Sajgó György zöldbiztos: „Zöldnek lenni nem csupán annyit jelent, hogy fákat ültetünk”

Sajgó György

A pécsi önkormányzat új zöldbiztosával, Sajgó György képviselővel beszélgettünk többek között arról, milyen pontokon tud hatással lenni a helyi zöld ügyekre.

Miért van szükség egyáltalán zöldbiztosra egy önkormányzatnál?

Úgy gondolom, hogy 2023-ban alapvetés egy felelős városvezetés részéről, hogy igenis foglalkozik a természet, a környezet megóvásával, annak fejlesztésével. Ugyanígy fontos szempont kell, hogy legyen a fenntarthatósági és klímavédelmi szempontok érvényre juttatása. A Momentumban már a kezdetek óta mondjuk, hogy a zöldkérdés létkérdés. Számunkra „zöldnek lenni” nem szimplán hangzatos szlogen, hanem a jövőnk záloga. Azé a jövőé, amit gyermekeinkre és unokáinkra szeretnénk hagyni. Fontos, hogy amíg globális szinten nézzük a globális felmelegedés és a klímaváltozás okozta pusztítást, addig elkezdünk helyben minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy egy élhető környezetet hagyjunk a következő generációkra.

Mi a pécsi zöldbiztos feladata?

– Alapvetően a különböző beruházásokban és fejlesztésekben a fenntarthatósági szempontok érvényre juttatására törekszem zöldbiztosként, de ugyanilyen fontosnak tartom a szemléletformálást. Zöldnek lenni nem csupán annyit jelent, hogy fákat ültetünk és méhlegelőket hozunk létre – igaz, ezek is fontosak –, hanem az is, hogy olyan néhányaknak triviális praktikákat adunk át a lakosságnak, mint a szelektív hulladékgyűjtés, vagy a komposztálás fontossága. Én a saját gyermekeimet is így nevelem, ők ezeket már tudják, de még mindig vannak nagyon sokan, akiket ez teljesen hidegen hagy. Az ő gondolkodásmódjukat próbáljuk formálni. Sokan hiszik azt, hogy zöldnek lenni csak elképesztően drága beruházásokon keresztül lehet. A valóság ezzel szemben az, hogy a mindennapi szokásaink megváltoztatása is már hatalmas segítséget jelenthet környezetüknek. Vegyük a komposztálás példáját: Európai Uniós szinten született döntés, mely kimondja, hogy jövő évtől kötelező szelektíven gyűjteni a háztartási biohulladékot. Zöldbiztosként feladatomnak tekintem, hogy segítsem a lakosságot ezen a területen. Éppen ezért a társasházi övezetekben szeretnénk komposztálóládákat telepíteni, illetve egy tájékoztató kampány is tervben van, hogy így is segítsük a pécsieket a rendszerben való eligazodásában.

Milyen zöldügyekhez kapcsolódott eddigi képviselői munkája során?

– Büszke vagyok arra, hogy én lehetek a város legnagyobb zöldfelületének a képviselője, így már az eddigiekben is aktívan részt tudtam venni környezetünk megóvásában. Csak hogy néhány példát említsek: vadkamerákat helyeztünk el a Biokommal, hogy felszámoljuk az illegális szemétlerakókat; aktívan együttműködök civilekkel és az illetékes hivatallal a Karolina-külfejtés rekultivációja kapcsán, remélhetőleg az ott megkezdett munka hamarosan folytatódhat és be is fejeződhet; nemrég pedig képviselői keretem terhére hoztak létre a Biokom munkatársai egy közösségi kertet a Vadász utcai társasházaknál. Ennek részeként került ki egy magaságyás, komposztálóláda és tájékoztató tábla is. De említhetném a Pécsbányán található szelídgesztenyést is ahova új hibrid fajok kerültek. Képviselői tiszteletdíjamból többször finanszíroztam lakossági konténert, hogy elszállítsuk egy-két ingatlanról a felhalmozott szemetet.

Milyen pontokon tud hatással lenni a helyi zöldügyekre? Hogyan vonják be a döntéshozatalba?

– Igyekszem proaktív politikát folytatni ebben a tekintetben. Polgármester úrral is már több egyeztetésem volt zöldbiztosként. Rengeteg tervem, ötletem van a városvezetés számára, hogyan tudunk minél fenntarthatóbban működni.

Emellett a Biokommal folyamatos kapcsolatban állok. A jövő évre lassan már elkészül az a terv, melyben a zöldbiztosi fejlesztések szerepelnek. Természetesen képviselőtársaimat is be szeretném vonni a folyamatba, így velük közösen tervezem meg, hogy milyen zöldfejlesztések lehetségesek a körzeteikben, illetve milyen fejlesztéseket látnának még szívesen.

A városlakók, civilek hogyan tudnak kapcsolatba lépni Önnel, ha ilyen témában felvetéseik, kérdéseik, problémáik vannak?

– Ahogy képviselőként, úgy zöldbiztosként is igyekszem minél közvetlenebb kapcsolatot ápolni a lakossággal és a civilekkel. A körzetemben tevékenykedő civil szervezetekkel nagyon jó kapcsolatot ápolok, értékes tanácsokat tudtak az eddigiekben is adni.

Legkönnyebben e-mailben és Facebookon keresztül tudnak elérni a sajgo.gyorgy@momentum.hu címen, illetve a Sajgó György – Momentum Facebook oldalon. Emellett a pecs.hu oldalon megadott elérhetőségeken.

hirdetés
Uránia Mozi

Hirdetés