Egészséges pedagógusok: pécsiek az élen

Új eszközök a közös iskolai főzésekhez, sportszerek a tornaterembe, frissített egészségterv a tanáriba. Mindez azokból a pénzdíjakból valósulhat meg, amelyet a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány pályázatának győztes tanári karai nyertek el. A pályázatot az általános iskolai egészségfejlesztéssel foglalkozó pedagógusok számára az Alapítvány által szervezett első országos konferencián hirdette meg Dr. Béres József. A felhívás célja az volt, hogy elismerjék azokat a tanári közösségeket, amelyek tagjai jó példával járnak a gyermekek előtt, ha az egészségtudatosságról van szó. A beérkezett pályaművek bizonyították: e tekintetben több ezer tanár jelest érdemel!

hirdetés

„A gyermekeink testi, lelki és szociális jólétének megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy azok a felnőttek – például a pedagógusok -, akik viselkedését mintaként követik a diákok, mit, mikor és hogyan tesznek az egészségük megőrzésének érdekében. Ezért szeretnénk ráirányítani a figyelmet azokra a példaértékű pedagógus közösségekre, akik lelkes egészséghívők.” – mondta dr. Béres József, a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány életre hívója.

Kertészné Magyaródi Szilvia, a pályázaton első helyen végzett, móri Szent Erzsébet Római Katolikus Iskola tanárnője így nyilatkozott: „A 18 fős tantestületünk célja, hogy az egészséggel kapcsolatos információk ne csak egy-egy egészségnapon jelenjenek meg a gyermekek számára, hanem átszőjék a mindennapjaikat.” Ennek szellemében a tanári kar fele aktív sportoló, szinte mindegyikük a reformétkezés híve, gyógynövény-szakkört szerveznek, és hitvallásuk, hogy a lelki egészség a testivel egyenrangú. Nyereményükből az iskolai konyha berendezésére és fejlesztésére költenek, ahol a diákok és tanárok rendszeresen készítenek közösen egészséges ételeket.

A második helyezett intézmény, a szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola pedagógusai hasonló elveket vallanak: a tantestület szinte minden tagja rendszeresen úszik, és ha csak teheti, biciklivel közlekedik. A sportos tanárok a pénzjutalmukat is olyan sporteszközökre szeretnék költeni, amelyet a gyermekekkel közösen használnak majd.

Saját fejlesztésű egészségterve van a harmadik helyezett pécsi Mecsekaljai Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolájának, nyereményüket ennek frissítésére szeretnék fordítani. Programjuk alapelve, hogy az egészséges élethez való viszonyulásnak a mindennapok egészét kell áthatnia – ennek egyik legjobb eszköze pedig a személyes példamutatás.

A négy éve működő Béres Egészség Hungarikum Alapítvány idén októberben az első Egészségpedagógus Napon hirdette meg a Keressük az ország legegészséglelkesebb pedagógusait! elnevezésű pályázatát. A cél az volt, hogy az általános iskolák tanári karai megmutassák, hogy az ő iskolájukban van a legtöbb egészséglelkes pedagógus. A kreatív pályázati anyaggal a szakmai zsűrit – dr. Béres Józsefet, a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány életre hívóját, Gábor Edinát, az Országos Egészségfejlesztési Intézet főigazgatóját, dr. Mészner Zsófiát, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatóját, és Török Ildikót, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének tagját – kellett meggyőzniük, hogy az ő közösségük a legelhivatottabb egészmegőrző. Bár a zsűri elsősorban az egészséglelkességi faktorok alapján döntött a dobogós helyekről, a szolnoki Széchenyi Körúti Általános és Sportiskola diákjai kreativitásukkal, merész és innovatív megközelítésükkel tűntek ki a tömegből: ötletes kisfilmet forgattak sportos tanáraikról. Rendhagyó pályázatukért kreatív különdíjban részesültek.

A pedagógus közösségek mellett az Alapítvány azokat a megyéket is díjazta, ahonnan a legtöbb, az egészség megőrzését zászlajára tűző iskola pályázott. A legegészséglelkesebbnek Budapest és Pest megye, Fejér, valamint Hajdú-Bihar megye bizonyultak. Ezen megyék pedagógusainak jutalma egy-egy kurzuson való részvétel, ahol betekintést nyerhetnek a BEH által 2012-ben indítandó akkreditált pedagógusképzésébe. A hiánypótló, egy napos tréningen projektmenedzseri képességeiket fejleszthetik a tanárok. A képzés segítségével a jövőben még hatékonyabban láthatják majd el iskolai egészségfejlesztési feladataikat.

A Béres Egészség Hungarikum Programról:

A Béres Egészség Hungarikum Programot (röviden: BEH) Dr. Béres József alapította 2007-ben. A BEH célja, hogy ráébressze az embereket arra, hogy az egészség olyan kincs, amelynek megőrzése egyéni és társadalmi felelősség. A Program azt szeretné elérni, hogy belátható időn belül Magyarország Európa egyik legegészségesebb nemzetévé váljon. A BEH kutatási, ismeretterjesztési és képzési tevékenységeivel a közösségi alapú egészségfejlesztésre fókuszál. 2007 és 2009 között a települések, 2010-től pedig kiemelten a fiatal korosztály egészségfejlesztésére törekszik. 2011-ben az Alapítvány figyelme a pedagógusok felé fordult, akik a családok mellett fontos szerepet töltenek be a felnövekvő nemzedék egészsége érdekében. 2012-ben a Program egy, a tanárok projektmenedzseri képességeit fejlesztő, akkreditált képzést indít el. A képzés a hatékonyabb iskolai egészségfejlesztést segíti.

Forrás: Béres Egészség Hungarikum Alapítvány