottság Elnöke lapunknak nemrég részletesen beszámolt. Az ülésen elmondta, hogy a kormány rendre megpróbálja elbagatellizálni az ügyet. Felkérte Kóbor Józsefet, hogy a város klímavédelmi stratégiájának és akcióterveinek kidolgozásában működjön közre, ez ugyanis fontosabb, mint egy ilyen „okafogyott” és „kissé idejétmúlt” nyilatkozat elfogadtatása. Ennek ellenére támogatni fogja az előterjesztés megszavazását.

Kóbor József: Ha vannak helyi klímavédelmi projektek, akciótervek, stratégiák, akkor miért nem azokról szavaznak ezen az ülésen? Nézeteltérés és ellentmondás ugyanakkor nincs, tudott a folyamatban lévő helyi környezetvédelmi tervekről, csak jó lenne már látni őket.

Csizmadia Péter: A nyilatkozat jó szándékú, nincs kivetnivalója azzal kapcsolatban. Ez végre egy konszenzusos előterjesztés lehetne.

Kunszt Márta szünetet kért, a vita 17.30-kor folytatódott:

Kunszt Márta: A téma szimbolikusságára hivatkozva megváltoztatták véleményüket és támogatni fogják az előterjesztést.

Az előterjesztést és a nyilatkozatot a közgyűlés a fentiek értelmében egyöntetűen elfogadta.

18. napirendi pont: Pécs M. J. Város Önkormányzata és a Pécsi Tankerületi Központ között kötött vagyonkezelési szerződés módosítása a Pécs, Anikó utca 1. szám alatti ingatlan, valamint a Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/G. jelű épületben lévő eszközök tekintetében.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

20. napirendi pont: A Pécs, Aradi Vértanúk útja 14. sz. alatti ingatlan kedvezményes bérbeadása a Koch Valéria iskolaközpont részére.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

21. napirendi pont: A Pécs, Melinda u. 23. sz. alatti ingatlan haszonbérbe adása.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

22. napirendi pont: A Pécs, Nagypostavölgy alsó 33 sz. alatti ingatlan haszonkölcsönbe adása a Kézművesek Baranyai Egyesülete részére.

Bognár László módosítást javasol: Ne egy évre szóljon az egyesület szerződése, hanem legalább öt évre.

Kővári János: Megerősíti Bognár László módosítását és reméli, hogy nem azért szól egy évre a szerződés, mert „ki akarják túrni” az egyesületet a helyéről.

Berényi Zoltán: Szintén.

Bognár Szilvia: Az egyéves szerződésről csak azért van szó, mert épp átdolgozzák és egységesítik a rendszert. Nem áll szándékukban „kitúrni” az egyesületet a helyéről. Az egyesületnek nem lesz hátránya ebből a szerződésből.

Péterffy Attila: Nem fogja támogatni a módosítási javaslatot.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Bognár László módosítási javaslatát viszont nem.

23. napirendi pont: A Siklósi úti Aldi ingatlanán közcélú kutyafuttató létesítéséhez együttműködési megállapodás.

Csaba István: Kertváros északmegyeri városrészének lakói már az előző önkormányzati ciklusban is jelezték, hogy a családi házas területen szükségük lenne egy kutyafuttatóra. Az új ciklusban ezt az ügyet karolta fel Schmuck Roland képviselővel együtt. Helyszíni egyeztetés is történt az adott területért felelős ingatlanfejlesztő- és forgalmazó céggel, akik nyitottak voltak arra az elképzelésre, hogy az Aldi Siklósi út – Árnyas utca lehatárolásában lévő zöldterületén kutyafuttatót alakítsanak ki.

A kutyafuttató érdekében egy négyoldalú megállapodás született: az Aldi vállalja, hogy az ingatlanán kutyafuttatót építenek, az önkormányzat vállalja, hogy a területen a képviselői keretükből a kutyafuttató infrastruktúráját elkészíttetik a Biokommal, a Biokom pedig vállalja, hogy a kutyafuttatót megépíti és a köztisztasági keretszerződése alapján a futtató szemeteseit üríti, míg az Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület vállalja, hogy egyebek mellett évi 10 alkalommal saját erőből lekaszálja a futtatón nőtt füvet és gazokat.

Vári Attila és Csizmadia Péter: Támogatják az előterjesztést és köszönik Csaba Istvánnak, hogy felkarolták a korábban megkezdett, alulról építkező kezdeményezést.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

24. napirendi pont: Alapítványok kulturális célra történő támogatása.

A következő alapítványok kulturális támogatásáról döntöttek: Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány, Eck Imre Közalapítvány, Határokon Túli Magyarságért Alapítványa, Pécs Története Alapítvány.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

25. napirendi pont: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás között létrejött használati szerződés módosítása.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

26. napirendi pont: Települési Környezetvédelmi Program elfogadása.

Az előterjesztésben nevezett program a 2020-2025 közötti időszakra határozza meg azokat a célokat és az elérésükhöz szükséges intézkedéseket, amelyek segítségével Pécs ökológiai, ökonómiai és társadalmi megközelítésből is fenntartható város kíván lenni. Az elfogadásra javasolt program egyik célja (a program amúgy 400 oldalas) a bodai radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos kutatásokra vonatkozó lakossági tájékoztatás. A program elfogadását követően további cél az is, hogy az önkormányzat a szakbizottságok, a pécsi egyetem, a szakmai és civil szervezetek közreműködésével hozzon létre cselekvési tervet a programban érintett főbb témakörökkel kapcsolatban.

Péterffy Attila: Többkörös véleményeztetésen van túl az előterjesztés. Reméli, hogy hasonlóan Kóbor József nyilatkozatához hasonlóan konszenzusosan fogadják el, mert fontos, hogy legyen ilyen alapdokumentuma a városnak.

Barkóczi Csaba: Támogatni fogják a programot, de már látni szeretné az eredményeket is.

Kóbor József: A bodai radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos kutatásokra vonatkozó lakossági tájékoztatásnak nem feltétlenül kellett volna bekerülnie a programba – hiszen Pécsnek sok köze nincs Bodához – de örvendetes, hogy bekerült.

Ruzsa Csaba: A tervezett bodai atomhulladék-tároló azért került be a programba, mert ha megvalósul, az Pécsre is hatással lehet.

Berényi Zoltán: Vasas, Somogy és Hird jelenjen meg hangsúlyosabban a programban.

Kővári János: Csak akkor van értelme egyöntetűen elfogadni a programot, ha az majd valóban meg is valósul. A legfontosabb, hogy a pécsiek megértsék, hogy milyen lépéseket kell tenni, ezért kell tenni. Hozzátette, hogy minden további előterjesztés során fel kellene tüntetni, hogy az mennyiben szolgálja a környezetvédelmet, és ha semennyire, azt le kellene venni a tárgyalandó pontok listájáról.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta (1 tartózkodó volt).

27. napirendi pont: A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

28. napirendi pont: Beszámoló a Pécsi Értéktárba 2020. első félévében felvett értékekről.

A Kulturális Bizottság a Pécsi Értéktárba 2020 első félévében az alábbi értéket vette fel helyi értékként és kulturális örökségként: a Pécsi Bartók Béla férfikar zászlója, az ECL nyelvvizsgarendszer magyar, mint idegen nyelv vizsgája, a Tanac Kulturális Egyesület horvát hagyományőrző tevékenysége.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

29. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések.

Az előterjesztést a közgyűlés elfogadta.

18.36 – VÉGE.

Július 15-én rendkívüli közgyűléssel folytatódik a műsor.

Hirdetés
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Hírzóna

Abszolút Nő