hirdetés

Igazi múltidézés a Széchenyi téren

 • kisss

  A rendszert evvel a tankkal nem lehet megdönteni, mert két faékkel van kitámasztva, nehogy nekiguruljon a pávának.

 • Fóris Béla

  Egy igazi 56-os levele:
  Fóris
  Home5
  Friend Requests
  Messages
  1 Notifications
  Account Settings
  SPONSOREDCreate Ad
  SPONSORED

  Az 56-os forradalomra való megemlékezésként közé teszem barátom és bajtársam, dr. Krassó György hozzám írt levelét:

  “Kedves Béla!
  Súlyos lelkiismeret-furdalásom van, amiért ilyen nagy késéssel válaszolok, bár a leveled folyton itt volt az asztalomon. A választ azonban mégsem tudtam megírni, mert nem tudtam, mit mondjak, hiszen a magam véleménye is naponta többször változott – nem tudtam, mit csináljak, és igazában ma sem egészen tudom. Talán ki fogod ezt érezni a mellékelt két levélből, amit a Magyar Október Párt, illetve a nálam belépett 56-os Szövetség tagok mind megkaptak. A problémát egyrészt az országban uralkodó állapotok egyre nyomorúságosabbá válása, minden politikai tényező teljes immoralitása okozza, miközben működésünket szinte teljesen lehetetlenné teszik (se pénzünk, se irodánk. se sajtónk stb.). Erre azonban számítani lehetett. Nagyobb és szinte ki¬védhetetlen nehézséget okoz azonban állítólagos barátaink és “harcostársaink” viselkedése: alattomosság, kétszínűség, hazudozás, manipuláció^ Azon a gyűlésen például, ahol találkoztunk, Hornyákék az 56-os Szövetség közös közgyűlés megtartására irányuló követelésemet azzal hárították el, hogy október 23 előtt nincs idő ennek előkészítésére, ezért halasszuk későbbre. Közben azonban október 6-án rendeztek valamiféle gyűlést egymás között, erről minket nem is értesítettek, én is csak az újságban olvastam, hogy “az” 56-os Szövetség “nagy választmánya” kongresszust tartott, ahol egyetlen ellenszavazat és egyetlen tartózkodás nélkül H.T.-t (Hornyák Tibort) választották elnöknek. Mármost nem tudom eldönteni, hogy mit tegyek ilyen helyzetben. Adjak nyilatkozatokat a sajtónak arról, hogy milyen csalások és hazudozások foly¬nak részükről? De hiszen az egész 56-os Szövetséget azért találtuk ki (a többesszám nem H.T.-ékra vonatkozik), hogy valahogyan egységet próbál¬junk összehozni. Mindegy, hogy kinek van igaza – ha belemegyek ebbe a kölcsönös vádaskodásba és cáfolat-sorozatba, akkor az emberek mindannyiunk¬tól megundorodnak, és joggal. Nekem nincsenek személyes ambícióim – beteg vagyok és a pártra sem jut elég időm. De nyilvánvaló, hogy ott a Columbus utcában tönkreteszik és eladják ezt az utolsó lehetőséget is
  – nem is beszélve arról, hogy mit mondjak a nálunk belépett közel 200 volt elítéltnek.
  Szóval azért nem írtam eddig, mert nem tudtam, mit írjak. Jó lenne személyesen beszélnünk. A pártoló tagként jelentkezésedet nagyon köszönöm, mellékelten elküldök egy belépési nyilatkozatot. Ezenkívül küldök alapdoku¬mentumainkból (valószínűleg felfedezel majd némi hasonlóságot az 56-os Szövetség alapszabályzatával, hiszen az utóbbit a saját tavalyi alapokmá¬nyaink segítségével állítottuk össze) . Elküldöm a korábban említett két levelet, és egy meghívót is október 23-i ünnepségünkre (mi nem kívánunk a hatalommal együtt ünnepelni). És ismétlem: jó lenne kicsit beszélgetni
  – többen többre jutunk.
  Szeretettel üdvözöl
  Bp. 1990 .okt. 17.
  Gyuri”