Bunyevácok, ha összegyűlnek

A magyarországi bunyevácok múltját, jelenét és jövőjét vitatják meg két napon keresztül hazai és határon túli horvátok Pécsett. Az ülésen elsősorban irodalomtörténeti, nyelvészeti és kultúrelőadások hangzanak el, és emellett a Pécsi Horvát Színház 20. évfordulójáról is megemlékeznek: összegzik, hogy kinek szól, milyen előadásokat tűznek műsorra. A horvát konferenciára csaknem százan jöttek el, közülük hetven fő határon túli horvát.

hirdetés

50-80 ezer főre tehető a magyarországi horvátok száma. Ennek a létszámnak a fele Somogy, Baranya és Bácska megyében él. A bunyevác egy horvát népcsoport a Bácskában. Magyarországon elsősorban Baja környékén, a Vajdaságban pedig főleg Szabadka, Zombor és Bács városokban és környékükön élnek jelentősebb számban. A horvát nyelv úgynevezett “í-ző” nyelvjárását beszélik. Hagyományosan római katolikus vallásúak. Régebben gyakran katolikus rácok néven különböztették meg őket az ortodox szerbektől. Dalmáciából és Hercegovina vidékeiről települtek be Magyarországra a török hódoltság idején.

A bunyevácok nemzeti-etnikai, kulturális, vallási és nyelvi hovatartozásáról, önállósodási kísérleteiről is szólnak előadások a kétnapos pécsi konferencián. Blazsetin István (képünkön), a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézetének igazgatója elmondta: ez a tanácskozás jó lehetőség arra, hogy összehasonlítsák a magyarországi és a horvát irodalomtörténet kutatási eredményeit. A bunyevác népcsoport eredetéről, elnevezéséről és identitásáról a szakmai-tudományos viták még nemigen tekinthetők véglegesen lezártnak, és megállapításaik a szakértők körében általánosan elfogadottnak.