Horváth szerint hibás döntést korrigálnak

Soron kívüli közgyűlést hív össze október 21-re a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Horváth Zoltán a megyei önkormányzat feladataiban tervezett változásokról ad tájékoztatást a képviselő-testületnek – közölte a megyei önkormányzat.

hirdetés

 

Az ülésen az elnök előterjesztés formájában ismerteti a Miniszterelnökkel október 3-án megkötött politikai megállapodás részletes tartalmát. Mint köztudott, az új önkormányzati törvény koncepciójának értelmében 2012. január 1-el a megyei önkormányzatok fontos új szerepként a területfejlesztés, területrendezés feladatát látják majd el. Eddigi feladataikat (oktatási, szociális és kulturális ügyek) az állam az újonnan felállítandó Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) keretében biztosítja, oda kerül az intézmények működéséhez szükséges vagyon is. A megyei fenntartású egészségügyi intézmények 2012. január 1-től a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma alatt működnek tovább.

Az intézményrendszerrel együtt az intézményekben, valamint a hivatalban dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők a feladattal együtt átkerülnek az állami szervezetekhez, a feladatátvétel nem jár létszámleépítéssel.

A megyei önkormányzatok átalakítása rendezi az elmúlt időszakban felhalmozódott adósság – ez Baranya esetében több, mint 7 milliárd forint – ügyét, az állam ugyanis átvállalja azt. Ezzel a döntéssel a kormány korrigálja azt az 1990-ben hozott, ám ma már láthatóan hibás döntést, amely az állam és az önkormányzatok közötti forráselosztást meghatározta. A tervezett változásokkal biztosítható lesz valamennyi állampolgár számára az egységes, magas színvonalú közszolgáltatás, függetlenül attól, hogy Magyarország mely pontján él.

A megkötött politikai megállapodás rögzíti azokat az alapelveket, amelyek mentén a kormány még az ősz folyamán a Parlament elé terjeszti a megyei önkormányzatok intézményeinek konszolidációjáról szóló törvényjavaslatot. A megállapodás tartalmazza, hogy az abban foglaltak végrehajtása során a kormány és a megyei elnökök a jogszabályi előírások szerint kölcsönösen együttműködve, jóhiszeműen járnak el. A törvény elfogadása után kezdődhet meg a megyei önkormányzat és intézményei konszolidációja. A megyei önkormányzat intézményei átvételével kapcsolatos helyi előkészítést, egyeztetést, felmérést augusztus óta a kormánymegbízott irányításával vezetett bizottság végzi, melynek tagjai a Kormányhivatal főigazgatója, a Megyei Önkormányzat elnöke, a főjegyzőt helyettesítő aljegyző és a Magyar Államkincstár területi képviselője. Az intézményvezetők szeptember elején a megyei elnök és a kormánymegbízott által összehívott értekezleten kaptak tájékoztatást a tervezett változásokról.

A mai napon a megállapodás részletes tartalmáról, a megyei közgyűlésben dolgozó valamennyi frakció vezetője tájékoztatást kapott.

Forrás: Baranya Megyei Önkormányzat