Tiffán: az új rendszer az egyablakos borászati ügyintézéshez vezet

A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke a tegnapi napirend előtti felszólalásában elmondta, közel három éve beépítésre került a jogrendszerbe (127/2009 FVM rendeletbe) az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer. Ennek az informatikai rendszernek az elsődleges feladata, hogy a szőlő-bor ágazat nyilvántartással, adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos közösségi és tagállami kötelezettségek teljesítését támogassa.

hirdetés

Tiffán Zsolt hangsúlyozta, a rendszer indításának hírét örömmel és bizakodással fogadta a borásztársadalom, mert – annak nyilvánvaló hasznain túl – szakértők közreműködésével arra a következtetésre jutottak, hogy a rendszer eszköz lehet a borászokat sújtó kiemelkedő adminisztrációs terhek csökkentésében és végső soron abban, hogy az üdvözölt kormányzati törekvéseknek megfelelően a borászok adatszolgáltatása is „egy ablaknál” történhessen.

Mint az ismeretes, a borászoknak az élelmiszer előállításával kapcsolatos folyamatos nyilvántartási kötelezettségein túl szakmai és jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségeik is vannak, évi több alkalommal több hatóság részére. Egységes nyilvántartási rendszer működése esetén, „egy ablakkal” elkerülhető, hogy adott esetben ugyanazon adat több hatóság részére több alkalommal kerüljön közlésre bonyolult adatlapok töltögetésével, illetőleg lehetővé válik, hogy a borász az adatszolgáltatás helyén teljes körű tájékoztatást kapjon adatszolgáltatási kötelezettségeiről.

Tiffán Zsolt elmondta, az egy ablaknál történő adatszolgáltatás kívánatos a hazai borászok szempontjából, hiszen ez a fajta adatszolgáltatás nem elhanyagolható a borhamisítás és adóelkerülés elleni küzdelem szempontjából sem, hogy valamennyi vonatkozó adat egy rendszerben kerülne rögzítésre, amelyből az illetékes hatóságok (így a NAV, az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) a megfelelő jogosultságokkal időveszteség nélkül tudnának hozzájutni a hatékony eljáráshoz szükséges adatokhoz.

Kiemelte, jelenleg az eljáró hatóságok számára a különböző forrásokból származó adatok beszerzése komoly nehézséggel jár, az adatok sok esetben érthetetlen eltéréseket mutatnak (pl.: befizetett forgalomba hozatali járulékok és a jövedéki nyilvántartások számai). Egységes rendszerben ezeknek az eltéréseknek a külön kutatása sem szükséges, a rendszer automatikusan érzékelhetné és jelezhetné a „természetellenes” eltéréseket (pl.: forgalomba hozott eredetvédett borok mennyisége és a termelő szőlőterületeinek nagysága).

Tiffán Zsolt álláspontja szerint szükséges a rendszer kialakításának során a vámhatóságként eljáró NAV, illetőleg a jövedéki adatgyűjtésre tekintettel a Nemzetgazdasági minisztérium bevonása.

Forrás: Baranya Megyei Önkormányzat