Gandhi: fejlesztések indulnak

Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézményében a legjelentősebb fejlesztést az a félmilliárd forintos uniós támogatásból megvalósuló program jelenti, amelynek keretében egy éven át tartó, nagyszabású korszerűsítési munkák kezdődnek meg.

hirdetés

A gimnáziumot működtető nonprofit társaság ügyvezető igazgatója arról tájékoztatott, hogy a beruházás elsőrendű célja a Komját Aladár utcai, négy épületből álló kollégiumi épületegyüttes felújítása, energetikai korszerűsítése és részleges átépítése.

Virág Bertalan úgy fogalmaz: a projekt az iskolai szakmai munka minőségének javulását és a Gandhi pozitívabb megítélését is eredményezi majd, valamint jelentősen javítja a túlnyomórészt hátrányos helyzetből érkező diákok életkörülményeit, komfortérzetét a tanulmányaik során; segíti őket a környezettudatos életszemlélet elsajátításában is.

A gimnáziumban egy új pályázati projekt is kezdetét veszi: a Határtalanul! című kiíráson közel két és félmillió forintot nyert az intézmény arra a célra, hogy testvériskolai kapcsolatot alakítson ki a szerbiai Zentán működő Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiummal. A program keretében mindkét iskolai közösség ellátogat a másikhoz, megismeri annak földrajzi-társadalmi környezetét, és rendhagyó foglalkozásokat is szerveznek. Déri Ildikó igazgató szerint a gandhisoknak bizonyosan érdekes lesz megtapasztalniuk, hogy ahogy ők itt a roma identitástudatuk, úgy a zentaiak a magyarságuk megőrzésén és erősítésén dolgoznak. Emellett megtudják majd azt is, hogy a nemzetiségi oktatás terén Szerbiában milyen jogok, kötelezettségek és lehetőségek adottak.

A pécsi gimnázium előttünk álló tanévében a folyamatban lévő pályázatok is tovább haladnak – így lesz ez az Esélyháló című projekttel is, amelynek az a célja, hogy fejlessze a tanulók cigány önazonosság-tudatát, szorosabbá tegye a gimnáziumhoz való kötődésüket, még több ismeretet, fogódzót adjon nekik a későbbi életükhöz. Folytatódik az Egyedül nem megy – együtt könnyebb! című pályázat lebonyolítása is – melynek keretében 21 mentor közreműködésével 46 diák érettségire és továbbtanulásra felkészítését igyekeznek elősegíteni, csökkentve a mulasztott tanóráik számát, és javítva a tanulmányi eredményeiket.

Déri Ildikó igazgató azt mondja, hogy az említett pályázati projektek is segítséget jelentenek abban, hogy a gimnázium még színvonalasabb, hatékonyabb oktatást, még több lehetőséget biztosítson a tanulóinak – és ennek fejében persze még többet is várjon el tőlük. Az idei tanévben szeretnék csökkenteni a diákok lemorzsolódási arányát, kisebb tanulócsoportok létrehozásával hasznosabbá tennék a kollégiumi tanulási időszakot is.

Érdekesség, hogy Gandhi születésnapján az indiai nagykövet látogat az iskolába, azt követően az amerikai baptista egyház képviselőit is vendégül látják.

Hirdetés