A nyári szünet után szeptember 20-án újra megtelt a városháza nagyterme. A 9 órakor indult közgyűlésen több mint 30 napirendi pontot vitatnak meg, a legérdekesebb történésekről és döntésekről az alábbiakban élőben számolunk be.

A később megválaszolandó kérdések benyújtása (ezek többnyire a Fidesz és az ÖPE-KDNP képviselőinek Pécs Pride-dal kapcsolatos, szeptember 19-én közleményformában is közzétett problémáit érintik) és a napirendi sor elfogadásával kapcsolatos szavazást (a Pécs Jövője Frakciószövetség által nemrég populistának nevezett fideszes „szociális rezsitámogatás” felvételét az előterjesztési listára leszavazták) követően a közgyűlés zárt üléssel kezdődött, amelyen többek között döntöttek arról, hogy kik nyerik el idén a Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói díját.

Péterffy Attila

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

A lényeg: a tervezet szerint az eredeti, 49 milliárdos bevételi és kiadási főösszeg több mint 26 milliárddal emelkedik, és 76 milliárdra változik. A részletek és a tételes lebontás itt olvasható.

Csizmadia Péter (Fidesz) szerint nem technikai jellegű az előterjesztés, és vannak olyan tételek az előterjesztésben, amelyeket nem tartanak indokoltnak (kiemelten a Pécsi Kommunikációs Központ többlettámogatását nem tartják annak).

Csizmadia Péter

Barkóczi Csaba (Fidesz) köszönetet mondott a kormánynak az újabb plusz támogatásokért. Ruzsa Csaba válaszul erre kiemelte, hogy nincs plusz forrás a korábbi, márciusi támogatásokhoz és az akkor elfogadott költségvetéshez képest. Kamarás Péter (ÖPE-KDNP) „érdemben” annyit tudott hozzáfűzni, hogy a városvezetésnek vissza kellene vennie abból a kommunikációból, hogy a kormány bünteti a várost.

Kővári János (ÖPE-KDNP) szerint a költségvetésmódosításból látszik, hogy a városvezetésnek fontosabb a nehéz helyzetbe került pécsieknél a városi kommunikációs cég további támogatása. Ruzsa Csaba válasza: ebből semmi nem igaz (majd érvelésében tételesen, számadatokkal lebontotta, hogy miért nem).

Kővári János

Csizmadia Péter visszatért a Pécsi Kommunikációs Központ 20 milliós plusz támogatására: megkérdezte, hogy mire fordítja a cég ezt az összeget. Ruzsa Csaba alpolgármester válasza: 2019-ben 150 milliót kapott a cég, ez idén is 100 millió alatt lesz (mintegy 48 millió forint volt az idei kerete). A cég adja ki a Pécsi Híreket, itt tapasztalható a legnagyobb kiadásemelkedés a nyomdaköltségek növekedése miatt (több mint 10 millió forintos emelkedésről van szó). Egyeztetett a cég vezetőjével arról, hogy hogyan tudnák „kordában tartani” ezt az emelkedést, amihez hozzájárul még többek között a lap terjesztésének költsége is. Berényi Zoltán szarkasztikusan hozzátette, hogy Vasason nem, vagy későn kapják meg „ezt a nagyon színvonalas” kiadványt, ami szerinte tűrhetetlen. Bognár Szilvia (független) szerint a PKK által kiadott Pécsi Hírek minősége kritikán aluli, „a tartalma silány”, ezért ritkítani kell a megjelenését.

Mellár Tamás országgyűlési képviselő kért szót: a költségvetés összeállításakor 5 milliárdos hiánnyal számolt a város a járvány miatti kormányzati elvonások miatt. Úgy tűnik a költségvetés módosításából, hogy az elvont 2 milliárdot a kormány most visszaadja, amit Pécsnek mintha meg kellene köszönnie, miközben kétszámjegyű az infláció, elszálltak az energiaárak és így tovább. A mozgástér tehát nem lett nagyobb – mondta.

Mellár Tamás

Mindezzel kapcsolatosan hosszas vita indult egy immár meglehetősen szokásos témában, amely a korábbi közgyűléseken is rendszeresen előfordult: melyik városvezetés, hány (tíz)éve és hogyan adósította el a várost? Eladósítva vagy többlettel hagyta hátra Pécset az előző fideszes városvezetés? Barkóczi Csaba és Csizmadia Péter újra előhozta az önkormányzati cégek vezetőinek bérezését, az ügyvédi és tanácsadói fizetéseket, „a holdudvar hízlalását”, és így tovább, ami nem egyeztethető össze szerintük azzal, hogy közben azt kommunikálja a városvezetés, hogy Pécs nehéz gazdasági helyzetben van.

Ruzsa Csaba újfent szakmai, számadatokra és tényekre alapuló összegzésében magyarázta el, hogy ez miért nem igaz. Például: az előző városvezetés által felvett, kizárólag fejlesztési célokra használható EIB-hitel szerződésében egyetlen olyan tétel sincs, amelyet a fideszes képviselők folyamatosan hangoztatnak. Ha arra használnák fel, amit a fideszes és öpés képviselők hangoztatnak (az említett holdudvar, ugye), az jogellenes lenne – emelte ki Ruzsa Csaba.

„Vagy a kormányhoz fordulnak és ellenőrzést kérnek, hogy aztán kiderüljön, hogy igazam van, vagy hazudjanak tovább” – mondta az alpolgármester.

Dr. Schmuck Roland (Pécs Jövője – MSZP) szerint a korábbi városvezetés ideje alatt lett volna lehetőség az adósságok törlesztésére, de ez nem történt meg.

Péterffy Attila a fideszes és öpés képviselőknek: hogyan tudnak elszámolni azzal, vállaltan keresztényként, hogy nap mint nap belehazudnak a pécsiek arcába?

Kővári János szerint ez sértegetés, beszólás, becsületsértés. Csizmadia Péter a vita lezárását kérte ezért, mert az szerinte értelmetlenné vált. Ezzel a polgármester is egyetértett, abban a tekintetben ugyanakkor, hogy mégis miért értelmetlen ez a vita, érvei nyilván eltérők.

Ruzsa Csaba, Péterffy Attila, Nyőgéri Lajos és Zag Gábor

Nyőgéri Lajos alpolgármester hozzátette, hogy az előterjesztés főként az állami vállalások kifizetéséről szól, nem arról van szó tehát, hogy az önkormányzat kap plusz pénzeket. Mint mondta, részben a szociális, részben a közoktatási ágazatot érintő fizetéskompenzáció történik az önkormányzaton keresztül. Pécsett főként az állami finanszírozású óvodákat érinti ez, Pécsett pedig jelenleg több mint 50 óvónő hiányzik a rendszerből. Az ő fizetésük megítélésében kellene az állam részéről jelentős változtatás, hiszen egy határvadász is többet keres náluk, pár hetes képzés után, ami méltatlan.

Az első vita több mint egy órán át tartott, a végén a költségvetés módosítását elfogadták.

Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

A módosítási javaslatot elfogadták.

Kulturális Bizottságban történő személyi változás

A korábban lemondott Bognár László fideszes képviselő helyett a Fidesz és az ÖPE-KDNP Musch Zoltán képviselőt javasolta a kulturális bizottság új tagjaként.

Az előterjesztést elfogadták. 

A költségvetési és gazdasági bizottság ülése miatt 30 perces szünetet rendelt el a polgármester, utána folytatódott az ülés.

A Tüke Busz Zrt. számára nyújtandó október havi önkormányzati támogatás

A lényeg: jelenleg nem látható előre, hogy az üzemanyagár milyen mértékben fog emelkedni, valamint, hogy a banki kamatterhek miképpen változnak. Az első féléves kiadásokat figyelembe véve ugyanakkor kiderült, hogy a társaságnak többlet önkormányzati támogatásra van szüksége ahhoz, hogy kötelezettségeinek eleget tudjon tenni és az előírt beruházásokat év végéig meg tudja valósítani. Ezért az előterjesztésben Ruzsa Csaba alpolgármester javasolja, hogy a cég idei működési támogatását – a Tüke Busz és az önkormányzat között kötött támogatási szerződés módosításával – emeljék meg 600 millió forinttal (amit havi időarányos ütemezéssel év végéig folyósítanak). Ruzsa Csaba ugyanakkor kiemelte, hogy várhatóan ennél többre is szükség lehet a jövőben.

Kővári János kérdése: milyen intézkedések történtek a buszok kihasználtságának növelése érdekében? Berényi Zoltán szerint „hektikus” a járatok közlekedése. Ruzsa Csaba elmondta, hogy a járvány alatt a felére csökkent a bevétele a cégnek, és még mindig nem emelkedett a korábbi, járvány előtti szintre. Felméréseik szerint ez betudható annak, hogy az ársapkás benzin miatt sokaknak olcsóbb autózni, mint buszbérletet venni, továbbá sokan átálltak a járvány alatt az autós közlekedésre, de a sofőrök lebetegedése is fontos tényező a járatkimaradásokban. Ugyanakkor tapasztalható emelkedés a bérletvásárlásban a cég közelmúltban lefolytatott kampányok eredményeként.

Csizmadia Péter hozzátette, hogy jelenleg a csökkentett járatszámot sem tudja tartani a cég, ezért felül kell vizsgálni a menetrendet. Ilyen helyzetben nehéz elérni, hogy többen használják a buszos cég szolgáltatásait. Barkóczi Csaba szerint valóban támogatni kell a céget, azt ugyanakkor nehezményezi, hogy az elővételes buszjegyek ára emelkedett, annak ellenére, hogy Péterffy Attila jegyárcsökkenést ígért a kampányban. Kővári János elmondta, hogy egyelőre nincs még meg a jó megoldás a problémára: többek között a környezettudatos fiatalokat kellene megszólítani szerinte.

Az előterjesztést elfogadták.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. számára nyújtandó önkormányzati támogatás

A lényeg: a sportiskola és a sportkomplexumok működtetésének éves költsége 450-500 millió forintot tesznek ki, mindeközben többek között a kötelező bérfejlesztés jelentős költségnövekedést eredményezett és a villamosenergia árak megtöbbszöröződése, valamint a gáz árának körülbelül tízszeres emelkedése jelentős többletköltséget okoz a sportcégnek. Így a bevételek nem tudják fedezni a kiadásokat, ezért a cég önkormányzati támogatásra szorul, a javaslat pedig a következő: a PSN Zrt. mentesüljön a számukra december 31-ig rendelkezésre bocsátott 160 millió forintos kölcsön visszafizetése alól, a működési támogatásuk pedig emelkedjen 450 és fél millió forinttal. Arról, hogy ezt az összeget hogyan teremtik elő, itt olvashatnak.

Az előterjesztés minimális, fékezett habzású véleménycsere után elfogadták.

Ebédszünet 14 óráig.

Interpellációkkal folytatódott az ülés. Berényi Zoltán tette fel kérdését: Vasas-Somogy-Hird településrész mikor kapja vissza azt a támogatási összeget (6 millió forint), amelyet korábban „elvett” a polgármester. A polgármester válasza röviden: csak a rezsiemelkedés kockázata egyedül bőven meg fogja határozni a 2023-as évet gazdaságilag, erről beszéltek a fenti viták során is. Ez a helyzet egy egész város költségvetését el fogja lehetetleníteni, ettől tart is. Ezért nem tud megígérni semmit, az felelőtlenség lenne. Berényi Zoltán a választ nem fogadta el, a testület viszont igen.

Az öpés képviselő rákérdezett több olyan kisebb fejlesztés menetrendjére is, amelyek érintik az említett településrészt. A polgármester felsorolta a folyamatban lévő és a közeljövőben induló munkákat, Berényi elfogadta a választ.

A harmadik kérdés: hajlandó-e a városvezetés biztosítani a két településrészi iroda működését? A polgármester szerint 750 ezer forint a rezsiköltsége a két irodának, amelyeket információi szerint alig használnak, ezért azt támogatná, ha az irodákat civil szervezetek kapnák meg. Berényi szerint nem igaz, hogy nem használják az irodákat. Egy másik interpellációban azt kérdezte, hogy a LED-csereprogram miért nem terjed ki Hirdre. Erre a kérdésre levélben válaszol majd Nyőgéri Lajos, de amúgy Berényi körzetében is vannak a programhoz kapcsolódó regisztrációs pontok. A képviselő ezt a választ sem fogadta el, a testület viszont igen.

Berényi következő kérdése: miért kapnak késve a Pécsi Hírekből Hirden? Péterffy: a terjesztés hétfőtől szerdáig tart, máshol sem mindig kapnak hétfőn újságot. Ezt a választ sem fogadta el, a közgyűlés ugyanakkor igen.

Berényi egyórás interpellálása után a kérdések jöttek, amelyek közül csak a fontosabbakat emeljük ki. Kővári János a nagyobb lezárásokkal járó Pécs Pride kapcsán azt kérdezte, hogy a polgármester mit tett azért, hogy a vonulás a lehető legkevésbé zavarja a pécsieket. Péterffy Attila elmondta, hogy a szervezők éltek a gyülekezési jogukkal. A megváltozott útvonallal a szervezők sokkal kevésbé befolyásolták azzal, hogy nem a legforgalmasabb belvárosi utcákon haladtak – mondta. Kővári ezután rákérdezett arra, hogy mi a véleménye a polgármesternek arról, hogy a felvonulók Hoppál Péter „kifigurázott” képét hordozták. A polgármester nem támogatja az ilyesmit, sem a Pride-on, sem máshol.

Berényi: ha elítéli ezt, akkor miért lehet, hogy a helyi médiában megjelenhettek ezek a képek? Péterffy Attila erre határozottan kiemelte, hogy nem ő főszerkeszti sem a Pécsi Stopot, sem a PécsMa.hu-t, sőt „oda se szagol”. A hírportálok főszerkesztői ugyanis szuverén egyének, akikhez ezzel a problémával fordulhat a képviselő.

Kamarás Péter ezzel kapcsolatban rákérdezett arra, hogy tudta-e a polgármester, hogy „nőimitátor bulit” tartottak a Pécs Pride után a Zsolnay-negyedben. Nem tudott róla, de sok olyan esemény történik a városban, amelyekről nem tud, és ez így van rendjén. Mivel nem tudott róla, és nem tudja, hogy mi történt ott, ezért nem is fogalmaz meg róla véleményt. Amúgy Kamarás sem volt ott, ő sem tudja, hogy mi történt ott.

Folytatódik az előterjesztések tárgyalása:

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásban ellátott közös intézményi feladatellátás felmondása

Erről a témáról bővebben itt írtunk:

Nem akar milliárdokat bukni, kilép egy térségi társulásból a pécsi önkormányzat

Csizmadia Péter szerint a kilépés elhibázott és szomorú döntés, és bízik benne, hogy nem lefutott az ügy. A polgármester szerint sajnos van értelme az előterjesztésnek, de bízik abban, hogy egyszer lesz lehetőség visszalépni a szervezetbe. Bognár Szilvia szerint a társulás tagjaként jobb eséllyel indulhat Pécs bizonyos pályázatokon, ezért arra kérte a képviselőket, hogy ne szavazzák meg az előterjesztést. De megszavazták.

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést elfogadták.

A TÁMASZ Alapítvány Pécs alapító okiratának módosítása

Az előterjesztést elfogadták.

A Janus Pannonius Múzeum által benyújtandó pályázat jóváhagyása

Az előterjesztést elfogadták.

A 2023. évre vonatkozó villamosenergia és földgáz közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezet biztosítása és döntés az eljárás konzorciumi együttműködés keretében történő lefolytatásáról (ez két előterjesztés összevonva)

Erről a témáról részletesen itt írtunk:

Áram- és gázbeszerzés energiaválság idején: máshogy szerződne a város, mint eddig

Kővári János támogatja az előterjesztést, de jó lenne szerinte, ha lenne a városnak egy energiaár-megtakarítási intézkedési terve a jövőre nézve. Indítványáról szavazást is kért.

Kóbor József, az önkormányzat zöldbiztosa elmondta, hogy elszabadultak az energiaárak, amelyekkel a szolgáltatók zsarolják a fogyasztókat, ezért szabályozni kellene valahogy a szolgáltatókat. Addig is taktikázni kell ahhoz, hogy a szolgáltatók minél kevésbé tudják „lehúzni” a fogyasztókat, ez az előterjesztés is részben erről szól.

Az előterjesztéseket elfogadták, Kővári János módosító javaslatát viszont nem.

A kertvárosi rendelő energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódó döntések meghozatala

Az előterjesztést megszavazták.

A „Lauber Dezső sportcsarnok energetikai fejlesztése, kivitelezés II.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához fedezet biztosítása

Erről a témáról részletesen itt írtunk:

Egy jogvita miatt csak januárban kezdődhet meg a sportcsarnok felújítása

Az előterjesztést elfogadták

A „Pécs, Lánc utca 2-4-6-8. meglévő vegyes rendeltetésű épület átalakítása, felújítása és akadálymentesítése, emeltszintű nyugdíjasház kialakításának tervezése” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos forrásbiztosítás

Erről a témáról itt írtunk bővebben:

Kiürítették a Lánc utcai tömböt, nyugdíjasház lehet belőle

Kővári János szerint baj, hogy az előkészítés költségét egy tanulmányra kívánják költeni. Szerinte egyébként „nem ördögtől való” a terv, igény is lenne rá, de ehhez nem szükséges 90 milliós tanulmánytervet készíteni. A kérdése az, hogy mennyiből építik majd meg a nyugdíjasházat. Ruzsa Csaba több opciót is felsorolt, de – mint mondta – egyelőre még ezt a döntést nem kell meghozniuk.

Az előterjesztést elfogadták.

Támogatási kérelem benyújtása az Európai Unió „HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes” című támogatási programjára

Annak ellenére, hogy Csizmadia Péter és Kővári János finoman szólva nem rokonszenveznek a fenti uniós, nemzetközi épületenergetikai felújítással kapcsolatos pilot projekt kereteivel és lefolytatásával (ebből lett egy indokolatlanul hosszú, de igazából említésre sem méltó csörte is), a projektben való részvételi szándékkal egyetértettek.

Az előterjesztést elfogadták.

Safecross okoszebra benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést elfogadták.

Pályázat benyújtása „A Misina tető fejlesztése II. ütem” című támogatási konstrukcióra

Mint ismert, a tavaly februárban zárult, több mint 20 ezer pécsit megmozgató Misina Ötletbörze eredményeként a két legnépszerűbb koncepcióterv, az „Aktív Misina” és a „Családi Misina” egyes elemeit fűzik össze. A fenti két koncepcióterv alapján készült el a Misina tető fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyes és kiviteli terv, amelyek már a szükséges hatósági engedélyekkel is rendelkeznek.

A tervezés alapján viszont – derül ki az előterjesztésből – már látszott, hogy az új koncepció (bár nagyságrendekkel komplexebb és hatékonyabb a régi ötletnél) a meglévő, mintegy 206,3 millió forintos rendelkezésre álló maradványösszegből nem valósítható meg, ezért új támogatási kérelmet kell benyújtani. A legkésőbb november 11-ig benyújtandó kérelem javasolt tartalma szerint az új pályázat keretében többek között megtörténik a volt Misina étterem épületének átalakítása és bővítése, valamint kialakítanak egy lombkorona stéget, egy felnőtt és egy gyermekjátszóteret is.

Az előterejsztést elfogadták.

Az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése projekthez kapcsolódó döntések meghozatala

Az előterjesztést elfogadták.

A Füzes dűlő és Nyugati ipari út összekötése című projekt Támogatási Szerződése 4. számú módosításának elfogadása

Az előterjesztést elfogadták.

A European City Facility Programme (EUCF) projekthez kapcsolódó in-house szerződés megkötésével kapcsolatos döntések meghozatala

Az előterjesztést elfogadták.

A 2023. évi használati díj felosztása, a városi víziközmű 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Az előterjesztést elfogadták.

A Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pozíciójára kiírt pályázat lezárása

A Tüke Busz vezérigazgatói pozíciójára kiírt pályázatra az előterjesztés szerint két jelentkező nyújtotta be anyagát. A jelöltek egyike azonban a későbbiekben visszavonta pályázatát a meghallgatott másik pályázó javaslatai pedig nem győzték meg a bíráló bizottságot, továbbá a jelentkező nem rendelkezik 5 éves felsővezetői tapasztalattal sem, vagyis nem felel meg a pályázati feltételek között rögzített elvárásoknak. Ezért a pályázatot érvénytelennek nyilvánítanák (erről szól a szavazás), a céget pedig továbbra is az igazgatósági elnök vezeti tovább, ameddig más megoldást nem találnak a problémára.

Az előterjesztést elfogadták.

A Homlokzatfelújítás 2022. pályázat támogatási szerződéseinek elfogadása és új homlokzatfelújítási pályázat meghirdetése

Az első pályázatra 4-en jelentkeztek, fejenként 1 millió forintból újíthatják meg épületeiket. Mivel a pályázatban rendelkezésre álló keretből 6 millió forint nem kerül
felhasználásra ezért javasolják egy új pályázat kiírását a fenti 6 milliós keretből. A második pályázat feltételei megegyeznének a korábbi kiírással, leszámítva azt, hogy a támogatás mértékét 1,25 millió forintra emelik az építőanyagárak emelkedése miatt.

Itt írtunk a témáról bővebben:

Homlokzatfelújítási pályázat: az első ütem zárul, indul a második

Az előterjesztést elfogadták.

A “Castrum Pécs” Kft.-vel megkötött településrendezési szerződés módosítása

A polgármester összefoglalója szerint minden szerződéses feltétel (ezekről bővebben ide kattintva olvashatunk) megmaradna, kivéve a benne foglalt kivitelezési határidő, melyet meghosszabbítanának. Kővári János szerint a megbízott vállalkozó nem tett eleget több, az önkormányzat felé vállalt kötelezettségének. Péterffy Attila és Ruzsa Csaba válaszoltak neki: szerintük tartalmi módosításra nincs szükség, de amennyiben a határidő módosul, lehetőség nyílik további tárgyalásra.

Az előterjesztést elfogadták.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az előterjesztést vita nélkül elfogadták.

Az Integrált Szociális Intézménytől egy üres álláshely átcsoportosítása a Pécsi Ellátó Központ részére

Az előterjesztést szóbeli kiegészítés és vita nélkül elfogadták.

Pénzeszköz átadási megállapodás megkötése az Integrált Nappali Szociális Intézmény fejlesztő foglalkoztatásának pályázati támogatásához

Az előterjesztést szóbeli kiegészítés és vita nélkül elfogadták.

A Nevetnikék Alapítvány Civil keretből és Választókörzeti keretből történő támogatása

Az előterjesztést szóbeli kiegészítés és vita nélkül elfogadták.

Alapítványok Civil keretből történő támogatása

Az előterjesztést szóbeli kiegészítés és vita nélkül elfogadták.

A kiemelt sportcélú beruházások és fejlesztések koordinálásával megbízott polgármesteri biztos beszámolója

Török Ottóval, a sportberuházásokért felelős polgármesteri biztossal – aki lapunknak is beszámolt már korábban terveiről – egyéves megbízási szerződést kötött a város, őt arra kötelezve, hogy negyedévente beszámoljon munkájáról. A mostani közgyűlésen azt mondta el röviden, hogy a kormány jelenleg a pécsi sportlétesítmények rezsiköltségeire fókuszál leginkább. Az is elhangzott, hogy az itteni fejlesztésekkel, mint például a pécsi akvaparkkal kapcsolatban elindított beszerzésekkel kapcsolatos tárgyalások még zajlanak – ez szerinte bíztató, hiszen vannak olyan sporttal kapcsolatos beruházások, melyeket már leállítottak. Az általa benyújtott, írásos beszámoló ide kattintva olvasható.

Nyőgéri Lajos alpolgármester indítványozta, hogy a sportberuházásokért felelős polgármesteri biztos beszámolóját tegyék át a Népjóléti és Sportbizottság hatáskörébe.

A napirendi ponttal kapcsolatos vita részét képezte Hári József (Fidesz) felvetése: szerinte a biztos beszámolója „kínos”, emellett a diáksport állami fejlesztéséért kellene lobbiznia Török Ottónak. Ruzsa Csaba erre válaszolva felhívta a figyelmet arra a 400 millió forintos különbségre, amely az idei, sportra szánt állami támogatást illeti a 2019-essel szemben.

Hári József, a háttérben Barkóczi Csaba

Hári József és Barkóczi Csaba mindketten kifejezték abbéli véleményüket, hogy szerintük Török Ottó fizetése túl magas a munkájáért.

Fogarasi Gábor (Pécs Jövője – Jobbik), az önkormányzat Népjóléti és Sportbizottságának elnöke méltatta a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN) eredményeit.

A módosítő indítványt, majd a beszámolót is elfogadták.

Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság Közgyűlés nyári szünetének idején átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Az előterjesztést szóbeli kiegészítés és vita nélkül elfogadták.

Polgármesteri beszámoló, lejárt határidejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

Az előterjesztést szóbeli kiegészítés és vita nélkül elfogadták.

Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Berényi Zoltán a napirendek utáni felszólalásában elmondta: szerinte Péterffy Attila csak „árnyékpolgármestere” Pécsnek.

Vége a közgyűlésnek. 

Hirdetés