Bőrklinika: enyhítést kap az egyetem

A bőrklinika épületének nagy részét a tavalyi év végéig, az abban lévő sebészeti kutatóintézet területeit pedig idén június végéig meg kellett volna kapnia a városnak. Az egyetem viszont nem biztosította a Leőwey gimnázium leendő ingatlanját a 400 ágyas klinika felújításának csúszása miatt.

hirdetés

Amint arról korábban beszámoltunk, Pécs a bőrklinika épületében talált új helyet a Leőwey gimnáziumnak azok után, hogy kiderült: az egyház számára mielőbb vissza kell szolgáltatni a Szent István téri épületet. Az universitas a bőrklinika átadásáért cserébe egy Vörösmarty utcai, korábban a Pollack szakközépiskola, ma az Egészségtudományi Kar által használt ingatlant, a szintén városi tulajdonú Rókus utcai, ma gyógyszerészeti célra üzemeltetett épületet, s 150 millió forintot kapott a várostól.

Az egyetem az ügylet során azt vállalta, hogy az egészségügyi intézményt 2010 végéig átadja a városnak, a következő esztendő júliusára pedig az épület falai között működő sebészeti kutatóintézet helyiségeit is kiürítik. Minderre azért lett volna szükség, hogy a Leőwey a 2012/2013-as tanévet jövő szeptemberben már az új, másfél milliárd forintos fejlesztésen áteső helyszínen kezdhesse meg.

Időközben azonban kiderült, hogy az universitas ugyan saját hibáján kívül, de képtelen új helyre költöztetni a bőrklinikán lévő osztályait. A hurcolkodás alapja ugyanis az lett volna, hogy a tízmilliárdos fejlesztésen áteső 400 ágyas klinikán találnak új helyet a bőrklinikán működő egységeknek.

Az eredeti szerződés szerint, ha az egyetem nem képes átadni az ingatlant, napi 75 ezer forintos kötbért számíthat fel neki a város egészen addig a napig, amíg át nem kerülnek az épület kulcsai Pécshez. A PTE most, immár több mint két hónappal az utolsó határidőt követően, kérelemmel fordult a városhoz.

Mint az a témával foglalkozó előterjesztésből kiderül, arra hivatkoznak, hogy rajtuk kívül álló okok miatt voltak kénytelenek az épületben maradni. Az egyetem azt szeretné, hogy 2012 májusának végéig legyen türelemmel a város, s egyúttal engedje el az eddig felhalmozott kötbért, s csökkentse annak napi költségét 7500 forintra. A PTE ugyanakkor a módosított keretek miatt vállalná: ha bármilyen oknál fogva a megváltoztatott, 2012 májusára kitolt határidőig nem adja át a klinika épületét, az ebből eredő minden felmerülő költség és kár megtérítését vállalja.

Az önkormányzat arra hivatkozva teljesíti az universitas kérését, hogy maga is késésben van: a költözés, az épület oktatási intézménnyé átalakítására vonatkozó tervek elkészítése jelenleg még folyamatban van, így az építkezés elindulása ebben az évben még nem várható. Egyben az is érdeke a városnak, hogy az épület ne álljon üresen, a közüzemi számlák, az őrzés tetemes költsége ne terhelje.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Pécs egyik legsikeresebb gimnáziuma a költözés után igazi elit intézménnyé válhat, ugyanis a jelenlegi felduzzasztott iskola helyett korlátozni fogják a felvehető diákok számát. „A mostani városvezetés a kínált szakirányok portfólióját megőrizve átlátható, a Dunántúl élvonalába pozícionált minőségi oktatást képzel el az új helyszínen” – mondta lapunknak pár hónapja dr. Hoppál Péter, az oktatási bizottság elnöke, aki azt is hozzátette: a német, a francia tagozatot és az Arany János tehetséggondozó programot is folytatni kívánják 2013-tól.