Az ufókban elhelyezett papír a szolgáltató tulajdona

A hulladék szelektív gyűjtése sok előnnyel és némi vesződséggel is jár. Egyebek mellett azzal, ha valaki él a lehetőséggel, és a gyűjtőszigeteken elhelyezett edényekbe teszi a háztartásában feleslegessé váló papírt, műanyagot, üveget, azzal nemcsak elősegíti azok újrahasznosítását, így a környezet védelmét, de megteremti a lehetőségét annak is, hogy a hulladék elszállításának díja minél kevésbé emelkedjen.

hirdetés

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a kihelyezett hulladék – elsősorban papír – senkinek sem a tulajdona, ezért szabadon elvihetik azt a gyűjtőhelyekről, s eladhatják. Néhányan ezt már ,,ipari” módszerekkel űzik, teherautóval mennek a pécsi gyűjtőszigetekhez.

– Hosszú idő után megszületett az első olyan ítélet, amely elmarasztalta azt a férfit, akit tetten értek, miközben egy papírgyűjtő konténert fosztott ki – mondja Genczler István, a BIOKOM Kft. cégvezetője. – A bíróság az ítéletében egyebek mellett abban is állást foglalt, hogy a gyűjtőedényekben elhelyezett papírnak van tulajdonosa, vagyis jogi nyelven szólva az nem uratlan, éppen ezért az itt elhelyezett anyagok esetében, aki elviszi azokat, az lopást követ el. A bíróság szerint ugyanis, ha valaki a szelektív gyűjtőedényekbe bedobja a papírt, a műanyagból készült tárgyakat, vagy az üveget, azzal lemond róluk, szóbeli egyezség jön létre közte és a szolgáltató között, a továbbiakban nem rendelkezhet azok sorsa felett. Az elhelyezett anyagok ugyanis elhelyezésük pillanatától a hulladékkezelő tulajdonába kerülnek, a cég felel értük és hasznosítja ezeket, melyből akár bevétele is származhat, azok jogtalan elviteléből pedig kára lesz, amely a lakossági gyűjtési rendszer egészét érintheti.

Pécsett az elsők között hozta létre a város teljes területét lefedő szelektív hulladékgyűjtés ,,szigetes” rendszerét a BIOKOM Kft. másfél évtizeddel ezelőtt. Jelenleg közel 200 gyűjtősziget található a városban. Emellett épületekben/lépcsőházakban, intézményekben is elhelyeztek a papír gyűjtésére alkalmas edényeket.

– Beváltak ezek a rendszerek, hozzájárultak a hatékony működéshez – folytatja Genczler István. – Most egy újabb fejezetéhez érkezett a szelektív gyűjtés. Az új hulladékgazdálkodási törvény még közelebb kívánja vinni ezt a szolgáltatást a lakossághoz. A jövőben a hulladék szelektív gyűjtése két módon történik majd: a lakótelepeken a jelenlegi társasházi kommunális gyűjtők mellé másodnyersanyagok szelektív gyűjtésére alkalmas edények is kerülnek. Ahol ez nem megoldható, ott továbbra is megmaradnak a gyűjtőszigetek. A családi házas részeken pedig egy három edényből álló rendszert vezetnek be: egy a háztartási kommunális, egy a zöldhulladék, és egy meg a papír-, műanyag és fém- hulladék együttes gyűjtésére szolgál majd.

Kitért arra is, a rendszer az átalakulás időszakában van. Az elmúlt időben egymás után kellett bezárni a hulladéklerakókat, amelyek nem feleltek meg az uniós előírásoknak, így kilencven százalékukra lakat került, az újak közül pedig még nem mind készült el. A használható lerakók jellemzően nagyobb távolságban találhatók, a hulladék szállítása így jelentősen megemeli a költségeket. A cég másodnyersanyagokból származó bevételei a kereslet hiánya és az áringadozások, összefoglalva a gazdasági válság miatt csökkentek, amelyhez a válogatóműből eredő kiesés is 10-15 százalékkal járult hozzá.