Elégedettebbek a pécsiek a szolgáltatásokkal

Több területen is javulás mutatkozik a pécsi, városi tulajdonú szolgáltatók munkájának megítélésében – ez derült ki abból a hagyományos felmérésből, amelyet az elmúlt időszakban végeztek, s amelynek eredményeiről dr. Páva Zsolt polgármester beszélt pénteken sajtótájékoztatón.

hirdetés

Mint azt a városvezető elmondta, a pécsi felnőtt lakosság körében reprezentatív, ezerfős mintán kerestek válaszokat ismét arra, hogy az egyes önkormányzati tulajdonú társaságok munkájával mennyire vannak megelégedve a városban élők. Az adatok azt mutatják, hogy sok területen sikerült előrelépni, néhány szolgáltatás stagnál ilyen szempontból, de azt is megmutatja a felmérés, hol, milyen területen várnak el a pécsiek többet.

A részletekről szólva kitért rá: a pécsi vízszolgáltató megítélése összességében igen jónak mondható a vízmű átvétele óta, s sikerült is javulást elérni tavaly óta. Ötös skálán a pécsiek 4,19 pontot adnak a cégnek, amelynek egy-egy tizedet sikerült előbbre lépni a víz- és szennyvízszolgáltatás, valamint a tájékoztatás területén. A cégnek azonban lesz tennivalója, s ezt el is várja az önkormányzat, az elérhetőség és az ügyintézés területén, hiszen – bár bőven 4 pont felett ért el – a társaság e szegmensben rontott tavaly óta.

A Biokom Nkft. mutatói évek óta magasan állnak, 2016-ban pedig további pozitív jelenség játszódott le ebben a folyamatban. Az átlagot tekintve 4,43-as mutatót ért el a társaság, ezen belül a pécsiek leginkább a háztartási hulladékkal, a zöldjáratokkal kapcsolatos munkát értékelték. Vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy az Eperfás úti hulladékudvar miért kapott „rosszabb” – 4,53 helyett 4,42 – minősítést, mint egy esztendeje.

Városüzemeltetési területen összességében javult a helyzet a pécsiek szerint, a tavalyi 3,5-ös átlag helyett idén 3,7-es átlagot ért el a terület. A pécsiek legkevésbé az utak, járdák állapotával elégedettek, ami elsősorban ezek korára vezethető vissza. Bár a felújítások folyamatosak, a város mozgástere korlátozott ebben a tekintetben. Ennek ellenére ma a tavalyi 2,56 után 2,61 pontot adtak a pécsiek. Az önkormányzat hamarosan egy keret-közbeszerzést ír ki utak és járdák felújítására, amely azt a célt szolgálja, hogy forrás megléte esetén gyorsabban végezhessék el a javításokat.

A hó- és síkosságmentesítés területén a tavalyi 3,02-es pontszámot jelentősen, 3,36-ra sikerült javítani, de látszik, hogy a pécsiek jó része még mindig nincs kiváló véleménnyel a téli munkák minőségéről.

Éppen ezért a következő tél előtt még komolyabb odafigyelést és nagyobb erőfeszítéseket vár el az önkormányzat a városüzemeltetési cégtől. Ennél jobb eredményeket hozott el a kegyeleti szolgáltatások megítélése, de a számok azt mutatják, hogy a Pécsi Köztemető üzemeltetőinek is van hova fejlődniük. Bár a temető tisztasága, üzemeltetése 4-es felett teljesített, a szolgáltatások minőségét, az ár/érték arányt 4-es alatt értékelték.

Nagyot lépett előre Pécs a városi zöldterületekkel, közterületek tisztításával kapcsolatban a lakosság szerint. A városlakók pár éve még mindkét területen 3-as osztályzatokat adtak, mára viszont 4-es feletti átlagokat hoztak az értékelések. A jelenségben közrejátszott, hogy jóval több fa és virág került ki a pécsi közterületekre az utóbbi időben. Például csak Kertvárosban ma 4-szer annyi virág, 4.000 négyzetméternyi, van, mint két éve, miközben a faállomány is szaporodott. A köztisztaságban a közfoglalkoztatottak segítsége is tetten érhető.

A távhőszolgáltatás is 4-es felett teljesített, a 4,13-as átlag azt mutatja, hogy a pécsiek elégedettek a Pétáv Kft. munkájával, ugyanakkor az ár/érték arány megítélése még mindig nem éri el a 4-es osztályzatot, de ahhoz képest, hogy négy éve még 2,7 volt ez a szám, a mai 3,45 is nagy eredmény. Ezt mutatja, hogy a pécsiek szerint a melegvíz-szolgáltatás és a távhőszolgáltatás is jobb (4,25 és 4,22), mint tavaly volt.

A Pécsi Sport Nzrt. megítélése folyamatosan javult az elmúlt években. Míg négy éve 3.9-es átlagot ért el tevékenységeinek megítélése, ez a szám ma 4,26. Mindez annak köszönhető, hogy a városlakók 4-es felett értékelték a Hullámfürdő szolgáltatásait és díjazták értékelésükkel a felújított jégpálya üzemeltetését.

A piac- és vásárüzemeltetés területén a szolgáltatások megítélése összességében évek óta 3,6 és 3,8 között mozog. Idén sincs ez másként. Az új vásárcsarnok küszöbön álló megépítése és a vásártér jövőbeni fejlesztésének lehetősége azonban jelentősen javítanak majd ezeken a pontokon az önkormányzat szerint.

A város hetilapja, a Pécsi Hírek megőrizte az évek óta tartott 4,1 és 4,2 közötti pozícióját, ugyanakkor még soha nem hozott ilyen magas eredményt. A pécsiek 5-ből 4,18-ra értékelték a lapot, azaz elégedettek voltak a hetilap színvonalával, a benne található információkkal.