Egyelőre nincs új színházigazgató

Csütörtök délelőtt tarja a nyári szünet utáni első rendes közgyűlését a pécsi önkormányzat, amely alkalom egyben az utolsó is az október 3-i helyhatósági választások előtt. A testület napirend előtt négy pontról dönthet, majd ezt követően a nyilvános ülésen ötvenhárom előterjesztésről dönthetnek a képviselők. Többek között a PNSZ új igazgatójáról, valamint az is kiderülhet, hogy ki vezetheti a jövőben a közterület-felügyeletet.

hirdetés

A napirendi pontok elfogadása során kiderült, hogy a pénzügyi bizottság szavazat képtelenség miatt nem tudta megtárgyalni az aktuális költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést, ami ennek ellenére is napirenden maradt. A napirend előtti felszólalások sorát Meixner András (MSZP) nyitotta meg, aki megköszönte mindenkinek, aki munkájával hozzájárult az elmúlt időszak munkájának sikeréhez.

Az MSZP-s Tóth Bertalan kiemelte, a megújult és átadott közterek még mindig nem kerültek a Pécs Holding tulajdonába, nem történt meg az átvétel. Kunszt Márta alpolgármester asszony azt kifogásolta, hogy az egyéni választókerületben indulók és a polgármesterjelöltek nem kapnak lehetőséget nyilvános vitára a városi televízióban. Papp Judit városi címzetes főjegyző erre reagálva emlékeztetett a helyi közszolgálati tv kötelezettségeire, amely szerint minden jelölőszervezet hirdetését a Pécs TV-nek  egyszer ingyen kell megjelentetnie.

Frissítve (12:41)

A zárt ülés és az utána következő szünetet követően folytatja munkáját a közgyűlés, Páva Zsolt polgármester bejelentette, hogy a Pécsi Kulturális Központ magasabb vezetőjének Laknerné Brückler Andreát bízták meg ötéves időtartamra.

Az MSZP képviselői Tóth Bertalan és Meixner András továbbra is a városi televízió működését kritizálták. A negyedik napirendi pont az éves költségvetés módosítása illetve egységes szerkezetbe foglalásának vitája során az ellenzék ismételten fiktívnek minősítette az előterjesztést. Példaként említette az év eleji hiányhoz képest 400 millióval nőtt a hiány és az ingatlan eladásokból befolyó össze is csak a feltételezés szintjén létezik.

Tóth Bertalan arra is felhívta a figyelmet, hogy a betervezettnél jóval nagyobb a saját cégeknek nyújtott támogatás, a város együttes hitelállománya mostanra 37,9 milliárdra nőt.

Trombitás Károly a költségvetési bizottság elnöke szerint a város jól gazdálkodik, s tartja az előírásokat. A túlköltekezés a működési költségek terén mutatkozik meg: ez abból adódik, hogy például az idén alakították ki a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-t ami a jelentős növekedést generálta.

Frissítve (13:49)

A 2010-es költségvetés módosításaira benyújtott javaslatok között Dévényi Sándor bizottsági elnök a város műemlékvédelmi és örökségvédelmi koncepciójának kidolgozását és a helyi védettségű épületek listájának kiterjesztését preferálta.

A városi büdzsével kapcsolatos vita ezúttal is adok-kapokká fajult, amelyet a költségvetési hiány gerjesztett. Meixner szerint a mostani közel 4 milliárdos mérleghiány azért jelentkezett, mert a közelmúltban elvégzett átvilágítás észrevételeit nem vették figyelembe. Nagy Csaba alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a 6 milliárdos svájci frankban kibocsátott kötvény ma már 8 milliárdos megterhelést jelent a városnak, amivel a jelenlegi vezetésnek kell szembesülnie.

Nyögéri Lajos frakcióvezető szerint a “programbeszédek ideje jött el”, ezért kért szót. Páva Zsolt ismételten hangsúlyozta, hogy városunk idén a kulturális főváros program miatt teljesen egyedi helyzetben van. A téma lezárása és a szavazás után kiderült a jelenlévők nem járultak hozzá a módosításhoz, mert az előterjesztés nem kapta meg a minősített többséghez szükséges 21 szavazatot. A közgyűlés az ebédszünet után, fél háromtól folytatódik.

Frissítve (15:53)

Páva Zsolt polgármester kérésére a szünet előtti napirend elutasítása miatt újból voksoltak a költségvetés módosításáról és ezúttal megkapta a szükséges minősített többséget. A megismételt szavazás vonatkozott Dévényi Sándor javaslataira is. Ezek közül másodszorra már csak a homlokzat-felújítási támogatásra vonatkozó kapott megfelelő támogatást.

A közgyűlés észrevétel nélkül elfogadta a PÉSZ és PSZT módosítását. A Pécsi Nemzeti Színház igazgatói pályázatáról nyitott vitát Meixner András. A szocialista frakció véleményét tolmácsolva elmondta, fontos kritériumnak tartják a kandidáló pécsi kötődését. Ezért mind Balikó Tamást mind Márton Andrást elfogadhatónak tartják.  A többi jelölt számukra elfogadhatatlan.

A voksok leadása után kiderült, hogy a két jelölt közül egyik sem kapta meg a minősített többséget. Ezután kellett volna a testületnek döntenie a pályázat eredménytelenítéséről, ám ehhez sem jött össze elegendő támogató javaslat.

Ezután alakult ki az a furcsa helyzet, hogy az egyébként nem javasolt pályázókat is el kell bírálni, illetve szavazni kell róluk. Papp Judit jegyző javaslatára ismét előveszik a kérdést, ezért a levezető elnök 10 perc szünetet rendelt el.

Frissítve (16:26)

A terembe visszatérve Papp Judit azt ajánlotta a képviselő-testületnek, hogy zárja le a pályázatot és nyilvánítsa érvénytelennek a kiírást. Az eljárás tehát, hogy minden pályázóról egyenként nyilvánít véleményt a testület, amelyet meg is tettek, azonban egyik jelölt kinevezését sem támogatták a városatyák.

Frissítve (16:52)

A pécsi közterület felügyelet vezetői pályázat elbírálásáról a szakmai zsűri a három jelölt közül, szervezet jelenlegi vezetőjét, Schranz Richárdot támogatta. Az előterjesztés a pályázat érvénytelenségét tartalmazta, de ez sem nyerte el a kellő támogatottságot. A teremben némi tanácstalanság volt tapasztalható, ezért a Fidesz frakcióvezetője szünetet kért.

A szavazás előtt Papp Judit kiemelte, döntési kényszerben van közgyűlés, mert az önkormányzatnak működtetnie kell októberben is a hatósági jogkört ellátó szervezetet. A megismételt szavazásból aztán kiderült, hogy Papp László nem,  Schranz Richárd viszont elnyerte a jelenlévők többségének bizalmát.

Frissítve (17:49)

Az idei évben még lehetőség van a lakbértámogatásról szóló önkormányzati rendelet értelmében a rászoruló családok megsegítésére, amellyel élni is kívánnak a városvezetők. Ezt a törekvést sokan támogatták. A jelenleg is épülő Pécs Konferencia- és Koncertközpont hangversenyterme a ma elfogadott közgyűlési határozat értelmében Kodály Zoltán nevét viseli – döntöttek a képviselők.

A névadás után felgyorsult a testületi munka és komoly tempót diktálnak ,igaz ezt a hozzászólások hiánya is elősegítette. A közigazgatási hivatal kialakításával kapcsolatban Sarkadi Gábor SZPV-frakcióvezető arra kérte a pécsi országgyűlési képviselőket, hogy lobbizzanak azért, hogy ez a központ városunkba kerülhessen. A közgyűlés nem sokkal este hat előtt fejezte be munkáját.