Áprilisban kezdődik a beiratkozás

A kompetenciateszt nem hozhat reprezentatív eredményt

Az Baranya megyei első osztályosok beiratkozási rendjéről adott ki sajtóközleményt dr. Hargitai János, kormánymegbízott.

hirdetés

A 2014 szeptemberében kezdődő tanévben azok a gyerekek lesznek tankötelesek, akik 2008. augusztus 31-én, vagy az előtt születtek.

Közleményében a kormánymegbízott kitér arra, hogy a szülőnek, gondviselően kötelező beíratni gyermekét a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Ekkor a gyermek személyazonosítására alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást is be kell mutatni.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, vagy tartózkodási helye a felvételi körzetében található.

Iskola

Kiemelték, hogy az iskola igazgatója, harminc napon belül, tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz a tanuló felvételéről, melyről indoklással köteles értesíteni a szülőt vagy gondviselőt.  Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást is.

Az általános iskolák felvételi körzetének kijelölésére az érintett települési önkormányzatokkal történt egyeztetést követően és az érdekelt nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével került sor.

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának kijelölt időpontjai:

• 2014. április 28-án (hétfőn) 8.00-18.00 óra között

• 2014. április 29-én (kedden) 8.00-18.00 óra között és

• 2014. április 30-án (szerdán) 8.00-18.00 óra között.

Az általános is iskolák felvételi körzeteiről és a tanköteles tanulók beíratási rendjéről a Baranya Megyei Kormányhivatal honlapján (www.bamkh.hu) részletes tájékoztató olvasható.

Közleményében Hargitai János az általános iskolai tanulmányukat megkezdő kicsiknek jó tanulást kívánt.