Felhívás lakásigénylési kérelem megújítására

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti, Sport és Lakás Referatúrája értesíti az érvényes, nyilvántartott lakásigénylési kérelemmel rendelkezőket, hogy a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006.(04.29.) rendelet 45.§-a szerint:

hirdetés

„A bérbevételi kérelmet 5 évenként meg kell újítani. A megújításra az új kérelem benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

A fentiekre tekintettel felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy nyilvántartásban lévő bérbevételi kérelmüket 2011. július 31-ig új formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával megújítani szíveskedjenek. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A megújítás iránti kérelmet szociális bérlakásra, garzonházi, fecskeházi lakásra és nyugdíjasházi lakásra lehet benyújtani.

A bérbevételi kérelem nyomtatvány beszerezhető mindennap a Pécs, Kossuth tér 1-3. földszintjén található Ügyfélszolgálatnál.

A megújított bérbevételi kérelmet a Népjóléti, Sport és Lakás Referatúránál (Pécs, Kossuth tér 1-3., I. em. 26., 48., 49. szobák) lehet benyújtani személyesen ügyfélfogadási napokon (hétfő: 13-17 óráig, szerda: 8-17 óráig).

A kérelem benyújtásakor szíveskedjenek nyilvántartásban lévő bérbevételi kérelmük visszaigazolási számát, valamint személyi igazolványt, lakcímkártyát és a foglalkozást, valamint a jövedelmi viszonyokat bizonyító munkáltatói igazolást, nyugdíjszelvényt, egyéb jövedelemigazolást magukkal hozni! Nagykorú eltartott gyermek esetében iskolalátogatási igazolást csatolni szükséges.