Páva Zsolt: jelenleg elfogadhatatlan a telekadó

Polgármesteri sajtóközlemény: “A tervezett telekadóval kapcsolatban számos pozitív és negatív véleményt kaptam a pécsiektől. Egyetértek a polgárok többségével, mert úgy látom, hogy a jelenlegi formájában nem kellően előkészített a telekadó rendelet, ezért a csütörtöki Közgyűlés nem fogja tárgyalni ezt az előterjesztést.

hirdetés

Képünk illusztráció.

Számos hiányossága van a jelenlegi tervezetnek, többek között, hogy nem szabályozza sem méret, sem földrajzi, sem értékalapon az építési ingatlanokat, és nem az általam fontosnak tartott eredeti célkitűzést szolgálja, ami a telekspekulációk kiszűrése, megelőzése, illetve megszüntetése, a városképet évek óta romboló foghíjtelkek felszámolása.

A városvezetés célja tehát az, hogy egyrészt a telekspekulánsokat kiszűrje, másrészt, hogy az évek óta jelentős beépítetlen építési területekkel rendelkező tulajdonosokat a beruházás megkezdésére bírja, hogy egységes városkép alakuljon ki Pécsett.

Ezért azt kértem a Polgármesteri Hivatal szakmai apparátusától, hogy komolyan lássanak munkához és dolgozzák át a rendelet-tervezetet, különös tekintettel a jó szándékú pécsi tulajdonosok érdekeire.

Azt nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy egyetlen jóhiszemű pécsi polgárnak, családnak, telektulajdonosnak sem kell aggódnia, a mi célunk ugyanis nem az hogy, őket terheljük meg a telekadóval.

Páva Zsolt
Pécs polgármestere

Pécs, 2010-11-17

Információnk szerint Páva Zsolt a rendelettervezet ellen már hétfőn „kikelt”, s azzal kapcsolatban már hétfőn nagyon vehemensen fejtette ki véleményét, s azonnal „visszadobta” és átdolgozást kért a hivatal dolgozóitól, a munkát ugyanis értékelhetetlennek tartotta.

Korábban írtuk:

Az önkormányzat illetékes bizottsága a héten tárgyalja azt a rendelettervezetet, amelynek életbe léptetése után 2011-től a beépítetlen építési telkekre adót vetnének ki Pécsett. Az önkormányzat az intézkedéstől a városképet elcsúfító, üresen álló telkek megfogyatkozását várja.

A hatályos szabályozás lehetőséget nyújt arra, hogy a jelenleg meglévő építményadó mellett telekadót is bevezessenek a városban, az elgondolások szerint ugyanakkor csak a beépítetlen építési telkek után kellene fizetni a terhet, ami négyzetméterenként 280 forintot jelentene.

Szécsi Zsolt, a város főépítésze közölte: nem egyedülálló ez a kezdeményezés, hiszen másutt is van ilyesmire példa, Pécsett pedig elsősorban a jelenleg parlagon heverő, áldatlan állapotban lévő építési telkek miatt van erre szükség.

A főépítész szerint ugyanakkor egy ilyen adórendelethez a méltányosságoki kérdéseket is szabályozó rendeletnek is csatlakoznia kell. Így például azon fiatal házasok esetében, akik ugyan egy építési telket meg tudtak vásárolni, de az építkezésre már nem volt pénzük, vagy az öröklés útján tulajdonba került ingatlanok esetében a méltányosság elvét fogják szem előtt tartani, hiszen ezen adóforma elsősorban a spekuláció ellen irányul.

A szabályozástól azt várják, hogy felgyorsíthatja a ma még üresen álló telkek beépítésének folyamatát, elősegítheti a városkép egyöntetűbbé válását, a „foghíj” telkek számának csökkenését, ugyanakkor adóbevételt is hozhat, lévén ezen adónem tekintetében több, jelentős méretű ingatlan is szóba jöhet.

Összességében 400-500 millió forint bevételt szeretne a város ebből, s ez közel másfél millió négyzetméternyi telek után kivetett adóból származna.

Frissítve (szerda, 09:05)

Az LMP Pécs Baranya Megyei Szervezetének sajtóközleménye:

Egy „sikeres város” miért akarja megsarcolni lakosságát?

„Pécs ma sikeres város, hallhattuk, olvashattuk Páva Zsolt polgármester úrtól a választási kampány során, majd azt követően is. Arról is értesülhettünk, hogy a város vagyonát sikerült „megnégyszerezni”. Arról viszont nem hallottunk a választások előtt, hogy a 2011. januárjától a város lakosságára példátlan mértékű, a törvények szabta keretek között megállapítható maximális mértékű telekadó kivetése vár.

Ezzel most kell szembesülnünk nekünk, képviselőknek is. A 2010. november 18-án tartandó közgyűlés előterjesztései között megtalálható tervezet szerint minden beépítetlen építési telek tulajdonosának évente, a telek minden m2-e után 280 Ft telekadót kell megfizetnie. Egy 1000 m2-es telek esetén ez évente tehát 280 ezer, havonta 23 ezer forint. Az adó mértékét nem befolyásolná, hogy a tulajdonos milyen szociális helyzetben van, munkanélküli-e, nyugdíjas-e, mekkora jövedelme van.

A fideszes városvezetés tehát minden olyan pécsi polgárt ingatlanspekulánsnak tart, aki beépítetlen építési telekkel rendelkezik. Szintén nem vennék figyelembe, hogy a teleknek mekkora a valós piaci értéke. A tervezet szerint egy külvárosi, rossz fekvésű, 1000m2-es telek tulajdonosa évente több telekadót fog megfizetni üres telke után, mint amennyi építményadót egy 600m2-es ház tulajdonosának kell lerónia. Mindezt a FIDESZ részben az igazságosabb közteherviselés jegyében kívánja bevezetni.

Egy korábbi, hasonló döntés kapcsán az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Szabó Máté a következő megállapítást tette:

„Szélsőséges esetben az ingatlan értékét meghaladó adót is kivethet az önkormányzat, miközben nem lépi túl a törvényben meghatározott maximumot. A helyi adókról szóló törvény olyan rendkívül tág mozgásteret biztosít a helyi képviselő-testületek számára, ami sértheti az adózók jogbiztonsághoz, tisztességes eljáráshoz való jogát”.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenti megállapításokat kimerítő rendeletről fog szavazni e hét csütörtökén. Mi, a Lehet Más a Politika képviselői e rendelet-tervezetet teljes mértékben elfogadhatatlannak, és igazságtalannak tartjuk. Nem tudjuk elfogadni, hogy a városvezetés hibái miatt kialakult óriási adósságot a lakosság egyes csoportjaival akarják megfizettetni, lehetetlen helyzetbe hozva akár egész családokat, nyugdíjasokat.

Ha a cél valóban a telekspekulánsok megadóztatása, akkor lenne arra mód, hogy csak bizonyos teleknagyság felett, illetve több (pl. három) üres építési telek birtoklása esetén kelljen telekadót fizetni (és abban az esetben is egy racionálisan meghatározott, a pécsiek teherviselő képességét figyelembe vevő mértékben). Azt is fontosnak tartjuk, hogy a nyugdíjasok, a gyermeküket egyedül nevelők, a nagycsaládosok automatikusan felmentést kapjanak a telekadó megfizetése alól. Az LMP képviselői ezt fogják javasolni a Közgyűlésnek.

Dr. Keresztes László Lóránt
képviselő, LMP (Pécs)

Dr. Kóbor József
képviselő, LMP (Pécs)