Mi történik, ha a hitelező felmondja a szerződést?

Kritikus helyzethez vezethet, ha a hitelező felmondja a szerződést. A bankok csak végső esetben hozzák meg ezt a döntést, amikor már nem látnak más lehetőséget arra, hogy követelésük megtérüljön.

A hitelező előzetesen tájékoztathatja az ügyfeleket a felmondásról. Ha a hitelező közjegyzőt kér fel arra, hogy tanúsítsa a felmondásról szóló jognyilatkozat közlését, a közjegyző megküldi a felmondást az ügyfél részére. A felmondást a közjegyző rendszerint postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként kézbesíti.

Vegye át a levelet és olvassa el figyelmesen!

Ha Ön nem veszi át, nem keresi a pénzügyi intézmény postai küldeményét, az eljárás akkor is tovább folytatódik.

Felmondást követően a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, vagyis a fizetési felszólításban szereplő hátralékos összeg, a tőke teljes összege és annak kamatai egyben. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban a késedelmi kamatot nemcsak az elmaradt összegekre számítják, hanem a teljes tartozásra.

A felmondás jogszerűségét bíróság előtt lehet vitatni. De a felszólító levélben jelzett határidőig érdemes felkeresni a hitelezőt az együttműködési szándék kinyilvánításának céljából. A hitelezőknek szintén érdeke, hogy a szerződés továbbra is fennálljon, így ilyenkor még megállapodhatnak az adóssal. Amennyiben a felmondási határidő lejárt, további egyeztetésre már nincs lehetőség, mivel az eredeti szerződés jellemzően nem állítható vissza. Egyedül abban a kérdésben születhet megállapodás a hitelezővel, hogy az adós milyen módon rendezi a tartozását.

Követeléskezelés

Ebben a fázisban az ügy átkerül a bank követeléskezelési osztályához vagy egy kívülálló követeléskezelőhöz (a hitelező jogosult a lejárt felmondott követelést követeléskezelőnek értékesíteni engedményezéssel vagy átruházással), ez esetben a továbbiakban a követeléskezelő lép a korábbi hitelező helyébe, akik szintén felszólító levelek útján kérik az adóst, hogy fizesse meg tartozását. Ezen a ponton is lehet megállapodást kötni a követelővel.

Ha nem sikerül megállapodást kötni az adóssal, akkor sor kerülhet arra, hogy a követelő jogi lépéseket tesz, bírósági pert kezdeményez, vagy közjegyző előtti fizetési eljárást indít.

Végrehajtás

Amennyiben a hiteltartozás végrehajtási fázisba jut, részletes kimutatás készül a tartozásról.

A végrehajtás kiterjedhet az adós teljes vagyonára, jövedelmére, ingóságaira és ingatlanaira egyaránt. Végrehajtás esetén számolnia kell azzal is, hogy az nem csupán otthona elvesztésével fenyeget. Az eljárás jelentős, akár a követelés 10–20 százalékát elérő pluszköltséget is jelenthet Önnek, amelyet a végrehajtó a végrehajtás során érvényesít.

Ilyen kiadást jelenthet például a végrehajtási és az ügyvédi díj, a levelezés, értékbecslés költsége, vagy a késedelmi kamatok. Amennyiben a pénzügyi intézmény vagy a követeléskezelő nyitott rá, úgy Ön részletfizetést kérhet, azonban ez jóval magasabb összeg is lehet, mint a havi törlesztés, mivel a késedelmi kamat miatt a tartozás növekszik. Ha a hitelező látja a hajlandóságot és az együttműködési készséget, akkor általában vár, és nem indítja el a végrehajtást.

Amennyiben közvetlenül a követelővel nem sikerül megállapodni, van lehetőség a Pénzügyi Békéltető Testület méltányossági eljárását kezdeményezni.

Célszerű minden szakaszban együttműködni a követelővel, megpróbálni megoldást keresni, hiszen Ön minél későbbi fázisban cselekszik, annál nehezebb elfogadható megoldást találni, a követelt összeg pedig folyamatosan növekszik.

Amennyiben a megállapodáskeresésben, méltányossági kérelem, vagy Pénzügyi Békéltető Testületi kérelem megírásában segítségre van szüksége, díjmentes segítséget kérhet a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől ide kattintva.

Elérhetőségek:
Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 24-26., I. emelet, 221. számú iroda
Telefon: +36 70 243 3356 (ügyfélfogadási időben) // E-mail: pecs@penzugyifogyaszto.hu // Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 8.00–14.00 // SZERDA: 8.00–14.00 // CSÜTÖRTÖK: 11.00–17.00

(x)

Hirdetés