6,4 milliárdot költenek foglalkoztatásra

Többek között a szakmával nem rendelkezőknek, az ötven év felettieknek, a tartósan munkanélkülieknek és a szülési szabadságról visszatérőknek jelent segítséget a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának uniós finanszírozású programja.

hirdetés

A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” elnevezésű, kiemelt projekt közvetlen célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése. A program során komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal tud segíteni a munkaügyi központ.

Mint azt Janovics László, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője elmondta, a program elősegíti azt is, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű ügyfelek bekerüljenek, és tartósan beilleszkedjenek a nyílt munkaerőpiacra, valamint lehetővé teszi, hogy a ma még inaktív emberek egyre szélesebb körét is megszólítsák.

A TÁMOP 1.1.2-11/1 kiemelt projekt keretében 2011 és 2015 között összesen 6.745 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerő-piaci (re)integrációját valósítják meg a rendelkezésre álló több mint 6,4 milliárd forintos forrásból.

Az igazgató azt mondja, a projekt hosszú távú célkitűzése, hogy Baranya aprófalvas jellegéből adódóan a mobilitási nehézségeket csökkentsék, továbbá a munkaerő-piaci szempontból halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok aktivitását fokozzák. Cél a Pécsett és vonzáskörzetében beállt krízishelyzet enyhítése, az egyik legnagyobb foglalkoztatóként ismert elektronikai cég megszűnését követően munka nélkül maradt, többnyire elavult vagy nem piacképes szakképesítéssel rendelkező munkavállalók helyzetének megoldása.

A projekt során előnyben részesülnek az alacsony iskolázottságú álláskeresők, a pályakezdők, fiatalok, az ötven 5 felettiek , a gyermekgondozásból visszatérők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségben (Sásd, Sellye, Szigetvár) élők, a roma kisebbséghez tartozók, vagy az elektronikai iparból kikerülők is.

Az álláskeresők a program során a képzési költségekhez kaphatnak támogatást, a képzés ideje alatt keresetpótló juttatásban, utazási költségtérítésben részesülhetnek, saját vállalkozás indítása esetén 6 havi, a minimálbér összegével megegyező, vállalkozóvá válási támogatáshoz juthatnak.

Mindezek mellett a munkáltatók is kaphatnak támogatásokat. A munkabér és a szociális hozzájárulási adó költségeinek legfeljebb hetven százalékának maximum 8 hónapig tartó megtérítését, a bér- és járulékköltségek legfeljebb száz százalékos mértékű megtérítését 3 hónapig biztosítja a munkaügyi központ. Amennyiben ötven év feletti munkavállalókat alkalmaznak legfeljebb egy évig, a minimálbér kétszerese, valamint annak szociális hozzájárulási adója erejéig, maximum 4 hónapig a bérköltséget is finanszírozzák a program során.

A programról további információk állnak rendelkezésre a www.bamkh.hu internetes oldalon és a munkaügyi központ kirendeltségein.