Két év alatt talpra állítják a várost

Egy 2014-ig szóló, a fejlődési irányokat, pénzügyi lehetőségeket, a fenntarthatóságot vizsgáló szakmai anyagot készített az önkormányzat a minap. Pécs gazdasági programja szerint 2013-ra a bevételek meghaladhatják a kiadásokat, még átgondoltabb feladatellátás és igazságosabb teherviselés jöhet.

hirdetés

A jelenlegi ciklus időtartamára megalkotott gazdasági program elkészítését egyrészt törvény írja elő, de speciális célokat is szolgál – áll abban a Páva Zsolt polgármester által jegyzett közgyűlési előterjesztésben, amely az új koncepciót mutatja be. A program létrehozását az a tény is indokolta, hogy ma városunknak szüksége van egy olyan átgondolt tervre, amely megalapozza az önkormányzat fenntartható működését. A dokumentum egyszerre kezeli azt a problémát, hogy miként tud kimozdulni a város a jelenlegi kritikus helyzetéből azzal együtt, hogy a fejlődési dinamika megtartására is reális esély maradjon.

„A változás évei” címet viselő, 2011-2014 közötti gazdasági program Pécs gazdasági stabilitásának megteremtését elsődleges célként kezeli. Emellett elképzelésrendszert vázol fel a polgárok jobb közszolgáltatási rendszerének elérése és a fegyelmezett gazdálkodási, tehervállalási és átláthatósági viszonyok megteremtése érdekében is.

Az ötvenhat oldalas dokumentum bevezetőjében kimondják: Pécs Magyarország egyik meghatározó központja, a kultúra városa, s hogy „Pécs újszerűen gondolkodó és cselekvő város kíván lenni”. Eben a városban, mint írják, érték a gyermek, tisztelik a hagyományokat, s jó a közbiztonság.

A dokumentum az alapelvek után rátér a város gazdasági helyzetére is. E szerint „Pécs feladatellátásában egyszerre jelent meg a nagyarányú fejlesztések, beruházások megvalósítása, a bevételek jogcímeinek átszervezése és volumenük növelésének hiánya, valamint a kiadások nem kellő átgondolása, úgy a kötelező, mint a nem kötelező feladatok ellátása vonatkozásában. Az is jellemző volt a város gazdálkodására, hogy bőkezű, alapvetően nem koncentrált támogatáspolitika és közvetett támogatási rendszer alakult ki, s nem folyt bevételteremtő vagyongazdálkodás.”

Éppen emiatt a program szerint mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni Pécsett a bevételek növelésére. Ezek nem feltétlenül adókat jelentenek, hanem például a nem kötelező jelleggel vállalt feladatok ellátási díjaira is vonatkozhatnak. Emellett a kiadásokat is le kell faragni, hogy Pécs versenyképes maradhasson. Ezért a program azt javasolja: vegyék számba, milyen feladatokat érdemes, kell elvégezni, s melyeket lehet kiszervezni, hogyan lehet a szervezetek közötti együttműködést ösztönözni, a párhuzamos tevékenységeket megszüntetni.

A program szerint rövid távon a pénzügyi stabilitás biztosítását lehet megteremteni, át kell tekinteni a meglévő struktúrát, partneri együttműködést kell kialakítani és fenntartani a gazdasági élet szereplőivel, az egyetemmel és a civil szférával. Középtávon „Pécs gazdaságát át kell alakítani hosszú távon fenntartható, a helyi erőforrásokra épülő, ökológiai szemléletű alapokra. Emellett az EKF-programra építve a várost eurorégiós és országos jelentőségű turisztikai desztinációvá kell felfejleszteni. Hosszú távon Pécsnek egyedi arculatú eurorégiós kulturális központtá kell válnia – áll a dokumentumban.

A becsült számok alapján a gazdasági program által felölelt időszak végére a város helyzete olyan nagyságrendben konszolidálódik, hogy a tőke- és kamattörlesztéseken felül már reális lehetőség lesz újabb feladatok felvállalására és azok törvényes finanszírozásának megoldására. Ehhez az kell, hogy idén és jövőre csak a legszükségesebb fejlesztési projekteket valósítsa meg, és következetesen képviselje, hogy ezeken túlmenően csak az előkészítés feladatait végzi.

Emellett arra is szükség van, hogy a jelenlegi adórendszert felülvizsgálják, és igazságosabb elosztásban viseljék a pécsiek a közterheket. Az is kiderül a szakmai anyagból, hogy a programot végrehajtva 2013 közepére a bevételek meghaladhatják a kiadásokat.