Három diadalívet is építettek Pécsett a császárnak!

A Széchenyi téri diadalkapu (Régi Pécs Facebook)

Mikor I. Ferenc József 1891-ben Pécsett járt, a város páratlan díszbe borult. Talán egy kicsit túlzásnak is tűnik ez a hatalmas felhajtás ma már, viszont mindenképp érdekes!

hirdetés

Hadgyakorlat és vízműátadó a császárral

Nem biztos, hogy sokan tudják manapság, hogy I. Ferenc József osztrák császár és magyar király többször járt Pécsett. Látogatásai közül kiemelkedik az 1891-es „vizit”, melynek során a király az akkoriban felújított, megújult pécsi székesegyház felszentelésén vett részt.

A díszszemlére érkező császárt hatalmas diadalív fogadta Pécsett (Régi Pécs Facebook)

Mielőtt azonban a hatalmas pompa övezte érdekes eseményre térnénk, fontos megemlíteni, hogy Ferenc József egy évtizeddel korábban is járt Pécsett, 1880. szeptember 24-én, amikor a monarchia csapatainak pécsi hadgyakorlatát tekintette meg a város főterén. Egy korabeli újságcikk beszámolója alapján nem volt épp szerény esemény:

„A király hintaja előtt 100 válogatott baranyai legény ügetett lobogó ingben, piros mellényben, pörge kalappal. A városháza előtt fölállított s kék-sárga szövettel bevont óriási diadal-kapunál megállt a menet, s Aidinger polgármester a város nevében üdvözölte a királyt, mialatt 50 fehérbe öltözött gyönyörű leány virágokat hintett eléje.”

A tettyei vízmű átadása Ferenc Józseffel (Régi Pécs Facebook)

Érdemes a császár egy másik, jóval későbbi pécsi látogatásáról is szólni, hiszen azért az nem egy utolsó kis történelmi részlet, hogy az öntöttvas vezetékekkel felújított tettyei vízművet 1892 szeptemberében Ferenc József adta át.

Mennyország Pécsett

Térjünk vissza most az 1800-as évek végének egyik legnagyszabásúbb és legfontosabb eseményére, az átalakított és felújított székesegyház 1891-ben történt felszentelésére. A székesegyház ekkor nyerte el azt a formáját, melyet ma ismerünk. Az 1882-ben megkezdett munkálatok célja az volt, hogy a századfordulóra Pécs híres, de építészeti stílusát tekintve az évszázadok során eklektikussá vált temploma újra egységes külsőt kapjon.

A felszentelt székesegyház az 1900-as évek elején (Pécsi Egyházmegye)

A neoromán székesegyházat Friedrich von Schmidt osztrák építész tervezte, felszentelése pedig 1891-ben az ország egyik legnagyobb eseménye volt, Budapesten például az újságok azt írták a lapok, hogy „Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!”.

Három diadalkapu épült a városban

Ferenc József pécsi útvonalán három díszes diadalkaput állítottak fel a tiszteletére. Az első az akkori Indóház út végén állt (a mai Szabadság utca), melyen keresztülhaladva ért a hatalmas díszmenet a Rákóczi útra. A menetnek erről a szakaszáról így írtak akkoriban:

„Óriási néptömeg foglalt helyet itt jobbról-balról, mely szűnni nem akaró éljen-kiáltásokkal üdvözölte a fölséget. A házakon mindenütt zászlók lengtek, a Koch-féle kőszénraktárnál csinos tribün volt fölállítva, melyen előkelő hölgyközönség foglalt helyet. A Bedő kávéháznál befordult a menet az Irgalmasok-utcájába, ahol jobb oldalt a Majláth-téren (a Kossuth tér korábbi neve) a második tribün állott, melyet a visszaszorított tömeg – minden karhatalom dacára – egy pillanat alatt ellepett.”

A Széchenyi téri diadalkapu (Régi Pécs Facebook)

A legimpozánsabb látvány azonban csak ezután következett, a Széchenyi téren ugyanis egy újabb, nagyobb és díszesebb diadalkaput állítottak fel, leeresztett hídja is volt, amin a menet áthaladhatott. A boltívek, a várfal-másolat és a bástya is címerekkel és zászlókkal díszítve emelkedett a tömeg fölé. A Piatsek Gyula pécsi építész által tervezett kapu falán ősmagyar harcosoknak öltözött pécsi színészek pózoltak.

A főtéren Aidinger János, Pécs polgármestere a város nevében köszöntötte a rózsaesővel megszórt királyt, aki a következőket mondta:

„Midőn egy magasztos egyházi ünnepély ezúttal körünkbe hivatott, örömmel ragadtam meg az alkalmat e város látogatására s teljesen igazolja ezen örömömet azon szívélyes és lelkes fogadtatás, melyre íme itt találok. Fogadják ezért önök és Pécs város hű lakósai köszönetemet és szívélyes üdvözletemet.”

A székesegyház előtti díszes kapu (Régi Pécs Facebook)

Ezután a menet megindult a székesegyház felé, a harmadik diadalíves diadalkapuhoz, ahol Ferenc József tiszteletére katonai parádét rendeztek, mely után az uralkodó a püspöki palotában elfogyasztotta reggelijét, még a templomszentelés előtt.

A császár új pezsgője

Ferenc József a pécsi pezsgőgyárban (Régi Pécs Facebook)

Csak egy kis érdekesség a végére: Ferenc József másnap belekóstolt a Littke Pezsgőgyár híres nedűjébe. Littke József egy cseles reklámhúzásként ugyanis megvendégelte Ferenc Józsefet, akinek annyira bejött a pezsgő, hogy a gyár hamarosan a „császári és királyi udvari főszállító” címet is megkapta!

Forrás: Trebbin Ágost: I. Ferencz József császár és apostoli király látogatásai Pécsett, Hetedhéthatár, Régi Pécs Facebook