Hoffmann Rózsa: válságban az iskola

A Pécsi Egyházmegye Justitia et Pax Bizottsága rendezvényén tartott előadást Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár a volt Dante Caféban, a Csontváry múzeum alsó szintjén. Az államtitkár közel száz résztvevő előtt az oktatás területén, az iskolákban szükséges intézkedésekről beszélt.

hirdetés

A Megőrizve megújítani címet viselő prezentációban az államtitkár a tervezett intézkedések gondolati oldalát, a cselekvés szükségességét és az intézkedések mikéntjét is felvázolta. Hoffmann Róza elmondta: megőrizve megújítani – az iskolának ez a kettős funkciója, amelyet egyensúlyban kell tartani. Szerinte az elmúlt kormányzati ciklusban az iskola konzervatív és progresszív funkciójának harmóniája megbomlott. Az értékteremtés, az értékek megőrzése elvetendővé vált – s ma már válságos helyzetben van a magyar iskola.

Az államtitkár szerint rengeteg méltatlan és igazságtalan kritika érte a pedagógusokat, ám nekik is nagyon nagy szerepük volt abban, hogy tavasszal a magyar táradalom nemet mondott a hazugságra.

A szakpolitikus emlékeztetett rá: az 1922 és 1931 közötti, Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter nevével fémjelzett időszakban romokban volt az ország, egy Trianon által megcsonkolt nemzet volt, a forradalom és világháború után a tárcavezető felismerte, hogy a nemzet felemelése csakis a kultúrán és az oktatáson keresztül lehetséges, s a harmincas évekre már virágzott a gazdaság.

Úgy látja, 2010-ben ismét romokban hever hazánk: a paloták ugyan épültek, de a lelkekben ott vannak a romok, s az országnak rengeteg az adóssága. Az oktatási rendszerben a tradíciót megőrizve a mai kor követelményeihez kell igazítani. Mint mondta, alapként az oktatási rendszerünk olyan erősségeihez kell nyúlni, mint a normatív pedagógiai módszer, aminek az a lényege, hogy a nevelőmunkában a tanár célokat, feladatok ad a diáknak, s ezeket elvárja, megköveteli, s a tanuló pontos visszajelzést is kap. Hozzátette: az iskolában a gyermekeknek a „jól érzem magam” érzése a rendből, a szabályokból fakadhat, amelyet mindenki ismer és elfogad.

Az államtitkár hangsúlyozta, szakítani kell azzal a felfogással, miszerint az iskola „szolgáltatás”, hiszen az ilyen piaci szemléletből az következik, hogy a szolgáltatásban résztvevők igényeit ki kell elégíteni. A gyermeknevelést csak bizalmi alapon lehet végezni, hiszen ez az egyik legszebb, legszentebb feladat, nem szolgáltatást nyújtanak, hanem nevelve tudást adnak át ezentúl a pedagógusok – mondta.

Szerinte az alsó osztályokban a buktatás és az osztályozás visszaállítása is a rendnek, a munkának kedvez, s ahogyan fontosnak tartja a beszélgetésekre módot adó tanításon kívüli foglalkozások, szakkörök meglétét is, amelyeket óraszámcsökkentéssel vettek el a gyermekek túlzott leterhelésére hivatkozva.

Szerinte a pedagógusok anyagi megbecsülését is vissza kell állítani, emlékeztetett arra, hogy a kommunista diktatúra a forint bevezetésekor egyötöddel csökkentette a pedagógusok bérét, s adósuk is maradt a magyar állam. Ezzel kapcsolatban hozzáfűzte: a kormány azt tapasztalta, hogy a kassza kiürült, ám a „pedagógus társadalom joggal bízhat abban, hogy megindulunk azon az úton, hogy anyagilag is felemelkedjen”. Elmondta azt is, hogy az érettségi követelményszintjének emelésére is szükség van, hiszen sokszor egyetemistáknak kell gimnáziumi tananyagot elmagyarázni.