Árok Kornél feljelenti Orbánt

Árok Kornél, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja ügyvezető alelnöke kényszerítés bűntette miatt feljelentést tett Orbán Viktor miniszterelnök ellen. Alább a kaposvári rendőrkapitányságnak írt – és szerkesztőségünkhöz is eljuttatott – levele olvasható.

hirdetés

“Tisztelt Rendőrkapitányság!

Feljelentéssel kívánok élni Magyarország Miniszterelnöke ellen az alábbiak alapján:

Miniszterelnök Úr a napokban nagy nyilvánosság előtt, parlamenti felszólalása során utasítást adott Dr. Vida Ildikó asszonyt, a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal elnökének arra, hogy haladéktalanul tegyen feljelentést André Goodfriend, az Amerikai Egyesült Államok ideiglenes ügyvivője ellen, ellenkező esetben eltávolítja posztjáról. (Az ominózus kijelentésről szinte valamennyi hazai médium beszámolt, így annak eredeti megszövegezése beszerezhető.)

Miniszterelnök Úr azonban a feljelentés jogcímét nem határozta meg, így abból az nem derül ki, hogy milyen jellegű jogsértés miatt kötelezi a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal Elnökét erre a lépésre.

Megítélésem szerint erre a lépésre a Miniszterelnök Úrnak nem volt joga, ezzel befolyásolta Dr. Vida Ildikót, quasi kényszerítette őt arra, hogy olyan dolgot tegyen meg, amelyet önszántából nem tett volna meg. Ez a hatályos Büntető Törvénykönyv 195.§. szerint („aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz”) megvalósítja a kényszerítés bűntettét. Emellett felmerülhet a hivatali visszaélés gyanúja is, nem beszélve egyéb munkajogi jogsértésekről.

A fenyegetés tényállása is igazolható, hiszen úgy nyilatkozott Miniszterelnök Úr, ha Dr. Vida Ildikó nem tesz eleget utasításának, akkor szankciókat léptet életbe vele szemben. Ezen fenyegetés hatására később a megfenyegetett személy teljesítette az utasítást.

Mint köztudott az amerikai ügyvivő úr ezt megelőzően olyan jellegű kijelentést tett a sajtóban, hogy az adóhatóság elnöke nemcsak eltűrte, hogy az általa vezetett szervezetnél korrupció jellegű cselekmények történjenek, hanem a jogsértések elkövetésében ő maga is részt vett.

Mindezek figyelembe vételével Miniszterelnök úr kötelességét is megszegte. Hazánk Miniszterelnöke hivatalos személy, és mint ilyen minőségében a törvény őt arra kötelezi, hogy amennyiben közvádas bűncselekmény elkövetését, illetőleg annak gyanúját észleli, vagy szerez róla tudomást, úgy feljelentéssel kell élnie a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság felé.

Miniszterelnök Úr nem tett feljelentést korrupció jellegű jogsértések kivizsgálása iránt. Emellett tudomásunk van arról, hogy illetékes szervek folytatnak nyomozást az adóhatóságon belüli jogsértések felderítését illetően, mely eljárás folyamatban van – így annak eredménye Miniszterelnök úr előtt sem ismert. Úgy tett tehát utasítást, hogy nem győződött meg arról, hogy az ügyvivő úr kijelentése megalapozott-e, avagy annak semmiféle jogalapja nincs.

Ennek fényében jogszerűen nem utasíthatta volna Dr. Vida Ildikót. Amennyiben viszont magánindítványra üldözendő bűncselekmény történt (rágalmazás, becsületsértés, stb.), úgy annak megtételére szintén nem utasíthat senkit, nem beszélve annak elmaradása esetére ígért szankcióról.

Kérem T. Rendőrkapitányságot, hogy feljelentés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg, melyekről várom szíves tájékoztatását.

Kaposvár, 2014. december 14.”