Pályázatok és technikai jellegű döntések – ülésezik a közgyűlés

Tematikáját tekintve nem tűnik túl izgalmasnak a mai közgyűlés, de sose lehet tudni, hiszen a politikai csörték mindig garantáltak a városházán. Élőben, szövegesen közvetítjük az ülést.

9.05: Péterffy Attila megnyitotta az ülést.

hirdetés

Ha nem elég a szöveg, kattintsanak ide.

9.10: Megemelik az anyakönyvvezetőket illető díjat úgy, hogy a házasulandók által befizetendő díjat nem emelik. A 20 ezer forintból így 10.160 helyett 12.780 forintot fog kapni az anyakönyvvezető. A 20 ezer forintot akkor kell fizetni, ha külső helyszínen rendezik meg a házasságkötést.

Bognár Szilvia alpolgármester amellett érvel, hogy ezt a gesztust megérdemlik az anyakönyvvezetők, megérdemli a házasság intézménye. Tavaly majdnem 400 házasság köttetett Pécsen – tette hozzá az alpolgármester.

Barkóczi Csaba (Fidesz): a Fidesz módosító javaslata: tegyen az önkormányzat egy gesztust és engedje el a 20 ezer forintos szolgáltatási díjat, és mérsékeljék 12.780 forintra. Szerintük nincs szüksége erre a nyolcmilliós bevételre Pécsnek.

Péterffy Attila: nem támogatja a javaslatot.

Vári Attila: támogatják az anyakönyvvezetők díjának emelését és támogatja a díj csökkentését, ezzel támogatnák a pécsi családokat.

Bognár Szilvia: a házasságkötés alapesetben ingyenes, csak munkaidőn kívüli, extra helyszíneken kell fizetni.

Siposné Bikali Éva (DK): a bevétel kell a Boldogság Házának működtetésére. Székesfehérváron, ahol fideszes városvezetés van, sokkal magasabb ez a díj.

Barkóczi Csaba: a legtöbb házasságkötés szombaton, munkaidőn kívül történik. Mindegy, hogy máshol mi a gyakorlat, Pécsett egy jó gyakorlatot kialakíthatunk.

Szavaz a közgyűlés: nem támogatják Barkóczi és a Fidesz javaslatát, az előterjesztést viszont megszavazták.

9.23: A településrészi testületek ügyrendjének jóváhagyása

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP): a jelenleginél több településrészre is kiterjesztené a településrészi testületek intézményét, mert szerinte ezek nagyon fontosak és jól működnek.

Kunszt Márta (DK): szeretné, ha Berényi pontosítaná a javaslatát.

Berényi Zoltán: egyetért Kunszttal, de ez csak egy szándék kifejezése lenne, aminek részleteit később dolgoznák ki.

Szavaz a közgyűlés: Berényi Zoltán módosító javaslatát nem támogatja a közgyűlés, az előterjesztést megszavazták.

9.30: A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Az első fokú építésügyi hatósági feladatok márciustól a kormányhivatalhoz kerülnek, a hatósági főosztály 14 fős létszámából 9 fő átkerül a kormányhivatalhoz, elsősorban ezért van szükség az szmsz módosítására.

Csizmadia Péter (Fidesz): sokadjára nyúl hozzá a közgyűlés az szmsz-hez. A referensi rendszer átszabásához szól hozzá. Érdemes lenne megtartani az egészségügyi referens pozícióját, viszont feleslegesnek tartja a jogi referensét, hiszen szerinte ott a jegyző, a jogi osztály. Ez a polgármester saját döntése, meglátjuk, mennyire lesz hatékony. A gazdaságfejlesztési főosztályról kérdez: hány fővel működik.

Péterffy Attila: az szmsz időnként változik. Az egészségügyi referens marad, Cserfainé dr. Kovács Ágnes lesz az, aki nem tagja a hivatalnak, megbízással fogja ellátni a feladatát. Az új főosztályról: négy fővel működik, de toborozni szeretnének.

Vári Attila: az egyetemi- és sportkapcsolatok-referens megszűnt. VIRÁGZÓ sportélete van Pécsnek, mondja, ki fog ezzel a területtel foglalkozni?

Péterffy Attila: a PSN vezérigazgatója, Máté János fogja elvégezni ezt a feladatot, próbálnak a kabinetben takarékosan működni. Indokolatlan egyetemi- és sportreferenst alkalmazni.

Berényi Zoltán: eddig is 13 fővel működött, most is annyival működik. A referensi rendszert kritizálja ő is. Szerinte szükség lenne egy jó kommunikációs referensre. Azért jó, ha a hivatalon belül működnek, mert akkor az összes képviselőnek referálnia kell a tevékenységéről, azaz az átláthatóságot szolgálják. Ez az Önök döntése és felelőssége, hogyan alakítják ki ezt a rendszert.

Bognár Szilvia: Várinak jelzi, hogy van sport- és kulturális referens a hivatalban.

Kővári János (ÖPE-KDNP): kaotikus háttere van ennek az szmsz-módosításnak. Sok kérdés merült fel, amire nem kaptak választ. Párhuzamosságok vannak a hivatalban, például a gazdaságfejlesztés négy felé oszlik, nem érti, miért és hogyan fog ez működni. Miért nincs közbiztonsági referens, és miért van jogi referens – kérdezi. Az egészségügyi referensi feladat „kiszervezésével” sem ért egyet. Az átláthatóságot kéri számon.

Péterffy Attila: Nem várja el a fideszesektől, hogy megértsék a kabinet működését, ami nélkülük is működni fog. Számtalan nem helytálló feltételezés hangzott el, nem fog mindegyikre reagálni. Keressék a referenseket, fognak segíteni az Önök munkájában.

Vári Attila: a sportreferens személyét firtatja továbbra is.

Péterffy Attila: válaszolt már erre a kérdésre.

Csizmadia Péter: kifogásolja Péterffy hangnemét és válaszát. Szerinte a polgármesternek az a dolga, hogy megértesse a közgyűlés tagjaival, hogyan működik a hivatal. Tudja, hogy nem szeretne vitázni a polgármester, de itt minden képviselőnek jogában áll kérdéseket feltenni.

Péterffy Attila: köszöni a kioktatást, bízik abban, hogy a képviselők kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy dönthessenek ebben a kérdésben.

Kővári János: mi az a káosz, ami tobzódik a hivatali rendszerben? Párhuzamosságok, kompetenciaproblémák vannak, nem kapnak magyarázatot arra, hogy miért halmoznak pozíciókat.

Bognár Szilvia: a hozzá tartozó humán területekről: mindenki meghatározott kompetenciákkal vesz részt a működésben.

Csizmadia Péter: sem igennel, sem nemmel nem fognak tudni szavazni, mivel nem kaptak válaszokat.

Berényi Zoltán: úgy véli, a polgármester a polgárok nélkül szeretne döntéseket hozni, erre utal, hogy azt mondta, a fideszes képviselők nélkül is működik a kabinet. Felhívja a figyelmet arra, hogy 22 ezer ember szavazott a Fideszre és szövetségeseire.

Szavaz a közgyűlés: elfogadták a napirendi pontot.

10.00: A BAT Francia utcai telephelyén buszmegálló létesítése

A BAT vállalta, hogy buszmegállót létesít üzeménél, ha az arra közlekedő járatok ott megállnak. A cég és a város erről még korábban megegyezett, néhány hónapja megállnak ott a buszok, most buszmegállót építenek ott.

Csizmadia Péter: az előző városvezetés által elindított fejlesztés ez. Örül, hogy sikerült a végére érni. Jó példája annak, hogy mennyire sikeres volt az előző városvezetés a befektetők idevonzásában és – mint ez utóbbi esetben – segítésében.

Szavaz a közgyűlés: elfogadták az előterjesztést.

10.06: Pályázat kiírása a Csorba Győző Könyvtár igazgatói pozíciójának betöltésére

Bognár László (Fidesz): az önkormányzat illetékes bizottságának elnöke, a testület ülésén Horváth Tamás módosította a pályázati kiírást, leszűkítve a lehetséges pályázók körét. Mintha valakire kiírták volna ezt a pályázatot – mondja. Feleslegesnek tartja a munkaköri leírás ilyen mértékű részletezését. Az ülésen elhangzott, hogy a jegyző sem támogatja a kiírást.

Lovász István jegyző: pontosít, nem általában volt észrevétele, hanem két konkrét kiírási elemhez. Az egyik kikerült belőle. A másik egy tartalmi pontosító észrevétel volt, amit szintén elfogadtak. Nincs a kiírással problémája.

Horváth Tamás (Mindenki Pécsért Egyesület): kisebb módosítást kér a szövegben és az előterjesztés elfogadását.

Bognár Szilvia: a plusz feltételek szerinte nem leszűkítik a pályázók körét, hanem emelik annak színvonalát. A mai világban, a 21. században könyvtárvezetőnek lenni jóval összetettebb feladat, mint a 20. században volt. A jelenlegi vezető igen magasra tette a lécet. Kérdezi Bognárt, hogy milyen feltételeket szabott volna még.

Kunszt Márta: Bognár hozzászólására reagál: a feladatok konkretizálásával azt mutatják meg esetleges külső pályázóknak, hogy pontosan mekkora feladat is ez.

Berényi Zoltán: arra utal, hogy túlságosan részteles, mintha valakire kiírták volna. Ez a pályázat inkább munkaköri leírás jellegű dokumentum. Eddig is lehetett tudni, mik a könyvtárigazgató feladatai, újdonságot a leírás nem tartalmaz.

Bognár László: azt javasolja, kevesebb feltétel szerepeljen a pályázatban.

Horváth Tamás: úgy véli, a pályázatban leírtak fontosak.

Bognár Szilvia: az alábbi feltételek közül, mit tart feleslegesnek, sorolja a feltételeket.

Ágoston Andrea (Mindenki Pécsért Egyesület): az Önök idején éppen elég volt egy vezetői pályázatnál az, ha a Fideszhez közel állt valaki.

Bognár László: sorolja a kifogásolt feltételeket, Ágoston Andrea hozzászólására pedig azt mondja, nem gondolná, hogy Miszler Tamás, a könyvtár igazgatója a Fidesz által támogatott jelölt lett volna.

Bognár Szilvia: Berényinek: visszautasítja, hogy valakire ki lenne írva a pályázat.

Berényi Zoltán: távol áll tőle, hogy prejudikálna bármit is. Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél – mondja. Miért kellett utólag betenni még két oldalt a pályázati anyagba?

Horváth Tamás: az eredeti kiírás nem felelt meg a 21. század által támasztott követelményeknek és feltételeknek, például szó sem esett benne a digitalizálásról, ezért kellett kibővíteni.

Szavaz a közgyűlés: elfogadták az előterjesztést.

10.30: Három ingatlant ad át használatra a város a Biokomnak hasznosításra.

Vári Attila: „megnyugtató kérdéssel” fordul Genczler Istvánhoz, a Biokom ügyvezetőjéhez: megbízható forrásból származik-e ez a faanyag, amit a Biokom a várostól kapott területen tárolni fog.

Genczler István: ezeken az ingatlanokon eddig is különböző anyagokat tároltak átmenetileg, például bontási anyagok, föld, faanyag, ami a parkerdei faápolás során keletkezik. Ezeket később feldolgozzák. A fákat minden esetben egyeztetett módon távolítják el és szállítják ide, a kivágott fákat pótolják, háromszor-négyszer annyi fát ültetnek, mint amennyit kivágnak.

Siposné Bikali Éva: a Biokomot támogatni kell, mert – elnézést kér a kifejezésért – szarból várat építenek.

Ősbiokomost hívtak vissza a város mindenesének élére

Bognár László: Siposnénak: nyilván a képviselőasszonynak ez újdonság, de amúgy egyetért vele, bár azt cizelláltabban fogalmazta volna meg.

Kővári János: ha sikeres a Biokom, nem érti, miért kellett távoznia Kiss Tibor ügyvezető igazgatónak. Kimerítő választ kapott, de azért kérdez még egyet Genczlertől. Van-e lehetőség a csemetekert bővítésére – kérdezi.

Genczler István: nem tervezzük a bővítést. 14 ezres faállomány van, amit mindig pótolnak. Ennek a faállománynak az ápolása is komoly feladat. A különleges nemes fákat nem innen kell beszerezniük, hanem előnevelő telepekről rendelik meg.

Kővári János: javaslatot tesz a csemetekert bővítésére. Fontos lenne a várost dél felől megvédeni a szálló por ellen. Vannak korábbi tervek ezzel kapcsolatban, ezeket elő kellene venni. Azt mondja, a Kénes úton, a város belterületén történt egy tarvágás korábban, az ilyen területeken pótolni kell a faállományt.

Csizmadia Péter: Orbán Viktor bejelentette, minden gyerek születése után tíz fát fognak ültetni. Azt javasolja, hogy jelentkezzen be a város ebbe a programba, így a csemetekertből vehetnék át ezeket a fákat, amivel mindenki nyerne, mert lehetne bővíteni az így befolyó bevételből a csemetekertet.

Ágoston Andrea: szóljanak a miniszterelnöküknek, hogy a családi pótlékot emeljék inkább meg.

Kővári János: sok lépés történt a családpolitika terén az elmúlt években.

Csizmadia Péter: Ágoston Andreának: elismétli az „egy gyerek-tíz fa” programot. Olyan fákat kell majd ültetni tömegével, amelyek alkalmazkodni tudnak a klímaváltozáshoz.

Péterffy Attila felhívja a figyelmet arra, hogy mi a témája az előterjesztésnek.

Ágoston Andrea: a fideszeseknek: ha Önök annyira foglalkoztak volna a környezetvédelemmel, akkor expanzív erdősávok és záportárolók lennének most Pécs környékén.

Kunszt Márta: ismertetheti-e Gyurcsány Ferenc évértékelőjén elhangzottakat, kérdezi ironikusan, Csizmadiára reagálva.

Kővári János: soha annyi fát nem ültettek Pécsen, mint az elmúlt hat évben, és rengeteg zöldprogram indult.

Berényi Zoltán: Kővárihoz hasonlóan az elmúlt évek faültetéseit sorolja.

Szavaz a közgyűlés: megszavazták Kővári János módosító indítványát a csemetekert bővítését illetően, aztán az előterjesztést is.

10.57: Módosítják a Tettye Forrásház alapszabályát

Vári Attila: megvonják a regnáló vezérigazgató jogköreit szerinte.

Schmuck Roland: helyettesíthetőséget biztosít ez a lépés. A cég működését segíti, nem a jogkört korlátozza.

Csizmadia Péter: ha eddig egyszemélyes aláírás helyett két másik tag is aláírhat és képviselheti a céget, az nem az akadályoztatásról szól. Pécsen ketyeg egy közműbomba az elöregedett vezetékek miatt. Milyen lépéseket kíván tenni a városvezetés?

Péterffy Attila: ez a veszély mindig is létezett, az előző városvezetés ideje alatt is. Az önkormányzati szándék nem változott. A KEHOP-forrásokból finanszírozható közműfejlesztés továbbra is napirenden van. A szakmai szükségessége nem kérdéses, de a finanszírozhatósága egy ilyen gazdasági mélyponton lévő városban igenis az.

Berényi Zoltán: módosítást javasol a szövegben. Az „akadályoztatás” szó kerüljön bele a szövegbe.

Kóbor József (LMP): a közműválság egész Magyarországon fennáll. Alapvető forráshiány van ezzel kapcsolatban, a kormányzatnál kell keményen lobbizni, és egy jelentős kormányzati szemléletváltásra is szükség van ezzel kapcsolatban.

Csizmadia Péter: egyetért Kóborral, valóban van egy forráshiány, de a tervezett pécsi víziközmű-rekonstrukció pont ezt oldaná meg, és nem lát sem szakmai, sem finanszírozási veszélyt ezzel kapcsolatban.

Szavaz a közgyűlés: elutasítják Berényi módosítóját és megszavazták az előterjesztést.

11.15: A pécsbányai közösségi ház fejlesztéséről szóló pályázat benyújtása

Schmuck Roland: a helyi közösség felzárkóztatásának egyik eszköze ez a fejlesztés.

Uniós forrásból fejlesztenek Pécsbányán

Csizmadia Péter: van egy őszinte mondata az előterjesztésnek, ami az eddigi pécsi fejlesztésekről (óvoda- és bölcsődefejlesztésekről) szól. Ezt megköszöni, bár szerinte egészen ocsmány és gyalázkodó nyilatkozatot adott ki a városvezető koalíció a legutóbbi közgyűlés után.

A Mindenki Pécsért frakciói egyetlen szót várnak a Fidesztől, azt, hogy „bocsánat”

Schmuck Roland: korábban egy részleges felújítás történt, senki nem mondta, hogy az előző városvezetés nem végzett ilyen tevékenységeket.

Szavaz a közgyűlés: megszavazták az előterjesztést.

11.23: A Pécs–Villány turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása című pályázattal kapcsolatos feladatok átadása

Péterffy Attila: a Pécsi Városfejlesztési Nkft.-től az újonnan létrejött gazdaságfejlesztési főosztály veszi át a pályázat bonyolítását.

Barkóczi Csaba (Fidesz): komoly pályázat, 22 települést érint, Pécs összköltségvetése 325 millió forint, a pécsi önkormányzat ebből 37,7 millió forinttal rendelkezik. Elég lesz-e ez az összeg a Péterffy Attila által a kampányban ígért Vlad Tepes (Dracula) pincéjének feltárására. Ha nem, akkor honnan szereznének pénzt erre.

Péterffy Attila: az első kérdésre a válasz: nem lesz elég. Egészen más projektforrásokat keresünk majd. Jelenleg a költségvetés készítésére fókuszálunk, nem erre a projektre.

Bognár Szilvia: eddig a turisták száma ugyan folyamatosan emelkedett, de többségük csak egy éjszakát maradt, a cél az lenne, hogy tovább maradjanak.

Vári Attila: Hogyan fogja ellátni a gazdaságfejlesztési főosztály ezeket a feladatokat, ha még csak négyen dolgoznak ott és még nincs betöltve minden álláshely.

Péterffy Attila: a Pécsi Városfejlesztési Nzrt.-nél nincs turisztikai szakember, a főosztálynál viszont van.

Kóbor József: jó döntés, hogy ezt a projektet a városháza magához vonzza. A Pécsi Városfejlesztési Nzrt. olyan volt a fideszes érában, mintha egy árnyékönkormányzat lenne, ők írták az előterjesztéseket. Szerinte a cég létjogosultsága is megkérdőjelezhető.

Csizmadia Péter: a pályázat főosztálynak való átadásáról: a bérköltséget áthozzák a cégtől a városházára, így akarják elősegíteni azt, hogy az új gazdaságfejlesztési főosztály bővülni tudjon.

Berényi Zoltán: szerinte is fontos, hogy Pécs ne egyéjszakás város legyen. Szerinte az a cél, hogy projektekből akarják finanszírozni a gazdasági főosztályon dolgozók bérét.

Péterffy Attila: nincs létszámhiány a főosztályon. A tizenkét fő a végcél. A kiválasztást komolyan veszik, válogatnak. Nem bérköltségpótlásra történik meg a feladatátvitel. A cég profiljába nem illik ez a projekt, ezt Önöknek (a fideszeseknek mondja) is fel kellett volna ismerniük, hiszen Önök indították el ezt a projektet.

Kővári János: a turizmusfejlesztés városi koncepciója valóban hagyott maga után kívánnivalókat. A kulturális turizmus iránt csak a turisták öt százaléka érdeklődik – ezt már tíz éve is megállapította egy városmarketing-tanulmány. Az élményfürdő ezért lenne fontos. Pécs turisztikai zsákutca. Nincs összekötve például a Balatonnal vagy a tengerrel, sem semmilyen nagyobb turisztikai célponttal.

Csizmadia Péter: szerinte a hivatal dolgozói az elmúlt tíz évben válságmenedzselést végeztek. 2018-ra sikerült lenullázniuk a hiányt. Visszautasítja Péterffy Attila állításait (nem érthető, hogy ez mire vonatkozik).

Pécs gazdaságfejlesztését négy fővel kívánják ellátni, ne vicceljünk már – mondja.

A közlekedésfejlesztés nem turisztikai kérdés, hanem gazdaságfejlesztési.

Kunszt Márta: be kéne fejezni az egymásra mutogatást. A választópolgároknak elege volt annak firtatásából, hogy ki volt a hülye az elmúlt harminc évben. Mindenki, és mindenki próbált valamit tenni – mondja.

Szavaz a közgyűlés: megszavazták az előterjesztést.

12.08: Hozzájárulás a PÉTÁV Kft. KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” projektje keretösszegének módosításához

Kővári János: ez a projekt az előző időszakban elindított fenntartható városfejlesztési koncepció részeként indult meg. A végcél, hogy a gáztüzelésről távfűtésre álljon át minél több lakás, akár például a keleti városrészben is. Ha már van egy jól működő erőmű – most már egyre kevesebb fát tüzelnek el, egyre több egyéb anyagot –, akkor ezt ki kéne használni, hogy minél több lakás kapcsolódjon rá a távfűtési rendszerre. Érdemes lenne a távhűtésben is gondolkodni az egyre melegebb nyarak miatt. Hogy megoldható-e vagy sem, arról a Pétáv vezérigazgatóját lenne érdemes megkérdezni.

Kóbor József: Péterffyt és Vida János Pétáv-igazgatót kérdezi, hogy a hálózat bővülése mekkora kapacitásbővülést eredményezhet.

Vida János, Pétáv-igazgató: 188 megawatt teljesítményt igényel a város az erőműtől, ez a beruházás 3 megawatt nagyságrendű. Folyamatosan emelkedik a téli átlaghőmérséklet, 1 fok csökkenés 6-7 százalékos energiacsökkenést eredményez. Magyarán nem kell több biomasszát elégetni a kapacitásbővítés miatt az erőműben, hiszen az átlaghőmérséklet közben folyamatosan emelkedik, így kevesebb energiára van szükség.

Kővári János: Vidától kérdezi, van-e lehetőség távhűtésre.

Vida János: az épületeket kell rá alkalmassá tenni, Magyarországon erre az épületek 99 százalékban nem alkalmasak.

Szavaz a közgyűlés: megszavazták az előterjesztést.

12.26: Döntés a Pécsi Állatkert Nonprofit Kft. és Pécsi Kommunikációs Központ Nonprofit Kft. közt kötendő keretszerződésről

Vári Attila: támogatják az előterjesztést.

Szavaz a közgyűlés: Megszavazták az előterjesztést.

12.28: Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség várható összege 2021–2023. évekre

Kővári János: kétségei vannak, hogy 2021-ben lesz 14,8 milliárd forint bevétel helyi adókból, mint ahogy azt tervezik, azt kérdezi, hogy ez mennyire reális. Azt sem érti, hogy aztán 2022-re és 2023-ra miért csekély növekedéssel számolnak, amikor a polgármester múltkor még optimista volt a következő évek adóbevételeit illetően.

Péterffy Attila: szerinte a 2021-es egy reális célkitűzés. 2022–23-ra előre nagyon óvatosan tervezünk.

Kővári János: miért nincs betervezve 2021–23-ra a 8,5 milliárd visszafizetése.

A főosztályvezető szerint azért, mert 2020-ra van betervezve jelenleg a 8,5 milliárd visszafizetése.

Kővári János: De Péterffy arról beszélt, hogy a 8,5 milliárd visszafizetése lehetetlen, egyébként szerinte is az, ezért szerepelni kéne ebben az anyagban ennek a tételnek. Ebben a táblázatban a valóságnak kéne szerepelnie.

Péterffy Attila: „múlt héten azt mondtam, hogy két verziót fogunk kidolgozni, egyet ez eredeti megállapodás, egyet pedig az átütemezés szerint. Nem lehetetlen visszafizetni, de annak lesznek következményei. 2020 lesz az az év, ami eldönti Pécs elkövetkező 3-4 évét, ezért a 2021–23-ra vonatkozó tervbe nem érdemes túl sok energiát beletenni, persze úgy, hogy közben a tervnek ellentmondásmentesnek kell lennie”.

Berényi Zoltán: egyetért Péterffyvel, de akár lehetett volna itt is két változatot bemutatni. Azt kérdezi, tárgyaltak-e már a kormánnyal.

Péterffy Attila: nem történt még tárgyalás, várja Varga Mihály pénzügyminiszter válaszát az elküldött levelére. Annyit tud, hogy az Államkincstár szakemberei egyeztettek már Pécs költségvetéséről a pénzügyminisztériummal.

Szavaz a közgyűlés: megszavazták az előterjesztést.

12.48: A Mecseki Kisvasútért Alapítvánnyal haszonbérleti szerződés megkötése

Bognár Szilvia: emblematikus attrakciója Pécsnek az 1962-ben épült kisvasút. Az önkormányzat tulajdona, a Mecseki Kisvasútért Alapítvány üzemelteti. Meghosszabbítanák a szerződést utóbbival.

Szavaz a közgyűlés: megszavazták az előterjesztést.

12.51: Pécs Turizmus Egyesület székhelybejegyzési kérelme

Szavaz a közgyűlés: megszavazták az előterjesztést.

12.52: A Tüke Borház a Szilárd Leó Park Pavilon és a Megyeri téri Pavilon hasznosítása

Schmuck Roland: 5+5 évre adnák ki ezeket az ingatlanokat, pályázat útján. Utóbbi kettő esetében kivették a szakmai tapasztalatot mint elvárást, a Tüke Borház esetében nem.

Horváth Tamás: a Tüke Borháznál a bérlő vállaljon kötelezettséget arra, hogy 50 százalékban helyi borokat árul majd a hely.

Csizmadia Péter: nem tudják támogatni, hogy a szakmai tapasztalat kikerüljön az elvárások közül a két pavilon esetében.

Schmuck Roland: nem támogatja, hogy a szakmai tapasztalatot visszategyék a két pavilon esetében, mert a működési engedélynél úgyis elvárás a törvényi előírásoknak való megfelelés.

Péterffy Attila a napirendi pont elnapolását javasolja. Elnapolták, március 10-én tárgyalhatják újra.

13.15: Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

Szavaz a közgyűlés: elfogadták az előterjesztést.

A napirend utáni felszólalások következnek:

Kővári János négy kérdést tesz fel:

  1. A múlt heti vállalkozói fórumon a polgármester elmondta, milyen gazdaságfejlesztési elképzelései vannak. Ezt szeretné megismerni.

Péterffy Attila: a választ 15 napon belül írásban fogja megküldeni a képviselőnek.

2. Vagyonhasznosításból hogyan szeretne bevételnövekedést produkálni a városvezetés.

Péterffy Attila: két költségvetés között tesz fel olyan kérdéseket, amelyek a költségvetést érintik, így erre is 15 napon belül válaszol, írásban.

3. Milyen kiadáscsökkentési lehetőségeket lát a polgármester, most már négy hónapja tart a hivatali ideje, lehet elképzelése erről.

Péterffy Attila: aktuális a kérdés, tegnap is ezzel foglalkoztak, amikor a költségvetés finomításán dolgoztak. 15 napon belül választ ad a kérdésre, írásban. Egyet mond: lesznek olyan dologi átcsoportosítási javaslatok, hogy az eddigi dologi kiadások egy része jár majd az intézmény- és cégvezetőknek, a többit pedig meg kell indokolni tételesen. Ez szorosabb kontrollt jelent.

4. Milyen klímastratégiája van a városnak? Korábban majdnem behoztak egy klímavészhelyzetes előterjesztést a közgyűlés elé. Milyen lépéseket, intézkedéseket terveznek ezen a téren? A klímastratégiának szerinte már a gazdaságfejlesztésben is meg kell jelennie. Érdemes olyan javaslatokkal is foglalkozni, amelyek a műszaki fejlesztésekből adódó kiadási megtakarítást is jelent.

Péterffy Attila: lesznek ilyen megtakarítási lépések. 15 napon belül válaszol erre is Kővárinak. Az ökológia értelemben fenntartható lépésekben gondolkodnak, de „nem lesz zöldforradalom, mert nincsen pénzünk”.

Bognár László: fontosak-e az új városvezetésnek a munkahelyteremtési beruházások?

Szerinte a kapcsolattartási tevékenység a korábbi városvezetés idején is jó volt. Az a kérdése, hogy puszta kommunikációnál is több történik-e. (Mint mondja, ez nem kérdés volt, csak felvezetés a későbbiekhez.)

A pogányi önkormányzat és a Magnus Aircraft között megromlott a viszony, utóbbi cég kilátásba helyezte, hogy elviszi a további beruházásokat a településről.

Ez szerinte Pécset is érinti, mivel a várost is súlyosan érintené, ha a beruházásait elvinné innen a cég. Úgy tudja, hogy Péterffy Attilához is fordult a cég, hogy közvetítsen a vitában.

Péterffy Attila: korábban volt konfliktus a pogányi önkormányzat és a fideszes vezetésű pécsi önkormányzat között is, így ez a viszonyrendszer vitákkal erősen terhelt. Pécs érdekelt a konfliktus rendezésében, bár az iparűzési adó a pogányi önkormányzathoz folyik be. Az előző városvezetés tett pár ígéretet, amit nem teljesített, például a szennyvízelvezetést. Ezt próbálják most teljesíteni. Konkrét mediátori kérés nem érkezett hozzá. A célja, hogy a Magnus itt maradjon, bár – tette hozzá – vannak likviditási problémák a céget illetően. A cél, hogy a konfliktus megszűnjön.

Bognár László Bognár Szilvia alpolgármestertől kérdezi, hogy áll a POSZT-tal kapcsolatos megállapodás.

Bognár Szilvia: február 13-án a fesztivál programigazgatója azt írta a POSZT-tulajdonosoknak, hogy jól haladnak az előkészületekkel. A többségi tulajdonos ZSÖK tagsági gyűlés összehívását kezdeményezte. Fekete Péter államtitkár azt ígérte, rövidesen tájékoztatja a várost arról, mekkora állami támogatást adnak a megrendezéshez.

Csizmadia Péter: a Zsolnay védjegy használata ügyében kérdez hármat:

Újra politikai téma lett a Zsolnay Porcelánmanufaktúra ügye

Nem tárgyalták a Zsolnay közgyűlésén a védjegy ügyét

Folynak-e tárgyalások a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. és az önkormányzat között? Ha igen, akkor részt vesz-e a tárgyalásokon Bodnár Imre, aki az új önkormányzatnak átvilágítási munkát végez, de a Zsolnay Zrt.-t is képviseli több ügyben?

Péterffy Attila: rossz tárgyalási pozícióba került a pécsi önkormányzat és a Zsolnay Zrt. az előző, fideszes városvezetés tevékenysége miatt. Nem folynak tárgyalások a céggel, és nem Bodnár Imre fog a cég menedzsmentjével tárgyalni, hanem ő maga és Ruzsa Csaba alpolgármester. El kell kezdeniük kibogozni a szálakat.

Csizmadia Péter: mikor állhat helyre a rend és kerülhet vissza az önkormányzat a felügyelő bizottságba és az igazgatóságba? Március 8-án lesz tisztújítás, de addig nem lesz közgyűlés, így az önkormányzat nem tud delegálni tagokat.

Péterffy Attila: a polgármester közgyűlési felhatalmazás nélkül is ki tud jelölni személyeket, akik képviselhetik a várost a cég testületeiben.

Csizmadia Péter: milyen garanciákat tud felmutatni a polgármester arra, hogy a Zsolnay védjegy védve legyen.

Péterffy Attila: pontosan olyan garanciákat, amilyeneket Önök, az előző városvezetés is tudott volna adni.

Barkóczi Csaba: a Ferencesek utcájáról kérdez. A felújítások bevételkiesést okoztak az üzlettulajdonosoknak. Az a javaslata a Fidesz-frakciónak, hogy az itt működő vállalkozásoknak a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. engedje el a bérleti díjának egy részét.

Péterffy Attila: a közműcseréről korábban, a fideszes városvezetés ideje alatt nem kaptak elég információt az utca vállalkozói. A burkolás, azaz a konkrét felújítás elindul márciusban. Erről előre tájékoztatják az érintetteket. Szeretnék azt elérni, hogy a második ütem ne okozzon forgalomcsökkenést. Ha ez mégis megtörténik, nem zárja ki, hogy egyfajta kártérítést kapjanak a vállalkozók.

A következő ülés március 10-én lesz.

VÉGE A KÖZGYŰLÉSNEK

Hirdetés