Lezárul az alkotmánykoncepció vitája

Az Országgyűlés jövő heti ülésén lezárja az új alkotmány szabályozási elveiről szóló határozati javaslat vitáját, és a kormány indítványára változtathat a monetáris tanács tagjainak megválasztásáról szóló szabályokon.

hirdetés

Hétfőn dönthetnek a képviselők a jegybanktörvény módosítását célzó kormányzati előterjesztésről. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter indítványa úgy változtatna a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló jogszabályon, hogy a monetáris tanács tagjait – a jegybank elnöke és alelnökei kivételével – a parlament gazdasági és informatikai bizottságának javaslatára az Országgyűlés válassza meg. A négy külsős tag közül a hatályos szabályok alapján kettőt a miniszterelnök, kettőt az MNB elnöke jelölhet; a jelenlegi tagok megbízatása február végén jár le.

Rogán Antal, a gazdasági és informatikai bizottság fideszes elnöke azt közölte: a parlament már március elején megválaszthatja a monetáris tanács négy új tagját.

Szavaz a Ház a Selmeczi Gabriella törvényjavaslatához érkezett módosító indítványokról is. A nyugdíjvédelmi megbízott lehetőséget teremtene arra, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálja az állami nyugdíjrendszerbe visszalépő korábbi magán-nyugdíjpénztári tagok portfólióját képező eszközöket és átadásukat az államnak.

Lefolytatják hétfőn Balsai István semmisségi törvényjavaslatának részletes vitáját is. A fideszes politikus azt kezdeményezte, hogy nyilvánítsák semmisnek a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggésben hozott, kizárólag rendőri jelentésre, illetve tanúvallomásra alapozott bírósági ítéleteket.

Részletes vita lesz a tűzvédelmi törvény szigorításáról (amelyet a West Balkán szórakozóhelyen történt diszkótragédia után kezdeményezett Pintér Sándor belügyminiszter), az egészségügyben a kötelező kamarai tagságot visszaállítani szándékozó kormányzati javaslatról és arról az előterjesztésről is, amelynek eredményeként nyilvántartásba vennék a január elseje után kedvezményesen honosított, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárokat, akik személyi azonosítót és a lakcímüket tartalmazó okmányt is kapnának.

Hétfőn megtárgyalja az Országgyűlés a jobbikos Balczó Zoltán és Farkas Gergely házszabály-módosító javaslatát is. Ez lehetővé tenné, hogy ne csak a frakcióvezetők és helyetteseik, hanem bármely, a képviselőcsoport által felkért frakciótag szólhasson napirend előtt. Megengednék továbbá, hogy akár a napirenden szereplő ügyben is elhangozzon napirend előtti felszólalás.

Arról is döntenek a képviselők hétfőn, hogy a fideszes Erdős Norbert helyett párttársa, Tiba István, a kereszténydemokrata Tarnai Richárd helyett pedig Stágel Bence legyen az Országgyűlés jegyzője.

Kedden az alkotmánykoncepció részletes vitája előtt általános vitákat folytat le a parlament. A kormány a pályán maradás feltételéül szabott közigazgatási alapvizsga visszaállításával módosítaná a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt, és azt is kimondaná, hogy negyvenről húsz munkanapra csökken a miniszterek és az államtitkárok szabadsága. Szintén a kabinet kezdeményezte az államhatárról szóló törvény módosítását, amely az előterjesztés indoklása szerint jelenleg a határon átnyúló fejlesztéseket akadályozó rendelkezéseket tartalmaz.

Általános vita lesz a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról szóló javaslatról is. Hende Csaba honvédelmi miniszter indoklásában a egyebek mellett azt írta: “abból eredően, hogy a jövőben várhatóan megnő az ország területén hosszabb ideig állomásozó külföldi haderők létszáma”, honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, hogy létszámukról és jelenlétük céljáról pontos nyilvántartást vezessenek.
A Ház elé kerül továbbá az afganisztáni műveletekben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló.

Az előzetes napirend szerint a képviselők kedden tízórás időkeretben folytathatnak részletes vitát a parlament alkotmány-előkészítő eseti bizottságának határozati javaslatáról, a tárgyalás azonban ennél rövidebbnek ígérkezik, mivel az MSZP és az LMP távol marad a vitától.
A kereszténydemokrata Salamon László által vezetett eseti bizottság indítványához – a kormánypártok múlt heti frakcióülésén született, az alkotmányozás menetrendjén változtató megállapodás nyomán – módosító javaslatot nyújtott be Lázár János (Fidesz) és Harrach Péter (KDNP).

A két frakcióvezető nem a kormányt, hanem a képviselőcsoportok tagjait és a független képviselőket kérné fel, hogy az új alaptörvényről szóló javaslataikat március 15-ig terjesszék be a parlamentnek, “az alkotmány-előkészítő eseti bizottság javaslatának figyelembevételével, vagy attól függetlenül”. Lehetővé tennék, hogy a javaslatokat egyszerre tárgyalja a Ház, valamint kezdeményezik, hogy az alkotmányozás alatt más napirendi pontot ne tárgyaljon az Országgyűlés, de elhangozhassanak a napirenden kívüli felszólalások, az interpellációk, a kérdések és az azonnali kérdések.