300 ezres ösztöndíj a PTE-n

650 év, szép kor!

Tavaly ősszel 62 hallgatóval indult el a Pécsi Tudományegyetemen a jegybankkal közös geopolitikai doktori program, amelynek elsődleges célja egy új gazdaságelméleti szemlélet meghonosítása az egyetemeken. A képzésben részt vevők mindenképpen jól járnak, hiszen havonta 300 ezer forintos ösztöndíjat kapnak.

hirdetés

Szeptemberben kezdődött a Magyar Nemzeti Bank alapítványai által indított Pallas Athéné Geopolitikai Doktori Képzés első szemesztere. A 62 (köztük 58 levelező) hallgató részvételével zajló hároméves – hat szemeszterből álló – PhD-képzés szakmai bázisát a PTE Földtani Doktori Iskolája biztosítja.

Dubéczi Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank oktatási igazgatója szerint a képzés rendhagyó és teljesen újszerű, aminek  célja, hogy multidiszciplináris megközelítéssel adjon válaszokat a XXI. század nemzetközi, geopolitikai kihívásaira Kelet-Közép-Európa szemszögéből.

– Azért a Pécsi Tudományegyetemmel, és azon belül a földtudományok doktori iskolával kezdődött ez az együttműködés, mert a geopolitika a geográfia, a közgazdaságtan és a politikatudomány határterülete, ugyanakkor egy adott földrajzi térben felmerülő kérdésekre összetett választ adhat.

doktori program - döv. - dub.
Dövényi Zoltán, a PTE Földtudományok Doktori Iskola vezetője és Dr. Dubéczi Zoltán, az MNB oktatási igazgatója a program megnyitóján

A képzés során a hallgatók többféle programcsoport közül választhatnak. Az alapozó tárgyak (matematika, statisztikai módszerek a geográfiában, a számítógépes térképezés alapjai) mellett felvehetnek speciálisabb geopolitika témákat érintő előadásokat is (nemzetközi kapcsolatok modern elméletei, geoökonómia, mint a geopolitikai célok gazdasági úton történő érvényesítése).

A hallgatók jelentős anyagi hozzájárulást, havonta 300 ezer forintot kapnak. A képzés működéséhez a jegybank Pallas Athéné alapítványai nyújtanak támogatást, ebből fedezik a hallgatói és oktatói ösztöndíjakat, kutatásokat, a külföldi professzorok díjazását.

Az utóbbi időkben sok kritika érte a jegybankot, főleg azzal kapcsolatosan, hogy a felsőoktatásba való “beavatkozásuk” jelentősen csorbítja az egyetemek autonómiáját. Az oktatási igazgató teljesen másként látja a helyzetet.

– Azt gondolom, hogy a jegybank társadalmi felelősségvállalási programja keretében támogatott és megvalósított oktatási tevékenységek éppen hogy bővítik az egyetemek lehetőségeit, fejlesztik az oktatáshoz szükséges – elsősorban humán – infrastruktúrát.

Ez az egyik legnagyobb hallgatói létszámú doktori képzés
A program Magyarország egyik legnagyobb hallgatói létszámú doktori képzése, az első évfolyamban összesen 62 hallgató tanul. Vannak közgazdászok, jogászok, geográfusok, de akad történész és borász is. Azok jelentkezhetnek, akik érdeklődnek a geopolitika iránt, kutatási ambíciókkal rendelkeznek, egyetemi (mesterszakos) végzettségük van, egyetemi oklevélátlaguk legalább 3,0, valamint legalább C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek egy világnyelvből és eredményesen szerepelnek a felvételi vizsgán.