Elindulhat a pécsi civilek honlapja

A Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság döntött egy új, hamarosan elinduló civil honlapot üzemeltető szervezetről. A portál a közel 1600 pécsi szerveződésnek kíván otthona lenni. Mindeközben egy városházi vizsgálat több millió forintos közüzemi tartozásokat tárt fel az önkormányzati ingatlanokat ingyenesen használó szervezeteknél.
A bizottság rendhagyó helyszínen, a Civil Közösségek Házában tartott ülést, amelynek egyik fő napirendjét jelentette a civil portál megalkotása, amelyre meghívásos eljárás keretében választotta ki a Balogh Pál vezette Trilla Kulturális Alapítványt.

hirdetés

Kővári János bizottsági elnök szerint a város civil koncepcióban lefektetett elveknek megfelelően első ízben a 15 millió forintos pályázati keretről döntött egy civil kurátorokból álló testület. Erre mindazon szervezetek benyújthattak támogatási kérelmet, amelyek olyan tevékenységet, programot vázoltak fel, amely egy városfejlesztési folyamat része is egyben.

E keretből megmaradt közel kétmillió forintot áldozzák a civil honlap létrehozására, működtetésére.

Az elnök szerint a honlap nem csupán egy információs bázis lesz, hanem online pályázati tanácsadást, jogi segítséget is kaphatnak majd ezen keresztül.

Szeretnének abban is segíteni, hogy a civilek által megvalósított programok, feladatok is teret kapjanak. Mindezek mellett egy pályázati mátrixot is kialakítanak, amelyen megjelölhetik a céljaikat, s így nem egymással szemben, hanem karöltve, összefogva juthatnak hozzá a forrásokhoz.

Mindeközben lezárult az a vizsgálat, amely a civileknek ingyenesen átadott ingatlanok használatát célozta annak érdekében, hogy indokolatlanul, előzetes vizsgálat nélkül kapjanak városi tulajdont.

Az ellenőrzési körbe 41 szervezet által használt 57 önkormányzati ingatlant vontak be, s kiderült, hogy hat esetben 1-5 millió forintos közüzemi tartozást halmoztak fel. Az ellenőrzés szerint volt olyan szervezet is, amely 2010-ben albérletbe adta a számára bérleti szerződés keretében adott ingatlanokat egy másik egyesületnek. Egy másik szervezet pedig már évek óta nem használta a neki adott bérleményt, van arra is példa, hogy egy elhúzódó bírósági ügy miatt kerültek bajba.

Abban az esetben, hogyha önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe, akkor nyilván ezt az önkormányzat méltányolja, máskülönben további vizsgálat tárgyát képezi majd, hogy folytathatják-e jelenlegi helyükön a tevékenységüket, vagy sem.